maart 2018 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

maart 2018
zondag 18 maart, 17.00 uur.
Vrijdag en zaterdag heb ik geen wandeling gemaakt, ik vond het te koud. Binnenshuis ben ik eens in mijn verzameling oude cd’s gedoken om eens te kijken wat ik nog wilde bewaren. Van mijn muziek verzameling heb ik een paar dubbele cd’s weggedaan. De andere verzameling met foto’s en krantenartikelen koste aanmerkelijk meer tijd, want als je begint om te kijken wat er aan foto’s opstaat ben je voor je het weet uren bezig. Maar het is nu weer zo ver dat ik weet wat waar opstaat. Een paar krantenknipsels die ik ooit eens uit oude tijdschriften heb geknipt, heb ik vandaag op Facebook geplaatst.

Frijdach en saterdach hef ik nyt un kuierke maakt, ik fon ut tu koud. Inne huus bin ik us in myn vesameling ouwe cd’s doken om us tu kieken wat ik noch beware wu. Fan myn musiek vesameling hef ik un paar dubbele cd’s fut deen. De andere vesameling met foto’s en krantestukjes koste aadug wat meer tyd, want as ju beginne om tu kieken wat der an foto’s opstaet bin ju foar ju ut wete uren besug. Mar nou ist weer su ver dat ik weet wat wer opstaet. Un paar kranteknipsels die ik oait us uut ouwe tydskriften knipt hef, hef ik fandaeg op Facebook setten.donderdag 15 maart, 16.00 uur.
Het lijkt mooi weer en dat is het ook wel, zo lang je maat in de zon blijft en uit de wind. Want toen ik vanmorgen een wandeling ging maken merkt ik pas hoe hard het al waaide en hoe koud het was op sommige plaatsen waar de zon er niet bij was. Heb dan ook de luwte van de binnenstad opgezocht. De weerberichten zijn voor de komende dagen ook weer winderig, ik denk dat er dan door mij niet gewandeld word.

Ut liekt suk moai weer en dat is ok wel, su lang ju mar int sontsju blyve en uut de wien. Want toen ik fanmorren mien kuierke maakte, merkte ik pas hoe hat ut al waaide en hoe koud ut inne wien was. Hef dan ok de leite fan de binnestad op sogt. Foar de kommende dachen binne de weerberigten ok weer kou en hadde wien, dus foar mij gjin kuierweer dink ik.

woensdag 14 maart, 17.00 uur.
Vandaag weer een mooie dag, ik voelde me vanmorgen goed en heb weer een wandelingetje gemaakt. Ook dat ging redelijk goed. Onderweg heb ik nog een paar foto’s gemaakt maar wat me eigenlijk nooit overkomt, nu wel dus, ze zijn mislukt, waar dat van is gekomen, ik weet het niet. Een andere keer maar eens weer proberen.

Fandaach weer un moaie dach, ik foêlde mie fanmorren goêt en hef weer un kuierke maakt, ok dat gong redluk goêt. Onderwech hef ik noch un paar foto’s maakt en wat mie eigeluk noait overkomt, nou dus wel, su binne mislukt, wer ut fan komen is, ik su ut nyt wete. Un ander keerke mar us weer prebere.

dinsdag 13 maart, 19.00 uur.
Vandaag weinig nieuws. Een wandelingetje zat er vandaag niet in. Het regende vanmorgen dus geen wandelweer, en ik denk dat ik de afgelopen dagen een ietsje te veel van mijn benen heb gevergd, want ik had erg veel pijn in mijn knieën, dus maar even een pas op de plaats.

Fandaach gjin nieuws. Un kuierke sat dur nyt in fandaach. Ut regende fanmorren, dus gjin kuierweer, en ik dink dat ik de ouwloapen dachen un ietsje tu feul fan mien knibbels fraagt hef, want ik hef dur flink pine an, dus mar even kalm an.

maandag 12 maart, 12.00 uur.
Het lijkt wel voorjaar vanmorgen, ik heb gelijk een wandelingetje gemaakt richting Lemmerweg. Schitterend mooi weer, bij de vijver aan de Lemmerweg heb ik wat foto’s gemaakt, daarna ben ik over het parkeerterrein van de school gewandeld en via het Kaatsland en de IJlsterkade weer naar het Hoogend. Het lopen ging goed vanmorgen, ben zelfs al twee keer de trap op en neer gelopen, nu de plasserij nog goed beheersen.

Ut liekt wel foarjaar, ik hef geliek un kuierke maakt rigting Lemmerweg. Skitterennd moai weer, bij de vijver an de Lemmerdiek hef ik wat foto’s maakt, derna bin ik over ut parkeerterrein fan de skoal kuiert en via ut Kaatsland en de IJlsterkade weer op ut Hoogend an. Ut lopen gong goêt fanmorren, ik bin selfs al twee keer de trap op en del lopen, nou de plasserij noch even op orde bringe.


zondag 11 maart, 19.00 uur.
Vandaag een keertje niet gewandeld, vanmorgen hadden we bezoek en vanmiddag heb ik de hele middag naar het spannende WK schaatsen gekeken.
Fandaach un keerke nyt kuiert, fanmorren hadden wu besoek en fanmiddach hef ik de hele middach naar ut spannende WK skaatsen keken.

zaterdag 10 maart, 15.00 uur.
Ik heb de smaak een beetje te pakken om een wandelingetje te maken, zo ook vanmorgen. Al moet ik zeggen dat ik wel weer last het van kortademigheid en pijnlijke benen. Mijn wandeling vanmorgen ging door de binnenstad en naar het Martiniplein waar de mensen van de attracties voor de voorjaarskermis druk bezig waren om alles voor vanmiddag in orde te maken, want twee uur vanmiddag gaat deze kermis weer draaien.

Ik he de smaak un bitsje te pakken om un kuierke te maken, su ok fanmorren. Al mut ik sêgge dat ik weer flink last hef fan kotadumughied en pienlukke benen. Mien kuierke gong fanmorren deur de binnestad en naar ut Martiniplein wer de meensen fan de kermisattaksies foar de foarjaarskermus druk besug waren alles in orde te maken foar fanmiddach, want twee uur fanmiddach gaet de kermus weer los.
vrijdag 9 maart, 16.00 uur.
Een mooie dag vandaag, vanmorgen, met rollator, eerst met Ika boodschappen gedaan op het Boschplein. Daarna nog een eindje gewandeld, deze keer met de rollator. Dat gaat toch wat beter dan zonder dat ding. Zo kon ik mijn wandeling weer wat uitbreiden, en ik moet zeggen het gaat elke dag weer wat beter, alleen krijg ik meer pijn in mijn benen, maar ja, het is ook al weer maanden en maanden geleden dat ik wandelingen maakte, mijn spieren zijn dit niet meer gewend en die hematoom in de linker lies is ook nog steeds niet weg. Ik denk maar zo, elke dag is er eentje naar hopelijk volledig herstel.

Un moaie dach fandaach, fanmorren, met de rollator, eerst met Ika boatskapkus deen op ut Boschplein. Derna un eintsju kuiert, disse keer met rollator. Dat gaet tog wat beter, dan sonder dat ding. Su kon ik mien kuierke weer wat uutbreide, ik mut sêgge ut gaet elke dach un stukje beter, allienug krij ik nou meer pine in mien benen, mar ja, mar ut is ok alweer maanden en maanden leden dat ik flinke kuierkus maakte, de spieren biine dat nyt meer went en die hematoom in mien linker lies is ok och steeds nyt fut. Ik dink mar su, elke dach is dur iên naar hopeluk folledug herstel.

donderdag 8 maart, 19.00 uur.
Vandaag geen foto’s, wel gewandeld, zelfs vrij vroeg op de morgen. Ik wandelde, nou wandelen kan ik het eigenlijk nog niet noemen, het is meer schuifelen, maar toch ik was buiten en wel om halftien. Waarom zo vroeg, ik kreeg om halfelf bezoek van twee koorleden om samen een gesprekje te hebben, ja, waarover dat blijft nog een verassing. Vanmiddag heb ook weer bezoek gehad van een koorlid, dus aan belangstelling geen gebrek. Meer nieuws heb ik voor vandaag niet.

Fandaach gjin foto’s, wel kuiert, nou kuiere ken ju ut eigeluk noch nyt noeme, ut is meer skufele, mar toch was ik buten en wel om halftien. Werom su froech, ik kreech om halfelf besoek fan twee koarleden om met mekaar tu praten, ja wer over, dat bliêft noch even un verassing. Fanmiddach hef ik ok weer besoek hat fan un koarlid, dus an belangstelling gjin gebrek. Meer nieuws hef ik foar fandaach nyt.

woensdag 7 maart, 19.00 uur.
Vanmorgen weer een wandelingetje gemaakt, deze keer had ik een camera mee. Dus voor het eerst in lange tijd weer een paar op een wandelingetje gemaakte foto’s op de website.
Fanmorren weer un kuierke maakt, disse keer hat ik mien kameraatsju met. Dus foar ut eerst in lange tyd weer un paar foto’s foar de websiede maakt tiedus un kuierke.
dinsdag 6 maart, 17.00 uur.
Ook vandaag heb ik weer een eindje gewandeld, deze keer wel achter de rollator want ik moest voor Ika aardappelen groente halen, dat had ze besteld bij Ferwerda op de markt. Voor ik de deur uitging kreeg ik eerst nog een injectie vitamine B12. Onze dochter Janet kwam nog een kopje koffiedrinken en is daarna met mij een eindje meegewandeld, hopelijk gaat het nu zo langzamerhand wat beter met het plassen dan kan ik dan naar de fysio en weer wat verder wandelen.
Ok fandaach hef ik weer un eintsju kuiert, disse keer wel agter de rollator want ik moest foar Ika de deur hur bestelde groente ophale bij Ferwerda oppu merk. Foar k de deur uutgong kreeg ik eerst noch un vitamine B12 injeksie. Oanse dogter Janet kwam noch un kopku koffie drinken en die is derna noch un eintsju met mie oplopen, hopeluk gaet ut nou su langsamerhaan met de plasserij ok wat beter dan ken ik dan naar de fysio en weer wat ferder kuiere.


maandag 6 maart 19.00 uur.
Vandaag weer een mooie dag en voor mij helemaal want vanmorgen heb ik voor het eerst weer een heel klein blokje omgelopen. Ik zag dat het goed weer was, ik had nog niet zo heel veel water gedronken, heb mijn spijkerbroek en schoenen aangetrokken, jas aan en zonder rollator de deur uitgelopen. Ik dacht als je moet plassen dan maar in je broek, maar ik wil er even uit. Ben de singel langs gelopen, over de Suupmarkt en via het Grootzand weer terug, moest wel zo nu en dan stilstaan, adem te kort, maar het is gelukt en de broek was nog droog. Ben blij dat, al is het maar een kort stukje, het is gelukt.

Fandaach weer un moaie dach en foar mij helemaal want fanmorren hef ik foar ut eerst  weer us un blokje omlopen. Ik sach dat ut goêt weer was, ik hat noch nyt su feul water dronken, hef mien spiekerbroek en skoenen antrokken, jas an, en sonder rollator de deur uutlopen. Ik dogt as ik plasse mut dan mar inne broek, mar ik wul dur even uut. Bin de Singel del kuiert, over de Suupmarkt en over ut Grootzand weer terug, moest su nou en dan us even stilstaen, adum tekot, mar ut is me lukt en de broek was noch droog. Bin blij, dat, al wast mar un kot stukje, ut is lukt.

zondag 4 maart, 17.00 uur.
Vandaag weer een mooie dag, veel zon en vanmiddag was het bij ons voor het huis in de zon 15 graden. De schaatsliefhebbers konden dan ook vandaag nog genieten, maar jammer genoeg is het morgen al zuidwestenwind met regen, dus echt dooi weer. Vanmorgen heb ik natuurlijk naar et WK schaatsen gekeken. Vanmiddag heb ik een paar oude harde schijven uit mijn vorige computer nog eens na gekeken wat er zoal op stond, hier vond ik nog een map met oude foto’s van de Sneeker meer, die heb ik nu opgeslagen, er zat nog een mooie oude foto bij van schaatsen bij het paviljoen, hoe oud hij is, ik zou het niet weten.

Fandaach weer un moaie dag, feul sonne en fanmiddach wast bij oans foar huus in ut sontsju 15 graden. De skaatsliefhebbers kanne fandaach noch even genyte, morren ist gebeurt met suudwstewyn en regen, dus dan ist egt doaiweer. Fanmorren hef ik natuurluk naar ut WK skaatsen keken. Fanmiddach hef ik us un paar hadde skieven fan mien foruge kompjoeter deurneust en der fon ik noch un mapke met ouwe foto’s fan de Sneekermeer, die hef ik nou oppslagen, dur sat ik noch un moaie ouwe foto bij fan skaatseryden bij ut paviljoen, hoe uod hij is dat su ik nyt wete.


zaterdag 3 maart,16.00 uur.
Vermoedelijk de laatste koude maar mooie winterdag, morgenmiddag gaat het volgens de Sneeker weerman Dirk dooien, jammer voor de schaatsliefhebbers. Vanmorgen zijn Ika en ik samen naar het Boschplein geweest voor wat boodschappen bij de supermarkt, dat lukt mij net, voor we weggingen nog een keertje plassen en bij thuiskomst allereest naar de wc, maar goed het is toch weer een stapje vooruit. Verder noch naar het WK schaatsen gekeken en dat waren mijn belevenissen voor vandaag.

Vermoedeluk de laaste kouwe mar moaie winterdach, morrenmiddach valt de doai in folgus de Sneekerweerman Dirk, jammer foar de skaatsliefhebbers. Fanmorren binne Ika en ik tegare naaar ut Boschplein weest om wat boadskappus, dat lukt mie krekt, foar we weggingen noch even naar de wc en bij thûskomst direkt weer naar de wc om te plassen, mar goêt ut is tog weer un stapku foaruut. Ferder hef ik noch naar ut WK skaatsen keken en dat waren foar fandaach mien belevenissen.

vrijdag 2 maart, 17.00 uur.
Ook vandaag weer een stralend mooie dag, maar nog steeds heel erg koud. De schaatsliefhebbers komen heel dik aangekleed in ieder geval op natuurijs wel aan hun trekken. Ik stond vanmiddag vanuit het slaapkamerraam op straat te kijken en zag mensen op de fiets tegen de koude en harde wind in fietsen en toen dacht ik, blij dat ik er niet naar buiten hoef. Wel hoop ik dat het wat minder koud word want er zijn veel mensen die buiten in deze pool kou buiten moeten zijn. Met mij gaat het steeds beter en hopelijk kan ik binnenkort weer eens proberen om een wandelingetje te maken, maar bij deze temperatuur blijf ik nog maar liever een beetje binnen.

Ok fandaach weer un stralend moaie dach, mar noch steeds hatstikke koud. De skaatsliefhebbers, komme dik ankleden in yder gefal wel an hun trekken op natuuries. Ik ston fanmiddach deur ut slaapkamerruut oppe straat te kieken en sag de meensen teugen de hadde wien inploeteren, toen dogt ik even, blij dat ik dur nyt uut hoef. Wel hoop ik foar de meensen die met dit stiênkouwe weer hun werk buten hewwu dat ut wat minder koud wut. Met mij gaet ut steeds beter en ik hoop dat ik binnenkot weer us prebere ken om un kuierke te maken, mar bij disse temperatuur bliêf ik liever noch mar un bitsju bij de warme kachel.

donderdag 1 maart, 17.30 uur.
Weer een nieuwe maand en berekoud buiten. Moest vanmiddag weer eens naar het Antonius, fijn met onze dochter in de auto. Na afloop van mijn bezoekje aan de arts hebben we samen een kopje koffiegedronken en toen weer naar het parkeerterrein. Ijzig koud daar, je kon zo een ijsbeer verwachten tussen al die auto’s. We waren net weer thuis toen er een buurman aan belde, die had een probleem, geen stroom meer en de centrale verwarming was uit. Gauw mijn jas weer aan en op pantoffels ben ik mee gestruikeld. Want ja, je kan de buren niet in de kou laten zitten. Het probleem was gauw opgelost, de hoofdzekering was uitgevallen. Daarna gauw weer naar huis met de wind in de rug, waaide ik haast uit mijn pantoffels.Weer un nieuwe maand en berekoud buten.

Moest fanmiddach weer us naar ut Antonius, fijn met oanse doger inne auto. Na ouwloap fan myn besoekje an de dokter hewweu tegare un kopku koffie dronken en toen weer naar ut parkeerterrein, iesug koud wast der, je fewagten ydere keer un iesbeer tussen de auto’s. we waren krek weer thûs toe dur un buurman anbelde, die hat un probleemke, gjin stroom meer en de sentrale verwarming dee ut ok nyt meer. Dus gouw myn jas an en op toffels bin ik metstrukelt, want ja, ju late un buur tog ny inne koude sitte. Ut probleem was gauw oplost, de hoofdsekering was uutfallen. Derna gauw weer naar huus met de wien inne rug, ik waaide has ut myn sloffen wech.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu