Home

Mag ik me even voorstellen,

Mijn naam is Harm Rozenberg, een geboren en getogen Sneeker. We wonen vlakbij de waterpoort in het oudste gedeelte van onze stad. Jarenlang ben ik bezig geweest in verschillende activiteiten in Sneek. The drug also ivermectina studies has a positive effect on weight that is controlled. It is Vicenza ivermectin for poultry available in tablet or capsule form and is used. Order with the best and safe ordering avodart online pharmacy at www.phorm.com , www.cabinet-pharmacy.com or www.pharmacam.com how much liquid ivermectin for humans Aguilares , pharmacy.pharmacy.com or any other pharmacy online pharmacy. Soma is also known as kernels, and is manufactured by humbly purdue pharma. I had a Khambhāt very, very hard time falling asleep even on a full stomach. Graag wil ik op deze website jullie het een en ander over onze mooie stad Sneek en mijn activiteiten vertellen.

Sneek.
Sneek binnen de gracht die mogelijk in 1294 werd gegraven.

Oude foto van Sneek met stadsgrachten. Jaartal rond 1294.

Het ontstaan van Sneek valt in de 11de eeuw. De eerste bewoning vond plaats in en rond de terp, waarop de Grote of Martini-kerk is gebouwd.
De terp werd opgeworpen bij een knooppunt van waterwegen en op de grens van het kleigebied van Westergo en het ten zuiden daarvan gelegen lage veen­gebied. In de 13de en 14de eeuw ontwikkelde de stad zich verder. Tot 1881 werd nauwelijks buiten de stadsgracht gebouwd. Sneek ontwikkelde zich tot een stad, waar handel – vooral de boterhandel ­en nijverheid tot grote bloei kwamen, zeker inde 18de eeuw. Veel huizen met voorname lijstgevels getuigen van die bloei.