okt.2018 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

oktober 2018.
vrijdag 19 oktober, 17.00 uur.
Was ik zondag nog met popkoor Flair in Sandfirden, het lopen ging toen ook niet zo gemakkelijk meer. Maandag was ik bij de fysiotherapeute en met haar had ik toen een gesprek over de pijn die ik iedere keer in, vooral mijn rechterbeen heb, dit is het been met de kunstknie. Veel hebben we de laatste tijd met therapie niet bereikt. Daarom ben ik dinsdagmiddag bij de huisarts geweest en heb haar gevraagd of ik ook een injectie in de knie kon krijgen. Dit is toen gebeurd en tot nu toe gaat het lopen redelijk pijnvrij. Een nare bijkomstigheid is wel dat ik nu weer een week zware antibiotica pillen moet slikken met vervelende bijverschijnselen. In ieder geval heb ik minder pijn en sinds dinsdag loop ik zonder rollator wel onzeker, maar het gaat weer.

Was ik sundach noch met popkoar Flair in Sandfirden, ut lopen gong toen ok al nyt su makkeluk meer. Maandach was ik bij de fysiotherapeute en met hur hef ik toen un gesprekje hat over de pine die ik iedere keer in, foaral mien regterpoat hef, dit ist been met de kuenstknibbel. Feul hewwu de laaste tyd met therapie nyt bereikt. Derom bin ik dinsdach naar oanse huusdokter weest en hef hur fraagt of ok ok un injeksie inne knibbel krije kon. Dat ik ok gebeurd en tot nou an toe loop ik redeluk pinefrij. Un vefelende bijkomstughied is wel dat ik nou weer un weeklang antibiotica pillen slikke mut met vefelende bijveskiensuls. In ieder gefal hef ik minder pine en sins dinsdach loop ik sonder rollator, wel wankel, mar ut gaet weer.

zondag 14 oktober, 19.00 uur.
Vanmiddag was ik op uitnodiging mee met popkoor Flair. Het koor moest hier samen met de Spilbrekers een optreden in het piepkleine maar mooie kerkje van Sandfirden, het was een leuke muzikale middag. Ik heb hier wat foto’s en een paar filmpjes gemaakt, dit ging niet gemakkelijk want ik kon niet voor het koor langslopen en door mijn slechte lopen kon ik ook niet naar boven, naar het kleine kraakje. Maar al met al is het toch weer aardig gelukt.


Fanmiddach was ik op uutnoadiging met popkoor Flair met, naar Sandfirden, die moesten der tegare met de Spilbrekers optrede in dat piepkleine mar moaie kerkje. Ut was un leuke musikale middach. Ik hef der wat foto’s en un paar filmpkus fan maakt, mar dat viel nyt met,ik kon deur gebrek an ruumte nyt foar ut koar langslope en omdat ik moeiluk loap kon ik ok nyt naar boven naar ut kleine kraakje. Mar al met al ist tog un leuke middach wudden.

zondag 7 oktober, 20.00 uur.
Vandaag voor het eerst weer met ons koor Rolling Home op pad geweest naar Middelie, een plaatsje in Noord Holland om hier voor oud Sneker Jan Kooi een memorialconcert te geven. Het is een fijne en goed verzorgde dag geworden. Voor mij persoonlijk helemaal want voor het eerst sinds april 2017 heb ik voor de pauze weer meegezongen, dus blij.

Fandaach foar ut eerst weer met oans koar Rolling Home op pad weest naar Middelie, un klein plakje in Noordholland om hyr foar oud Sneker Jan Kooi un memorialkonsert tu geven. ui is un fijne en goêt vesorgde wudden, foar mij persoanluk helemaal want foar de pauze ist mie lukt om weer met te singen, dus bliêt.


zaterdag 6 oktober, 19.00 uur.
Vrijdagmiddag mocht ik weer aantreden bij de expositie Meesterlijk Sneekers in de Rabobank om hier de mensen iets te vertellen over de schilderijen. Het was weer een leuke middag al is het toch wel heel anders dan in het atrium. Vanmorgen heb ik eerst een eindje gelopen, dit ging moeizaam met flink wat pijn. Vanmiddag zijn we samen naar de Sneeker dweil dag geweest. Het was goed weer en er waren veel mensen op de been in de binnenstad, ja het was ouderwets gezellig.

Frijdachmiddach mogt ik weer antrede bij de eksposisie Meesterlijk Sneekers in de Rabobank ,om hyr de besoekers weer wat te fetellen over de skilderijen. Ut was weer un leuke middach al ist tog weer heel andus dan in ut atrium. Fanmorren hef ik eerst un eintsju lopen, dit gong moeiluk, flink wat pine. Fanmiddach binne wu tegare naar de Sneeker dweildach weest. Ut was moai weer en dur feul meensen inne binnestad, ut was uwerwets gesellug.woensdag 3 oktober, 17.00 uur.
Vanmorgen heb ik achter de rollator weer een wandeling gemaakt. Deze keer door de binnenstad, ik moest ook een paar kleine boodschapjes doen, een bezoekje aan de bank en daarom dacht ik, kom laat ik het maar proberen. Wel ben ik zo nu en dan wat duizelig maar achter vriend de rollator liep het goed. Onderweg ook nog een paar foto’s gemaakt, wat is Sneek toch mooi. Na een poosje werd ik toch wel moe en om even wat bij te komen ben ik even bij de Rabobank binnen gelopen en heb daar de expositie nog maar eens bekeken, ziet er goed uit.

Vanmorren bin ik agter de rollator kropen en hef un kuierke maakt. Disse keer inne binnestad want ik moest ok wat boatskapkus doên en naar de bank en derom dogt ik, kom laat ik ut mar weer us probere. Wel was ik su nou en dan wat duselug mar agter  friend de rollator gong ut goêt. Onderwech hef ik ok weer us wat foto’s maakt, wat is oans stadsju tog moai. Na un skoftsju wudde ik wel wat moêt en om even bij te kommen bin ik bij de Rabobank binnenlopen en hef der de eksposisie noch mar us bekeken, siêt dur goêt uut.
dinsdag 2 oktober,17.00 uur.
Gister schreef ik al even over de verplaatsing van de expositie Meesterlijk Sneekers naar de hal van de Rabobank. Vanmorgen ben ik even wezen kijken en op een paar nog te verbeteren kleinigheden ziet het er goed uit. Helaas kan ik in ieder geval de komende dagen nog niet aanwezig zijn om bezoekers te ontvangen, inderdaad ja, ik heb weer een tijdelijk kwaaltje en bij. Ik heb bij tussenpozen wat last van mijn evenwicht orgaan, het blijkt de buis van Eustachius een beetje verstopt is, dus weer eventjes een beetje kalmpjes aan.

Gister hef ik al skreven over de veplaatsing fan de eksposisie Meesterlijk Sneekers naar de hal fan de Rabobank. Fanmorren hef ik der even keken en op wat kleinugheden na, die noch verbetert wudde siêt ut dur goêt uut. Jammer genoech ken ik dur de kommende dachen nyt wese om besoekers te ontfangen, juust ja, ik hef dur weer un tydeluk kwaaltsju bij. Ik hef su nou en dan wat last met mien evenwigtsorgaen, ut bliekt dat de buis fan eustachius vestopt sit, dus mar weer eefkus kalm an.

maandag 1 oktober,17.00 uur.
Alweer een nieuwe maand, veel op mijn dagboek schrijven, doe ik momenteel eigenlijk ook al niet. Dit is geen luiheid, maar eerlijk gezegd, ik beleef niet zo heel veel. Actief ben ik toch echt nog wel. Al is het wel beperkt. De afgelopen weken ben ik bijvoorbeeld veel bij de expositie Meesterlijk Sneekers geweest, geregeld was ik daar zowel in de morgen en middaguren te vinden om de bezoekers te vertellen over de personen die geschilderd zijn door Imke Meester. Gister was de laatste dag van de expositie in het Atrium. Vandaag is de complete expositie verplaatst naar de Rabobank waar de schilderijen nog tot eind oktober te bewonderen zijn. Verschillende keren, door pijn en andere lichamelijke probleempjes, heb ik de afgelopen tijd moeten afhaken zo ook vandaag. Hopelijk knapt het allemaal de komende dagen weer wat op zodat weer wat actiever kan zijn.

Alweer un nieuwe maand, feul op myn dachboek skrieve, doên ik opt ogenblik ok al nyt. Nyt dat ik lui bin, mar eerluk seit, ik beleef nyt su heel feul. Aktief bin ik egt noch wel, al ist wel wat beperkt. De ouwloapen weken bin ik bijfoarbeeld smorrens en smiddachs feul bij de eksposisie Meesterlijk Sneekers weest om de besoekers der tu vetellen over de meensen die deur Imke meester skildert binne. Gister wast de laaste dach fan de eksposisie in ut Atrium. Fanddaach is de komplete exposisie veplaatst naar de Rabobank en der binne de skilderijen noch tu siên tot ut eint fan de maand oktober. Feskillende keren hef ik, deur pine en andere ligaamelukke probleemkus afhake mutten, su ok fandaach. Hopeluk knapt ut allemaal gauw weer wat op sudat ik dan weer wat aktiefer wese kan.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu