februari 2017 - Welkom In Sneek.

Welkom op het Hoogend.
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

februari  2017
dinsdag 28 februari, 20.00 uur.
Ook vanmorgen was Ika weer naar het ziekenhuis, nu is er een afspraak gemaakt dat aanstaande maandagmorgen haar arm wordt geopereerd, het is een dag opname, dus tegen de avond mag ze weer naar huis. Zelf ben ik vanmorgen voor weer een aantal medicijnen gehaald, zowel voor Ika als voor mij. Ik had mijn kleine camera mee genomen en kon zo een paar leuke foto’s maken van wolkenvelden boven onze stad.

Ok fanmorren is Ika weer naar ut siekenhuus weest, nou is de afspraak maakt dat su maandagmorren om half twaalf opereerd wut an hur arm, ut is un dach opname, dus teugen de afend mag su weer naar huus. Self hef ik fanmorren weer un hussie medisienen haalt, foar Ika en foar mij. Ik hat mien kleine fototosteltsje bij mie en kon su kon ik un paar leuke foto’s make fan de wolkelugten boven oanse stad.maandag 27 februari, 17.00 uur.
Vanmorgen is Ika samen met onze dochter Janet naar het ziekenhuis geweest voor controle en toen bleek dat ze binnenkort toch nog een kleine operatie moet ondergaan, het bot moet namelijk met een plaatje en een schroef steviger gemaakt worden. Als dit niet gebeurd kan ze later problemen krijgen met het polsgewricht. Morgen heeft ze nog een gesprek over de opnamedag en welke narcose ze gaan toepassen. Zelf heb ik vanmiddag mijn eerste behandeling gehad bij de fysiotherapeut, hopelijk gaat dit de komende tijd helpen, want elke dag pijn is ook niet echt prettig. Dus voorlopig nog een poosje mantelzorg.

Fanmorren is Ika tegare met oanse dogter Janet naar ut siekenhuus weest foar kontrole, toen deet bliekend at su binnenkot tog noch un kleine operasie ondergaen mut, ut bot mut nameluk met un plaatsju en un skroef vestevugd wudde. As dat nyt gebeurd ken su later last krije met hur polsgewrigt. Morren het su un gesprek wanneer disse operasie uutvoert wut en welke narcose su toepasse salle. Self bin ik fanmiddach foar de eerste behanneling bij de fysiotherapeut weest, hopeluk helpt dit de kommende tied want elke dach pine is ok nyt su prettug. Dus foarlopug noch mar weer even in de mantelsorg.
zondag 26 februari.17.00 uur.
Vanmorgen was ik van plan om naar de carnavalsdienst in de Martinuskerk te gaan, maar ik voelde mij niet fit, ik hoest er veel en daarbij komt dat er in huis toch ook op zondag nog wel het een en ander te doen is, om mijn gehandicapte geliefde zo nu en dan bij te staan. Ika wil graag zo veel mogelijk zelf doen, maar dat lukt niet altijd en morgen moet ze weer naar het ziekenhuis om een nieuw gipsverband, hopelijk gaat het daarna allemaal een beetje makkelijker voor haar.

Ut plan was dat ik fanmorren naar de carnavalsdiênst in de Martinuskerk su, mar ik was nyt fit, ik hoest as un ouwe hoan en der komt ok noch bij, al ist sundach, dur in huus altied wel wat tu doên is werbij ik mien skat helpe mut. Ika wil su graag alles self doên met dat lukt nyt altijd met iên haan. Morren mut su weer naar ut siekenhuus om un nieuw gipsverbaan, hopeluk gaet ut dan derna langsamerhaan wat beter foar hur.

zaterdag 25 februari, 18.00 uur.

Gister geen dagboek, ik had het te druk met mantelzorgen en boodschappen doen voor het weekend. Gistermiddag heb ik ook de webmaster van de website van popkoor Flair nog een paar uur geholpen. Daarbij komt nog dat ikzelf anders niet doe dan hoestenen niet zomaar, nee het klinkt zo nu en dan als het blaffen van een hond. Daarom heb ik vanmorgen ook geen foto’s gemaakt in de Waltastins bij de installatie van de nieuwe prins carnaval en de uitreiking van de Aggemabokaal. Wel heb ik vanmiddag nog een hele serie foto’s gemaakt van de mooie carnavalsoptocht, jammer dat het zo koud was maar dat mocht de pret toch niet drukken. Ika volgde de optocht vanuit de slaapkamer.

Gister gjin dachboek, ik hat ut tu druk as mantelsorger en boatskappen doên foar ut wiekend. Gistermiddach hef ik ok de webmaster fan de websiede fan popkoar Flair noch un paar uur holpen. Derbij komt ok noch dat ik self andus nyt doên as hoeste, en nyt sun bitsju ik blaf su nou en dan as un hoan. Derom was ik fanmorren ok nyt bij de installasie fan de nije Prins carnaval en de uutreiking fan de Aggemabokaal. Wel hef ik fanmiddach un serie foto’s maakt fan de moaie carnavalsoptogt, jammer dat ut su roêtkoud was, mar dat mogt um de pret tog nyt drukke. Ika het de optpgt folgt fanuut ut slaakamerraam.

donderdag 23 februari,17.00 uur.
Vanmorgen flinke regenbuien en later nog even wat zon, nu regent het alweer en staat er een stormachtige wind, windkracht 7. Verder gaat het hier op het Hoogend zo zijn gangetje, Ika heeft haar arm in een mitella en de arm is nog steeds pijnlijk, toch doet ze wel alweer wat kleine dingetjes met een hand, maar ze is rechtshandig en dan is het moeilijk om ineens dingen met je linkerhand te gaan doen. Ik hou me verder maar bezig met waar mogelijk hand en spantdiensten en op die manier lukt het ook allemaal wel een beetje.

Fanmorren hadden wu flinke regenbuien, fanmiddach noch even ut sontsju, nou alweer regen en un stormagtuge wien wienkragt 7. Ferder gaet ut hyr op ut Hoogend su sien gangkju, Ika het ur arm inne mitella en de arm is noch steeds pienluk, tog doêt su alweer wat kleine dinkjus met iên haan, mar ja, as ju reftshandug binne dan ist moeiluk om iniêns dingen te doên met je linkerhaan. Ik hou mie ferder besug met alle mogelukke hand en spantdiensten en op die manier klare wu ut tegare wel.

woensdag 22 februari. 17.00 uur.
Maar even een kort schrijven deze keer. Als mantelzorger heb ik vanmorgen de mantel aangetrokken  en wat boodschappen gedaan, Ika had op dat tijdstip bezoek van haar zuster. Daarna samen wat gegeten en verder ben ik geregeld met dingen bezig die in een huishouden moeten gebeuren en die meestal gewoon aan mij voorbijgaan. Dus nu moet ik zo meteen weer tafeldekken en daarna de afwas, maar ik doe het met plezier en gelukkig heeft Ika niet veel pijn en dat is het belangrijkste.

Mar un kot stukje foar fandaag. As mantelsorger hef ik fanmorren de mantel antrokken om wat boatskappen tu doên, ika hat op dat moment visite fan hur suster. Derna hewwu tegare wat eten en ferder bin ik met dingen besug die in ut huushouden gebeure mutte en meestentieds gewoan an mij foarbij gaen. Dus mut ik su weer tafeldekke en derna de afwas doên, mar ik doên ut met plesier en gelukkug het ut meiske nyt feul pine en dat ist belangriekste.
dinsdag 21 februari, 19.00 uur.
Dat was me wel even schrikken gisteravond bij mijn thuiskomst van een repetitieavond van R.H. Ik stapte de kamer binnen, het was ongeveer elf uur en onze telefoon rinkelde aan een stuk door. Bleek onze dochter Janet te zijn die mij vertelde, mamma is gevallen en heeft haar arm gebroken, ze komt zo thuis uit het ziekenhuis. Even later was ze thuis met de arm in het gips. Dus zit ik nu in de mantelzorg na al die tijd dat ze mij in de watten heeft gelegd, kan ik eindelijk iets terug doen, maar liever had ik het anders gezien. Vanmorgen ben ik bij een speciale oogarts geweest maar aan mijn ogen is eigenlijk niets meer te doen. Vanmiddag was ik bij de fysio die wil nog wel iets gaan proberen met mijn knie, maar zei wel eerlijk, dat hij mij niet kon garanderen of de behandeling succes zou hebben.

Dat was skrikken gisterafend bij mien thûskomst fan un rippetisieafend fan R.H. ut was ongefeer elf uur dat ik de kamer instapte en de tillefoan an ien stuk ston tu rinkelen. Bleek is oanse dogter Janet die vetelde dat mamma fallen was en dur arm broken hat, en dat su onderwech naar huus met de arm in ut gips. Dus nou sit ik inne mantelsorg na al die tied dat su mij inne watten leit het, kan ik eindeluk weer wat terug doên, mar ik hat ut natuurluk liever andus ziên. Fanmorren was ik bij un spesiale oogarts mar an mien oagen is niks meer tu doên. Fanmiddach was  ik bij de fysio die wil noch wel wat met mien knibbel probere, mar hij was eerluk, hij kon mie nyt garandere of de behanneling succes hewwu sal.
zondag 19 februari, 17.00 uur.
Vanmiddag met Ika een eindje gewandeld en een foto gemaakt, die ik nog nooit had gezien.

Fanmiddach met Ika un eintsju kuiert en un foto maakt fan un gevelstien die ik noch noait siên hef.

zaterdag 18 februari,18.00 uur.
Vanmorgen had ik een fladderend bezoek in de waterpoort, en wel een vijftal duiven, maar die zaten niet te wachten op een verhaaltje van mij, ze waren me liever kwijt dan rijk. Wat was het geval, in de torens zitten schietgaten en die zijn afgesloten met een raamwerkje met gaas. Nu is bij een van die raamwerkjes het gaas kapot en deze sluipweg wordt nu door de duiven gebruikt om in de waterpoort te komen en daar hebben ze er een dikke bende van gemaakt. Door hun gefladder is er uit de torenspitsen heel veel stof en vuil naar beneden gekomen, ook laten ze hun uitwerpselen overal vallen. Het heeft me wel wat tijd gekost om ze in de ene toren bijeen te drijven, hier had ik de luiken opengezet en op die manier heb ik ze kunnen verjagen. Het kapotte raamwerkje heb ik dicht gestopt met een stukje karton, Feike zal volgende weet dit raamwerkje repareren.

Fanmorren hat ik un fladderend besoek in de waterpoort, en wel vijf duven, mar die satten nyt te wagten op un verhaaltsju fan mij, su waren mie weer liever kwiet dan riek. Wat was nou ut gefal, in de torens sitte skiêtgatten en die binne afsloaten met un raamwerkje met gaas. Nou is bij iên fan die raamwerkjes ut gaas stukken en disse sluupwch wut nou deur de duven bruukt om inne waterpoort te kommen en der hewwu su nou foar un dikke bende sorgt. Deur hun gefladder is dur uut de torenspitsen un hoap stof en smerugers naar beneden komen, ok skiete su overal neer. Ut het mie wel wat tied kosten om su naar iên toren tu drieven, hyr hat ik de luken open setten en op die manier hef ik su dur uutjaagt. Ut kapotte raamwerkju hef ik digt stopt met un stuk karton, Feike sal ut folgende week ut raamwerkje ripperere.

vrijdag 17 februari, 20.00 uur.
Vanmiddag was ik met Ika op bezoek bij Kees en Christien Veenstra, om Christien te helpen met de website van Popkoor Flair. Het is de bedoeling dat Christien deze website de komende tijd zal onderhouden en aanpassen op plaatsen wat nodig is op deze website. Tot nu toe had ik deze taak op mij genomen maar het is beter dat dit wordt gedaan door een koorlid, en dat is Christien, die het leuk vindt om dit te gaan doen. Gelijk heb ik hier een aantal foto’s gemaakt o.a. van een uil die hier in een boom midden in het dorp zat.
Fanmiddach was ik met Ika op besoek bij Kees en Christien Veenstra om Christien tu helpen met de websiede fan Popkoar Flair. Ut is de bedoêling dat Christien disse websiede de kommende tied onderhouwe en anpasse sal op plakken wer dat noadug is. Tot nou an toe hat ik dit op mie nomen mar ut is beter dat dit deen wut deur un koarlid, en dat is Christien, die ut leuk fient om dit foar ut koar te doên. Geliek hef ik hyr noch un paar foto’s maakt o.a. fan un uul die hyr midden int dorp in un boom sat.
donderdag 16 februari, 17.00 uur.
Vanmorgen een eindje gewandeld, mijn plan was om weer een eindje te gaan fietsen, maar het weer was heel anders dan gister, donker en vooral vanmorgen waterkoud, dus het werd wandelen. Tijdens mijn wandeling heb ik nog een bezoek je gebracht aan Fysio 4 u, want al hoef ik dan voorlopig niet meer naar het ziekenhuis, wel moet ik naar de fysio voor therapie, de orthopeed wil toch nog proberen of er iets aan mijn pijnklachten gedaan kan worden. Daarna ben ik verder gewandeld en zag dat er ook al druk wordt gewerkt aan het Wijnpaleis, het vroegere pand van de bekende dokter Detmers. Een beetje door de binnenstad wandelen is leuk maar nu wordt ik regelmatig aangehouden over de fontein en dan duurt een wandeling een stuk langer. Vanmiddag hebben Ika en ik weer onze wekelijkse boodschappen gedaan.

Fanmorren hef ik un eintsju kuiert, mien plan was weer un eintsju te fietsen, mar ut weer was heel andus as gister, donker en foaral fanmorren waterkoud, dus ut wudde kuieren. Tiedus mien kuier bin noch bij Fysio 4 u weest, want al hoef ik dan nyt meer naar ut siekenhuus, de ortopeed wil tog noch us probere met fysio dan ik wat minder pineklagten  hef. Derna bin ik ferder kuiert en sag dat su ok al druk an ut werk binne bij ut Wijnpaleis, de froegere woaning fan Dokter detmers. Un bitsju deur de binnestad kuiere is leuk, mar nou wur ik regelmatug anhouden over die fontein, en dan binne je gauw un stuk langer onderwech. Fanmiddach hewwu Ika en ik weer oanse wekelukse boatskappen deen.
woensdag 15 februari, 18.00 uur.
Vandaag was het een mooie dag met zon en niet veel wind. Voor mij een reden om vanmiddag mijn fiets te pakken om voor het eerst weer eens een fietstochtje te gaan maken, eens kijken of het lukte met mijn pijnlijke kunstknie, en het is gelukt. In het begin was het wel wat pijnlijk maar het ging steeds beter. Een lange tocht heb ik er niet van gemaakt, maar nu weet ik dat het vast weer gaat lukken. Vanmiddag was hier op het Hoogend ook een opnameploeg van Een vandaag, samen met Henk v/d Veer die opnamen kwamen maken op de plek waar de fontein van Sneek gepland is, ik werd ook nog even bij de opname betrokken, wanneer het uitgezonden wordt, dat weet ik niet, maar ik denk vanavond om kwart over zes.

Fandaach wast un moaie dach met ut sontsju dur bij en nyt feul wien. Foar mij un reden om mien fiets te pakken om foar ut eerst weer us un fietstogje te maken, us kieke of ut lukte met mien pienlukke kuenstknibbel, en ut is lukt. In ut begin wast wel wat pynluk  mar gaende wech gong ut beter. Un lange togt ist nyt wudden, mar ik weet nou dat ut mie fast wel weer lukke sal. Fanmiddach was hyr op ut Hoogend noch un opnameploeg fan Een vandaag, tegare met Henk v/d Veer die opnamen maakte op ut plak wer de fontein in Sneek plent is, ik wudde ok noch even bij de opname betrokken, wanneer ut uutsonden wut dat weer ik niet, mar ik dink fanafend om kwat over zes.dinsdag 14 februari,17.00 uur.
Vanmorgen werd ik wakker met een vrij gevoel van, heerlijk, vandaag hoef ik eens helemaal niks geen dokter of ziekenhuis, niks helemaal niks. Wel heb ik voor de zekerheid nog even op mijn agenda gekeken of er toch misschien nog iets op stond, maar de eerste bladzijden waren leeg. Dus vanmorgen een wandelingetje gemaakt in de binnenstad en een paar boodschapjes gedaan, geen fototoestel mee, dus ook geen foto’s deze keer. Een kopje koffie in de pub gedronken nog een eindje gewandeld en dat was het wat ik vandaag heb gedaan, heerlijk geen verplichtingen niets van dat alles, vrij.

Fanmorren wudde ik wakker met un frij gefoêl fan, heerluk, fandaach hoef ik us un keer niks, gjin dokter of siekenhuus, niks helemaal niks. Wel hef ik foar de sekerhyd noch even in myn agenda keken of dur tog misskien wat in ston, mar de eerste bladsieden waren leeg. Dus fanmorren un kuierke maakt inne binnestad en un paar boatskapkus deen, gjin fototoestel met, dus fandaach ok gjin foto’s un bakju koffie dronken bij de pub noch un eintsju kuiert en dat was alles wat ik fandaach deen hef, heerluk gjin vepligtingen niks fan dat alles, vrij.

maandag 13 februari,17.00 uur.
Vandaag en vooral vanmiddag was voor mij wel een beetje spannend, want wat zou de dermatoloog zeggen en wat heeft de botscan en de foto’s van mijn heup opgeleverd. De dermatoloog heeft me voorlopig vrij van eczeem verklaard, mocht ik weer last krijgen dan direct melden voor weer een behandeling lichttherapie. Ook bij de orthopeed kreeg ik een redelijk goed bericht. De slijtage in beide heupen was wel weer wat toegenomen, ook mijn enkelgewricht was niet vrij van slijtage maar al met al niet verontrustend. Dus voorlopig nog geen heupoperatie, wel raadde hij me aan, als mijn rikketik het toe staat, flink te bewegen. Nu wandel ik bij goed weer al best wel veel, maar ook kreeg ik de raad om ook wat meer te gaan fietsen.

Fandaach en foaral fanmiddach was foar mij wel un bitsju spannend, want wat su de dermatoloog sêgge en wat het de botsken en de foto’s fan mien heup opleverd. De dermatoloog het mie foarlopug fry fan ekseem veklaart, mogt ik wel weer last krije dan direkt meldde foar weer un behandeling ligterapie. Ok bij de orthopeed kreeg ik un redeluk goêt berigt, de slytaasju an beide heupen was wel weer wat toenomen en ok mien enkelgewrigt was nyt frij fan slytaasju mar ok noch nyt verontrustend. Dus foarlopug gjin heupoperasie, wel kreeg ik de raad, as mien rikketik ut toestaat flink tu bewegen. Nou kuier ik bij goêt weer al wel flink mar ok moest ik wat meer fietse.
zondag 12 februari, 20 uur.
Gisteravond waren Ika en ik naar de verjaardag van buurvrouw Heabeltje de Jong in theater Sneek. Het was een gezellige avond met een beetje een terugblik over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Vooral de nazit was het gezelligst, of beter het na staan, want zitten is er vaak niet bij. Allemaal meestal Snekers die elkaar ook haast allemaal kennen staan dan met een drankje erbij, gezellig wat te kletsen en voor je het dan weet is het twee uur in de nacht. Vanmiddag moesten we op verjaardag bij onze dochter Tico. Twee van onze kleinkinderen zijn in de afgelopen weken weer een jaartje ouder geworden en omdat ze beiden studeren hadden ze deze zondag gekozen om samen hun verjaardag te vieren, ook dit is een gezellige middag geworden.

Gisterafend binne Ika en ik naar de jaardach fan Heabeltsju de Jong, in ut teater weest. Ut was un gesellug afendsje met un bitsju un terugblik over de gebeurtenissen in ut ouwlopen jaar. Foaral de nasit is sun afend ut gesellugst, of beter ut na staen, want sitte is dur faak nyt bij. Allemaal meestentieds Snekers die mekaar ok hast allemaal kenne staen dan met un drankje dur bij, gesellug wat te kletsen en foar ju dur dan erg in hewwu ist twee uur inne nagt. Fanmiddach moesten wu op jaardach bij oanse dogter Tico. Twee fan oanse kleinkiendus binne in de ouwlopen weken weer un jaarke ouwer wudden en omdat su allebeide studere hadden su disse sundach koasen om hun jaardach tu fieren, ok dit is weer un geselluge middach wudden.

zaterdag 11 februari, 18.00 uur.
Vandaag toch weer eens een beetje zon, ook vond ik het minder koud. Ook vandaag nadat ik een bloemetje had gekocht op de markt heb ik tv zitten kijken naar de Nederlandse schaatsters en de spannende wedstrijden tussen o.a. de Nederlandse heren. Vanmiddag zijn we samen nog een boodschapje wezen doen en hebben we een kopje koffie gedronken in de Walrus. Vanavond  gaan we naar de verjaardag van buurvrouw Heabeltsje de Jong in het theater, elk jaar weer een vrolijke belevenis.

Fandaach tog weer us un keer un bitsje son, ok fon ik ut ok minder koud as gister. Ok fandaach nadat ik un bloemku oppu merk kogt hef, hef ik weer tv sitten te kieken naar de Nederlaanse skaatsters en de spannende wetstrieden tussen o.a. de Nederlandse mannen. Fanmiddach hewwu  tegare noch un boatskapku deen en un bakje koffie dronken bij de Walrus. Fanafend gaen wu naar de jaardach fan buurfrouw Heabeltsju int teater, elk jaar weer un fleuruge belevenis.

vrijdag 10 februari,17.00 uur.
Vandaag weer een koude en donkere dag. Vanmorgen op tv het schaatsen gevolgd, soms was het best spannend, vooral de vijfhonderd meter van Jan Smeekens en de achtervolging van zowel de dames als de heren, deze ritten leverden drie gouden plakken op. Vanmiddag heb ik wat zitten lezen, dus niet zo actief. Zojuist las ik op facebook een bericht, op de pagina van Hessel van der Kooi, dat Hessel Wiegman is overleden op 68-jarige leeftijd. Hessel was altijd op het strand te vinden om gestrande zeehondjes te redden. Jaren geleden heb ik eens op een avond aan een aantal Terschellingers, waaronder ook Hessel Wiegman, knoop lesgegeven in achtstrengs gevlochten touw, hij was een fijne kerel.

Fandaach weer un kouwe en donkere dach. Fanmorren hef ik op tv ut skaatseriden folgd, soms wast best wel spannend, foaral de vijfhonderd meter fan Jan Smeekens en de agtervolging fan suwel de dames as de heren, disse ritten leverden weer drie gouden plakken op. Fanmiddach hef ik wat sitten tu lesen, dus nyt egt aktief. Su krek sag ik oppu facebook bladsiede fan Hessel van der Kooi, dat Hessel Wiegman op 68 jaruge leeftied is overleden. Hessel was altied op ut straan de fienen om strande zeehontsjus te redden. Jaren leden hef ik us an un groepke Terschellingers, wer onder ok Hessel Wiegman knooples geven in agtstrengs touwwerk, ut was un pragt man.

donderdag 9 februari, 17.30 uur.
Vanmorgen voor de laatste keer deze week, Antonius. Voor volgende week staat er voorlopig alleen op maandagmiddag nog een bezoekje aan het ziekenhuis, wel moet ik als een trein van de ene naar de andere, o.a. dermatologie, lichttherapie, foto’s make en tot slot naar de afd. orthopedie. Hopelijk heb ik daarna een poosje rust, want moe wordt je er wel van, en ook weleens wat moedeloos. Vanmiddag samen met Ika wat boodschapjes gedaan en daarna weer snel naar huis, want het was flink koud.

Fanmorren foar de laaste keer disse week naar ut Antonius. Foar folgende week staet dur allienug op maandachmiddach noch un besoekje san ut siekenhuus op ut programma, wel mut ik dan as un speer fan de iene afd. naar de andere, o.a. dermatologie, ligtterapie, foto’s make en tot slot naar de afd. orthopedie. Hopeluk hef ik derna un skoftsju rust, want moêt wurre ju wel en su nou en dan ok wel us wat moêdeloas. Fanmiddach hewwu Ika en ik tegare wat boatskapkus deen, en derna gouw weer naar huus, want ut was hatstikke koud.
woensdag 8 februari,18.00 uur.
Ook vandaag was het een donkere winterdag. Vandaag wel weer een bezoekje aan het Antonius, deze keer naar de oogarts. Hij constateerde dat mijn ogen sinds vorig jaar juli niet echt verslechterd waren, maar wel dat de degeneratie aan beide ogen wel was toe genomen. Dit betekent zo veel, dat het ik geen baat heb bij nog weer een andere bril, wat nog wel kan is bijv. een bril speciaal voor tv kijken. Om te kijken of die mogelijkheid er voor mij nog is krijg ik 21 februari nog een gesprek hierover. Wel een beetje een teleurstelling maar ik had het eigenlijk wel verwacht.

Ok fandaach weer un donkere winterdach. Fandaach wel weer un besoekje an ut Antonius, disse keer naar de oogarts. Hij konstateerde dat mien oagen sins forug jaar juli nyt egt minder waren, wel dat de degenerasie an beide ogen toenomen was. Dit betekent su feul, dat ik gjin baat hef bij noch weer un andere bril, wel kan ik misskien un spesiale bril krije foar de tv. Om te kieken of die mogelukhiet dur noch in sit hef ik hyr over 21 februari noch un gesprekje en un ondersoek. Wel un bitsje un teleurstelling mar ik hat ut eigeluk wel verwagten
dinsdag 7 februari.17.00 uur.
Gisteravond hebben we met Rolling Home een mooi concert gegeven in de Parkflat te Sneek. De zaal was vol met bewoners van de parkflat en mensen die in de wijk wonen en natuurlijk familieleden van de bewoners. Erelid van ons koor Martin de Rapper en onze eerste accordeonist Harry v/d Berg waren ook aanwezig. Dan vandaag een koude en trieste dag, met op dit moment wat neerslag. Vanmorgen heb ik nog wat boodschapjes gedaan en vanmiddag ben ik bij de ver. Historisch Sneek geweest om hier wat op te zoeken over Bouma’s meelfabriek en de oude drabbelkoeken fabriek van Haga, dit op verzoek van een echtpaar wat twee weken geleden bij ons op de stoep stond.

Gisterafend hewwu met Rolling Home un moai konsert geven inne Parkflat hyr in Sneek. De saal was fol met bewoners en hun familie en ok meensen die in die wiek woane. Erelid fan oans koar Martin de Rapper en oanse eerste accordeonist Harry v/d Berg waren  ok anwesug. Dan fandaach, mar un kouwe en trieste dach, met op ut ogenblik  wat neerslag. Fanmorren hef ik un boatskapke deen en bin fanmiddach bij de ver. Historisch Sneek weest om hyr wat uut te soeken over Bouma,s meelfabriek en de ouwe drabbelkoeke fabriek fan Haga, dit op versoek fan un egtpaar die twee weken leden bij oans oppu stoepen ston.

maandag 6februari,17.00 uur.
Ook vandaag weer een donkere dag. De nieuwe week begon weer met een bezoek aan het Antonius, dit zal deze week nog twee keer het geval zijn. Na dit bezoekje ben ik zelf nog op bezoek bij Jan Akkermans die na een hartoperatie nog moet revalideren in de Ielânnen, vermoedelijk mag hij binnenkort weer naar huis. Vanmiddag stond er weer een vitamine B12 injectie op het programma en straks ga ik met Rolling Home naar de Parkflat voor een optreden aldaar.

Ok weer un donkere dach fandaach. De nieuwe week begon weer met un besoek an ut Antonius, dit sal disse week noch twee keer ut gefal wese. Na dit besoekje bin ik self noch op besoek weest bij Jan Akkermans die na un hartoperasie noch wat revalidere mut in de Ielânnen, bermoedeluk mach hij binnenkot wel naar huus. Fanmiddach ston dur weer un vitamine B12 injeksie op ut progamma en strakjus gaen ik met Rolling Home naar de Parkflat foar un optreden.

zondag 5 februari, 17.00 uur.
Vandaag weer een rustige en donkere dag, heb daarom een rustige wandeling gemaakt, dat moet ook wel met een pijnlijk been. Maar de laatste weken maak ik er wel vaker een rustige dag van, een dag om eens terug te kijken op de afgelopen week wat ik zoal heb gedaan en beleefd, dit stond bij mij weer in hoofdzaak uit ziekenhuisbezoek en zo nu en dan een korte wandeling, soms denk ik wel eens, wanner laat ik nu het ziekenhuis eens achter mij. Dus vanmorgen een korte wandeling en hier en daar een foto gemaakt, het was stil op straat, op de Harinxmakade is te zien daar de huizenbouw op het terrein van de voormalige supermarkt van Poiesz goed verloopt. Op de hoek van de Singel/Kleinzand werd ik staande gehouden door een meneer op een racefiets, die een fietstochtje had uitgezocht, startend in Sneek en ook eindigend in Sneek, maar zijn fietscomputer had hem in de steek gelaten en kon hij hierdoor zijn auto niet vinden die ergens in Sneek stond. Na een poosje van vragen en puzzelen samen, kwamen toch bij de Waterpoortsgracht en het Martiniplein terecht, waar een ouwe Sneeker al niet goed voor is.
Fandaach weer un rustuge en donkere dach, hef derom un rustuge kuier maakt, dat mut ok wel met mien pienlukke poat mar de laaste weken maak ik fan de sundach wel faker un rustuge dach, un dag om us terug te kieken op de ouwlopen week wat ik toen su al deen hef, dit was foar mij, hooftsakeluk siekenhuusbesoek en su nou en dan un kotte kuier, soms dink ik wel us wanneer kan ik nou ut siekenhuus us even agter mie late. Dus fanmorren ok weer un kotte kuier en hyr en der us un fotootsju make, ut is stil oppu straat, oppu Harinxmakade is te siên dat de bouwerij op ut terrein fan de foarmaluge Supermerk fan Puis lekker opskiêt. Oppu hoeke fan de Singel. Kleinzand wudde ik staende houden deur un hatfietser, die ut spoor un bitsju biester was. Hij hat un togju plent fanuut Sneek en der ok weer einduge, mar onderwech liet sien fietskompjoeter um inne steek en weer in Sneek kon hij sien auto noait weer fiene. Na un skoftsju fan fragen en puzzelen kwammen wu bij de Waterpoortsgragt en ut Martiniplein, wer un ouwe Sneeker al nyt goêt foar is.
zaterdag 4 februari, 16.30 uur.
Ook vandaag weer een mooie dag, vooral vanmorgen toen was ook de zon nog een poosje aanwezig. Ik heb dan ook met plezier een paar boodschapjes gedaan, al moet ik wel zeggen dat het lopen pijnlijk is. Erg druk was het vanmorgen niet in de binnenstad, ook op Grootzand bij de markt was het rustig. De Leeuwarder courant bestede vandaag o.a. aandacht aan het fenomeen van petities op facebook, o.a. de petities over de slecht gekozen plaatsen en kitscherige fonteinen. Zelfs de Telegraaf heeft er een artikel aan gewijd. Of de fonteincommissie hier in Sneek ooit iets gaat doen met de opdracht om nog eens te gaan kijken of er toch niet een betere plaats is voor deze fontein, ik geloof het niet, meestal gaat het zo, een poosje niets van je laten horen en dan te melde dat er na lang beraad en besprekingen toch niet een betere plaats dan de eerst gekozene.

Ok fandaach weer un moaie dach, foaral fanmorren, toen wast sontsju dur noch un skoftsju bij. Ik hef dan ok met plesier un paar boatskapkus deen, al mut ik sêgge dat ut lopen pienluk is. Druk wast nyt inne binnestad, ok op ut Grootzand bij de merk wast rustug. De Liwwadder krante bestede fandaach ok aandagt an ut fenomeen, petities op facebook, o.a. de petities ofer de vekeerd kosen plakken fan de kitserugge fonteinen. Selfs inne Telegraaf fan fandaach het dur un artikel an wijden. Of de fonteinkommissie hyr in Sneek ooit wat doêt met de opdragt  om noch us te kieken of un ander plak foar disse fontein is, ik geloaf dur gjin fluit fan, meestentieds gaet ut su, un skoftsju niks fan je hore late en  dan gewoan melde  dat ju na lang beraad en gesprekken tog foar ut eerste plak koasen hewwu.

vrijdag 3 februari,16.30 uur.
Vanmorgen, met zo nu en dan een spatje regen heb ik weer eens een wandelingetje gemaakt, na al die dagen van ziekenhuisbezoek, een verademing. Het was zacht en bijna windstil weer toen ik de Lemmerweg uit wandelde, richting de stadsrondweg. Hier ben ik door het tunneltje onder de Lemmerweg gelopen en heb ik de weg gevolgd langs de Boate Goate en bij de Pieter Sikkesstraat ben ik door Lemmerweg oost weer terug gewandeld naar het Hoogend. Niet een erg lange wandeling, want tijdens het wandelen kreeg ik steeds meer pijn aan mijn rechterbeen. Ik zal dan ook blij zijn als volgende week bekend is of er ook wat op de foto’s te zien is die dinsdag zijn gemaakt, want het lopen wordt steeds pijnlijker. Maar toch was weer fijn om een wandelingetje te maken vooral om dat het een beetje een voorjaarsgevoel gaf.

Fanmorren, met su nouw en dan un spatsju regen hef ik weer us un kuierke maakt, na al die dachen siekenhuusbesoek, un verademing. Ut was sagt en bijna wienstil weer toen ik de Lemmerwech uut kuierde, rigtng de rontwech. Hyr bin ik deur ut tunneltsje onder de Lemmerwech lopen en  langs de Boate Goate. Bij de Pieter Sikkesstraat bin ik deur Lemmerwech oast weer naar ut Hoogend kuiert. Nyt un egt lange kuier, want onder ut lopen kreeg ik steeds meer pine an mien regterpoat. Ik sal dan ok blij wese as folgende week du uutslag bekend is fan de foto’s die su dinsdach maakt hewwu, want ut lopen wut steeds pynlekur. Mar tog wast weer fijn om un kuierke te maken foaral omdat ut al un bitsju foarjaarsagtug anfoêlde.Donderdag 2 februari 18.30 uur.
Vandaag geen nieuws eigenlijk, vanmorgen lichttherapie, vanmiddag een paar boodschapjes gedaan en nieuwe medicijnen gehaald. In de namiddag waren er de eerste buitenlandse fontijnbezoekers al gearriveerd op het Hoogend. Ik vertelde hun dat ze nog een jaartje te vroeg waren, ze keken trouwens ook in de verkeerde richting.

fandaach gjin nijs eigeluk, fanmorren ligtterapie, fanmiddach un paar boatskapkus deen en nieuwe medisienen haald. Inne namiddach waren der ok al un paar butenlaanse fonteinbesoekers op ut Hoogend, ik sei dat su un jaarke tu froech waren en su keken trouwus ok de vekeerde kant uut.

woensdag 1 februari,16.30 uur.
Wat een rust vandaag, eens niet naar het Antonius, morgen wel weer maar vandaag even niet. Volgende week is het wel weer raak, twee keer lichttherapie en een keer oogarts, o, ja ook nog een bezoekje aan de huisarts. De laatste weken was ik meer in het ziekenhuis dan ik had vermoed, maar ja hopelijk komt er de komende tijd een eind aan, in ieder geval gaat het met het eczeem de goede kant uit, nog vier keer lichttherapie en dan is dat ook weer achter de rug. Vanmorgen heb ik dan ook met plezier samen met Ika wat boodschapjes gedaan en daarna de door mij bestelde kaarten voor 11 februari, voor de Sneeker bonte avond opgehaald.
Wat un rust fandaach, us un keer nyt naar ut Antonius, morren wel weer mar fandaach even nyt. Folgende week ist weer raak met twee keer ligtterapie en un keer oogarts, o ja, ok noch un besoekje an de huusarts. De laaste weken bin ik faker int siekenhuus weest dan ik ooit dogt had, mar ja, hopeluk komt der de kommende tyd un end an, in ieder gefal gaet ut met mien ekseem de goeie kant op, noch vier keer ligtterapie en dan hewwu dat agter de rug. Fanmorren hef ik dan ok met plesier met Ika wat boatskapkus deen en derna hef ik oanse bestelde kaarten foar de Sneeker bonte afend op 11 februari ophaalt.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu