December 2020

vrijdag 31 december, 15.00 uur.

Ika en Harm wensen jullie een fijne jaarwisseling
en een gezond Nieuwjaar.

Ons koor Rolling Home, weer in de top 10 van Omrop Fryslân, deze keer op de achtste plaats met Frys om utens.

Best answer: i would suggest looking up a natural sleep enhancer like melatonin or try a supplement like magnesium, or try an herbal sleep medication like valerian. I was on prednisone for a week before my skin did https://polyracegame.com/2022/06 not itch or itch at all. Clomid online pharmacy in the usa is a new pharmacy based on the world-famous pharmaceutical, the drug clomiphene, which can be purchased online.

Generic drugs are the most widely used type of drugs, accounting for 80% of prescriptions. When exposed to sunlight, https://ivwealthreport.com/sponsors/ ozone is formed in the skin. In a way, this is not the first time i have been on this page.

top

woensdag 30 december 14,00 uur.

Vanmorgen een mooi eindje gewandeld, het was mooi wandelweer. Wel was de wandeling een pijnlijke bedoening, maar gister heb ik door het slechte weer niet gewandeld en dan gaat het vaak een dag later weer moeilijker, dus vanmiddag maar even wat rust nemen.

Fanmorren un moai eintsju kuiert, ut was dur moai weer foar. Wel was de kuier un pynlukke bedoêning, mar gister hef ik deur ut minne weer nyt lopen en dan mut ju dat un dach later weer belije, dus fanmiddach mar even oppu bank uutruste.

Kerkgracht Sneek

top

dinsdag 29 december, 17.00 uur.

Was het gister een redelijk mooie dag, vandaag is het allemaal regen. Geen weer voor een wandelingetje. Die mensen die onderweg zijn, veel zijn het hier niet, lopen allemaal onder een paraplu of met de capuchon op. Nee, geef mij dan maar een beetje winterweer met een zonnetje en voor de sfeer een laagje sneeuw, en dan zo op naar de jaarwisseling. Maar leuk bedacht Harm, maar dat zit er niet in dit jaar denk ik. Vandaag weer wat met mijn website zitten prutsen, ben pagina’s aan het maken over onze stad, vroeger en nu. Dat doe ik aan de hand van oude en nieuwe foto’s met een kort stukje tekst erbij. Je kunt de pagina’s nu nog niet zien die zijn nog in bewerking.  

Wast gister knap weer, fandaach ist weer allemaal regen. Weer gjin kuierweer. Die meensen die onderwech waren en foar oans huus langs kwammen, ut waren dur nyt feul, liepen onder de paraplu of hadden de kapusjon op. Nee geef mij dan mar un bitsju winterweer met un sontsju en foar de sfeer un klein laagje sneeuw, en dan su op naar de jaarwisseling. Ja, leuk bedagt jonge, mar ok dat sit dur dis keer nyt in dink ik. Fandaach weer wat sitten te prutsen met myn websiede, bin nou bladsieden an ut maken over oanse stad fan froeger en nou. Dat doên ik anne haan fan ouwe en nieuwe foto’s met un kot preufelementsju dur bij. Je kenne su nou noch nyt bekyke want su binne noch in bewerking.

top

maandag 28 december, 17.00 uur.

Vandaag weer eens een droge dag met zelfs vanmorgen eerst ook zo nu en dan een zonnetje, heel wat beter dan de storm en regen van gister. Daarom vanmorgen een leuk eindje gewandeld door de binnenstad. Je komt bijna niemand tegen, alleen een hoop mensen in de auto. Dus weinig mensen, maar ja, wat heb je ook te zoeken in winkelstraten waar alle winkels dicht zijn. Zo gezellig als het vroeger was als ik ging wandelen zo stil is het nu, een praatje maken is er niet meer bij, of je moet al in jezelf gaan praten, maar dan denkt een enkeling die je tegenkomt bij zichzelf, hé die ouwe kerel begint ook een beetje dement te worden.

Fandaach weer us un droge dach met selfs fanmorren noch eefkus un sontsju, heel wat beter dan die storm en regen fan gister. Derom fanmorren mar un leuk eintsju kuiert deur de binnestad, ju komme hast gjin kop teugen allienug un hoop auto’s. dus hast gjin meensen, mar ja, wu he ju ok te soeken in un winkelstraat we alle winkels digt binne. Su gesellug ast froeger was as ik un blokje om gong su stil ist nou, un praetsju make is dur nyt meer bij, of je mutte wat in je jeself lulle, mar dan dinkt die enkeling die ju teugen komme, nou die ouwe begint ok un bitsju dement tu wudden.

top

 

zondag 27 december, 17.00 uur.

Donkere en waterkoude kerstdagen zijn weer voorbij, nu onderweg naar de jaarwisseling. Het is vandaag in ieder geval van binnen blijven want het stormt en regent de hele dag, ook morgen is het regenachtig alleen neemt de wind wat af. Dus vandaag binnen met een mooi boek van Hendrik Groen en ondertussen naar het schaatsen op TV kijken. Hopelijk morgen weer een wandelingetje maken.

Donkere en waterkouwe kerstdachen binne weer foarbij en nou gaêne wu op naar de jaarwisseling. Ut was fandaach in ieder gefal un dach fan binnen bliêve want ut stormt en ut regent de hele dach. Ok morren ist regenagtug mar de wyn su wat afnimme. Dus fandaach binnen met un moai boek fan Hendrik Groen en onderwyl naar ut skaatsen kyke op de TV. Hopeluk morren weer un kuierke make.

top

vrijdag 25 en zaterdag 26 december, 1ste en 2 de Kerstdag.

1 ste kerstdag was een sombere en trieste dag. Het was niet de bedoeling dat ik ging wandelen want we waren door Janet en Kes uitgenodigd. Terwijl ik nog zat te koffiedrinken kwam er een berichtje op Face Boek binnen van onze vrienden John en Dolores de Boer uit London Canada, daar viel op dat moment de eerste sneeuw, heel wat ander weer dan hier dus. Om vier uur haalde Kes, Ika op met de auto, en ik was ondertussen al wandelend onderweg naar hun huis op de Leeuwarderkade. Hier hebben we met zijn viertjes een gezellige avond gehad met een heerlijk dinertje en wel een Surinaams buffet. Surinaams eten had ik nog nooit gehad maar het was voortreffelijk. Later op de avond fijn zitten luisteren naar mooie muziek uit de jaren 60 en 70. Een fijne eerste kerstdag, normaal was het al bijzonder maar in deze coronatijd heel bijzonder.

2 de kerstdag, samen gezellig thuis. Vanmorgen heb ik wel een eindje gewandeld, het was toen nog droog maar de wind was al krachtig en het was waterkoud. Vanmiddag hadden we een heerlijk kerstdiner en ondertussen regende het pijpenstelen. Gister kregen we allebei nog een mooi kerstcadeautje, allebei een boek, Ika een gedichtenboek en ik het derde boek van Hendrik Groen, hier heb ik vanmiddag een poosje in zitten lezen, een prachtig boek vol humor.

1 ste kestdach weer un sombere en trieste dac. Ut was nyt myn bedoêling om un kuierke te maken want we waren deur Janet en Kes uutnoadugd. Terwyl we satten te koffiedrinken kreeg ik un face boek berigju fan oanse frienden John en Dolores uut London Canada, der fiel op dat moment de eerste sneeuw, heel ander weer dan hyr dus. Om vier uur haalde Kes met de auto Ika op en ik hat besloaten om naar hun huus oppu Leeuwardekade te lopen. Hyr hewwu met sien vieren un heel geselluge afend hat met un heerluk dinertje en wel un Surinaams buffet. Nou hat ik noch noait Surinaams eten proeft mar ut was heerluk. Later oppu afend hewwu noch fijn stten tu luusteren naar moaie musiek uut de jaren 60 70. Un fijne kerstdach, normaal wast al bysonder weest mar in disse coronatyd heel bysonder.

2 de kerstach gesellug tegare thûs. Fanmorren hef ik noch un eintsju kuiert, ut was toen noch droog  mar de wyn haalde al flink an en ut was waterkoud. Fanmiddach hadden wu un heerluk kerstdinee en ondertussen regende ut pypestelen. Gister kregen wu allebijde noch un kerstkadootsju, Ika un gedigteboek en ik ut derde boek fan Hendrik Groen, hyr hef ik fanmiddach un poaske in sitten te lesen, un pragtug boek vol humor.

top

donderdag 24 december, 20.00 uur.

Gister geen dagboek, heb niets beleeft, het regende de hele dag, heb wat gelezen en een beetje met mijn website zitten prutsen. Vanmorgen heb ik wel een klein eindje gewandeld en nog een paar kerstkaarten op de bus gedaan. Zojuist heb ik nog een lange kerstmail naar oude vakantievrienden gestuurd en dat was het wel voor vandaag.

Gister gjin dachboek, hef niks beleeft, ut regende de hele dach, hef wat sitten te lezen en wat met myn websiede sitten te prutsen. Fanmorren hef ik wel un eintsju kuiert en noch wat kerstkaten oppu bus brogt. Su krek hef ik un lange kerstmeel naar ouwe fakaansiefrienden stuurt en dat wast foar fandaach.

top

maandag 21 december, 17.00 uur.

Vanmorgen tijdens een droge bui nog een stukje gewandeld. Maar al gauw weer naar huis gegaan want het begon vies te regenen en met de wind tegen was het koud en uiteraard flink nat. Vanmiddag aan de bladzijde Hier en Nu van mijn website een aantal foto’s van de Kolk bij de waterpoort toegevoegd.

Fanmorren tydus un droge bui noch even un loopku maakt. Mar al gauw weer naar huus want ut begon vies tu regenen en dan met de wyn teugen wast koud en uteraard flink nat. Fanmiddach an de bladsiede Hier en Nu, van myn websiede weer wat fotootsjus fan de Kolk bij de waterpoort toefoegd.

top

zondag 20 december, 16.30 uur.

Op deze zondagmorgen een wandeling van 2 km gemaakt door een stille stad. Een paar kinderen op de fiets op het Oosterdijk, een echtpaar dat de hond uitliet, drie auto’s een man in een scootmobiel, een jongedame met hond, een oude dame achter een rollator en ik zelf met vriend wandelstok, dat was alles op een mooie zondagochtend. Zojuist keek ik even uit het raam over het Hoogend, en wat zag ik een stille straat en een vieze fontein die mistroostig voor zich uit staat te staren.

Op disse sundachmorren un kuierke fan sun 2 km maakt deur un stille stsd. Un paar kienderkus oppu fiets op ut oasterdyk, un egtpaar die hun hontsju even uut lyt, drie auto’s, un man in un skoetmobiel, un jongedame met hut hoan, un ouwe dame met hur rollator en ik self met friend wandelstok, dat was alles op disse moaie sundachmorren. Krek keek ik even uut ut raam over ut Hoogend, en wat siên ik, un stille straat en un smeruge fontein die mistroastug foar um uut staat tu staren.

top

zaterdag 19 december, 17.00 uur.

Vandaag weer een wat trieste dag, begon de dag met wat zon en een harde wind, vanmiddag weer wat regen. Vanmorgen een paar boodschapjes gedaan en nog even naar de markt om een bloemetje. Een gek gezicht eigenlijk zo op de markt, langs het water de kramen van de marktkooplui en langs de straat alle winkels dicht. Erg veel publiek was er ook niet op de markt, nee het is maar een saaie boel in deze coronatijd, maar we houden vol.

Fandaach weer wat un trieste dach, ut begon fanmorren met un sontsju en hadde wyn,  fanmiddach weer wat regen. Fanmorren weer un paar boatskapkus deen en noch even oppu merk un bloemku haalt. Eigeluk un gek gesigt , langs  ut water de kramen fanne merkkooplui en langs de straat alle winkels digt. Feul meensen waren dur ok nyt oppu merk, nee ut is mar un dooie boel in disse coronatyd, mar wu houwe fol.

top

vrijdag 18 december, 17.00 uur

Vanmorgen nog weer een paar kerstkaarten rondgebracht en haast 2,5 km gelopen, maar na de fysiobehandeling van gister viel het toch nog niet mee. Lopend door de Johan Willem Frisostraat zag ik dat daar op verschillende plaatsen de straatstenen verwijderd zijn en zelfs een paar parkeerplaatsen zijn verwijderd en ze waren drukdoende met het inzaaien van gras en wie weet worden er ook nog struiken geplant, wat meer groen is nooit weg. Hopelijk beginnen ze ook nog eens op Hoogend met het verwijderen van een paar parkeerplaatsen en het planten van wat bomen en struiken, 5 minuten lopen van hier is een parkeergarage die ruimte genoeg biedt aan honderden auto ‘dus die vijf parkeerplaatsen konden best veranderen in mooie plantenbakken.

Fanmorren noch weer  wat kersrkaten ront brogt en hef toen hast 2,,5 km lopen, mar na de fysio fan gister viel my dit toch wel wat teugen. Su lopend deur de Johan Willem Frisostraat sag ik dat dur op veskillende plakken flinke straatstukken stiênvrij maakt waren en su waren der druk doênde met ut inzaaien fan gras en wie weet komme dur ok noch wel wat struukjes, wat meer groên is noait fut nou. Hopeluk beginne su ok noch us op ut Hoogend met ut fut halen fan die paar parkeerplakken. Vijf minuten lopen is un groate parkeergaraasje  der is ruumte genoech, dus die vijf parkeerplakjus hyr kenne su best verandere in moaie bloembakken.

top

donderdag 17 december, 18.00 uur.

Vanmorgen moest ik naar de manueel therapeute. Toen ik er heen liep was het nog droog, maar na de behandeling wat ik nu nog goed voel, moest ik door een dikke bui naar huis lopen. Het is alweer een hele poos geleden dat ik een behandeling heb gehad, daarom is het vandaag allemaal wat pijnlijk, maar ja, het spreekwoord zeg, Wie mooi wil gaan moet pijn uitstaan, dus daar zullen we het dan vandaag maar op houden.

Fanmorren moest ik naar de manueel therapeute. Toen ik dur heen liep wast noch droog, mar na de behanneling wat ik nou noch best foêle ken, moest ik deur un dikke bui naar huus lope. Ut is alweer un skoft leden dat ik un behanneling hat hef, der om ist fandaach allemaal weer wat pynlukker, mar ja, Wie moai gaen wil, mu dur wat foar over hewwu. Laat oans ut der foar fandaach mar op houwe.

top

woensdag 16 december, 20.00 uur

Alweer drie dagen verder sinds mijn laatste stukje dagboek. Maar alles heeft vaak wel een reden en dus bij mij ook. Je wilt als het goed weer wel eens een eindje wandelen, je wilt toch wel graag naar vrienden en kennissen een kerstkaart sturen en daar moeten dan enveloppen met adressen bij en natuurlijk een postzegel. Dat vraagt allemaal nogal wat tijd. Nu kon ik mooi tijdens mijn wandelingen bij verschillende vrienden en kennissen in de buurt een Kerstkaart in de brievenbus stoppen en op die manier kon ik alles mooi een beetje combineren. De grootste drukte is nu achter de rug en kan ik binnenkort weer met de website verder want op de pagina Toen en nu moeten weer wat verhaaltjes en foto’s komen. O, ja, tijdens een van mijn wandelingen heb ik nog een paar leuke foto’s gemaakt van een mooi versierde etalage.

Alweer drie dachen ferder sins ik myn laaste stukje skreven hef in myn dachboek. Mar alles het vaak wel un reden en dus bij mij ok. Ju wulle ast goêt weer is graach un eintsju lope, ju wille tog ok eigeluk wat Kerstkaten naar jr frienden en kennussen sture en der mutte dan enveloppen met adressen en natuurluk un possegel bij. Dat fraagt allemaal nogal wat tyd. Nou kon ik moai tydus mien kuierke bij veskillende frienden en kennussen innu buurt un Kerstkaat inne briêvebus goaie en su kon ik alles moai kombinere. De grooste drukte is nou weer agter de rug en kan ik binnekot weer us even met myn websiede anne gang want foar de bladsiede Toen en nu hef ik weer wat ferhaaltsjus en foto’s. O, ja tydus myn kuierkes hef ik ok noch un paar leuke foto’s maakt fan un moai vesierde etalaasje.

top

zondag 13 december, 20. 00 uur.

Vanmorgen weer een eind gewandeld, 2,5 km. De afgelopen dagen was het vaak geen wandelweer en ook het ik het druk met ons clubblad. Maar vanmorgen dus gewandeld en gelijk heb ik bij familie en kennissen de op mijn route woonden onze Kerstkaart van dit jaar op de bus gedaan. Net als elk jaar maak ik zelf een kerstkaart van een foto die ik eens een keer heb gemaakt als er sneeuw lag, of als de bomen mooi wit berijpt waren, deze foto heb ik gemaakt in 2007. Het kleine fotootje is een krans die Ika vroeger eens heeft gemaakt en elk jaar weer aan onze voordeur hangt. Wat wel jammer is, dat je binnenkort van deze boom geen foto meer kan maken want hij wordt gekapt, ik zag afgelopen week een groot wit kruis op de stam, weer moet er een oude boom sneuvelen.

Fanmorren weer un eintsju kuiert, 2,5 km. De ouwlopen dachen wast faak gjin weer foar un kuierke en ok hat ik ut tu druk met oans klupblad. Mar fanmorren dus kuiert en gelyk hef ik bij familie en kennissen die op myn route woane  oanse kerstkaart fan dit jaar inne briêvebus stopt krek as andere jaren maak ik de kerstkaart self fan un foto die ik us maakt hef as dur sneeuw lag, of de bomen moai berypt waren, disse foto hef ik maakt in 2007. Ut kleine fotootsju is un krans die Ika maakt het en elk jaar weer an oanse foardeur hangt. Wat wel jammer is dat disse boom oppu kerstkaart binnenkot omsaagt wut, ik sach ouwlopen week dat dur un wit kruus oppu skildert is, weer mut un ouwe reus sneufele.

top

zaterdag 12 december, 18.00 uur.

Ook vandaag weer een donkere dag met van tijd tot tijd wat lichte regen. Gister had ik het clubblad naar de drukker gebracht en vanmorgen zijn ze het daar gelijk gaan drukken. Vanmorgen heb ik daar even gevraagd wanneer het drukwerk klaar zou zijn. Daarna ben ik voor Ika een paar boodschapjes gaan doen, maar het lopen ging pijnlijk, ik heb twee dagen mijn ochtendwandeling niet gedaan en dan gaat het gelijk weer moeilijker. Om twee uur vanmiddag kwam Jan B, hij de boekjes die kant en klaar gedrukt waren gelijk opgehaald, postzegels gekocht en ik had ondertussen adresstickers gemaakt. Samen hebben we toen de boekjes van adressen voorzien en daarna heeft Jan alles op de post gedaan. Nu wordt het tijd voor onze Kerstkaart, hij is al gedrukt, dus de komende dagen adressen schrijven, in enveloppen stoppen en naar de brievenbus.

Ok fandaach un donkere dach met su nou en dan wat regen. Gister hef ik ut klupblad naar de drukker brogt en fanmorren binne su gelyk begonnen met drukken. Fanmorren hef ik der even fraagt wanneer su klaar waren met ut drukwerk. Derna hef ik foar Ika wat boatskapkus deen mar myn lopen was pynluk, ik hef twee dagen myn ogtend kuierke nyt deen en dan gaet ut gelyk weer un stuk moeilukker. Om twee uur fanmiddach het Jan B. de boekjes ophaalt en possegels kogt,. Onderwyl hat ik de adresstikkers maakt. Tegare hewwu de adresstikkers oppu enveloppen plakt en derna het Jan su oppu bus deen. Nou wut ut tyd foar oanse Kerstkaart, hij is al drukt, dus de kommende dachen adressen skriêve in enveloppen stoppe en dan naar de brievebus.

top

vrijdag 11 december, 20.00 uur.

Ja, en dan is het alweer vrijdag, twee dagen geen dagboek. Niet omdat ik het vergeten was, of omdat ik niets te vertellen had, nee gewoon veel andere dingen. Vooral het clubblad van ons koor heeft deze keer veel tijd gekost. Een jaar lang is er geen blad uitgekomen en we hadden de koorleden gevraagd om een stukje te schrijven, over deze vervelende tijd waar we momenteel in leven, en daar is leuk op gereageerd. Maar dan komt het meeste werk, ieder schrijft op zijn manier, verschillende lettertypen en regelafstanden en dat kan in een blad niet. Dus alles moet aangepast worden en er moeten afbeeldingen bij gezocht worden en dat moet het blad ook nog eens op het juiste aantal bladzijden komen, dus behoorlijk wat werk. Maar ik doe het met plezier, het is een uurtje geleden naar de drukker gestuurd en nu maar wachten op het resultaat.

Ja, alweer vrijdach,twee dachen gjin dachboek. Nyt omdat ik ut vegeten was, of omdat ik niks te vetellen hat, nee gewoan feul te feul andere dingen. Foaral oans klupblad fan ut koar het disse keer feul tyd fraacht. Un jaar lang is dur gjin blad uutkomen, wu hadden de koarleden fraagt om un stukje te skriêven, over disse vefelende tyd wer wu momenteel in leve. Der is leuk gehoar an geven. Mar dan komt ut werk, iedereen skriêft op syn eigen manyr veskillende lettertypen en regelafstanden en dat kan in un blad nyt. Dus alles mut je anpasse en dur mutte plaatsjus bij sogt wudde en dan mut ut blad ok noch op ut juuste aantal bladsieden komme. Dus flink wat werk, mar ik doên ut met plesier. Ut is un uurke leden naar de drukker gaen en nou mar wagte op ut resultaat.

top

dinsdag 8 december, 19.00 uur.

Vanmiddag met een aantal stadsgidsen een gezellige middag gehad in het Fries Scheepvaart Museum. Jammer genoeg konden niet alle stadsgidsen aanwezig zijn. We hebben gezellig zitten kletsen over van alles en nog wat, maar in de eerste plaats dat door de corona en eigenlijk dit jaar geen stadswandeling is geweest. Meindert, de voorzitter van het museum vertelde over de gang van zaken in deze moeilijke tijd, en reikte aan de aanwezige gidsen een presentje uit. Daarna heb ik thuis nog een poging gedaan om voor dit jaar weer een kerstkaart te maken, ik denk dat het me deze keer wel weer redelijk gelukt is. Verder geen nieuws, dus tot morgen.

Fanmiddach met un aantal stadsgidsen un geselluge middach int scheepvaart museum hat. Jammer dat nyt alle stadsgidsen der bij wese konnen. Wu hewwu geselluch wat sitten te kletsen over fan alles en noch wat mar int eerste plak, dat deur de corona der dit jaar hast gjin stadskuiers weest binne. Meindert, de foarsitter fant museum vetelde over de gang fan saken in disse moeilukke tied, hat foar oans allemaal un presentsju. Derna hef ik thûs un poging deen om ok dit jaar weer un kerstkaat in mekaar tu prutsen, en ik loof dat ut wel weer aardug lukt is. Ferders gjin nieuws, dus tot morren.

top

maandag 7 december, 17.00 uur

Vandaag was het weer niet om over naar huis te schrijven. Wel ben ik even door de regen een paar boodschapje wezen doen en moest ik even naar de drukker van het clubblad van Rolling Home voor een gesprekje. Ook al door het slechte weer was er haast geen mens op straat. Zelf ben ik vanmiddag begonnen met een stukje tekst, namens de redactie te schrijven. Nu ben ik geen redactie, ik doe de lay-out voor het clubblad, maar de beide redactieleden zijn ziek, dus vandaar mijn bedrage. Ook ben ik begonnen de kopij die mij is gestuurd te verzamelen en allemaal hetzelfde lettertype te geven. Ook moeten er wat afbeeldingen bij sommige stukken tekst worden gezocht, dus vervelen doe ik me nog niet.

Fandaach wast weer, ok nyt om over naar huus te skrieven. Wel bin ik deur de regen even naar de drukkerij lopen die altyd ut Rolling Home klupblad drukt. Ok al met deur ut slegte weer, was dur hast nyt un meens oppu straat. Fanmiddach bin ik begonnen met ut skrieven fan un stukje tekst namus de redaksie. Nou bin ik gjin redaksie, ik doên de le-out fan ut klupblat, mar de beide redaksieleden binne siêk, dus fan der dat ik ut even doên. Ok bin ik de kopy die ik kregen hef allemaal in ut zelde lettertype an ut  setten. bij sommuge stukken kopy mutte noch plaatsjus zogt wudde, dus verfele doên ik mie noch nyt.

top

zondag 6 december,16.00 uur.

Vandaag een beetje een winterse dag. Vanmiddag voor het eerst in, ik denk wel driekwart jaar, een wandeling gemaakt langs de Sneeker stegen samen met Sietse W, ook een stadsgids in onze stad. Ik ben wel een beetje trots op mezelf dat dit is gelukt want normaal krijg ik in de middag altijd last van hartfalen, maar het ging prima. De wandeling is ongeveer drie kilometer lang en je staat natuurlijk wel geregeld even stil om een verhaaltje te vertellen. Wel moet ik eerlijk bekennen dat ik nu moe ben en veel meer pijn heb, maar dat heb ik er wel voor over. Het geeft je een fijn gevoel dat er weer iets is gelukt wat je eigenlijk niet had verwacht.

Fandaach un bitsju un winterse dach. Fanmiddach foar ut eerst in, ik dink wel driekwat jaar, un kuier maakt langs de Sneeker stegen, tegare met Sietse W, ok un stadsgids in oanse stad. Ik bin wel wat trots op myself dat dit lukt is want normaal hef ik smiddachs altyd last fan hartfalen, mar ut gong best. De kuier is ongefeer 3 kilometer lang en ju staene natuurluk wel geregeld even stil om un ferhaeltsju tu fetellen. Wel mut ik eerluk bekenne dat ik moêt bin en feul meer pine hef as andus, mar dat hef ik dur wel foar over. Ut geeft ju un fijn gefoêl at dur weer wat lukt is wat je eigeluk nyt verwagt hadden.

top

zaterdag 5 december, 17.00 uur

Vandaag een mooie dag, een Sinterkaas cadeau lijkt het wel. Heb vanmorgen een paar bootschapjes gedaan, bij de bakker wat lekkers voor bij de koffie gehaald en minikerstboomlampjes gekocht voor onze twee minikerst boompjes. We hebben besloten om dit jaar geen grote kerstboom meer te doen, het wordt voor ons te moeilijk om een grote boom op te tuigen, dus vandaar onze keuze voor twee kleintjes hiervoor moet de versiering en verlichting ook worden aangepast, mooi karweitje voor morgen. Ook St. Nicolaas met Pieterman bracht ons vanmorgen nog bezoek en nam voor ons allebei een heerlijke chocoladeletter en een mondkapje met de waterpoort erop mee, nou dat komt in deze tijd zeker van pas.

Fandaach un moaie dach, un sinterklaas kadootsju lykt ut wel. Fanmorren hef ik un paar boatskapkus deen, eerst naar de bakker foar wat lekkers bij de koffie en derna wat mini kerstboomlamkus kogt foat oanse twee mini kerstboamkus. We hewwu besloaten om dit jaar nyt un groate boom te doên, ut wut oans te beswaarluk om sun groate boom op te tuigen, dus fan der oanse keuze foar twee miniboamkus. Hyr foar mut de vesiering en veligting anpast wudde, moai putsju foar morren. Ok kwam sinterklaas met zyn knegt fanmorren bij oans en brogt un heerlukke sukeladeletter en un moankapku met de waterpoort dur op, nou dat komt in disse tyd goêt fan pas.

top

vrijdag 4 december, 17.00 uur

Net als de afgelopen dagen een groot gedeelte van de dag donker en koud. Ben vanmorgen eerst een poosje samen met Kes bezig geweest met mijn website. Daarna een eindje gewandeld. Bij sommige winkels was het redelijk druk, verschillende mensen doen dit jaar al vroeg kerstinkopen, ook zag ik al wat mensen met kerststukjes en bomen lopen. Sinterklaas wordt denk ik gelijk maar gecombineerd met kerst, is ook wel begrijpelijk want in deze donkere en onwezenlijke tijd kunnen we wel wat sfeer en gezelligheid gebruiken, het is al somber genoeg. Ook Ika heeft samen met Janet al wat kleinigheden gekocht en de kerstversieringen van de zolder gehaald.

Krek as de ouwlopen dachen ok fandaach weer un groat gedeelte fanne dach donker en koud. Bin fanmorren un skoftsju, tegare met Kes met myn websiede besug weest, derna hef ik noch un eintsju kuiert. Bij sommuge winkels wast aardug druk, veskillende meensen doên dit jaar al froeg kerstinkopen, ok sach ik al wat meensen lopen met kerststukjes en kerstbomen.Sinterklaas wut dink ik combineert met kerst, is ok wel begriepeluk want in disse donkere en un onweselukke tyd kenne we wel wat sfeer en gesellughyd gebruke, ut is al somber genoech alles bij mekaar. Ok Ika het tegare met Janet al wat kleinugheidjus kogt en de kerstvesiering fan de solder haalt.

Hoogend Sneek.

top

 

donderdag 3 december, 17.00 uur.

Gister een fijne snelle wandeling gemaakt. Vandaag was het lopen net als met het weer waardeloos, slecht gelopen en op de koop toe ook nog flink natgeregend, maar ja, wat doe je dan ook buiten, juist ja, slecht en kort gewandeld. De hele dag ben ik trouwens al niet fit en ben die coronatoestand ook flink zat. Maar wie weet is het morgen weer beter, moed houden en vol houden denk ik maar.

Gjin fijne en snelle kuier maakt. Nee ut lopen was fandaach krek ast weer best waardeloas, slegt loapen en oppu koop toe ok noch us flink nat regent, mar ja wat doên je dur dan ok uut, juust ja, slegt loapen en je nat regene late. De hele dach bin ik trouwus al nyt fit en ik bin dat corona gedoe ok sat. Mar wie weet ist morren wel weer beter, wu mutte de moêd dur mar wat inhouwe en met mekaar folhouwe.

top

woensdag 2 december, 17.00 uur.

Ook vandaag weer een donkere en kille dag. Toch heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken, mijn vriend wandelstok bij de hand genomen en heb weer een wandeling gemaakt van 2 km. Ik jogde deze afstand met hulp van de wandelstok in een klein half uur, dat betekend ondanks de pijn die ik altijd heb, dat ik toch gemiddeld alweer ongeveer 5 km in het uur kan lopen want ik heb tijdens mijn wandeling ook nog een paar foto’s gemaakt, deze wil ik gaan gebruiken op mijn websitepagina Toen en Nu. Ben blij dat het me toch weer lukt om wat sneller te lopen en als het weer goed blijft ga ik proberen  om 3 km te lopen. Vanmiddag ook nog een leuke verassing in de brievenbus, een enveloppe van het bestuur van Rolling Home, met hierin een leuke attentie in de vorm van een cadeaubon te besteden bij een bekende supermarkt in het noorden van het land. Ik denk dat dit door de koorleden wel gewaardeerd zal worden.

Ok fandaach weer un donkere en kouwe dach. Tog hef ik de stoute skoenen antrokken, myn friend wandelstok bij de haen nomen en hef un kuierke maakt fan 2km. Ik jogde disse ouwstaen met hulp fan de wandelstok in un klein half uur, dat betekent ondanks de pine die ik altyd hef, dat ik tog gemiddeld hast 5 in un uur lope kan want ik hef tydus disse kuier ok noch un paar keer stil staen om un paar foto’s te maken, disse wil ik bruke foar websyde blatsiede Toen en Nu. Bin bliet dat ut me tog weer lukt is om wat vlugger te loapen en ast weer goêt blieft gaen ik proberen om 3 km tu lopen. Fanmiddach ok noch un leuke ferassing inne briefebus, un briêf fan ut bestuur fan Rolling Home met un leuke attensie in de form fan un kadobon te besteden bij un bekende supermerk in ut noorden des lands. Ik dink dat dit deur de koarleden wel wardeerd wudde sal.

top

 

 

dinsdag 1 december, 16.00 uur.

Vandaag de eerste dag van de laatste maand van 2020 was ook weer een bewolkte dag. Om half elf ging de bel en stond onze Janet op de stoep die met Pa een wandeling wilde maken, nou voor pa natuurlijk leuk, ik, pa dus, loop meestal alleen met mijn vriend wandelstok, maar met je dochter is het natuurlijk veel leuker. Het lopen ging ook goed, nooit pijnvrij, maar we stapten al keuvelend lekker door. Vanmiddag ben ik weer een poosje met mijn website bezig geweest met hulp van schoonzoon Kes. Ik ben bezig met de pagina Toen en Nu. Een klein stukje hoe het er ongeveer gaat uitzien staat er nu op, maar voor dat deze pagina helemaal compleet klaar is zijn we wel een paar dagen verder. Het meeste werk zit in het zoeken of maken van de foto’s. Het verenigingsblad “De Waag” zat vanmiddag ook weer in de brievenbus en daar neem ik dan direct tijd voor om dit van voor tot achter te lezen. Straks nog even het voetbal van Ajax volgen en dan zit deze eerste dag van de maand er alweer op.

Fandaach de eerste dach fan de laaste maand fan 2020, was ook weer un bewolkte dach. Om half elf hoarde ik de bel en der ston oanse dogter Janet oppe stoep die wu met Pa un eintsju kuiere nou foar pa natuurluk hatstikke leuk, ik, pa dus, loop meestentyds alliennug met friend wandelstok. Mar met je dogter ist natuurluk feul leuker. Ut lopen gong ok goêt, noait pinefrij, mar wu stapten gesellug kletsend lekker deur. Fanmiddach bin ik weer un skoftsju met myn websyde doênde weest met hulp fan skoanseun Kes. Ik bin besug met de bladsiede Toen en nu. Dur staat un klein stukje op hoe ik ut ongefeer make wil, mar foardat ut helemaal klaar is binne wu wel wat dachen ferder. Ut meeste werk sit int uutsoeken of maken fan de foto’s. Ut ferienegingsblad ”De Waag” sat fanmiddach inne bus en der nim ik dan drekt tyd foar om ut fan foar naar agter te lesen. Straks noch even naar ut foetballen fan Ajax kieke en dan sit disse eerste dach fan de maand dur al weer op.

top

 

November 2020

maandag 30 november, 20.00 uur.

Vandaag weinig nieuws, het is koud buiten, geen wandeling gemaakt vandaag.
Fandaach gjin nieuws, ik fon ut te koud foar un kuierke.

top

 

zondag 29 november, 14.00 uur.

Fijn een eindje gewandeld, was mooi weer voor een wandeling, het wel fris en de handschoenen kunnen haast wel aan, en als je een beetje in de zon kan lopen is het is de temperatuur aangenaam. Tijdens mijn wandeling ben ik drie mensen tegengekomen zelf in de binnenstad was er geen mens te zien. Heb onderweg nog een paar fotootjes gemaakt. Op eentje daarvan een nieuwe manier van afval opruimen. Zo pas voor het eerst weer eens een vijftal minuten, direct na mijn wandeling op de hometrainer gezeten en gefietst maar dat viel nog niet mee.

Un fijn eintsju kuiert, ut was moai weer foar un kuierke, wel wast fris en de handskoenen kenne hast wel weer an en as ju un bitstje int sontaju liepen wast un lekker temperatuurke. Tiedus myn kuierke bin ik krek drie meensen teugen komen en dat inne binnestad. Hef onderwech noch un paar fotootsjus maakt. Op iên der fan is un nieuwe manier fan afval oprumen te siên. Su krek hef ik  drekt na myn kuierke foar ut eerst weer us vijf minuten oppu hometrener fietst, mar dat fiel my noch nyt met.

top

zaterdag 28 november, 20.00 uur

Ik vond het vandaag maar een koude en donkere dag. Ben vanmorgen voor Ika naar de bakker geweest, wat lekkers bij de koffie gehaald, en heb bloemen meegenomen. Vanmiddag heb ik naar het schaatsen zitten kijken en wat zitten prutsen met mijn website. Morgen maar weer een eindje wandelen.

Ik fon ut fandaach mar un kouwe en donkere dach.  Bin fanmorren foar Ika naar de bakker weest, wat lekkers bij de koffie haalt, en hef un bloemku metnomen. Fanmiddach hef ik naar ut skaatsen sitten te kieken en wat met myn websiede sitten te prutsen. Morren mar weer un eintsju kuiere.

top

vrijdag 27 november, 14.00 uur

Vanmorgen weer twee kilometer gewandeld, en dat in een half uur, nog wel pijnlijk maar toch, want woensdag ging het wandelen helemaal niet, ik had veel pijn en liep erg onzeker. Maar vandaag ging het goed. Was ook even in de binnenstad, nou Black Friday veroorzaakt hier geen verkeersopstoppingen, het was zelfs heel rustig op het Oosterdijk en de Wijde Burgstraat. Vanmiddag ga ik met Effe Luistere, het clubblad van Rolling Home beginnen. Door het corona-virus zingen we al vanaf maart niet meer en ook is er vanaf dat moment geen blaadje verschenen. Na een verzoek aan de leden of ze ook wat leuks te vertellen hadden over deze zang loze tijd kwamen er aardig wat reacties, (er kan altijd nog meer bij). Nu kan ik alvast beginnen om bij de tekst wat foto’s en plaatjes te zoeken en daarna de pagina’s te maken, dus voorlopig wel weer leuke bezigheden.

Fanmorren weer twee kilometer lopen, en dat in un half uur, noch wel pynluk mar tog, want woensdach gong ut lopen helemaal nyt, heel feul pine en ik liep erg onzeker. Mar fandaach gong ut weer goêt. Was ok noch even inne binnestad, nou Black Friday veroorsaakt hyr gjin vekeersopstoppingen, ut was selfs heel rustug oppu Oosterdijk en de Wijde burgstraat. Fanmiddach gaen ik met Effe Luistere, ut klupblad fan Rolling Home anne gang. Deur ut corona-virus singe wu al fanouw maart nyt meer en is dur vanouw die tyd ok gjin bladsju meer drukt. Na un vesoek an de leden of su ok noch wat leuks te fettellen hadden over disse sangloase tyd kwamen dur wel aardug wat reaksies (dur kan altyd noch meer bij) Nou kan ik alfast beginne om bij de tekst wat foto’s en plaatsjus tu soeken en dan de bladsieden te maken, dus foarloapug weer wat leuke besugheden.

top

donderdag 26 november, 18.00 uur.

Gisteren helaas geen dagboek, dat kwam zo. We hadden gistermorgen samen een bezoekje gebracht aan kennissen en daarna ging ik nog een boodschapje doen. Onderweg werd het lopen steeds pijnlijker en ik was dan ook blij dat ik weer thuis was. De hele middag heb ik doorgebracht zittend op de bank, het lopen ging haast niet meer. Maar na een goede nachtrust heb ik vanmorgen weer een wandelingetje gemaakt, nog wel pijnlijk maar het gaat weer beter. Vanmiddag kreeg ik ook een goed bericht van de internist over mijn bloedonderzoek, alles was in orde, nu het lopen weer wat beter en ik ben weer het heertje en zeker met mijn wandelstok.

Gister jammer gjin dachboek, dat kwam su. Wu hadden gistermorren tegare un besoekje brogt an kennissen en derna gong ik noch even un boatskapku doên. Onderwech wudde ut lopen steeds pynlukker en ik was dan ok bliet dat ik thuus was. De hele middach hef ik wat oppu bank sitten want lope dat gong hast nyt meer. Mar na un goeie nagtrust hef ik fanmorren weer un kuierke maakt, noch wel pynluk mar ut gong weer beter. Fanmiddach kreech ik ok un goêt berigt fan de internist over myn bloêtondersoek, alles was in orde, nou ut lopen noch weer wat beter en ik bin weer ut heertje, kompleet met wandelstok.

top

dinsdag 24 november, 17.00 uur.

Een sombere kille dag vandaag. Ik besloot om mijn vriend Bertus met een bezoekje te vereren. Bertus woont ongeveer 1 km bij ons vandaan. Ik vond het maar koud en een volgende keer moet ik maar een handschoen mee want de rechterhand waarmee ik mijn wandelstok vasthoud werd behoorlijk koud. Vanmiddag heb ik op de computer van mijn afbeeldingen en van mijn documenten back-ups gemaakt, ik vind dat altijd een vervelend werkje maar een keer in de maand moet het toch wel weer gebeuren. Zo pas nog twee fotootjes gemaakt hier op het Hoogend, aan de ene kant avondrood en aan de andere kant het maantje, maar dan moet je wel goed kijken.

Un sombere kouwe dach fandaach. Ik besloat fanmorren om us un besoekje an friend Bertus te bringen. Bertus woant ongefeer 1 km lopen fan oans huus. Ik fon ut mar koud en un volgend keer mut ik mar un hantskoên metnimme want myn regterhaan wer ik myn wandelstok met fast hou wudde knap koud. Fanmiddach hef ik oppu kompjoeter fan myn foto’s en fan myn dokumenten weer un bekup maakt, dat fyn ik altyd vefelend werk mar ien keer inne maand mut dit tog wel gebeure. Su krek hef ik noch twee fotootsjus maakt hyr op ut Hoogend, an de iene kant afendroad en an de andere kant ut maantsju, mar dan mutte je wel goêt kieke.

top

maandag 23 november, 17.00 uur.

Vanmorgen kon ik de deur niet uit, ik moest wachten op de dame die mij een paar buisjes bloed zou afnemen voor onderzoek. Vandaag was ook weer eens een ziekenhuisdag. Vanmiddag half drie moest ik foto’s laten maken van mijn rechterknie. Om drie uur was er daarna een bezoek aan de orthopeed, en dat alles met een mondkapje voor, dus geregeld mijn bril beslagen. Veel hebben de foto’s en het onderzoek door de orthopeed niet opgeleverd, er zal denk ik nog een gesprek volgen bij de pijnbestrijding, maar of dat wat op gaat leveren ik denk het niet. De hele sfeer was heel anders dan voor de mondkapjesplicht, je groet ook niemand want je herkend geen mens. Morgen maar weer een afspraak maken bij mijn fysiotherapeute en hopen dat haar behandelingen me weer een beetje gaan helpen.

Fanmorren kon ik de deur nyt uut, ik sat te wagten op de dame die bij mij un paar buiskus bloêt aftappe su foar ondersoek. Fandaach was ok weer un siekenhuusdach. Fanmiddach moest ik om half drie foto’s make late fan myn knibbel en om drie uur moest ik foar un gesprek bij de orthopeed weze, en dat alles met un moankapku foar, iedere keer was myn bril beslagen, sagen ju ok moai niks. Feul hewwu de foto’s en ut ondersoek deur de orthopeed nyt opleferd, dur sal dink ik noch un gesprekje komme met de pijnbstrijding, mar ik dink nyt dat, dat wat oplevere sal. De sfeer is ok heel andus nou int siekenhuus, allemaal met un moankapku foar je groete gjin iên want ju herkenne  gjin meens. Morren mar un afspraak make met myn fysiotherapeute en hope dat hur behannelingen my weer wat helpe salle.

top

zondag 22 november, 15.00 uur.

Een zondag met mooi weer, daarom vanmorgen een wandelingetje gemaakt. Deze keer eens niet door de binnenstad. Ik wou eens een eindje langs de IJlsterkade lopen waar de nieuwbouw de ”Poort van Sneek” is afgerond. Het leuke is wanneer je vanaf de Lemmerweg de IJlsterkade op loopt, kom je eerst nog een blokje van twee oude woninkjes tegen, nu opslagruimte, denk ik. Daarna aan het water twee mooie appartementencomplexen, wel een heel verschil in wonen, toen en nu. Vanmiddag het schaatsen in Heerenveen volgen op TV.

Un sundach met moai weer, derom fanmorren mar weer us un kuierke maakt. Disse keer us nyt deur de binnestad. Ik bin un eindsju langs de IJlsterkade lopen wer de nieuwbouw de ”Poort van Sneek” klaar is. Ut leuke is as je fanouw de Lemmerweg de IJlsterkade oplope kom ju eerst noch un blokje van twee ouwe woninkjus teugen, ut is nou opslachruumte geloaf ik. Derna an ut water twee moaie appartementkomplexen, wel un heel veskil ut woanen froeger en nou. Fanmiddach sal ik ut skaatsen in Heerenveen oppu TV even folge.

top

zaterdag 21 november 17.00 uur.

Een donkere en vochtige koude dag vandaag. Vanmorgen heeft de Sneeker Pan zijn vertrouwde plekje weer opgezocht op het Hoogend bij de waterpoort. Volgende week wordt de verlichting weer aangebracht en dan blijft hij daar liggen tot het nieuwe jaar. Vanmorgen nog een bloemetje gehaald op een stille markt, er waren en zijn maar weinig mensen op straat. Vanmiddag heb ik naar het schaatsen zitten kijken en heb alvast een paar foto’s opgezocht voor mijn volgende korte stukje over Sneek Toen en Nu op mijn site.

Un donkere en vogtuge kouwe dach. Fanmorren het de Panne sien faste plakje op ut Hoogend foar de waterpoort weer opsogt. Folgende week wut de veligting weer anbrogt en dan bliêft die der weer lêggen tot ut nieuwe jaar. Fanmorren noch un bloemke haalt op un stille merk, dur waren nyt feul meensen oppu straat. Fanmiddach hef ik naar ut skaatsen sitten te kyken en hef ok al fast wat foto’s opsogt foar myn nieuwe stukje over Sneek Toen en Nu op myn websiede.

top

 

vrijdag 20 november, 17.30 uur.

Vandaag onze trouwdag 57jaar getrouwd.

 

 

donderdag 19 november,17.00 uur.

Er is mij gevraagd of ik binnenkort over een hoekje van onze stad iets wil vertellen. Vanmorgen heb ik daar een gesprekje over gehad. Ik zal me nu de komende dagen bezig gaan houden met het zoeken van wat beeldmateriaal en wat wetenswaardigheden, heb er wel zin in wanneer het een en ander staat te gebeuren is nog niet bekend, hangt ook van de weersomstandigheden af, want het is wel een buitengebeuren en als je in een dikke regenbui je verhaaltje staat te doen is natuurlijk niet echt prettig. Voor vandaag heb ik niet echt veel nieuws, heb een klein eindje gewandeld en ben toen flink natgeregend.

Dur is my fraagt of ik binnenkot over un hoekje fan oanse stad wat vetelle wil. Fanmorren hef ik der un praetsju over hat. Ik sal de kommende dachen my der us in vedype om wat bysonderheden en un paar foto’s bij mekaar te soeken, van un leuk hoekje fan oanse stad. Ik hef dur wel zin in. Wer en wanneer ut gebeure sal dat is noch nyt bekend, hangt ok fan ut weer ouw, want om in de stromende regen je ferhaeltsju ouw tu steken dat lokt ok nyt an. Foar fandaech ferder ok gjin nieuws, ja ik hef un eintsju kuiert en bin strontnat regent, mar of dat nou nieuws is.

top

woensdag 18november,14.00 uur.

  Vanmorgen een fijne wandeling gemaakt. Het was mooi wandelweer alleen er stond een stevige en frisse wind. Heb haast 3 km gewandeld en onderweg nog een paar leuke foto’s gemaakt. Straks zal ik weer aan het plaatjesplakken in het album Historisch Sneek, het schiet nu lekker op, nog ongeveer een 35-tal plaatjes en dan is het album compleet.

Fanmorren un fyn eintsje kuiert, ut was moai weer foar un wandeling, allienug ston dur un stefuge frisse wyn. Hef hast 3 km lopen en onderwech noch un paar leuke foto’s maakt. Strakjus sal ik weer ant plaatsju plakken in ut album Histories Sneek. Noch un stuk of 35 en dan ist album kompleet.


top

dinsdag 17 november, 13.00 uur.

Gistermorgen waren de plannen, een eindje wandelen en voor Ika wat boodschapjes doen. Boodschapjes doen is nog gelukt, maar wandelen helaas niet, ben wel onderweg geweest maar behoorlijk natgeregend, dus de wandeling maar afgebroken en naar huis. Vanmorgen had ik meer geluk en nog een gezellige wandeling ook. Onze dochter Janet stond net toen ik van plan was de deur uit te gaan op de stoep. Nadat ze een kopje koffie had gedronken heeft ze samen met mij een gezellige wandeling gemaakt door de binnenstad. Samen is toch leuker dan altijd in je eentje een blokje om.

Gistermorren was myn plan, wat boatskapkus foar Ika doên en un eintsju kuiere. Nou boatskapkus doên is noch lukt mar ut kuieren jammer genoech nyt, bin wel onderwech weest mar toen bin ik best natregend, dus ut kuierke mar afbroken en naar huus. Fanmorren hat ik meer geluk en ok noch un leuke kuier. Oanse dogter Janet ston oppu stoep krek toen ik wech su. Nadat su un kopke koffie dronken hat, hewwu tegare un gesellug kuierke deur de binnestad maakt. Tegare is tog leuker dan allienug un blokje omlope.

top

zondag 15 november, 14.00 uur.

 

Regendroppen die aan mijn venster kloppen, ja dat gebeurt er op het moment als ik dit zit te typen. Zo straks nog een droog half uurtje toen mijn wandelingetje maakte, er hing al een dreigende regenlucht en het waaide stevig, maar nu is het erg nat buiten en zie je geen mens op straat. Ik denk, net als mij maar lekker in een hoekje van de bank met een goed boek, ik wens jullie verder een fijne dag en tot morgen.

Regendroppen die aan mijn venster kloppen, ja dat is wat dur op dit moment gebeurt as ik dit stukje sit tu typen. Su straks tiedus un droog halfuurku hef ik noch un kuierke maakt, dur hing toen al un drygende bui en ut waaide stevug, mar nou ist best nat buten en ik siên hast gjin meens oppu straat. Ik dink krek as mij mar lekker in un hoekje oppu bank met un moai boek, ik su sêgge un prettuge dach ferder en tot morren.

top

zaterdag 14 november,20,30 uur.

Ondanks het Coronavirus heeft de Goedheiligman zijn stoute schoenen aan getrokken en heeft hij op een geheime plaats bij Sneek voet aan wal gezet, dus kinderen zet je schoen vanavond maar klaar. Hij komt vast.

ondanks ut Coronavirus het Sinterklaas zyn stoute skoenen antrokken en is hij op un geheim plak bij Sneek tog in Sneek ankomen. dus kienderkus zet jim skoentsjus fanafend mar op,  want hij komt fast.

top

vrijdag 13 november, 17.00 uur.

Vanmorgen en een gedeelte van de middag druk bezig geweest met ruilen van de albumplaatjes voor het album Historisch Sneek. Verder voor vandaag niet veel nieuws.

fanmorren en un gedeelte fan de middach doênde weest met ut ruilen fan albumplaatsjus fn ut album Histories Sneek. ferders foar fandaach gjin nieuws.

top

 

Donderdag 12 november, 16.00 uur.

Foto van omgeving van de Martinikerk. Hier verdwijnt straks de kosterswoning een stuk tuin en een hele oude boom om plaats te maken voor de uitbreiding van ruimten voor de kerk. Al het plan doorgaat lijkt de uitbreiding straks op een oude gashouder, of ik het mooi vind laat ik maar in het midden.

un foto fan de omgevong fan de Martinikerk. Hyr verdwynt straks de kosterswoaning, un stuk yuun en un hele ouwe boom. hyr mut ruumte maakt wudde foar gebruuksruumtes foar de kerk. ast plan deurgaetlykt de uutbreiding straks op un ouwe gashouwer, as ik ut nou fien ken, laat ik mar in ut midden.

top

woensdag 11 november 17.00 uur.

St-Maarten vandaag maar ik denk niet dat er veel kinderen de straat op gaan om te zingen en snoep op te halen, in deze coronatijd. Vanmorgen ook weer gewandeld, het was weer mistig. Heb nu besloten om niet iedere dag te melden dat ik gewandeld heb. Als ik me goed voel ga ik elke dag een eindje wandelen en heb ik dan wat foto’s gemaakt of wat beleef dan meld ik dat. Ook vandaag weer bezig geweest met mijn plaatjesalbum. Door twee Jannen werden me weer plaatjes gebracht. Verder heb ik ook weinig nieuws vandaag, vanavond ga ik voetbal kijken van het Nederlands elftal tegen Spanje.

St.Maarten fandaach, mar ik dink nyt dat dur feul kiendus langs de deuren gaen om te singen en snoep op te halen, in disse coronatyd. Fanmorren weer even kuiert, ut was weer mistug en nat. Hef nou ok besloaten om nyt elke dach te skriên dat ik kuiert hef, as ik my goêt foêl dan loop ik elke dach un stukje en soms maak ik dan foto’s en as ik dan us wat beleef of su dan skrief ik dat wel op. Ok fandaach bin ik weer besug weest met ut plaatsjualbum. Deur twee Jannen wudden dur weer plaetsjus brogt. Ferder hef ik ok al gjin nieuws, straks gaen ik  naar ut foetballen fan Nederland teugen Spanje kieken.

top

dinsdag 10 november, 19.00 uur.

Vanmorgen kil en mistig weer, toch maar weer een eindje gewandeld, maar prettig was het niet alles voelde klam en vochtig. Vanmiddag ben ik bezig ge weest met plaatjes, ja kleine plaatjes of fotootjes hoe je ze maar wil noemen. Ik ben namelijk bezig met een album ”Historisch Sneek”, uitgegeven door een plaatselijke AH-winkelier en hier moeten een dikke 300 plaatjes voor gespaard en ingeplakt worden. De plaatjes krijg je dan weer als je voor een bepaald bedrag aan boodschappen koopt. Dubbele plaatjes moeten dan weer worden geruild met andere spaarders. Gelukkig brengt onze dochter Janet, de zakjes met plaatjes en Jan, een goede vriend van ons, doet voor mij het ruilen van dubbele plaatjes met andere spaarders, dus een haast dag vullend programma voor vrienden,  familie en mij.

Fanmorren wast mar kil en mistug weer, tog hef ik noch un eintsju kuiert, mar leuk wast nyt, alles was klammug en nat. Fanmiddag bin ik doênde weest met plaatsjus, ja kleine plaatsjus of fotootsjus hoe ju su mar noeme wille. Ik bin nameluk besug met un album ”Historisch Sneek” , uutgeven deur un plaatselukke AH-winkelier en hyr mutte un dikke 300 plaatsjus inplakt wudde. De plaatsus krij ju dan weer as ju foar un bepaald bedrag an boatskappen kope. Dubbele plaatsjus mut ju dan weer onderling ruile met andere spaarders. Gelukkuch bringt oanse dogter Janet de sakjus met plaatsjus en Jan, un goeie friend fan oans, doêt foar mij ut ruilen fan de plaatsjus met andere spaarders, dus hast un dachfullende taak foar oans.

top

maandag 9 november, 19.00 uur.

Heb op mijn mobieltje een stappenteller en vandaag keek ik op het apparaat en zag een paar ballonnetjes en de mededeling dat ik 220km had gelopen. Op 15 juni heb ik deze stappenteller geïnstalleerd en elke morgen deze app aangezet.  In de periode heb ik niet altijd de telefoon bij me gehad als ik ging wandelen, vergeet hem wel eens, maar ik vind het wel leuk dat ik ondanks de pijn toch deze afstand heb afgelegd. Vanmiddag hadden we bezoek van onze kleindochter Isa en haar vriend Edwin, leuk in deze coronatijd onze kleindochter op bezoek te krijgen. Verder vandaag geen nieuws.

Ik hef op myn mobielsju un stappeteller en vandaach keek ik op ut apperaat en sag wat ballontsjus en de mededeling dat ik 220 km loapen hat. Op 15 juni hef ik die app installeerd en elke morren as ik de deur uut gaen, ansetten. In die periode hef ik de tillefoan nyt altyd bij my hat as ik kuieren gong, vergat ik um ok wellus, mar ik fien ut tog leuk dat ik ondanks de pine die ik vaak hef tog disse afstand loapen hef. Fanmiddach hadden we besoek fan oanse kleindogtr Isa en hur friend Edwin, leuk om in disse coronatyd oanse kleindogter op besoek te krijen. Ferder fandaach gjin nieuws.

top

zondag 8 november, 17.00 uur.

Alweer een prachtige dag deze zondag. Natuurlijk heb ik met dit mooie weer een eindje gewandeld, want binnen zitten kan altijd nog. Kwam niet veel wandelaars tegen maar wel veel mensen op de fiets en in de auto. Ik zou ook wel graag weer eens een eindje willen fietsen, maar helaas op een gewone fiets is dat niet meer mogelijk, dus het blijft wandelen en proberen het wandelingetje steeds wat langer te maken en eigenlijk iedere keer een andere route, maar dat lukt niet altijd en ik ben blij dat ik nog kan genieten van mijn wandelingen en Sneek is toch mooi.

Alweer un pragt dach, disse sundach. Natuurluk hef ik met dit moaie weer, weer un eintsju kuiert, want inne huus sitte kan altyd noch. Kwam nyt feul meensen teugen die krek as ik un kuierke maakten. Wel un hoop fietsers en meensen in auto,s. ik su ok noch wel graach weer us un eintsju fietse wille, mar jammer genoech lukt dat nyt meer op un gewoane fiets, dus ut bliêft bij kuieren en probere iedere keer un andere route en ast kan wat ferder. Ik bien bliêt dat ik noch fan myn kuuierkus genyte kan, en og Sneek is tog ok moai.

top

zaterdag 7 november, 13.00 uur.

Op zaterdag maak ik vaak niet een echte wandeling. Meestal zijn we wat later met ons eerste kopje koffie van de dag en daarna doe ik altijd wat boodschapjes. Dat is dan een loopje naar de bakker op de hoek en naar de markt om een bloemetje, dus vanmorgen ook. Vanmorgen heb ik vanaf de bakker nog een ommetje gemaakt over de Waterpoortgracht het Oud Kerkhof en Galigastraat naar het Grootzand naar de bloemenkoopman. Vandaar dan nog door het steegje de KortePijpsteeg naar de Singel en naar het Hoogend. Net op tijd thuis om te horen dat Joe Biden nog steeds niet de nieuwe president van Amerika is.

Op saterdach maak ik nyt vaak un egte kuier. We binne meestal smorgus wat later met oans eeste kopke koffie fan die dach, en derna doên ik dan wat boatskapkus. Dat wut dan un loopku naar de bakker oppu hoeke en naar de merk foar un bloemke, dus su ok fanmorren. Fanmorren hef ik fanouw de bakker noch un klein hoekje om weest. Over de Waterpoortsgracht naar ut Oud Kerkhof en deur de Galigastraat naar ut Grootzand naar de bloemekoopman. Fan der dan noch deur de Korte Pijpsteeg naar de Singel en naar ut Hoohend. Krek oppu tyd weer thûs om te hoaren dat Joe Biden noch steeds nyt de  nieuwe president fan Amerika is.

top

vrijdag 6 november, 14,00 uur.

Vanmorgen een wandeling gemaakt van weer ongeveer 3 km. Het was mooi wandelweer, en deze keer ben ik weer eens langs de Prins Hendrikkade gewandeld en hier heb ik ook wat foto’s gemaakt de huizen aan de Looxmakade en Badhuisgracht weerspiegelden mooi in het water van de Looxmagracht. Ook bij deze wandeling kwam ik maar heel weinig mensen tegen. Kreeg vanmorgen van onze dochter Janet weer een partijtje fotootjes voor het album over Sneek, dus dat wordt vanmiddag weer uitzoeken en plakken.

Fanmorren un kuierke maakt fan ongefeer 3 km. Ut was moai kuierweer, en disse keer bin ik weer us langs de Prins Hendrikkade loapen en hef der ok wat foto’s maakt. De husen an de Looxmakade en Badhuisgracht spiegelden su moai in ut water fan de Looxmagracht. Ok nou kwam ik hast gjin meensen teugen. Kreeg fanmorren fan oanse dogter Janet weer un hussie fotootsjus foar ut album over Sneek, dus fanmiddach weer uutsoeke en plakke.

top

donderdag 5 november, 16.00uur.

Net als gister, ook vandaag rustig herfstweer, wel wat meer bewolking als gister. Ook net als gister weinig mensen op straat en in de winkels. Heb weer een leuke wandeling gemaakt door de binnenstad maar het lopen blijft elke dag weer pijnlijk. Ik begin vol goede moed, maar na ongeveer anderhalve kilometer begint het allemaal pijnlijker te worden. Toch lukt het me om soms de afstand wat te vergroten, zo heb ik vanmorgen ongeveer twee en een halve kilometer gelopen. Morgen maar weer proberen een eindje verder te wandelen en met wat meer drukte op straat is het ook wat gezelliger.

Krekt as gister ok fandaach rustug hestweer, dur was wel wat meer bewolking as gister. Ok krek as gister hast gjin mensen oppe straat of inne winkels. Hef wel weer un leuke kuier maakt deur de binnestad mar ut lopen is altyd pynluk. Ik begin fol goeie moêt, mar na sun anderhalve kilometer begint ut allemaal feul pynlukker te wudden, tog lukt ut my soms om de afstaen wat te vergroaten, su hef ik fanmorren twee en un halve kilometer lopen. Morren mar weer probere un stukje ferder tu lopen en dan wat meer meensen oppu straat dan ist ok wat geselluger.

top

woensdag 4 november, 16.00 uur.

Mooie dag vandaag, mooi rustig herfstweer. Moest een paar boodschapjes doen vanmorgen, gecombineerd met een wandelingetje. Ook nu was het weer heel rustig, zelfs op het Oosterdijk waren haast geen mensen aan het winkelen. Triest gezicht geen terrassen, bibliotheek dicht, museum dicht, maar ja het is niet anders, we moeten maar weer door de zure appel heen bijten en hopen dat we tijdens de komende feestdagen wat minder strengere regels hebben en weer meer mensen virusvrij zijn.

Moaie dach fandaach, moai rustug hestweer. Ik moest wat boatskapkus doên fanmorren, en hef dat mar kombineerd met un kuierke. Ok nou wast weer heel rustug inne stad, selfs oppu Oasterdyk waren hast gjin meensen ant winkelen. Triest, gesigt, gjin terrassen, biebletheek digt, museum digt, mar ja, tis nyt andus, we mutte mar weer deur de zure appel heen byte en hope dat wu tydus de kommende feestdachen wat minder strenge regels hewwu en dur weer meer meensen virusftij binne,

top

dinsdag 3 november,20.00 uur.

Vanmorgen, mooi zonnig weer maar een koude wind, even een eindje gewandeld en wat foto’s gemaakt. Stil in de binnenstad, op de markt waren ook maar weinig mensen. De meeste mensen die ik tegenkwam hielden flink afstand van elkaar of droegen een mondkapje wat in de meeste winkels ook verplicht is. Ika had vanmorgen twee van haar zussen op bezoek. Vanmiddag verarmde het weer al heel gauw en werd het echt herfst met een harde koude wind en regen. Zo meteen ga ik met een kopje koffie mooi voor de buis, naar de verrichtingen van Ajax kijken.

Fanmorren, moai sonnug weer mar dus ston un kouwe wyn, even un eintsju kuiert en wat fotootsjus maakt. Stil in oans stadsju, oppu merk waren ok hast gjin meensen, mar die ik teugen kwam hielden hun aardug an de regels, afstaen houwe fan mekaar en veskillende met moankapkus, wat in de meeste winkels al vepligt is. Ika hat fanmorren twee sussen op besoek. Fanmiddach verarmde ut weer al gauw en wudde ut hestagtug, met regen en un hadde kouwe wyn. Daluk gaen ik met un kopke leut moai foar de buis naar ut foetballen fan Ajax kieken.

top

maandag 2 november, 16,45 uur.

Vanmorgen echt herfstweer, mooi weer om wat aan mijn bladzijde Toen en nu, van mijn website te prutsen, zal het vanavond plaatsen met wat foto’s, het eerste stukje gaat over het Hoogend, en dan wil ik eigenlijk de stadsgracht een beetje volgen met mijn verhaaltjes. Om wat leuke foto’s te vinden in mijn verzameling is niet zo moeilijk maar ze moeten wel allemaal aangepast worden. Ook het stukje tekst kost tijd, maar hopelijk is het allemaal wat gelukt. Heb dus niet gewandeld vandaag, hopelijk is het morgen wat beter weer, dan kan ik dan ook een paar foto’s maken. Dus eerst maar weer toto morgen.

Fanmorren wast egt hesttweer, moai weer om agter de kompjoeter te krupen en te beginnen met de stukjes foar myn bladsiede, Hier en nu, oppu websiede, sal probere om ut dur fanafend op te setten. Ut eerste stukje gaet over ut Hoogend, en dan wul ik probere de stadsgragt te folgen met myn verhaeltsjus. Om wat leuke foto’s te fienen in myn fesameling is nyt su moeiluk mar su mutte wel allemaal anpast wudde. Ok un kot stukje skrieve kost tyd, mar hopeluk lukt ut allemaal un bitsju. Hef dus nyt kuiert fanmorren, hopeluk ist moren wat beter weer dan kan ik ok weer un paar foto’s make. Dus eerst mar weer, tot morren.

top

zondag 1 november, 16.00 uur.

Mijn eerste dagboekstukje sinds juli weer. Allereerst heb ik vanmorgen leuke reacties op Facebook gekregen op mijn vernieuwde website. Daarna heb ik vanmorgen een eindje gewandeld, nou echt gewandeld was het niet, meer voortbewogen met behulp van maatje wandelstok, maar goed ik kom in ieder geval vooruit. Maar een leuke wandeling is niet geworden, het was erg stil op straat. Toen ik op het Oud Kerkhof kwam had ik nog geen mens gezien, hier waaiden de herfstbladeren, grote kringen makend om je benen, en geen mens te zien, even dacht ik, het lijkt wel een beetje op een spookstadje uit een cowboyfilm, elk ogenblik, een met pistool gewapende man om de hoek van de straat te zien. Ja, mensen het is niet leuk meer in de binnenstad, alle horecagelegenheden dicht, lege terrassen, geen mensen die op zondagmorgen onderweg naar de kerk zijn, nee, een kale haast enge bedoening. Vanmiddag ga ik nog even bezig met mijn websitepagina, Hier en nu, eerst foto’s en verhaaltjes bij elkaar zoeken.


Mijn eerste dachboekstukje sins juli weer. Allereerst hef ik fanmorren leuke reaksies kregen op facebook, over myn nieuwe websiede. Derna hef ik un eintsju kuiert, nou egt kuiert ok nyt, my meer wat bewogen met friend wandelstok, mar ik kom in ieder gefal foaruut. Mar ik fon ut nyt un leuke kuier, ut was doadstil oppu straat. Toen ik op ut Oud Kerkhof kwam hat ik noch gjin meens siên, hyr waaiden de hestbladden, groate kringen makend, om ju foeten hene, en gjin meens tu siên, even dogt ik, ut liekt wel un bitsju op un ouwe cowboyfilm, elk ogenblik, un gewapende cowboy omme hoeke fanne straat tu siên. Ja, meensen ut is nyt leuk meer inne binnestad, alle café,s en kroegen digt, lege terrassen, gjin meensen die op sundachmorren onderwech naar de kerk binne, nee un kale hast enge boêl. Fanmiddach gaen ik noch even met myn websiede, blatsiede Hier en Nu, an de gang, mar eerst foto’s en verhaaltsjus bij mekaar soeke.top

1 november 17.00 uur.

En dan is het 1november, en ineens is daar weer mijn dagboek, terug van weggeweest. Ook de website is veranderd en wel helemaal. Drie maanden geen dagboek daar moet toch een reden voor zijn, en dat was er ook wel. Met mijn gezondheid is het een poosje niet zo goed gegaan, heel vaak erg moe, het lopen ging vaak erg moeilijk. Ook had ik tijdens de warme weken heel veel last van ademnood. Had ook weinig animo om iets te doen, maar nadat ik van de internist andere medicijnen kreeg ben ik weer aardig opgeknapt. Alleen het lopen gaat nog steeds moeilijk en vaak pijnlijk. In de afgelopen maanden heb ik met hulp van mijn schoonzoon, mijn website helemaal aangepast. Ik hoop dat jullie als bezoekers deze site kunnen waarderen. Helemaal af, is de site nog niet, zo moet er hier en daar nog iets worden aangepast. De pagina Hier en nu is ook nog niet klaar, maar dat komt binnenkort. Een reactie of een stukje in mijn gastenboek zou ik wel leuk vinden.

Juni 2020

vrijdag 26 juni, 17.00 uur.

Alweer een warme week voorbij, vooral de laatste dagen hadden we een temperatuur van om en nabij de 30 graden. Ook op woensdag 24 juni, mijn verjaardag, ik werd 81, was het erg warm. Andere jaren als het warm weer was had ik daar geen probleem mee, maar nu kom ik niet buiten in de zon, ik krijg het benauwd, ben erg gauw moe en word dan duizelig, nee voor mij is 21 graden nu een prettige temperatuur. Vorige week heb ik een bloed en urineonderzoek gehad, de uitslag is ondertussen ook bekend en bij mijn nieren is iets niet helemaal in orde daarom moet er maandag nog een keer geprikt worden, dus maar even afwachten, het lopen gaat redelijk goed alleen heb ik nu moeite met de temperatuur, kortademig. Dit was het dan eerst maar weer voor vandaag.

Alweer un warm weekje foarbij, foaral de laaste dachen hadden wu un temperatuur fan su om en nabij de 30 graden. Op woensdach 24juni, myn jaardach, ik bin  81 wudden, wast ok su warm, nou om mij hoeft dat nyt su noadug meer, andere jaren hat ik der gjin moeite met, mar ik kan dur nou nyt meer teugen, krij ut benauwd, bin heel gauw moêt en duselug, nee foar mij is 21 graden un moai temperatuurke. Foruge week hef ik un bloêt en urine onderzoek hat, de uutslag is ondertussen bekent en ut bliekt dat dur bij myn nieren iets nyt helemaal klopt, derom mut dur maandach noch un keer prikt wudde, dus even afwagte. Ut lopen gaet redeluk goêt. Allienug hef ik deur de warmte nou meer last fan hartfalen. Dit wast dan eerst mar weer foar fandaach.


top.

vrijdag 19 juni, 17.00 uur.

Afgelopen maandag morgen moest ik urine inleveren en moest mijn bloed op verschillende dingen geprikt worden. Vandaag kreeg ik mondeling uitslag en bleek dat een paar verschillende nierfuncties niet optimaal waren, volgende week vrijdag wordt en nogmaals bloed geprikt voor controle. Verder heb ik eigenlijk elke dag weer een gewandeld, behalve gister. Dinsdag heb ik een nieuwe telefoon gekregen, waar ik woensdag wat leuke foto’s mee heb gemaakt. Ben erg blij dat het wandelen nog steeds een beetje beter gaat en ik hoop dat dit zo blijft.

Ouwlopen maandach hef ik un bloed en urineondersoek hat, en fandaach kreeg ik der uutslag fan. Enkele nierfunksies waren nyt optimaal en derom mut ik folgende week nog un keer prikt wurre, kieke of dan weer wat beter is. Ferders hef ik eigeluk elke dach weer un eintsje kuiert behalve gister. Dinsdach hef ik un nije tillefoan kregen wer ik woensdach us wat foto’s met maakt hef. Bin erg bliêt dat ut met ut lopen noch steedsun bitsju beter gaet en ik hoap dat, dat su bliêft.

top.

vrijdag 12 juni, 17.00 uur.

Alweer haast een week voorbij. In de afgelopen week ben ik wat het bewegen aan gaat goed bezig geweest. Op verschillende dagen heb ik voor mijn doen een flink aantal kilometers gelopen. Zo ben ik o.a. naar het Spoordok gewandeld, heb ik het Wilhelminapark bezocht. Ben via het Sperkhem op de promenade langs de Zomerrak gewandeld en vandaag de Lemmerweg langs gelopen en vervolgens langs de zogeheten Boate Goate en Woudvaart weer richting huis. Gister had ik een rustdag want ik moet niks forceren, ik ben blij dat het tot nu toe lukt om mijn wandelingen wat langer te maken.

Alweer  hast un week foarbij. In de ouloapen week bin ik flink in beweging weest op sommuge dachen hef ik flinke stukken lopen foar myn doên. Su bin ik o.a. naar ut Soordok kuiert, hef ik un besoekje an ut Wilhelminapark brogt. Bin un keer deur ut Sperkhem kuiert en over de promenade an ut Zomerrak. Fandaach bin ik langs de Lemmerweg en de Boate Goate en de Woudvaart weer op huus an gaen. Gister hat ik un rustdach want ik mut oppe tyd wel eefkus kalm an, mar ik bin bliêt dat ut mie tot noch toe lukt om myn kuierkes wat langer te maken.
top.

 

vrijdag 5 juni, 17.00 uur.

Vandaag, vooral vanmorgen was het een natte boel, vanmiddag ging het wat beter met het weer, maar je moet wel weer even wennen aan lagere temperatuur, daarom vandaar maar een binnendag. Dat moet ook wel want gister heb ik een wandeling gemaakt van 3 km. en dat heeft me wel inspanning gekost vooral de laatste meters toen kreeg ik weer flink wat pijn, maar ik moet zeggen, het gaat toch beter dan een paar weken terug. Hopelijk is het morgen weer wat beter weer en dan maar weer eens proberen.

Fandaach, foaral fanmorren wast un natte boêl, fanmiddach gong ut wat beter met ut weer, mar ju mutte wel weer even wenne an de lagere temperatuur, derom fandaach mar un binnedach. Dat mut ok wel want gister hef ik un kuier maakt fan sun 3 km en dat het wel wat inspanning kost, foaral de laaste meters toen kreeg ik weer un hoop pine, mar ik mut sêgge ut gaet tog un stuk beter dan un paar weken werom. Hopeluk ist weer morren weer wat beter en dan weer us probere.

top.

zondag 1 juni, 20.00 uur.

Een mooie dag deze tweede Pinksterdag, om op een terrasje te zitten en dat mocht dan ook weer vandaag. Zelf hef ik maar liefst 2,8 km. Gewandeld, en daar was ik heel erg blij mee. Onderweg heb ik een paar foto’s gemaakt en lopen te genieten, van al die mensen die ook even weer eens een eindje konden en mochten wandelen in deze moeilijke corona tijd.

Un moaie dach disse tweede Pinksterdach om op un terraske te sittten en dat mogt nou dan ok weer fandaach. Self hef ik mar liefst 2,8 km. lopen en der was ik hatstikke bliêt met. Onderwech un paar foto’s maakt en ik liep te genyten fan al die meensen die ok weer us un eintsju omliepen en genoaten in disse moeilijke corona tied.top.

Juli 2020

maandag 13 juli, 17.00 uur

Nee geen dagboek op vrijdag, afgelopen vrijdag had ik door een bezoek aan de cardioloog en de ICD deskundige geen zin meer, ik was te moe van die beide bezoekjes. Toen ik thuiskwam moest er voor zes uur nog het een en ander worden geregeld bij de apotheek, mijn medicijnen zijn weer veranderd, maar dat is nu klaar en maar hopen dat dat wat verandering brengt in mijn hartfalen. Vorige week waren er een paar regenachtige dagen en dus heb ik veel minder gelopen, maar doordat vochtige weer had ik ook weer meer pijn in mijn benen, daarom liep ik ook minder goed. Ook hebben we vorige week nog leuk visite gehad van Frouk Oostra, medewerkster van Ben v.d Knaap die samen hier in Sneek het gebeuren in ons theater runden, dit is een leuk bezoekje geweest. Gistermorgen hebben Ika en ik samen een eindje gewandeld en vanmorgen ben ik alleen op pad geweest en heb wat leuke foto’s gemaakt.

Nee frijdach gjin dachboek, op die dach moest ik naar de cardioloog en de ICD deskunige. Toen ik weer thûs was moest ik belle met de apotheek want foar zes uur moesten myn medicynen noch anpast wudde, nou mar weer hope dat disse verandering weer wat helpt foar myn hartfalen. Nou dan hadden we foruge week noch un paar regendachen en ik hat knap wat pine in de benen dus feul lopen hef ik ok nyt. Foruge week hewwu ok besoek hat fan Frouk Oostra, medewerkster fan Ben v d Knaap die tegare in Sneek heel ut gebeuren in ut teater runden, dit was un leuk besoekje. Gistermorren hewwu Ika en Ik noch un eintsju kuiert en fanmorren bin ik weer allynug op pad weest en hef noch wat leuke foto’s maakt.

top

Vrijdag 3 juli,17.00 uur.                                   

Alweer een week voorbij en alweer een nieuwe maand. Deze dag is de geboortedag van mijn vader in 1914, denk nog elke dag aan hem, mocht maar 47 jaar worden. Afgelopen maandag was Ika jarig, mijn vrouw mocht 85 jaar worden, ondanks het coronavirus hebben we dit met haar broers en zussen gevierd. Zondag zijn onze kinderen en kleinkinderen geweest om alvast moeders verjaardag te vieren, dit was erg emotioneel. Ook op maandag moest er bij mij weer bloed worden geprikt, heb hier nog niets weer over gehoord. Heb geregeld weer wat gewandeld maar het was niet altijd even gemakkelijk. Vanmorgen heb ik een bezoekje aan het F.S.M. gebracht hier is een mooie tentoonstelling over 75 jaar SKS skûtsjesilen. Daarna nog een wandeling gemaakt, maar zoals ik al schreef erg gemakkelijk gaat het niet het is nogal pijnlijk.

Alweer un weekje foarbij en alweer un nieuwe maand. Disse dach is de geboartedach fan myn vader in 1914, dink noch elke dach an um, mogt mar 47 jaar wudde. Ouwloapen maandach mogt myn meiske hur 85 ste jaardach fiere, ondanks de corona hewwu dit tog met hur broers en zussen fiert. Sundach binne oanse kiendus en kleinkiendus weest om moekes jaardach te fieren, dit was heel emosioneel. Ok op maandach moest dur bij mij weer bloêt prikt wudde, hef hyr noch niks weer over hoart. Hef disse week weer regelmatug wat kuiert mar ut gong nyt altyd even makkeluk. Fanmorren hef ik un besoekje brogt ant scheepvaartmuseum der is un moaie tentoanstelling over 75 jaar SKS skûtsjesilen, derna noch un kuierke maakt, mar su ik al skreef makkeluk gong ut nyt en ut was pynluk.

top

 

 

 

 

 

Mei 2020

zondag 31 mei,20 uur.

Na dinsdag heb ik niet echt veel gewandeld, het lopen ging niet zo goed, maar ik heb het gevoel na de ruggenprik van dinsdag dat het een ietsje beter gaat. Vanmorgen hebben we samen in ieder geval weer een eindje gewandeld en dat ging redelijk goed met een beetje minder pijn. Hopelijk wordt het de komende tijd nog weer wat beter.

Na dinsdach hef ik noch nyt su feul kuiert, ut gong allemaal nyt su goêt, mar ik hef ut gefoêl dat ut na die ruggeprik fan dinsdach tog un ietsju beter gaet. Fanmorren hewwu in ieder gefal tegare un hoekje om weest en dat gong redeluk goêt en met wat minder pine. Hopeluk wut ut de kommende tyd noch wat beter.

top

dinsdag 26 mei,18.00 uur.

Vanmorgen half elf was het dan zo ver, een injectie in mijn rugwervels. Tegen twaalf uur was ik weer thuis en was de hele behandeling alweer achter de rug en nu is het afwachten, soms merk je na een kleine week al of het geholpen heeft maar het kan ook best wel een paar weken duren voor je merkt dat het helpt, dus maar afwachten en verder doorgaan met wandelen. We blijven hopen op een goed resultaat.

Fanmorren om half elf wast dan su fer, un injeksie in myn rugwervels. Teugen twaalf uur was ik weer thûs en was de hele behanneling alweer an de kant. En nou ist afwagten, soms merk je na un kleine week of ut al wat holpen het mar ut ken ok best un paar weken dure foar ut rusultaat geeft, dus afwagte mar en deur gaen met kuieren, wu blieve hopen dat ut beter wut..

top

zondag 24 mei, 17.00 uur.

Vandaag een donkere dag met vanmorgen wat regen, heb toch maar een wandeling gemaakt, ik liep door verschillende straten maar ben niemand tegen gekomen. Bij mijn thuiskomst nog even bij ons nestkastje gekeken maar ik denk dat de jonkies zijn uitgevlogen want het is weer stil, geen gefladder meer. Dinsdag word ik om half elf in het ziekenhuis verwacht en krijg ik een ruggenprik tegen de pijn, hopelijk ga ik dan na verloop van een week beter lopen, toch wel weer even spannend.

Fandaach un donkere dach met fanmorren wat regen, ik hef tog mar even un eintsju kuiert en bin onderwech gjin meens teugen komen. Toen ik thûs kwam hef ik noch even bij oans nestkasje keken, mar der wast ok rustug gjin gefladder meer, ik dink dat de jonkies uutvloagen binne. Dinsdach mut ik mie om half elf melde bij ut Antonius, dan krij ik un ruggeprik teugen de pine, hopeluk kan ik dan na un week wat beter lope, wel weer spannend allemaal.

top

zaterdag 16 mei, 17.00 uur.

Gistermorgen werd ik om 10,15 uur verwacht bij de pijnbestrijding voor een vervolggesprek. De arts vroeg naar de eerder verstrekte medicijnen, ik heb toen gezegd dat ik geen pilletjes meer wilde gebruiken, gezien de bijwerkingen, hij stelde voor om mij te behandelen met een ruggenprik. Op een bepaalde plek in mijn ruggengraat wordt een hoeveelheid ontstekingsremmer en een pijnstiller gespoten. Na een kleine week moet het lopen dan een stuk beter gaan en misschien kan ik dan ook weer voorzichtig gaan fietsen. Dus al met al toch weer een beetje hoopgevend.

Gistermorren wudde ik om 10,15 uur verwagt bij de pijnbestrijding foar un gesprek. De dokter froeg mie nog naar de medisienen die ik al eerder kregen hat, ik hef hem gelyk seit, dat ik gjin piltsjus meer slikke wu, omdat ik feul last hat hef fan bijwerkingen. Hij stelde foar om mie te behannelen met un ruggeprik. Op un bepaalde plek in myn ruggegraat krij ik dan un injeksie met un onstekingsremmend middel en un pinestiller. Na un kleine week mut ut lopen dan un stuk beter gaen en misskien mag ik dan ok weer foarsigtug probere te fietsen. Dus tog weer un bitsju hoapgevend.

top

 

zondag 17 mei,17.00 uur.


Vanmorgen samen met Ika een eindje gewandeld, het was mooi weer en natuurlijk weer heel stil op straat. Vanmiddag heb ik een poosje buiten op de bank gezeten met mijn camera bij de hand en is het me gelukt om het koolmeesje op de foto te krijgen die een nestje met jongen in ons oude vogelhokje heeft.

Fanmorren hewwu Ika en ik un eintsju kuiert, ut was moai weer en natuurluk weer heel stil oppu straat. Fanmiddach hef ik un skoftsju buten op ut bankje sitten met mien kamera bij de haan, en ist mie lukt om un koolmeesje die un nestje met jonkkies in oans ouwe vogelhokje het, oppe foto te setten.

top

 

zaterdag 16 mei, 17.00 uur.

Gistermorgen werd ik om 10,15 uur verwacht bij de pijnbestrijding voor een vervolggesprek. De arts vroeg naar de eerder verstrekte medicijnen, ik heb toen gezegd dat ik geen pilletjes meer wilde gebruiken, gezien de bijwerkingen, hij stelde voor om mij te behandelen met een ruggenprik. Op een bepaalde plek in mijn ruggengraat wordt een hoeveelheid ontstekingsremmer en een pijnstiller gespoten. Na een kleine week moet het lopen dan een stuk beter gaan en misschien kan ik dan ook weer voorzichtig gaan fietsen. Dus al met al toch weer een beetje hoopgevend.

Gistermorren wudde ik om 10,15 uur verwagt bij de pijnbestrijding foar un gesprek. De dokter froeg mie nog naar de medisienen die ik al eerder kregen hat, ik hef hem gelyk seit, dat ik gjin piltsjus meer slikke wu, omdat ik feul last hat hef fan bijwerkingen. Hij stelde foar om mie te behannelen met un ruggeprik. Op un bepaalde plek in myn ruggegraat krij ik dan un injeksie met un onstekingsremmend middel en un pinestiller. Na un kleine week mut ut lopen dan un stuk beter gaen en misskien mag ik dan ok weer foarsigtug probere te fietsen. Dus tog weer un

top

woensdag 13 mei, 17.00 uur.

Alweer een week rustig op mijn dagboek, maar ja, veel beleven doe ik ook niet en lichamelijk ging het de afgelopen week ook niet zo ik graag zou willen. Na het stoppen met de verkeerde medicijnen op 30 april, kan ik nu pas merken dat mijn lichaam weer een beetje normaal alle functies weer heeft opgepakt. Wel heb ik de afgelopen week elke dag een eindje gewandeld, de ene dag ging het beter dan de andere maar al zijn het dan maar wandelingetjes van een flink halfuurtje het gaat nog steeds. Maandag heb ik een vriend geholpen met zijn laptop, een kapotte harde schijf, maar die draait ook weer en hij weer blij. Dat was zo in het kort ongeveer de afgelopen week.

Alweer un week rustug op myn dachboek, mar ja, feul beleve doên ik ok nyt en ligameluk gong ut  de ouwlopen week ok nyt su ik ut wel graag hewwu wu. Na ut stoppen met ut vekeerde medisien op 30 april, kan ik nou pas un bitsje merke  dat myn ligum weer un bitsju normaal al sien funksies weer oppakt. De ouwlopen week hef ik wel elke dach un eintsju kuiert, de iene dach beter dan de andere, mar al bin ut dan mar kuierkes van un halfuurke ut gaet noch steeds. Maandach hef ik un friend holpen met sien laptop, hat un kapotte hadde skiêf, mar die draait ok weer en hij weer bliêt. Dit was su int kot myn ouwlopen week.

top

woensdag 6 mei, 20.00 uur.

Vandaag was het weer een mooie dag. Vanmorgen heb ik weer een korte wandeling gemaakt en dat ging weer wat beter dan de afgelopen dagen. Vanmiddag hebben we samen een uurtje voor in het zonnetje gezeten en toen viel het ons op dat er geleidelijk meer mensen op straat zijn en een ommetje gaan maken. Hoorde zojuist dat we maandag weer naar de kapper kunnen en daar ben ik blij om want ik heb een flinke bos grijs haar op mijn kop daar mag de snoeischaar wel eens weer in.

Fandaach wast weer un moaie dach. Fanmorren hef ik weer un kuierke maakt en dat gong weer wat beter dan de ouwlopen dachen. Fanmiddach hewwu tegare un uurke foar int sontsju sitten en toen fiel ut oans op dat dur geleideluk meer meensen un hoekje omliepen. Hoarde su krek dat wu maandach weer naar de kapper kenne en der bin ik wel bliêt met want ik hef un flinke bos gries haar op myn kop  der mach de snoeiskeer welweer in.

top

 

dinsdag 5 mei, 17.00 uur.

Gister was het 4 mei, de dag waarop wij de doden herdenken, vandaag 5 mei, de viering van onze bevrijding, dit jaar voor de 75 ste keer. Maar geen uitbundig feest, door het de beperkingen van het corona-virus, maar toch in gedachten viert een ieder het op zijn eigen manier en dat is ook goed zo. Dus vandaag een gewone rustige dag, alleen vlaggen, maar de meeste winkels waren dicht, geen markt, niks van dat alles. Vanmorgen had ik een afspraak gemaakt met de taxicentrale want ik kon eindelijk weer naar Fysio. Maar helaas, vanmiddag kreeg ik een telefoontje dat, helaas mijn therapeute is gevallen met haar fiets en nu zit ze met een gebroken arm thuis, dus nog geen fysio en ik hoop voor haar op een spoedig herstel.

Gister wast 4 mei, dodenherdenking, fandaach 5 mei, de fiering fan oanse befrijding, dit jaar foar de 75 ste keer. Mar gjin groat feest, deur de beperkingen fan ut corona-virus, mar tog in gedagten fiert un ieder ut op sien manier en dat is ok mar goêt su. Dus fandaach un rustuch dachju, allienug flaggen, gjin merk de winkels digt, niks fan dat alles. Fanmorren hat ik met de taksiesentrale un afspraak maakt foar un ritsju naar de fysio want der kon ik eindeluk weer heen. Mar jammer, fanmiddach kreeg ik un tillefoantsju dat, jammer genoech myn fysio nyt deur gong want myn therapeute was met de fiets vallen en hat de arm broken, ik wens hur in ieder gefal un spoedug herstel.
top

 

  • zondag 3 mei,17.00 uur.

    Ik heb een paar vervelende dagen achter de rug met veel pijn , heb wel elke dag een eindje gelopen maar de stukjes die ik liep werden steeds korter. Ook vanmorgen heb ik samen met Ika een eindje gewandeld door een stille stad.

    ik hef un paar vevelende dachen agter de rug met feul pine, wel hef ik elke dach un eintsju lopen mar steeds wudde ut stukje wat kotter. ok fanmorren hewwu Ika en ik un eintsju lopen deur un stille stad.


  • top

April 2020

donderdag 30 april,17.00 uur.

Ben vanmorgen gebeld door een arts van de pijnbestrijding en er is afgesproken dat ik binnenkort een oproep krijg voor een gesprek over een andere behandeling. Hopelijk heeft dat nog enig nut.  Na het stoppen met het vorige medicijn heb ik nu veel klachten, o.a. rugklachten hele opgezwollen benen, veel vocht dus heel veel plassen, hopelijk knapt dit weer snel op.

Bin fanmorren belt deur un arts fan de pine bestrijding en der is afsproken dat ik binnenkot un oproep krij foar un gesprek over un andere behanneling. Hopeluk het dat noch wat nut. Nadat ik stopt bin met dat andere medisien hef ik feul klagten, o.a. pine inne rug hele opswollen benen, feul vogt dus feul plasse, hopeluk knapt dit weer gauw op.

top

woensdag 29 april, 17.00 uur.

Vanmorgen voor Ika wat boodschappen gedaan, maar het lopen was pijnlijk. Vandaag stond er in het Sneeker Nieuwsblad ook een artikeltje met foto van het boekje over de struikelstenen en oorlogsgraven wat ik met hulp van meer mensen mocht maken. Ben vandaag weer eens begonnen om eens wat te leren van het maken van een website met WordPress, lijkt me wel eens leuk om mijn website ook eens in dat programma te maken, ook al omdat ik de laatste tijd regelmatig wat problemen met mijn site heb. Morgenvroeg word ik gebeld door een arts van de pijnbestrijding, maar eens horen of er ook een beter medicijn is dan wat ik moest proberen, want dat heeft niets geholpen allen maar heel vervelende bijverschijnselen.

Fanmorren foar Ika wat boatskapkus deen, mar ut lopen was pynluk. Fandaach ston dur inne Sneeker krante ok un stukje met foto over ut boekje wat ik met meer meensen make mogt over de strukelstienen en oorlogsgraven. Bin fandaach ok weer us begonnen om un websiede te maken met WordPress, liekt mie wel leuk om myn websiede der ok us met te maken, ok al omdat ik wel faak us wat problemen met myn websiede hef. Morrenfroech wur ik belt deur un dokter fan de pijnbestrijding, mar us hore of su ok un beter medisien foar mie hewwu dan wat ik nou probere moest want dat hielp niks gaf allienug mar rare bijveskynsels.

top

Dinsdag 28 april. 17.00 uur.

Vandaag voor het eerst sinds weken weer een regen en dat was ook wel nodig. Vanmorgen heb ik een wandelingetje gemaakt in de regen dus en dat beviel me eigenlijk wel en met mij waren er meerdere mensen die het wel prettig vonden, alleen was voor mij het lopen weer pijnlijk, ik moest gereld eventjes stil staan en als de pijn dan weer wat minder werd kon ik weer verder. Morgen maar weer een stukje proberen. Wat het vervelende medicijn betreft,waar ik gister over schreef, ik merk dat het langzamerhand uit mijn lichaam verdwijnt gelukkig.

Fandaach foar ut eerst sinds weken hewwu weer us regen en dat was ok wel noadug. Fanmorren hef ik un kuierke maakt inne regen en dat beviel mie ok wel, en met mij waren dur wel meer meensen  die ut wel even nofluk vonnen, allienug wast lopen weer pynluk, geregeld moest ik even stil staen, en as de pine dan weer wat mindere was kon ik wel weer ferder. Morren mar weer un stukje probere miskien gaet ut wat beter. Wat dat vervelende medisien betreft wer ik gister over skreef, ik merk dt ik der langsamerhaan minder last fan hef, gelukkug.

top

maandag 27 april. 16.30 uur.

En hebben jullie ook Koningsdag gevierd, ja wij hebben ook de vlag uitgestoken, heeft Bas even voor ons gedaan want Ika en zijn te krakkemikkig om de vlag nog in de houder te zetten en de oranje kussen op de bank buiten, nou wat wil je nog meer. Verder heb zonder overleg met mijn arts afscheid genomen van het laatst gekregen medicijn, ik had dit van medicijn gekregen van de pijnbestrijding, nou de pijn werd niet bestreden, tenminste bij mij niet, ik begon te trillen, mijn rechterhand begon zomaar te schokken, ook begon ik slecht te zien, ook mijn darmen raakten in de wel, dus gister heb ik het dosje met pillen laten liggen en ik voel me al een stuk beter, alleen mijn ogen laten me nog wel een beetje in de steek maar ik merk dat het ook al weer wat beter.

En hewwu jum ok Koningsdach fiert, nou wij wel, de flach uutstoken, nou ja, dat het buurman Bas foar oans deen want Ika en ik binne der tu krakkmikkug foar, ik hef noch de oranje kussens buten oppe bank leit, foar ut gefal dur ien komt, nou wat wil je nou noch meer. Ferder hef ik sonder overlech met mien dokter un medisien wat ik foruge week kregen hef fan de pijn bestrijding anne kant leit en ik bruuk ut ok nyt weer, mien pine wudde nyt bestreden, allienug maar erger, en ik begon ok noch us te trillen, met myn regterhaan begon ik te skokken, begon slegt tu siên, gelukkug gaêt dat nou wat beter, en myn darmen raakten ok noch us inne war, ik hat ut wel bekeken en bin stopt met die rotpillen, ik merk nou dat ut weer wat beter gaet.

zondag 26 april 20.00 uur

Beste lezers hier ben ik dan eindelijk weer. Tot en met 16 april heb ik dagboek geschreven en toen was heet afgelopen. Het programma wat ik gebruik werkte niet meer vermoedelijk een aanval van het corona-virus en het gekke van het geval was en waren ook nog eens een heleboel pagina’s weg en wel vanaf 22 februari, allemaal weg, opgegeten door het virus denk ik want ook op mijn pc waren ze weg, nou niks aan t doen we beginnen met frisse moed de afgelopen dagen heb geregeld weer een stukje gelopen en vanmorgen samen met Ika. Ik heb nieuwe medicijnen voor de pijn, maar daar stop ik mee, heb te veel bijwerkingen, veel pijn in mijn rug, trillende handen en slecht zien, dus stoppen er mee. Dus vanaf nu hopelijk weer geregeld een stukje dagboek.

Nou beste lesers der bin ik dan weer. Tot en met 16 april myn dachboek en toe hupsakee wast ouwlopen. Ut programma wer ik myn website maak werkte nyt meer ik dink un aanval van ut corona-virus en vanouw 22 febrari ok alle bladsieden opvreten, suwel fan ut net as fan myn kompjoeter, mar niks an tu doên wu beginne weer op nieuw. De oulopen dachen hef ik geregeld weer un srukje lopen en fanmorren met ika. Ik hef nije medisienen kregen foar de pine, mar der stop ik met die hewwu feul te feul bijwerkingen,feul pine in mien rug trillende hannen en slegt siên, dus stoppe der met. Dus fanaf nou hopeluk weer geregeld un stukje dachboek.

 

top

Februari 2020

zaterdag 22 februari, 16.00 uur.

Vanmorgen even naar de markt voor een bloemetje en daarna gauw weer naar huis, het was koud en ook op de markt was het door de harde wind niet echt aangenaam. Zojuist kwam hier de carnavalsoptocht voorbij, elk jaar ben ik wel even in de stad om van de optocht wat foto’s te maken, maar vandaag maar even een fotootje maken vanuit het slaapkamerraam. Zo meteen ga ik me ook omkleden want vanavond moeten we met Rolling Home optreden in Leeuwarden en ik ben van plan om voor de pauze mee te zingen.

Fanmorren even naar de merk weest foar un bloemke en derna gauw weer naar huus, ut was koud en op oppe merk wast deur de hadde wien nyt egt druk. Su krek kwam hyr de carnavalsoptogt foarbij, elk jaar bin ik wel even inne stad om fan de optogt un paar fotootsjus te maken, mar fandaach hef ik uut ut slaapkamerraam mar un paar plaatsjes maakt. Su daluk mut ik mie ok omklede want we mutte fanavend met Rolling Home optrede in Liwwadden en ik bin fan plan om foar de pauze met te singen.


top

vrijdag 21 februari,22.00 uur.

Vanavond hebben we de verjaardagen gevierd van twee kleinkinderen van ons. Nou kleinkinderen, a het zijn onze kleinkinderen maar ze steken wel met kop en schouders boven ons uit, ze waren een paar weken terug al jarig, maar ze studeren allebei, en druk met de studie dus even verjaardag vieren op een andere dag. Het was een gezellig avondje.

Fanavend hewwe de jaardachen fiert fan twee fan oanse kleinkienders, noi kleinkienders, ja ut binne oanse kleinkiendus mar su steke met kop en skouders boven aons uut. Su waren un paar weken leden al jaruch mar su studere allebeide en druk met de studie dus dan de jaardach mar even op un andere dach viere. Ut was un bere gesellug aventsju.

top

 

 

donderdag 20 februari,17.00 uur.

Vanmorgen heb ik tegen heug en meug een eindje gewandeld maar net als gister was het koud en winderig. Wat mij betreft mag het nu wel voorjaar gaan worden want dit weer gaat een hoop mensen echt vervelen. Heb vanmorgen twee dames op bezoek gehad voor een gesprekje over het maken van een boekje. Heb toegezegd dat ik hier aan wel mee wil werken en zal dan ook de komende dagen een ontwerp gaan maken, maar eerst moet er natuurlijk kopie en foto’s worden verzameld. Het lijkt me leuk om hier op korte termijn mee te beginnen want foto’s om te gebruiken heb ik wel in de pc staan, alleen moet er tekst bij, maar we doen ons best. Ik mag graag lezen en ben vanmiddag begonnen met een boek met de titel Mijn naam is Selma, hierin wordt beschreven het leven van een Joods meisje in oorlogstijd.

Fanmorren hef ik teugen heug en meug un eintsju kuiert, mar krek as gister wast koud en wienerug. Wat mij betreft mach ut su langsamerhaan wel lente wudde, dit weer gaet mij en un hoop andere meensn dik vervelen. Hef fanmorren twee dames op besoek hat foar un praetsju over ut maken van un boekje. Hef toezeid dat ik der wel an metwerke wu en sal dan ok de kommende dachen un ontwerpku make, mar eerst mut dur natuurluk kopy en foto’s komme. Ut lykt my leuk om hyr an te bginnen. Foto’s hef ik genoech oppu pc staen, nou allienug de kopy noch, mar wu doên oans best.

Ik mach graag lese en bin fanmiddach begonnen in ut boek,Mijn naam is Selma, hyrin wut beskreven ut leven fan un Joods meiske in oorlogstyd.

top

 

woensdag 19 februari, 17.00 uur.

Ook vandaag weer een eindje gewandeld zonder vriend wandelstok, dit ging ook weer redelijk goed, maar ik wou graag dat het wat sneller ging en de pijn zo nu en dan een beetje minder was. Ben na mijn wandeling op bezoek geweest bij Bertus een vriend van ons. Her was koude handenweer. Vanmiddag ben ik weer druk bezig geweest met het opschonen van mijn pc, heb de laatste tijd zoveel bewaard van activiteiten waar ik in de laatste maanden van 2019 mee bezig ben geweest, vooral mails en stukken tekst en foto’s van het jubileum van Rolling Home, maar nu komt er gelukkig weer wat ruimte vrij op mijn harde schijven en kan ik weer een verse verzameling aanleggen.

Ok fandaach weer un eintsju kuiert sonder myn friend de wandelstok, dit gong weer redeluk goêt, mar ik wu wel graach dat ut wat flugger gong en dat de pine su nou en dan us wat mider was. Bin na mien kuierke noch op besoek weest bij Bertus un friend fan mij, ut was kouwe hanneweer. Fanmiddach bin ik druk doênde weest om myn pc us op te skoanen, hef de laast tyd su feul spul bewaard  fan aktiviteiten wer ik de laaste maanden met besug weest bin, foaral meels en stukken tekst en foto’s fan ut jubileum fan Rolling Home, mar nou komt dur weer aardug wat ruumte vrij op myn hadde skyvenen kan ik weer beginne met vesamelen.

top

dinsdag 18 februari, 17.00 uur.

Vanmorgen om halfelf zat ik weer bij de manueel therapeute voor mijn tweede behandeling. Ging ik vorige week met de taxi naar haar toe, en ook weer terug, vanmorgen ben ik heen met de taxi gegaan en terug naar huis ben ik gaan wandelen en dat lukte aardig, maar nu is alles weer behoorlijk pijnlijk, morgen weer eerst proberen zonder stok, hopelijk helpt elke behandeling weer wat beter.

Fanmorren halfelf sat ik weer bij de manueel therapeute foar myn tweede behanneling. Gong ik foruge week noch met de taxi naar hur toe, en ok weer terug, fanmorren bin ik heen noch met de taxi gaen, mar terug naar huus  bin ik loapend gaen en dat lukte frij aardug, mar nou fanmiddach ist weer behoarluk pynluk, morren eerst mar weer un stukje sonder stok probere, hopeluk helpt elke behanneling weer un bitsju.

top

maandag 17 februari. 17.00 uur.

Ook vandaag maar weer kil en vochtig weer, slecht voor mijn hartfalen, wandelen ging dan ook moeizaam en met pijnlijke benen, maar toch heb ik mijn wandelingetje afgemaakt. De rest van de dag ben ik bezig geweest om een back-up van mijn mappen met afbeeldingen te maken en dubbele foto’s verwijderen. Vanavond weer naar repetitie van R.H.
 
Ok fandaach weer koud en su nou en dan wat nat weer, slegt foar myn hartfalen, kuieren gong dan ok nyt makkeluk, mar tog hef ik myn loopke ouwmaakt. De rest fan de dach bin ik besug weest met ut beck-uppen fan myn fotomappen en om dubbele foto’s dur uut te halen. Fanavend weer naar rippetisie fan R.H.

top

zondag 16 februari, 17.00 uur.

Een natte bedoening op deze zondag, regen, regen en nog eens regen, geen mens op straat, ongezellige boel. Maar binnen is het gezellig en warm. Ik heb fijn wat zitten lezen, via de pc, de gevraagde gegevens van een Rozenberg familie verstuurd en naar het schaatsen gekeken. Hopelijk is het morgen weer wat beter weer, dan kan ik misschien weer een wandelingetje maken.

Un natte bedoêning op  disse sundach, regen en noch us regen, gjin meens oppu straat, un ongeselluge boêl. Mar inne huus ist gesellug en lekker warm, ik hef fijn wat sitten te lesen, en via de pc de fraachde gegewus over un Rozenberg familie fut stuurt en naar ut skaatsen keken.hopeluk ist morren wat beter weer dan kan ik misskien un kuierke make.

top

zaterdag 15 februari, 17.00 uur.

Vanmorgen bezoek gehad van onze dochter Janet en schoonzoon Kes. Daarna heb ik nog een kort stukje gewandeld en voor Ika een bloemetje gehaald, maar dat ging niet meer zonder wandelstok. Vanmiddag hebben naar het shorttrackschaatsen gekeken, lekker genieten van deze snelle mannen en vrouwen op het ijs.

Fanmorren kwammen oanse dogter Janet en skoanseun Kes op besoek. Derna hef ik noch un klein eintsju kuiert en un bloemke haalt, mar dat gong nyt meer sonder stok. Fanmiddach hef ik naar ut shorttrackskaatsen keken, lekker geniet fan die snelle mannen enfrouwen op ut iês.

top

vrijdag 14 februari, 16.00 uur.

Was lekker weer vanmorgen dus met de boodschappenkar op pad naar de supermarkt, zonder wandelstok. Maar dat viel zwaar tegen, het lopen was weer een pijnlijke bedoeling, maar ja, ik wil meestal te snel en verwacht dan, dat ik gelijk weer het heertje ben maar dat is dus niet het geval. Toen ik dan met de boodschappen ook weer thuiskwam, heb ik eerst maar een poosje rust genomen en me voor de rest van de dag ook rustig gehouden.

Ut was lekker weer fanmorren, dus met de boatskappekarre op pad naar de supermerk, sonder stok. Mar dat fiel vies teugen en ut lopen was un pynlukke bedoêning, mar ja, meestentieds wul ik te snel en ferwagt dan, dat ik geliek ut heerke weer bin, mar nyt dus. Toen ik dan ok thûs  was met de boatskappen, hef ik eerst mar us un skoftsju kalman deen.

top

donderdag 13 februari, 17.00 uur.

Alweer een regendag, maar ik had wel bezigheden via Facebook kwam ik erachter dat er iemand op zoek was naar een paar gegevens en eventueel foto’s over een paar personen met o.a. de Rozenberg. Dus ben ik op zoek gegaan, eerst op de computer in mijn genealogie map en daarna in mijn papierenarchief. Hierin vond ik een drietal foto’s en overlijdensadvertenties. Heb haar, het was een dame, een berichtje gestuurd met de vraag of ze die foto’s en krantenknipsels kon gebruiken. Als antwoord kreeg te horen dat ze die graag wilde hebben en of ik misschien ook een kwartierstaat van deze personen had, die heb ik en vandaag of morgen zal ik haar alles toesturen. Nadat ik de spulletjes bij elkaar had gezocht heb ik nog een kort eindje in de regen gewandeld zonder stok, maar gemakkelijk ging dat niet.

Alweer un regendach, mar ik hat wel wat te doên, via Facebook kwam ik dur agter dat dur un mefrouw op soek was naar un paar persoanen uut ut verleden met de naam Rozenberg. Dus bin op de kompjoeter en in mijn in stamboom argief ant soeken weest of ik hur ok helpe kon. In myn archief von ik wat kranteknipsels en un paar foto’d en die wu su graeg hewwe ok froech su of ik misskien ok un kwartierstaat fan disse peroanen hat en die hat ik ok. Sal dan ok fandaach of morren alles naar hur opsture. Toen ik alles bijelkaar sogt hat hef ik noch un eintsju kuiert sonder stok, mar makkeluk gong ut nyt.

top

woensdag 12 februari, 17.00 uur.

En daar zit je dan achter je computer om een stukje dagboek te schrijven. Heb ik weer wat beleefd vandaag, nee eigenlijk niet, eigenlijk was het een gewone woensdag, nou ja vanmorgen heb ik weer en vitamine B12 injectie gekregen en ik moest medicijnen halen bij de apotheek. Ze brengen de medicijnen altijd maar als ik er weer eentje bij krijg moet ik die de eerste keer halen. Daar ik toch onderweg was heb ik gelijk voor Ika een paar boodschapjes gedaan, dus een gewone dag maar toch een dag met, maar voor, mij ook een blije dag. Ik ben namelijk voor de boodschappen en de apotheek op stap geweest zonder vriend wandelstok en dat maakte me blij. Dat ik na een keer behandelen door de therapeut dit stukje zonder stok kon lopen geeft een fijn gevoel. De pijn is nog steeds gelijk en morgen zal de wandelstok ook wel weer mee gaan, maar toch lijkt het een lichte verbetering te brengen, na twee jaar weer eens een eindje wandelen, nog wel wat krakkemikkig maar toch, ik ben blij.

En der sitte ju dan agter je kompjoeter om weer un stukje te skrieven. Hef ik weer wat beleeft dan fandaach, nou nee, eigeluk nyt, un gewoane dur de weekse woensdach, nou ja, famorren kreeg ik weer un vitamine B12 injeksie en moest ik medisienen hale. Die wurre altied brogt mar as ik dur weer un nieuwe pil bij krij dan mut ik die de eerste keer ophale. Omdat ik tog onderwech was hef ik foar Ika geliek un paar boatskapkes deen, mar tog un andere dach, foar mij un blye dach, Ik hef nameluk de apotheek en de boatskapkus deen sonder friend de wandelstok en dat maakte mie bliêt. Dat ik na ien keer behannelen deur de therapeute dit stukje zonder stok lope kon dat geeft un fijn gefoêl. De pine is noch steeds geliek en morren sal de wandelstok ok wel weer met mutte, mar tog liekt ut al un bitsju vebetering te geven, na twee jaar weer us un eintsju te kuieren, noch wel allemaal stuntelug mar tog, ik bin blij.

top

 

dinsdag 11 februari, 17.00 uur.

Gisteren geen dagboek, maar vandaag wel weer een kort stukje. Ben vanmorgen voor de eerste behandeling naar de manuele therapeute geweest, en ik moet zeggen dat ze mij behoorlijk onder handen heeft genomen, wat ze allemaal heeft gedaan ik kan dat niet uitleggen, ze draaide me van mijn linkerzij op mijn rechterzij, op mijn rug en op mijn buik. Overal drukte ze mij en kneep dat het een lieve lust was, maar voor mij zo nu en dan flink pijnlijk. Ook nu is alles nog flink pijnlijk, maar dat zal er de eerste keren wel bij horen denk ik. Het zit hem ik de stand van de rugwervels en dat is nu al twee jaar zo, dus zal het echt niet na een of twee keer behandelen beter ga. Volgende week gaan we verder met duwen en trekken.

Gister gjin dachboek, mar fandaach wel weer un stukje. Bin fanmorren foar de eerste behanneling  naar de manuele therapeute weest, en ik mut sêgge, dat hef ik weten, ik bin behoarluk onder hannen nomen, wat su allemaal deen het, ik kan ut ju nyt uutlêgge, su draaide my fanne linker oppu regtersyde, op myn rug en op myn buuk overal trok en drukte su op mie om, wat ik wel weet dat ut somstyden beslist pynluk was. Ok nou is my alles best pynluk. Mar dat sal ur de eerste keren dink ik wel bij hore. Ut sit um inne stand fan myn rugwervels hef ik begrepen en dat is nou al twee jaar su, dus sal ut nou na een of twee behannelingen ok drekt noch nyt weer goêt wese. Folgende week gaen wu ferder met duwen en trekken.

top

zondag 9 februari,17.00 uur.

Gisteravond een leuke verjaardag van Heabeltsje de Jong gevierd in het theater, vandaag de deur niet uit geweest, nu staat er een zware storm, en regent het hard, weer voor sport op tv en een goed boek.

Gisterafend un leuke afend hat oppu jaardach fan Heabeltsje de Jong int teater, fandaach de deur nyt uut weest, dur staêt nou un sware storm en regent ut hat, weer foar sport op tv en un goêt boek

top

zaterdag 8 februari, 17.00 uur.

Een donkere en regenachtige dag vandaag. Vanmorgen heb ik nog een rondje gemaakt op de zaterdagmark op het Grootzand, erg druk was het hier niet. Verder heb ik nog een bezoekje gebracht aan het scheepvaartmuseum. Vanavond gaan we samen naar het theater naar de verjaardag van Heabeltje het jong, dit is altijd een drukbezochte visite waar veel Sneekers bij betrokken zijn. Morgen hierover meer.

Un donkere regenagtuge dach fandaach. Fanmorren hef ik un slagje over merk opt Grootzand gemaakt, erg druk wast der nyt. Ferder hef ik un besoekje ant scheepvaartmuseum brogt. Fanafend gaên wu tegare naar ut teater op jaardach bij buurfrouw Heabertsju de Jong, dit is altied un  drukbesogte jaerdach, der binne dan ok altyd de meeste Sneekers. Morren hyrover meer.

top

vrijdag 7 februari, 17.00 uur.

Vanmorgen weer een eindje gewandeld, maar het lopen wordt steeds pijnlijker en vermoeider, maar probeer het toch maar zolang mogelijk vol te houden. Na de wandeling ben ik weer bezig geweest met foto’s en tekst van en over de struikelstenen en andere oorlogsmonumenten in onze stad. Het zoeken in mijn mappen van 2009 en 2010 vraagt nogal wat tijd omdat sommige foto’s en monumenten op andere data zijn gemaakt, maar och het houdt me van de straat en het lopen gaat toch al niet meer van harte.

Fanmorren weer un eintsju kuiert, mar ut lopen gaêt steeds moeilukker en met meer pine, mar ik probeer ut tog mar su feul en su lang mogeluk fol te houwen. Na ut kuierke bin ik weer ant zoeken weest over alles wat ik hef fan de strukelstiênen, su as foto’s en tekst in oanse stad. Ut soeken in mien mappen fan 2009 en 2010 fraagt nochal wat tyd omdat su op veskillende datums maakt binne, mar og ut houdt ju fanne straat en ut lopen gaêt tog ok al nyt fan meer harte.

top

donderdag 6 februari, 17.00 uur.

Vanmorgen een wandelingetje gemaakt, deze keer maar een klein eindje want het was weer pijnlijk. Verder heb ik een hoop foto’s bij elkaar gezocht over de struikelstenen, die gaan gebruikt worden voor een boekje, verder weet ik nog niet wat precies de bedoeling is maar dat hoor ik dan nog wel, wel weet ik dat het een flinke klus was om in mijn verzameling net die foto’s er tussen uit te pikken en ook dat het vermoeiend werk is. Maar ik heb het zoeken verdeeld over de morgen en de middag en zo is ook dat weer gelukt.

Fanmorren un kuierke maakt, disse keer mar un klein eintsju want ut was weer un pynlukke bed oêning. Ferder hef ik un boêl foto’s bij mekaar sogt over de strukelstienen, die wulle su bruke foar un boekje, ferder weet ik noch nyt wat presies de bedoêling mar dat hoar ik dan noch wel. Wel weet ik dat ut un hele klus is, om uut een groate fesameling foto’s krek die dur uut te pikken en ok noch al vermoeiend. Mar ik hef ut soeken verdeeld over de hele dach en su is dat ok weer lukt.

top

woensdag 5 februari, 17.00 uur.

Beste mensen wat een prachtige dag vandaag, ik had zo wel een hele lange wandeling willen maken door bos en hei, maar ja, vooral dat laatste heide bedoel ik, hebben we hier in de omgeving van Sneek niet. En een lange wandeling dat zit er helaas bij mij ook niet in voorlopig. Maar voorlopig heb ik altijd nog een vervangende wandeling en dat is boodschappen doen, minder fraai dan bos en hei maar ik maak me toch een beetje nuttig en ben in beweging. Verder heb ik voor vandaag weinig nieuws.

Beste meensen wat un skitterende moaie dach fandaach nyt, ik hat su wel un hele kuier make wullen deur ut bos en de heide, mar ja, foaral ut laaste, heide bedoêl ik, hewwu hyr by Sneek inne beurt nyt su feul. En un lange kuier sit dur foar mij, jammer genoech ok noch nyt in. Mar foarloapug hef ik altud noch een ferfangende kuier, en dat is boatskappen doên, minder moai dan deur de bossen en de heide mar ik maak my tog un bitsju nuttug en ik bin in beweging. Ferder hef ik foar fandaach niks tu vetellen.

top

dinsdag 4 februari. 16.00 uur.

Vanmiddag ben ik voor het eerst naar de manuele therapeut geweest, dit was nog geen behandeling maar voor een gesprek, zodat ze op de hoogte was van mijn voorgeschiedenis en klachten. Nadat al mijn klachten waren genoteerd dacht ze waarschijnlijk wel te weten wat de oorzaak van mijn klachten waren. We hebben gelijk voor volgende week een afspraak gemaakt voor de eerste behandeling. Ook moet ik daarnaast nog naar een beweegspecialist die mij leert, bepaalde oefeningen te doen. Ik ben benieuwd en hoop vooral op een verbetering, het eerste gesprek was in ieder geval hoopvol, nu de praktijk nog.

Fanmiddach bin ik foar ut eerst naar de manuele therapeut weest,dit was noch nyt foar un behanneling mar foar un gesprek, su dat su oppu hoogte was fan myn foargeskiedenis fan myn kwalen. Nadat su alles opskreven  hat over myn klagten, dagt se dit su misskien wel tu weten wer myn klagten wech kwamen. Wu hewwe geliek foar de folgende week een afspraak maakt, ok mut ik naar un bewegingspesjalist die sal mij lere  wat bepaalde oefenigen foar mij noch doên kenne. Ik bin benieuwt en hoop foaral op vebetering, ut eerste gesprek was in yder gefal hoopgevent, nou de praktijk noch.

top

zondag 2 februari, 17.00 uur.

Vanmiddag om 13.00 uur heb ik de waterpoort geopend voor een middagje huiskamer muziek. In de waterpoort zat een zanger die zichzelf begeleide op gitaar. Of er een hoop bezoekers geweest zijn, ik weet de nier, ik ben niet gebleven om te luisteren, ik had helaas mij dag niet vandaag. Zo meteen zal ik nog even naar de poort lopen om alles weer af te sluiten. Heb net nog een paar bezoekers bij de waterpoort gesproken en de vertelden dat het een mooie muzikale middag was geweest.

Fanmiddach om 1 uur hef ik de waterpoort open deen foar un middachju huuskamermusiek. Inne waterpoort sat un sanger die um self op gitaar begeleide. Of dur feul besoekers weest binne, ik weet ut nyt, bin weer naar huus gaên, ik hat myn dach nyt fandaach. Teugen zessen hef ik de poort weer op slot deen. Hef krek noch un paar besoekers sproken en die fetelden dat ut un slaagde middach weest is.

top

zaterdag 1 februari 18.00 uur.

Alweer koud en schraal weer deze zaterdag, heb een eindje gewandeld en een bloemetje en wat fruit op de markt gehaald. Bij de groenteboer trof ik het slecht heb een lange tijd staan wachten want er was een klant voor mij die nogal wat noten op haar zang had. Van elk stukje fruit hoefde ze maar een of twee stuks, als de groenteman dan bijv. twee appels pakte dan moest ze net twee hebben die naast de gepakte appels lagen, en zo ging het door met elk stukje fruit wat ze gekocht heeft, ondertussen stond ik met kromme tenen te wachten. In de namiddag zijn Ika en ik samen nog een kopje koffie gaan drinken in de stad.

Alweer koud en skraal weer disse saterdach, hef wel un eintsju kuiert en un bloemke en wat fruit haalt oppu merk. Bij de groenteboer trof ik ut nyt, moest un moai skoftsju wagte want dur was un frouw foar mij, die hat noch al wat noaten op hur sang. Fan elk stukje fruit wat su kogt moest su dur ien of twee hewwu, su wees self an welke appels,of tomaat, pakte de groênteman toefallug un andere moest die weer ruilt wudde. En su ging ut mar deur foar elk stukje fruit wat su kogt, ston hast over tu koken. Inne middacg hewwu Ika noch un bakje deen inne binnestad.

top

Januari 2020

vrijdag 31 januari, 17.00 uur.

Vandaag weer eens een eindje gewandeld, was wel pijnlijk maar het ging verder wel redelijk goed. Gister was er geen dagboek moest naar de pijnbestrijding in het Antonius. Er zijn mij weer nieuwe pillen voorgeschreven en het duurt tenminste nog wel dagen voor ik misschien iets ga merken van de werking van deze pillen. Verder vandaag een cd gebrand voor een koor, De Maaskantjes, helemaal uit Brabant die graag het lied willen zingen van Lord Franklin wat wij vroeger ook hebben gezongen. Heb een leuk gesprek gehad met een dame die ook in dit koor zingt. Ook heb ik alle gegevens over de Joodse Sporen, die ik nog bewaard heb bij elkaar gezocht, deze worden morgen opgehaald. Dat was het wel zo ongeveer voor vandaag.

Fandaach weer us un eintsju kuiert, ut was wel un pynluk kuierke mar ferder gong ut redeluk goêt. Gister gjin dachboek, ik moest naar de pinebestrijding int Antonius. Ik krij dur weer nieuwe pillen bij mar over veertien dachen merk ik misskien pas of ut resultaat geeft. Fandaach un cd brant met  met ut feske fan, Lord Franklin, wat wij froeger ok songen hewwu, foar un koar de Maaskantjes helemaal uut Brabant, hef un leuk praetsju hat met un dame die in dit koar singt. Ok hef ik alle gegewus verzameld over Joods leven, die ik noch in myn vesameling hef, dat hale su morrenfroeg op. Dat wast su ongefeer foar fandaach.

woensdag 29 januari, 17.00 uur

Morgenochtend moet ik naar de pijnbestrijding in het Antonius, vanmorgen heb ik hiervoor een vragenlijst ingevuld en een hele brief met opmerkingen ingevuld over de problemen die ik de laatste jaren heb gehad bij het lopen. Ook heb ik een kort telefonisch gesprek gehad met een manuele therapeut deze raadde mij aan om ook een MRI scan aan te vragen. Dit kan bij niet zomaar, want dan moet eerst mijn ICD worden uitgeschakeld. Maar dat hoor ik dan morgen ook wel, eerst maar eens afwachten wat ik bij de pijnbestrijding te horen krijg.

Morrenfroeg mut ik naar de pinebestrijding int Antonius. Fanmorren hef ik der un hele fragelijst foar invult en un hele briêf met opmerkingen skreven over de problemen die ik de ouwlopen jaren hat hef bij ut lopen. Ok hef ik tillefonies even un praatsju hat met un manuele therapeut, die raadde mie an om ok us te fragen of dur ok un MRI scan maakt wurre ken. Dit kan loof ik bij mij nyt sumar, eerst mut dan loof ik myn ICD uutskakeld wudde. Mar og dat hoar ik dan morren ok wel. Eerst mar us hore wat su oppu pinebestrijding sêgge.

dinsdag 28 januari,17.00 uur

Vandaag een rustig dagje binnen, het was geen wandelweer. Ben bezig geweest om mijn mappen met Sneek gegevens door te nemen en de map met wandeltochten op orde te brengen, er bestaat namelijk belangstelling bij de stadsgidsen voor de stegentocht die ik ooit eens heb gemaakt. Vanavond hebben we een bijeenkomst van de stadsgidsen, en dan zal dat zeker ter sprake komen.

Fandaach un rustug dachju, ut was gjin kuierweer. Bin besug weest om myn mappen met Sneek gegewus deur te nimmen en de map met wandeltogten op orde te bringen, dur is nameluk bij de stadsgidsen belangstelling foar de stegentogt die ik ooit us maakt hef. Fanafend hewwu un afentje fan de gidsen en dan sal der fast over sproken wudde.

maandag 27 januari, 16.30 uur

Vanmorgen eerst maar een eindje gewandeld, dat is vaste prik, en wat bootschapjes gedaan, ben toch onderweg. het was lekker weer voor een wandeling en het ging ook redelijk goed. Moest o.a. wat lampen kopen want gister gingen er spontaan twee stuk. Daarna kwam een vriend, Wim, langs die heb ik even geholpen met een computerprogramma. Vanmiddag heb ik een lange vragenlijst in moeten vullen die ik donderdagmorgen mee moet nemen bij mijn bezoek aan de afd. pijnbestrijding in het Antonius, hopelijk komt er dan aan het licht of er nog iets aan de pijn in mijn benen gedaan kan worden, en dan vanavond weer naar repetitie van Rolling Home.
Fanmorren eerst un eintsju kuiert, is dacheluks vaste prik en wat boatskapkus dee, bin tog onderwech, ut was lekker weer foar un kuierke en ut gong ok redeluk goêt. Moest o.a. wat lampen kope want gister gongen dur twee kappot. Derna hef ik un friend holpen met un kompjoeter programma. Fanmiddach hef ik un lange fragelijst invult, die mut ik donderdachmorren metnimme naar de pijnbestrijding int Antonius, hopeluk wurre wu dan wat wyser of dur noch wat an myn pine deen wurre ken, en dan fanafend weer naar rippetisie fan Rolling Home.

zondag 26 januari, 17.00 uur

Vanmorgen een bezoekje gebracht bij Bertus, een vriend van mij en vanmiddag naar het schaatsen op tv gekeken.
Fanmorren hef ik un besoekje an un friend, Bertus, brogt. En fanmiddach naar ut skaatsen op tv keken.

zaterdag 25 januari, 20.00 uur

Vanmorgen even een frisse neus gehaald, en fris was het zeker, ik vond het maar koud. Heb een wandelingetje over de markt gemaakt en door een stukje binnenstad. Vanmiddag heb ik de hele middag naar het schaatsen op tv zitten kijken, en dat was mijn zaterdag.

Fanmorren un frisse neus haalt, nou fris wast seker, ik fon ut mar koud. Hef un slagju deur de binnestad en over de merk maakt. Fanmiddach hef ik de hele middach skaatsen op tv keken, en dat was myn saterdach.

vrijdag 24 januari, 17.00 uur

Alweer vrijdag voor de werkenden onder ons zit de werkweek er weer op. Ik ben dan wel niet meer werkend, toch heb ik het nog wel redelijk druk, allereerst werken aan mijn eigen conditie, elke dag proberen om een eindje te wandelen, een boodschapjes doen voor mijn eigen Ika. Verder ben ik momenteel bezig om oude verhalen en bijzonderheden bij elkaar te zoeken voor stadswandelingen, hierover hebben we volgende week een vergadering. Er is zoveel moois over onze stad te vertellen. In het verleden heb ik ook wel wandelingen gedaan op monumentendagen en ik ga nu proberen om van deze wandelingen eentje samen te stellen die je met een gezelschapje kan maken.

Alweer frydach foar de werkenden onder oans zit de werkweek dur weer op. Ik werk dan wel nyt meer tog hef ik ut noch redeluk druk, ik werk an myn kondisie, elke dach probeer ik un eintsju tu lopen, en doên boatskapkus foar myn eigen Ika. Ferder bin ik momenteel doênde om ouwe ferhalen en bysonderheden bij mekaar tu soeken foar stadskuiers, hyrover hewwu folgende week un vegadering. Dur is su feul moais over oanse stad tu vetellen. Froeger hef ik ok wel us stadskuiers deen op monumentendachen en nou gaen ik proberen of der ok un nieuwe kuier uut maakt wudde ken.

 

 

 

donderdag 23januari, 17.00 uur.

Vanmorgen toch nog even zitten nagenieten aan die mooie middag van gisteren, even weer terugdenken aan die tijd dat ik een jaar of 10 was. Alleen zag het er toen zo heel anders uit, geen nieuwbouw, veel zandpaden en kleine boerderijtjes en veenhuisjes. Maar wel veel herinneringen, vissen in het water van de Derde wijk, vlechtwerkjes maken met groene Russen, lekker steenkoud bruin pompwater drinken die je zelf op moest pompen bij de boenstap. Met mijn oom mee, op de boerenkar naar de Deelen waar ze hun hooiland hadden, ook daar kon ik vissen in de petgaten, zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Ook heb ik gister nog met twee van mijn nichtjes gesproken, ik zeg nichtjes maar het zijn nu al dames op leeftijd. Verder vandaag, een donkere dag, wat boodschappen gedaan en verder eigenlijk niets meer, ik had weer flink wat pijn dus maar eventjes rustig aan.

 

Fanmorren tog noch even nagenoaten fan die moaie middach gister, even weer terug inne tyd dat ik un jaar of 10 was. Allynug wast toen wel even andus dan nou, gjin nieuwbouw, feul saanpaden, klein boerderijkus en veenhuuskus. Mar wel feul herinneringen, visse int water fan de Derde Wyk, vlegtwerkje make fan groêne rusken, lekker stienkoud bruun pompwater drinke bij ut boênstap. Met myn ome met oppu boerewagen naar de Deelen wer su hun hoailaan hadden, kon ik visse inne petgatten, su kan ik noch wel un skoftsju deur gaen. Ok hef ik gister noch met twee nigjus sproken, ik sêg nigjus mar ut binne nou al dames op leeftyd. Ferder fandaach, un donkere dach, wat boatskapkus deen en ferder eigeluk niks meer, ik hat weer flink wat pine dus mar weer eefkus wat kalm an.

 

woensdag 22 januari,20.30 uur.

Vanmiddag met een goede vriend, jan v/d Veen, een prachtige rondrit gemaakt door een gebied waar mijn ouders en voorouders hebben geleefd en zijn groot gebracht. Het vroegere heidegebied bij Jubbega, ook wel de Compenije genoemd. Hier heb ik wat foto’s gemaakt van plekken en huizen die ik me nog als kind kan herinneren, al moet ik zeggen dat het vergeleken bij vroeger erg is veranderd. Al ben ik dan een geboren en getogen Sneker, toch krijg ik het gevoel dat mijn roots daar in de omgeving ligt. Zoals het huisje van mijn grotouders, of de huisjes aan de Rozenbergswijk, ook wel Ruterspolle genoemd, de wijk, het water, is er niet meer, geen hei en plaggenhutten meer, alleen nog luxe vakantiehuizen. Maar toch, ik heb een fijne middag gehad en voelde me weer een beetje thuis.

Fanmiddach met un goeie friend, Jan v/d Veen un pragt rontrit maakt deur un streek wer myn ouders en foarouders leeft hewwu en opgroeit binne. Ut froegere Heidegebiet bij Jubbega, ok wel de Compenije noemd. Hyr hef ik wat foto’s maakt fan plekken en huzen die ik my noch herinnerde uut de tyd dat ik noch un kien was, nou mut ik wel sêgge dat vergeleken bij froeger heel wat veranderd is. Al bin ik dan un geboren en getogen Sneker, tog krij ik der altyd dat gefoêl dat myn roots der in de omgeving leit. Su as ut huuske fan myn Pake en Beppe, of de huuskus an de Rozenbergswijk, ok wel Ruterspôlle  noemt, de wyke, ut water, is ur nyt meer, gjin heide en plaggehutten meer, allienug noch lukse fakaansiehusen. Mar tog, ik hef un fijne middach hat en ik foêlde my weer un bitsju thûs

dinsdag 21 januari,17.00 uur.  

Vandaag een rustig dagje, buiten rustig weer met zo nu en dan een zonnetje. Heb daarom vanmorgen een wandelingetje gemaakt, dit ging niet echt vlot en was pijnlijk, de ene dag gaat het wat beter den de andere. Ook heb ik vanmorgen een externe harde schijf van 2 tb voor Rolling Home gekocht. Op deze schijf gaan we mappen maken en dan kunnen we hierin de foto’s die er van het koor worden gemaakt opslagen worden. Dat geeft minder werk, nu worden er foto’s afgedrukt en in albums bewaard, maar op een schijf blijven de opnamen goed bewaard en wil er iemand een afdruk hebben is dat ook geen probleem.

Fandaach un rustug dachju,buten wast ok rustug weer met su nou en dan un sontsju. Hef derom fanmorren weer un kuierke maakt, mar dat gong nyt op topsnelhyd, was un pynluk kuierke, mar ja, de iene dach wult wat beter dan de andere. Fanmorren hef ik foar Rolling Home ok un externe hadde skyf kogt fan 2 tb. Hyr salle wu de foto’s die regelmatug fant koar maakt wudde opslaan, dat geeft minder werk dan ouwdrukken make en in albums beware, en as dur us iên un foto hewwu wul kan dat krek su makkeluk. En bliêve de opnamen tog bewaard.    

maandag 20 januari, 17.00 uur

Vanmorgen was het kappersmorgen en moest er weer gesnoeid worden in mij grijze haardos en dat was ook wel nodig, want groeien doet het nog steeds. Gelukkig vandaag weer een betere dag dan gister, ik voel me weer een stukje beter, dus vanavond maar weer naar de repetitieavond van ons koor. Ik zal niet tussen de koorleden in gaan staan en meezingen, maar meezingen vanaf de bank zal wel lukken.

Fanmorren wast kappersmorren en dur moest weer aardug snoeid wudde in myn gryse kuif, en dat was ok wel noadug want groeie wul ut noch steeds wel. Gelukkug fandaach weer un betere dach dan gister, ik foêl my weer un stuk beter, dus fanafend ok mar weer naar rippetisie fan oans koor, tussen de jongus instaen sal ik noch mar nyt doên, mar metsinge vanouw de bank sal wel lukke.

zondag 19 januari,15.00 uur

Vanmorgen na de koffie zou ik een wandelingetje gaan maken, pakte mijn schoenen en kreeg me toch een aanval van duizeligheid en moest overgeven, dit is met de laatste tijd al eens overkomen. Dus geen wandeling vanmorgen, heb een tijdje op de bank gezeten maar voelde me toch niet echt fit. Heb net een uurtje geslapen en nu gaat het weer een beetje.

Fanmorren na de koffie su ik un eintsju kuiere,pakt myn skoenen en der kreech ik my tog un aanval fan duselughied en moest ok gelyk overgeve, dit overkomt my de laaste tyd wel us faker. Dus gjin kuierke fanmorren, hef un skoftsju oppu bank sittenmar foêlde my nyt egt fit. Hef un uurke slapen en nou gaet ut weer wat beter.

zaterdag 18 januari, 17.00uur

Vanmorgen een eindje gewandeld en gelijk een paar kleine boodschapjes gedaan. Onderweg ben ik nog even bij het museum binnen gelopen en heb een paar foto’s gemaakt van schaats Elfsteden winnaars uit een periode dat we nog winters hadden met veel ijs. De winnaars zijn geschilderd door Anne Tjerkstra zelf een verwoed schaatser en skûtsje schipper. Hij heeft de mensen heel mooi geschilderd, echt de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen.

Fanmorren weer utselde, un eintsju kuiert en onderwyl on paar boatskapkus deen. Onderwech bin ik ok even bij ut museum binnen lopen en hef der un paar fotootsjus maakt fan wat winnaars fan de skaats Elfstedentogten uut de periode dat wu noch winters hadden met feul ys. De winnaars binne skildert deur Anne Tjerkstra, self ok un bekende Elfstedentogt skaatser en skûtsjuskipper. Hij het de meensen heel moai skildert, egt de moeite fan un besoekje weert.

vrijdag 17 januari, 17.00 uur

Vanmorgen met onze dochter Janet naar vaten chirurg in het Antonius geweest, mijn bloedvaten in mijn benen bleken prima in orde te zijn. Maar hij vond dat vermoedelijk door mijn val na de hartstilstand er iets in mijn houding is veranderd. Daarom moet ik 30 januari voor een gesprek naar de pijnbestrijding en moet ik een afspraak maken met een manuele therapeut. Dus dat is toch weer een beetje een beter vooruitzicht, wie weet kunnen ze er dan toch nog iets aan doen en ik weer een beetje zonder pijn kan lopen, de moed er maar een beetje inhouden en misschien loop ik straks weer als een 80-jarige kievit.

Fanmorren met oanse dogter Janet naar de vatenchirurg int Antonius weest, myn bloêtfaten in myn benen waren prima in orde. Hij fermoet dat der deur de val dy ik bij myn hartstilstaên maakt hef, dur wat in myn houding verandert is. Derom mut ik 30 janewaris foar un gesprek naar de pijnbestrijding en mut ik un afspraak make met un manuele therapeut. Dus tog noch weer un bitsju un beter foaruutsigt, wie weet kenne su dur toch noch wat an doên en misskien loop ik straks weer as un ouwe 80 jaruge kievit, de moed dur mar wat inhouwe.

donderdag 16 januari, 17.00 uur

Vandaag weer een mooie dag, vanmorgen eerst voor Ika wat boodschappen gedaan en daarna mijn ochtendwandelingetje gemaakt. Maar dat viel me zwaar tegen, het lopen ging eerst nog wel, dus ik dacht, nog maar een stukje meer te lopen, maar vooral dat laatste extra stukje was erg pijnlijk, of het nu komt omdat ik gister door het slechte weer niet heb gewandeld, ik weet het niet maar vervelend was het wel. Morgen moet ik om elf uur naar de vaatchirurg en wie weet hoor ik daar iets meer tegen de pijn.

Fandaach weer un knappe dach, fanmorren eerst foar Ika wat boatskapkus deen en derna myn ogtendkuierke maakt. Mar dat fiel my vies teugen, int begin gong ut lopen noch wel, dus ik dogt, noch mar un stukje ferder, mar foaral dat laaste eintsju dat was verrekte pynluk, of nou komt dat ik gister deur ut minne weer nyt loapen hef, ik weet ut nyt, mar ut is knap verfelend. Morren mut ik om elf uur naar de vaatchirurg en wie weet hoar ik der of dur noch wat anne pine te doên is.

woensdag 15 januari, 17.00 uur

Dat het koud en nat weer is vandaag dat hoef ik jullie niet te vertellen, de temperatuur mag dan hoog zijn maar met die harde wind en regen is het niet prettig om buiten te zijn. Heb dan ook niet gewandeld, maar ben maar eens begonnen om mijn boekenkast met alle boeken over Sneek eens opnieuw in te ruimen, ook een karweitje waar je uren zoet mee bent. Het opnieuw inruimen is niet het probleem maar het lezen en plaatje kijken wat je tussen door doet, jonge dat kost een tijd, dus kan ik wel zeggen dat er nu twee planken van de zes er weer redelijk bij staan, de rest komt wel als er weer eens een regendag is.

Dat ut koud en nat weer is fandaach dat hoef ik jum nyt tu vetellen, de temperatuur is hoog mar die regen en hadde wien maakt ut dur nyt prettuger op, dus hef ik fandaach mar un gjin kuierke maakt. Ik bin fandaach mar us begonnen om myn boekekast met alle boeken over Sneek mar us opnieuw in te rigten, ok un putsju wer ju uren met besug binne. Ut is nyt suseer ut weer inrigten mar ut lesen en plaatsju kieken wat ju tussen deur doên wat de meeste tyd fraagt. Mar ik kan nou wel sêgge dat ik twee fan de zes planken weer un bitsju op orde hef, en og dur komt fast wel us weer un regendach.

dinsdag 14 januari, 17.00 uur

Eindelijk maar toch, daar is hij weer, heeft een poosje geduurd maar bij deze weer een stukje dagboek. Over de afgelopen dagen heb ik niet echt veel te vertellen, de meeste dagen heb ik binnen gezeten, steeds maar hoesten en proesten maar gelukkig gaat het nu weer wat beter en heb ik zo nu en dan een korte wandeling gemaakt, wat de ene keer beter gaat dan de andere. Ook kon ik niet bij mijn server komen een paar dagen, het lukte maar niet om iets op het internet te plaatsen, maar ook dat is weer opgelost, nu nog wat beter weer en dan kan ik er weer op uit, maar eerst deze week nog naar het Antonius, naar de vaatchirurg.

Eindeluk mar tog, der bin ik weer, ut het wel un skoftsju duurt mar hyrbij weer un kot stukje fan mij. Over de ouwloapen dachen ken ik kot wese, de meeste dachen hef ik binnen sitte, steeds mar hoeste mar gelukkuch gaet ut nou weer beter en hef ik alweer un kotte kuier maakt, wat de ene keer beter gaet dan op andere dachen. Ok kon ik nyt bij myn server komme un paar dachen, ut lukte mar nyt om  wat op internet tu setten, mar ok dat is weer oplost, nou noch wat beter weer, en dan ken ik dur weer op uut, mar eerst disse week noch naar ut Antonius, naar de vaatchirurg.

donderdag en vrijdag 2-3 januari, 12.00 uur

Hoesten, proesten, kortom ZIEK.

woensdag 1 januari, 20.00 uur

Voor iedereen een gezond nieuwjaar toegewenst. Was oudejaarsdag een prachtige dag voor ons, vandaag was hij weer wat minder, ik dacht dat mijn gesnuif en gesnotter wat op zou knappen, maar niets in minder waar, het is nog steeds een gehoest en gesnotter van jewelste, dus maar binnen blijven en kijken hoe het morgen gaat. Wat wel weer echt fijn en gezellig was, het telefoontje van onze dochter Janet met de beste wensen voor het komende jaar (zij zitten samen lekker op Terschelling) en het bezoek wat onze dochter Tico vanmiddag aan ons bracht, ook met de beste wensen natuurlijk. Ja, zo worden de oudjes toch weer verwend. Beste lezers, ik stop ermee voor vandaag want, snuf, snuf ik moet weer snuiten.