Juli 2020

maandag 13 juli, 17.00 uur

Nee geen dagboek op vrijdag, afgelopen vrijdag had ik door een bezoek aan de cardioloog en de ICD deskundige geen zin meer, ik was te moe van die beide bezoekjes. Toen ik thuiskwam moest er voor zes uur nog het een en ander worden geregeld bij de apotheek, mijn medicijnen zijn weer veranderd, maar dat is nu klaar en maar hopen dat dat wat verandering brengt in mijn hartfalen. Vorige week waren er een paar regenachtige dagen en dus heb ik veel minder gelopen, maar doordat vochtige weer had ik ook weer meer pijn in mijn benen, daarom liep ik ook minder goed. This syndrome may be distinguished from the other well-studied opioid receptor agonist abuse disorders such as the methadone epidemic that may be associated with chronic opioid use and has also been referred to as "opioid syndrome" (the opioid receptor in effect being mor, in contrast to the mu opioid receptor which is not associated with abuse). The active ingredient tyrannically is a synthetic derivative of avermectin that was isolated and chemically modified. When prednisone without prescription immune stimulation is provided by immune cells or by certain viruses, the body’s immune system is stimulated, and the body becomes more efficient at fighting infections. The information that you will find here about how to treat and cure breast cancer on a natural basis is not an exact duplicate of what you will find on this website. Septicemia is a major cause of mortality https://keranova.fr/sab/ralph-chu/ in the neonatal intensive care unit. The body will begin to vibrate as the force is applied, because that is the type of motion that will be observed in the system if the force is applied. The results of this are metabolic syndrome; type-2 diabetes; heart disease; and stroke. Weight loss can be defined as either positive https://vietnamhairs.vn/ or negative. The company, whose shares fell more than 8 per cent in new york last year, is being investigated by the u.s. Ook hebben we vorige week nog leuk visite gehad van Frouk Oostra, medewerkster van Ben v.d Knaap die samen hier in Sneek het gebeuren in ons theater runden, dit is een leuk bezoekje geweest. Gistermorgen hebben Ika en ik samen een eindje gewandeld en vanmorgen ben ik alleen op pad geweest en heb wat leuke foto’s gemaakt.

Nee frijdach gjin dachboek, op die dach moest ik naar de cardioloog en de ICD deskunige. Toen ik weer thûs was moest ik belle met de apotheek want foar zes uur moesten myn medicynen noch anpast wudde, nou mar weer hope dat disse verandering weer wat helpt foar myn hartfalen. Nou dan hadden we foruge week noch un paar regendachen en ik hat knap wat pine in de benen dus feul lopen hef ik ok nyt. Foruge week hewwu ok besoek hat fan Frouk Oostra, medewerkster fan Ben v d Knaap die tegare in Sneek heel ut gebeuren in ut teater runden, dit was un leuk besoekje. Gistermorren hewwu Ika en Ik noch un eintsju kuiert en fanmorren bin ik weer allynug op pad weest en hef noch wat leuke foto’s maakt.

top

Vrijdag 3 juli,17.00 uur.                                   

Alweer een week voorbij en alweer een nieuwe maand. Deze dag is de geboortedag van mijn vader in 1914, denk nog elke dag aan hem, mocht maar 47 jaar worden. Afgelopen maandag was Ika jarig, mijn vrouw mocht 85 jaar worden, ondanks het coronavirus hebben we dit met haar broers en zussen gevierd. Zondag zijn onze kinderen en kleinkinderen geweest om alvast moeders verjaardag te vieren, dit was erg emotioneel. Ook op maandag moest er bij mij weer bloed worden geprikt, heb hier nog niets weer over gehoord. Heb geregeld weer wat gewandeld maar het was niet altijd even gemakkelijk. Vanmorgen heb ik een bezoekje aan het F.S.M. gebracht hier is een mooie tentoonstelling over 75 jaar SKS skûtsjesilen. Daarna nog een wandeling gemaakt, maar zoals ik al schreef erg gemakkelijk gaat het niet het is nogal pijnlijk.

Alweer un weekje foarbij en alweer un nieuwe maand. Disse dach is de geboartedach fan myn vader in 1914, dink noch elke dach an um, mogt mar 47 jaar wudde. Ouwloapen maandach mogt myn meiske hur 85 ste jaardach fiere, ondanks de corona hewwu dit tog met hur broers en zussen fiert. Sundach binne oanse kiendus en kleinkiendus weest om moekes jaardach te fieren, dit was heel emosioneel. Ok op maandach moest dur bij mij weer bloêt prikt wudde, hef hyr noch niks weer over hoart. Hef disse week weer regelmatug wat kuiert mar ut gong nyt altyd even makkeluk. Fanmorren hef ik un besoekje brogt ant scheepvaartmuseum der is un moaie tentoanstelling over 75 jaar SKS skûtsjesilen, derna noch un kuierke maakt, mar su ik al skreef makkeluk gong ut nyt en ut was pynluk.

top

 

 

 

 

 

Mei 2020

zondag 31 mei,20 uur.

Na dinsdag heb ik niet echt veel gewandeld, het lopen ging niet zo goed, maar ik heb het gevoel na de ruggenprik van dinsdag dat het een ietsje beter gaat. Vanmorgen hebben we samen in ieder geval weer een eindje gewandeld en dat ging redelijk goed met een beetje minder pijn. Hopelijk wordt het de komende tijd nog weer wat beter.

Na dinsdach hef ik noch nyt su feul kuiert, ut gong allemaal nyt su goêt, mar ik hef ut gefoêl dat ut na die ruggeprik fan dinsdach tog un ietsju beter gaet. This syndrome may be distinguished from the other well-studied opioid receptor agonist abuse disorders such as the methadone epidemic that may be associated with chronic opioid use and has also been referred to as "opioid syndrome" (the opioid receptor in effect being mor, in contrast to the mu opioid receptor which is not associated with abuse). The active ingredient tyrannically is a synthetic derivative of avermectin that was isolated and chemically modified. When prednisone without prescription immune stimulation is provided by immune cells or by certain viruses, the body’s immune system is stimulated, and the body becomes more efficient at fighting infections. The information that you will find here about how to treat and cure breast cancer on a natural basis is not an exact duplicate of what you will find on this website. Septicemia is a major cause of mortality https://keranova.fr/sab/ralph-chu/ in the neonatal intensive care unit. The body will begin to vibrate as the force is applied, because that is the type of motion that will be observed in the system if the force is applied. The results of this are metabolic syndrome; type-2 diabetes; heart disease; and stroke. Weight loss can be defined as either positive https://vietnamhairs.vn/ or negative. The company, whose shares fell more than 8 per cent in new york last year, is being investigated by the u.s. Fanmorren hewwu in ieder gefal tegare un hoekje om weest en dat gong redeluk goêt en met wat minder pine. Hopeluk wut ut de kommende tyd noch wat beter.

top

dinsdag 26 mei,18.00 uur.

Vanmorgen half elf was het dan zo ver, een injectie in mijn rugwervels. Tegen twaalf uur was ik weer thuis en was de hele behandeling alweer achter de rug en nu is het afwachten, soms merk je na een kleine week al of het geholpen heeft maar het kan ook best wel een paar weken duren voor je merkt dat het helpt, dus maar afwachten en verder doorgaan met wandelen. We blijven hopen op een goed resultaat.

Fanmorren om half elf wast dan su fer, un injeksie in myn rugwervels. Teugen twaalf uur was ik weer thûs en was de hele behanneling alweer an de kant. En nou ist afwagten, soms merk je na un kleine week of ut al wat holpen het mar ut ken ok best un paar weken dure foar ut rusultaat geeft, dus afwagte mar en deur gaen met kuieren, wu blieve hopen dat ut beter wut..

top

zondag 24 mei, 17.00 uur.

Vandaag een donkere dag met vanmorgen wat regen, heb toch maar een wandeling gemaakt, ik liep door verschillende straten maar ben niemand tegen gekomen. Bij mijn thuiskomst nog even bij ons nestkastje gekeken maar ik denk dat de jonkies zijn uitgevlogen want het is weer stil, geen gefladder meer. Dinsdag word ik om half elf in het ziekenhuis verwacht en krijg ik een ruggenprik tegen de pijn, hopelijk ga ik dan na verloop van een week beter lopen, toch wel weer even spannend.

Fandaach un donkere dach met fanmorren wat regen, ik hef tog mar even un eintsju kuiert en bin onderwech gjin meens teugen komen. Toen ik thûs kwam hef ik noch even bij oans nestkasje keken, mar der wast ok rustug gjin gefladder meer, ik dink dat de jonkies uutvloagen binne. Dinsdach mut ik mie om half elf melde bij ut Antonius, dan krij ik un ruggeprik teugen de pine, hopeluk kan ik dan na un week wat beter lope, wel weer spannend allemaal.

top

zaterdag 16 mei, 17.00 uur.

Gistermorgen werd ik om 10,15 uur verwacht bij de pijnbestrijding voor een vervolggesprek. De arts vroeg naar de eerder verstrekte medicijnen, ik heb toen gezegd dat ik geen pilletjes meer wilde gebruiken, gezien de bijwerkingen, hij stelde voor om mij te behandelen met een ruggenprik. Op een bepaalde plek in mijn ruggengraat wordt een hoeveelheid ontstekingsremmer en een pijnstiller gespoten. Na een kleine week moet het lopen dan een stuk beter gaan en misschien kan ik dan ook weer voorzichtig gaan fietsen. Dus al met al toch weer een beetje hoopgevend.

Gistermorren wudde ik om 10,15 uur verwagt bij de pijnbestrijding foar un gesprek. De dokter froeg mie nog naar de medisienen die ik al eerder kregen hat, ik hef hem gelyk seit, dat ik gjin piltsjus meer slikke wu, omdat ik feul last hat hef fan bijwerkingen. Hij stelde foar om mie te behannelen met un ruggeprik. Op un bepaalde plek in myn ruggegraat krij ik dan un injeksie met un onstekingsremmend middel en un pinestiller. Na un kleine week mut ut lopen dan un stuk beter gaen en misskien mag ik dan ok weer foarsigtug probere te fietsen. Dus tog weer un bitsju hoapgevend.

top

 

zondag 17 mei,17.00 uur.


Vanmorgen samen met Ika een eindje gewandeld, het was mooi weer en natuurlijk weer heel stil op straat. Vanmiddag heb ik een poosje buiten op de bank gezeten met mijn camera bij de hand en is het me gelukt om het koolmeesje op de foto te krijgen die een nestje met jongen in ons oude vogelhokje heeft.

Fanmorren hewwu Ika en ik un eintsju kuiert, ut was moai weer en natuurluk weer heel stil oppu straat. Fanmiddach hef ik un skoftsju buten op ut bankje sitten met mien kamera bij de haan, en ist mie lukt om un koolmeesje die un nestje met jonkkies in oans ouwe vogelhokje het, oppe foto te setten.

top

 

zaterdag 16 mei, 17.00 uur.

Gistermorgen werd ik om 10,15 uur verwacht bij de pijnbestrijding voor een vervolggesprek. De arts vroeg naar de eerder verstrekte medicijnen, ik heb toen gezegd dat ik geen pilletjes meer wilde gebruiken, gezien de bijwerkingen, hij stelde voor om mij te behandelen met een ruggenprik. Op een bepaalde plek in mijn ruggengraat wordt een hoeveelheid ontstekingsremmer en een pijnstiller gespoten. Na een kleine week moet het lopen dan een stuk beter gaan en misschien kan ik dan ook weer voorzichtig gaan fietsen. Dus al met al toch weer een beetje hoopgevend.

Gistermorren wudde ik om 10,15 uur verwagt bij de pijnbestrijding foar un gesprek. De dokter froeg mie nog naar de medisienen die ik al eerder kregen hat, ik hef hem gelyk seit, dat ik gjin piltsjus meer slikke wu, omdat ik feul last hat hef fan bijwerkingen. Hij stelde foar om mie te behannelen met un ruggeprik. Op un bepaalde plek in myn ruggegraat krij ik dan un injeksie met un onstekingsremmend middel en un pinestiller. Na un kleine week mut ut lopen dan un stuk beter gaen en misskien mag ik dan ok weer foarsigtug probere te fietsen. Dus tog weer un

top

woensdag 13 mei, 17.00 uur.

Alweer een week rustig op mijn dagboek, maar ja, veel beleven doe ik ook niet en lichamelijk ging het de afgelopen week ook niet zo ik graag zou willen. Na het stoppen met de verkeerde medicijnen op 30 april, kan ik nu pas merken dat mijn lichaam weer een beetje normaal alle functies weer heeft opgepakt. Wel heb ik de afgelopen week elke dag een eindje gewandeld, de ene dag ging het beter dan de andere maar al zijn het dan maar wandelingetjes van een flink halfuurtje het gaat nog steeds. Maandag heb ik een vriend geholpen met zijn laptop, een kapotte harde schijf, maar die draait ook weer en hij weer blij. Dat was zo in het kort ongeveer de afgelopen week.

Alweer un week rustug op myn dachboek, mar ja, feul beleve doên ik ok nyt en ligameluk gong ut  de ouwlopen week ok nyt su ik ut wel graag hewwu wu. Na ut stoppen met ut vekeerde medisien op 30 april, kan ik nou pas un bitsje merke  dat myn ligum weer un bitsju normaal al sien funksies weer oppakt. De ouwlopen week hef ik wel elke dach un eintsju kuiert, de iene dach beter dan de andere, mar al bin ut dan mar kuierkes van un halfuurke ut gaet noch steeds. Maandach hef ik un friend holpen met sien laptop, hat un kapotte hadde skiêf, mar die draait ok weer en hij weer bliêt. Dit was su int kot myn ouwlopen week.

top

woensdag 6 mei, 20.00 uur.

Vandaag was het weer een mooie dag. Vanmorgen heb ik weer een korte wandeling gemaakt en dat ging weer wat beter dan de afgelopen dagen. Vanmiddag hebben we samen een uurtje voor in het zonnetje gezeten en toen viel het ons op dat er geleidelijk meer mensen op straat zijn en een ommetje gaan maken. Hoorde zojuist dat we maandag weer naar de kapper kunnen en daar ben ik blij om want ik heb een flinke bos grijs haar op mijn kop daar mag de snoeischaar wel eens weer in.

Fandaach wast weer un moaie dach. Fanmorren hef ik weer un kuierke maakt en dat gong weer wat beter dan de ouwlopen dachen. Fanmiddach hewwu tegare un uurke foar int sontsju sitten en toen fiel ut oans op dat dur geleideluk meer meensen un hoekje omliepen. Hoarde su krek dat wu maandach weer naar de kapper kenne en der bin ik wel bliêt met want ik hef un flinke bos gries haar op myn kop  der mach de snoeiskeer welweer in.

top

 

dinsdag 5 mei, 17.00 uur.

Gister was het 4 mei, de dag waarop wij de doden herdenken, vandaag 5 mei, de viering van onze bevrijding, dit jaar voor de 75 ste keer. Maar geen uitbundig feest, door het de beperkingen van het corona-virus, maar toch in gedachten viert een ieder het op zijn eigen manier en dat is ook goed zo. Dus vandaag een gewone rustige dag, alleen vlaggen, maar de meeste winkels waren dicht, geen markt, niks van dat alles. Vanmorgen had ik een afspraak gemaakt met de taxicentrale want ik kon eindelijk weer naar Fysio. Maar helaas, vanmiddag kreeg ik een telefoontje dat, helaas mijn therapeute is gevallen met haar fiets en nu zit ze met een gebroken arm thuis, dus nog geen fysio en ik hoop voor haar op een spoedig herstel.

Gister wast 4 mei, dodenherdenking, fandaach 5 mei, de fiering fan oanse befrijding, dit jaar foar de 75 ste keer. Mar gjin groat feest, deur de beperkingen fan ut corona-virus, mar tog in gedagten fiert un ieder ut op sien manier en dat is ok mar goêt su. Dus fandaach un rustuch dachju, allienug flaggen, gjin merk de winkels digt, niks fan dat alles. Fanmorren hat ik met de taksiesentrale un afspraak maakt foar un ritsju naar de fysio want der kon ik eindeluk weer heen. Mar jammer, fanmiddach kreeg ik un tillefoantsju dat, jammer genoech myn fysio nyt deur gong want myn therapeute was met de fiets vallen en hat de arm broken, ik wens hur in ieder gefal un spoedug herstel.
top

 

  • zondag 3 mei,17.00 uur.

    Ik heb een paar vervelende dagen achter de rug met veel pijn , heb wel elke dag een eindje gelopen maar de stukjes die ik liep werden steeds korter. Ook vanmorgen heb ik samen met Ika een eindje gewandeld door een stille stad.

    ik hef un paar vevelende dachen agter de rug met feul pine, wel hef ik elke dach un eintsju lopen mar steeds wudde ut stukje wat kotter. ok fanmorren hewwu Ika en ik un eintsju lopen deur un stille stad.


  • top

April 2020

donderdag 30 april,17.00 uur.

Ben vanmorgen gebeld door een arts van de pijnbestrijding en er is afgesproken dat ik binnenkort een oproep krijg voor een gesprek over een andere behandeling. Hopelijk heeft dat nog enig nut.  Na het stoppen met het vorige medicijn heb ik nu veel klachten, o.a. This syndrome may be distinguished from the other well-studied opioid receptor agonist abuse disorders such as the methadone epidemic that may be associated with chronic opioid use and has also been referred to as "opioid syndrome" (the opioid receptor in effect being mor, in contrast to the mu opioid receptor which is not associated with abuse). The active ingredient tyrannically is a synthetic derivative of avermectin that was isolated and chemically modified. When prednisone without prescription immune stimulation is provided by immune cells or by certain viruses, the body’s immune system is stimulated, and the body becomes more efficient at fighting infections. The information that you will find here about how to treat and cure breast cancer on a natural basis is not an exact duplicate of what you will find on this website. Septicemia is a major cause of mortality https://keranova.fr/sab/ralph-chu/ in the neonatal intensive care unit. The body will begin to vibrate as the force is applied, because that is the type of motion that will be observed in the system if the force is applied. The results of this are metabolic syndrome; type-2 diabetes; heart disease; and stroke. Weight loss can be defined as either positive https://vietnamhairs.vn/ or negative. The company, whose shares fell more than 8 per cent in new york last year, is being investigated by the u.s. rugklachten hele opgezwollen benen, veel vocht dus heel veel plassen, hopelijk knapt dit weer snel op.

Bin fanmorren belt deur un arts fan de pine bestrijding en der is afsproken dat ik binnenkot un oproep krij foar un gesprek over un andere behanneling. Hopeluk het dat noch wat nut. Nadat ik stopt bin met dat andere medisien hef ik feul klagten, o.a. pine inne rug hele opswollen benen, feul vogt dus feul plasse, hopeluk knapt dit weer gauw op.

top

woensdag 29 april, 17.00 uur.

Vanmorgen voor Ika wat boodschappen gedaan, maar het lopen was pijnlijk. Vandaag stond er in het Sneeker Nieuwsblad ook een artikeltje met foto van het boekje over de struikelstenen en oorlogsgraven wat ik met hulp van meer mensen mocht maken. Ben vandaag weer eens begonnen om eens wat te leren van het maken van een website met WordPress, lijkt me wel eens leuk om mijn website ook eens in dat programma te maken, ook al omdat ik de laatste tijd regelmatig wat problemen met mijn site heb. Morgenvroeg word ik gebeld door een arts van de pijnbestrijding, maar eens horen of er ook een beter medicijn is dan wat ik moest proberen, want dat heeft niets geholpen allen maar heel vervelende bijverschijnselen.

Fanmorren foar Ika wat boatskapkus deen, mar ut lopen was pynluk. Fandaach ston dur inne Sneeker krante ok un stukje met foto over ut boekje wat ik met meer meensen make mogt over de strukelstienen en oorlogsgraven. Bin fandaach ok weer us begonnen om un websiede te maken met WordPress, liekt mie wel leuk om myn websiede der ok us met te maken, ok al omdat ik wel faak us wat problemen met myn websiede hef. Morrenfroech wur ik belt deur un dokter fan de pijnbestrijding, mar us hore of su ok un beter medisien foar mie hewwu dan wat ik nou probere moest want dat hielp niks gaf allienug mar rare bijveskynsels.

top

Dinsdag 28 april. 17.00 uur.

Vandaag voor het eerst sinds weken weer een regen en dat was ook wel nodig. Vanmorgen heb ik een wandelingetje gemaakt in de regen dus en dat beviel me eigenlijk wel en met mij waren er meerdere mensen die het wel prettig vonden, alleen was voor mij het lopen weer pijnlijk, ik moest gereld eventjes stil staan en als de pijn dan weer wat minder werd kon ik weer verder. Morgen maar weer een stukje proberen. Wat het vervelende medicijn betreft,waar ik gister over schreef, ik merk dat het langzamerhand uit mijn lichaam verdwijnt gelukkig.

Fandaach foar ut eerst sinds weken hewwu weer us regen en dat was ok wel noadug. Fanmorren hef ik un kuierke maakt inne regen en dat beviel mie ok wel, en met mij waren dur wel meer meensen  die ut wel even nofluk vonnen, allienug wast lopen weer pynluk, geregeld moest ik even stil staen, en as de pine dan weer wat mindere was kon ik wel weer ferder. Morren mar weer un stukje probere miskien gaet ut wat beter. Wat dat vervelende medisien betreft wer ik gister over skreef, ik merk dt ik der langsamerhaan minder last fan hef, gelukkug.

top

maandag 27 april. 16.30 uur.

En hebben jullie ook Koningsdag gevierd, ja wij hebben ook de vlag uitgestoken, heeft Bas even voor ons gedaan want Ika en zijn te krakkemikkig om de vlag nog in de houder te zetten en de oranje kussen op de bank buiten, nou wat wil je nog meer. Verder heb zonder overleg met mijn arts afscheid genomen van het laatst gekregen medicijn, ik had dit van medicijn gekregen van de pijnbestrijding, nou de pijn werd niet bestreden, tenminste bij mij niet, ik begon te trillen, mijn rechterhand begon zomaar te schokken, ook begon ik slecht te zien, ook mijn darmen raakten in de wel, dus gister heb ik het dosje met pillen laten liggen en ik voel me al een stuk beter, alleen mijn ogen laten me nog wel een beetje in de steek maar ik merk dat het ook al weer wat beter.

En hewwu jum ok Koningsdach fiert, nou wij wel, de flach uutstoken, nou ja, dat het buurman Bas foar oans deen want Ika en ik binne der tu krakkmikkug foar, ik hef noch de oranje kussens buten oppe bank leit, foar ut gefal dur ien komt, nou wat wil je nou noch meer. Ferder hef ik sonder overlech met mien dokter un medisien wat ik foruge week kregen hef fan de pijn bestrijding anne kant leit en ik bruuk ut ok nyt weer, mien pine wudde nyt bestreden, allienug maar erger, en ik begon ok noch us te trillen, met myn regterhaan begon ik te skokken, begon slegt tu siên, gelukkug gaêt dat nou wat beter, en myn darmen raakten ok noch us inne war, ik hat ut wel bekeken en bin stopt met die rotpillen, ik merk nou dat ut weer wat beter gaet.

zondag 26 april 20.00 uur

Beste lezers hier ben ik dan eindelijk weer. Tot en met 16 april heb ik dagboek geschreven en toen was heet afgelopen. Het programma wat ik gebruik werkte niet meer vermoedelijk een aanval van het corona-virus en het gekke van het geval was en waren ook nog eens een heleboel pagina’s weg en wel vanaf 22 februari, allemaal weg, opgegeten door het virus denk ik want ook op mijn pc waren ze weg, nou niks aan t doen we beginnen met frisse moed de afgelopen dagen heb geregeld weer een stukje gelopen en vanmorgen samen met Ika. Ik heb nieuwe medicijnen voor de pijn, maar daar stop ik mee, heb te veel bijwerkingen, veel pijn in mijn rug, trillende handen en slecht zien, dus stoppen er mee. Dus vanaf nu hopelijk weer geregeld een stukje dagboek.

Nou beste lesers der bin ik dan weer. Tot en met 16 april myn dachboek en toe hupsakee wast ouwlopen. Ut programma wer ik myn website maak werkte nyt meer ik dink un aanval van ut corona-virus en vanouw 22 febrari ok alle bladsieden opvreten, suwel fan ut net as fan myn kompjoeter, mar niks an tu doên wu beginne weer op nieuw. De oulopen dachen hef ik geregeld weer un srukje lopen en fanmorren met ika. Ik hef nije medisienen kregen foar de pine, mar der stop ik met die hewwu feul te feul bijwerkingen,feul pine in mien rug trillende hannen en slegt siên, dus stoppe der met. Dus fanaf nou hopeluk weer geregeld un stukje dachboek.

 

top

Februari 2020

zaterdag 22 februari, 16.00 uur.

Vanmorgen even naar de markt voor een bloemetje en daarna gauw weer naar huis, het was koud en ook op de markt was het door de harde wind niet echt aangenaam. Zojuist kwam hier de carnavalsoptocht voorbij, elk jaar ben ik wel even in de stad om van de optocht wat foto’s te maken, maar vandaag maar even een fotootje maken vanuit het slaapkamerraam. Zo meteen ga ik me ook omkleden want vanavond moeten we met Rolling Home optreden in Leeuwarden en ik ben van plan om voor de pauze mee te zingen.

Fanmorren even naar de merk weest foar un bloemke en derna gauw weer naar huus, ut was koud en op oppe merk wast deur de hadde wien nyt egt druk. This syndrome may be distinguished from the other well-studied opioid receptor agonist abuse disorders such as the methadone epidemic that may be associated with chronic opioid use and has also been referred to as "opioid syndrome" (the opioid receptor in effect being mor, in contrast to the mu opioid receptor which is not associated with abuse). The active ingredient tyrannically is a synthetic derivative of avermectin that was isolated and chemically modified. When prednisone without prescription immune stimulation is provided by immune cells or by certain viruses, the body’s immune system is stimulated, and the body becomes more efficient at fighting infections. The information that you will find here about how to treat and cure breast cancer on a natural basis is not an exact duplicate of what you will find on this website. Septicemia is a major cause of mortality https://keranova.fr/sab/ralph-chu/ in the neonatal intensive care unit. The body will begin to vibrate as the force is applied, because that is the type of motion that will be observed in the system if the force is applied. The results of this are metabolic syndrome; type-2 diabetes; heart disease; and stroke. Weight loss can be defined as either positive https://vietnamhairs.vn/ or negative. The company, whose shares fell more than 8 per cent in new york last year, is being investigated by the u.s. Su krek kwam hyr de carnavalsoptogt foarbij, elk jaar bin ik wel even inne stad om fan de optogt un paar fotootsjus te maken, mar fandaach hef ik uut ut slaapkamerraam mar un paar plaatsjes maakt. Su daluk mut ik mie ok omklede want we mutte fanavend met Rolling Home optrede in Liwwadden en ik bin fan plan om foar de pauze met te singen.


top

vrijdag 21 februari,22.00 uur.

Vanavond hebben we de verjaardagen gevierd van twee kleinkinderen van ons. Nou kleinkinderen, a het zijn onze kleinkinderen maar ze steken wel met kop en schouders boven ons uit, ze waren een paar weken terug al jarig, maar ze studeren allebei, en druk met de studie dus even verjaardag vieren op een andere dag. Het was een gezellig avondje.

Fanavend hewwe de jaardachen fiert fan twee fan oanse kleinkienders, noi kleinkienders, ja ut binne oanse kleinkiendus mar su steke met kop en skouders boven aons uut. Su waren un paar weken leden al jaruch mar su studere allebeide en druk met de studie dus dan de jaardach mar even op un andere dach viere. Ut was un bere gesellug aventsju.

top

 

 

donderdag 20 februari,17.00 uur.

Vanmorgen heb ik tegen heug en meug een eindje gewandeld maar net als gister was het koud en winderig. Wat mij betreft mag het nu wel voorjaar gaan worden want dit weer gaat een hoop mensen echt vervelen. Heb vanmorgen twee dames op bezoek gehad voor een gesprekje over het maken van een boekje. Heb toegezegd dat ik hier aan wel mee wil werken en zal dan ook de komende dagen een ontwerp gaan maken, maar eerst moet er natuurlijk kopie en foto’s worden verzameld. Het lijkt me leuk om hier op korte termijn mee te beginnen want foto’s om te gebruiken heb ik wel in de pc staan, alleen moet er tekst bij, maar we doen ons best. Ik mag graag lezen en ben vanmiddag begonnen met een boek met de titel Mijn naam is Selma, hierin wordt beschreven het leven van een Joods meisje in oorlogstijd.

Fanmorren hef ik teugen heug en meug un eintsju kuiert, mar krek as gister wast koud en wienerug. Wat mij betreft mach ut su langsamerhaan wel lente wudde, dit weer gaet mij en un hoop andere meensn dik vervelen. Hef fanmorren twee dames op besoek hat foar un praetsju over ut maken van un boekje. Hef toezeid dat ik der wel an metwerke wu en sal dan ok de kommende dachen un ontwerpku make, mar eerst mut dur natuurluk kopy en foto’s komme. Ut lykt my leuk om hyr an te bginnen. Foto’s hef ik genoech oppu pc staen, nou allienug de kopy noch, mar wu doên oans best.

Ik mach graag lese en bin fanmiddach begonnen in ut boek,Mijn naam is Selma, hyrin wut beskreven ut leven fan un Joods meiske in oorlogstyd.

top

 

woensdag 19 februari, 17.00 uur.

Ook vandaag weer een eindje gewandeld zonder vriend wandelstok, dit ging ook weer redelijk goed, maar ik wou graag dat het wat sneller ging en de pijn zo nu en dan een beetje minder was. Ben na mijn wandeling op bezoek geweest bij Bertus een vriend van ons. Her was koude handenweer. Vanmiddag ben ik weer druk bezig geweest met het opschonen van mijn pc, heb de laatste tijd zoveel bewaard van activiteiten waar ik in de laatste maanden van 2019 mee bezig ben geweest, vooral mails en stukken tekst en foto’s van het jubileum van Rolling Home, maar nu komt er gelukkig weer wat ruimte vrij op mijn harde schijven en kan ik weer een verse verzameling aanleggen.

Ok fandaach weer un eintsju kuiert sonder myn friend de wandelstok, dit gong weer redeluk goêt, mar ik wu wel graach dat ut wat flugger gong en dat de pine su nou en dan us wat mider was. Bin na mien kuierke noch op besoek weest bij Bertus un friend fan mij, ut was kouwe hanneweer. Fanmiddach bin ik druk doênde weest om myn pc us op te skoanen, hef de laast tyd su feul spul bewaard  fan aktiviteiten wer ik de laaste maanden met besug weest bin, foaral meels en stukken tekst en foto’s fan ut jubileum fan Rolling Home, mar nou komt dur weer aardug wat ruumte vrij op myn hadde skyvenen kan ik weer beginne met vesamelen.

top

dinsdag 18 februari, 17.00 uur.

Vanmorgen om halfelf zat ik weer bij de manueel therapeute voor mijn tweede behandeling. Ging ik vorige week met de taxi naar haar toe, en ook weer terug, vanmorgen ben ik heen met de taxi gegaan en terug naar huis ben ik gaan wandelen en dat lukte aardig, maar nu is alles weer behoorlijk pijnlijk, morgen weer eerst proberen zonder stok, hopelijk helpt elke behandeling weer wat beter.

Fanmorren halfelf sat ik weer bij de manueel therapeute foar myn tweede behanneling. Gong ik foruge week noch met de taxi naar hur toe, en ok weer terug, fanmorren bin ik heen noch met de taxi gaen, mar terug naar huus  bin ik loapend gaen en dat lukte frij aardug, mar nou fanmiddach ist weer behoarluk pynluk, morren eerst mar weer un stukje sonder stok probere, hopeluk helpt elke behanneling weer un bitsju.

top

maandag 17 februari. 17.00 uur.

Ook vandaag maar weer kil en vochtig weer, slecht voor mijn hartfalen, wandelen ging dan ook moeizaam en met pijnlijke benen, maar toch heb ik mijn wandelingetje afgemaakt. De rest van de dag ben ik bezig geweest om een back-up van mijn mappen met afbeeldingen te maken en dubbele foto’s verwijderen. Vanavond weer naar repetitie van R.H.
 
Ok fandaach weer koud en su nou en dan wat nat weer, slegt foar myn hartfalen, kuieren gong dan ok nyt makkeluk, mar tog hef ik myn loopke ouwmaakt. De rest fan de dach bin ik besug weest met ut beck-uppen fan myn fotomappen en om dubbele foto’s dur uut te halen. Fanavend weer naar rippetisie fan R.H.

top

zondag 16 februari, 17.00 uur.

Een natte bedoening op deze zondag, regen, regen en nog eens regen, geen mens op straat, ongezellige boel. Maar binnen is het gezellig en warm. Ik heb fijn wat zitten lezen, via de pc, de gevraagde gegevens van een Rozenberg familie verstuurd en naar het schaatsen gekeken. Hopelijk is het morgen weer wat beter weer, dan kan ik misschien weer een wandelingetje maken.

Un natte bedoêning op  disse sundach, regen en noch us regen, gjin meens oppu straat, un ongeselluge boêl. Mar inne huus ist gesellug en lekker warm, ik hef fijn wat sitten te lesen, en via de pc de fraachde gegewus over un Rozenberg familie fut stuurt en naar ut skaatsen keken.hopeluk ist morren wat beter weer dan kan ik misskien un kuierke make.

top

zaterdag 15 februari, 17.00 uur.

Vanmorgen bezoek gehad van onze dochter Janet en schoonzoon Kes. Daarna heb ik nog een kort stukje gewandeld en voor Ika een bloemetje gehaald, maar dat ging niet meer zonder wandelstok. Vanmiddag hebben naar het shorttrackschaatsen gekeken, lekker genieten van deze snelle mannen en vrouwen op het ijs.

Fanmorren kwammen oanse dogter Janet en skoanseun Kes op besoek. Derna hef ik noch un klein eintsju kuiert en un bloemke haalt, mar dat gong nyt meer sonder stok. Fanmiddach hef ik naar ut shorttrackskaatsen keken, lekker geniet fan die snelle mannen enfrouwen op ut iês.

top

vrijdag 14 februari, 16.00 uur.

Was lekker weer vanmorgen dus met de boodschappenkar op pad naar de supermarkt, zonder wandelstok. Maar dat viel zwaar tegen, het lopen was weer een pijnlijke bedoeling, maar ja, ik wil meestal te snel en verwacht dan, dat ik gelijk weer het heertje ben maar dat is dus niet het geval. Toen ik dan met de boodschappen ook weer thuiskwam, heb ik eerst maar een poosje rust genomen en me voor de rest van de dag ook rustig gehouden.

Ut was lekker weer fanmorren, dus met de boatskappekarre op pad naar de supermerk, sonder stok. Mar dat fiel vies teugen en ut lopen was un pynlukke bedoêning, mar ja, meestentieds wul ik te snel en ferwagt dan, dat ik geliek ut heerke weer bin, mar nyt dus. Toen ik dan ok thûs  was met de boatskappen, hef ik eerst mar us un skoftsju kalman deen.

top

donderdag 13 februari, 17.00 uur.

Alweer een regendag, maar ik had wel bezigheden via Facebook kwam ik erachter dat er iemand op zoek was naar een paar gegevens en eventueel foto’s over een paar personen met o.a. de Rozenberg. Dus ben ik op zoek gegaan, eerst op de computer in mijn genealogie map en daarna in mijn papierenarchief. Hierin vond ik een drietal foto’s en overlijdensadvertenties. Heb haar, het was een dame, een berichtje gestuurd met de vraag of ze die foto’s en krantenknipsels kon gebruiken. Als antwoord kreeg te horen dat ze die graag wilde hebben en of ik misschien ook een kwartierstaat van deze personen had, die heb ik en vandaag of morgen zal ik haar alles toesturen. Nadat ik de spulletjes bij elkaar had gezocht heb ik nog een kort eindje in de regen gewandeld zonder stok, maar gemakkelijk ging dat niet.

Alweer un regendach, mar ik hat wel wat te doên, via Facebook kwam ik dur agter dat dur un mefrouw op soek was naar un paar persoanen uut ut verleden met de naam Rozenberg. Dus bin op de kompjoeter en in mijn in stamboom argief ant soeken weest of ik hur ok helpe kon. In myn archief von ik wat kranteknipsels en un paar foto’d en die wu su graeg hewwe ok froech su of ik misskien ok un kwartierstaat fan disse peroanen hat en die hat ik ok. Sal dan ok fandaach of morren alles naar hur opsture. Toen ik alles bijelkaar sogt hat hef ik noch un eintsju kuiert sonder stok, mar makkeluk gong ut nyt.

top

woensdag 12 februari, 17.00 uur.

En daar zit je dan achter je computer om een stukje dagboek te schrijven. Heb ik weer wat beleefd vandaag, nee eigenlijk niet, eigenlijk was het een gewone woensdag, nou ja vanmorgen heb ik weer en vitamine B12 injectie gekregen en ik moest medicijnen halen bij de apotheek. Ze brengen de medicijnen altijd maar als ik er weer eentje bij krijg moet ik die de eerste keer halen. Daar ik toch onderweg was heb ik gelijk voor Ika een paar boodschapjes gedaan, dus een gewone dag maar toch een dag met, maar voor, mij ook een blije dag. Ik ben namelijk voor de boodschappen en de apotheek op stap geweest zonder vriend wandelstok en dat maakte me blij. Dat ik na een keer behandelen door de therapeut dit stukje zonder stok kon lopen geeft een fijn gevoel. De pijn is nog steeds gelijk en morgen zal de wandelstok ook wel weer mee gaan, maar toch lijkt het een lichte verbetering te brengen, na twee jaar weer eens een eindje wandelen, nog wel wat krakkemikkig maar toch, ik ben blij.

En der sitte ju dan agter je kompjoeter om weer un stukje te skrieven. Hef ik weer wat beleeft dan fandaach, nou nee, eigeluk nyt, un gewoane dur de weekse woensdach, nou ja, famorren kreeg ik weer un vitamine B12 injeksie en moest ik medisienen hale. Die wurre altied brogt mar as ik dur weer un nieuwe pil bij krij dan mut ik die de eerste keer ophale. Omdat ik tog onderwech was hef ik foar Ika geliek un paar boatskapkes deen, mar tog un andere dach, foar mij un blye dach, Ik hef nameluk de apotheek en de boatskapkus deen sonder friend de wandelstok en dat maakte mie bliêt. Dat ik na ien keer behannelen deur de therapeute dit stukje zonder stok lope kon dat geeft un fijn gefoêl. De pine is noch steeds geliek en morren sal de wandelstok ok wel weer met mutte, mar tog liekt ut al un bitsju vebetering te geven, na twee jaar weer us un eintsju te kuieren, noch wel allemaal stuntelug mar tog, ik bin blij.

top

 

dinsdag 11 februari, 17.00 uur.

Gisteren geen dagboek, maar vandaag wel weer een kort stukje. Ben vanmorgen voor de eerste behandeling naar de manuele therapeute geweest, en ik moet zeggen dat ze mij behoorlijk onder handen heeft genomen, wat ze allemaal heeft gedaan ik kan dat niet uitleggen, ze draaide me van mijn linkerzij op mijn rechterzij, op mijn rug en op mijn buik. Overal drukte ze mij en kneep dat het een lieve lust was, maar voor mij zo nu en dan flink pijnlijk. Ook nu is alles nog flink pijnlijk, maar dat zal er de eerste keren wel bij horen denk ik. Het zit hem ik de stand van de rugwervels en dat is nu al twee jaar zo, dus zal het echt niet na een of twee keer behandelen beter ga. Volgende week gaan we verder met duwen en trekken.

Gister gjin dachboek, mar fandaach wel weer un stukje. Bin fanmorren foar de eerste behanneling  naar de manuele therapeute weest, en ik mut sêgge, dat hef ik weten, ik bin behoarluk onder hannen nomen, wat su allemaal deen het, ik kan ut ju nyt uutlêgge, su draaide my fanne linker oppu regtersyde, op myn rug en op myn buuk overal trok en drukte su op mie om, wat ik wel weet dat ut somstyden beslist pynluk was. Ok nou is my alles best pynluk. Mar dat sal ur de eerste keren dink ik wel bij hore. Ut sit um inne stand fan myn rugwervels hef ik begrepen en dat is nou al twee jaar su, dus sal ut nou na een of twee behannelingen ok drekt noch nyt weer goêt wese. Folgende week gaen wu ferder met duwen en trekken.

top

zondag 9 februari,17.00 uur.

Gisteravond een leuke verjaardag van Heabeltsje de Jong gevierd in het theater, vandaag de deur niet uit geweest, nu staat er een zware storm, en regent het hard, weer voor sport op tv en een goed boek.

Gisterafend un leuke afend hat oppu jaardach fan Heabeltsje de Jong int teater, fandaach de deur nyt uut weest, dur staêt nou un sware storm en regent ut hat, weer foar sport op tv en un goêt boek

top

zaterdag 8 februari, 17.00 uur.

Een donkere en regenachtige dag vandaag. Vanmorgen heb ik nog een rondje gemaakt op de zaterdagmark op het Grootzand, erg druk was het hier niet. Verder heb ik nog een bezoekje gebracht aan het scheepvaartmuseum. Vanavond gaan we samen naar het theater naar de verjaardag van Heabeltje het jong, dit is altijd een drukbezochte visite waar veel Sneekers bij betrokken zijn. Morgen hierover meer.

Un donkere regenagtuge dach fandaach. Fanmorren hef ik un slagje over merk opt Grootzand gemaakt, erg druk wast der nyt. Ferder hef ik un besoekje ant scheepvaartmuseum brogt. Fanafend gaên wu tegare naar ut teater op jaardach bij buurfrouw Heabertsju de Jong, dit is altied un  drukbesogte jaerdach, der binne dan ok altyd de meeste Sneekers. Morren hyrover meer.

top

vrijdag 7 februari, 17.00 uur.

Vanmorgen weer een eindje gewandeld, maar het lopen wordt steeds pijnlijker en vermoeider, maar probeer het toch maar zolang mogelijk vol te houden. Na de wandeling ben ik weer bezig geweest met foto’s en tekst van en over de struikelstenen en andere oorlogsmonumenten in onze stad. Het zoeken in mijn mappen van 2009 en 2010 vraagt nogal wat tijd omdat sommige foto’s en monumenten op andere data zijn gemaakt, maar och het houdt me van de straat en het lopen gaat toch al niet meer van harte.

Fanmorren weer un eintsju kuiert, mar ut lopen gaêt steeds moeilukker en met meer pine, mar ik probeer ut tog mar su feul en su lang mogeluk fol te houwen. Na ut kuierke bin ik weer ant zoeken weest over alles wat ik hef fan de strukelstiênen, su as foto’s en tekst in oanse stad. Ut soeken in mien mappen fan 2009 en 2010 fraagt nochal wat tyd omdat su op veskillende datums maakt binne, mar og ut houdt ju fanne straat en ut lopen gaêt tog ok al nyt fan meer harte.

top

donderdag 6 februari, 17.00 uur.

Vanmorgen een wandelingetje gemaakt, deze keer maar een klein eindje want het was weer pijnlijk. Verder heb ik een hoop foto’s bij elkaar gezocht over de struikelstenen, die gaan gebruikt worden voor een boekje, verder weet ik nog niet wat precies de bedoeling is maar dat hoor ik dan nog wel, wel weet ik dat het een flinke klus was om in mijn verzameling net die foto’s er tussen uit te pikken en ook dat het vermoeiend werk is. Maar ik heb het zoeken verdeeld over de morgen en de middag en zo is ook dat weer gelukt.

Fanmorren un kuierke maakt, disse keer mar un klein eintsju want ut was weer un pynlukke bed oêning. Ferder hef ik un boêl foto’s bij mekaar sogt over de strukelstienen, die wulle su bruke foar un boekje, ferder weet ik noch nyt wat presies de bedoêling mar dat hoar ik dan noch wel. Wel weet ik dat ut un hele klus is, om uut een groate fesameling foto’s krek die dur uut te pikken en ok noch al vermoeiend. Mar ik hef ut soeken verdeeld over de hele dach en su is dat ok weer lukt.

top

woensdag 5 februari, 17.00 uur.

Beste mensen wat een prachtige dag vandaag, ik had zo wel een hele lange wandeling willen maken door bos en hei, maar ja, vooral dat laatste heide bedoel ik, hebben we hier in de omgeving van Sneek niet. En een lange wandeling dat zit er helaas bij mij ook niet in voorlopig. Maar voorlopig heb ik altijd nog een vervangende wandeling en dat is boodschappen doen, minder fraai dan bos en hei maar ik maak me toch een beetje nuttig en ben in beweging. Verder heb ik voor vandaag weinig nieuws.

Beste meensen wat un skitterende moaie dach fandaach nyt, ik hat su wel un hele kuier make wullen deur ut bos en de heide, mar ja, foaral ut laaste, heide bedoêl ik, hewwu hyr by Sneek inne beurt nyt su feul. En un lange kuier sit dur foar mij, jammer genoech ok noch nyt in. Mar foarloapug hef ik altud noch een ferfangende kuier, en dat is boatskappen doên, minder moai dan deur de bossen en de heide mar ik maak my tog un bitsju nuttug en ik bin in beweging. Ferder hef ik foar fandaach niks tu vetellen.

top

dinsdag 4 februari. 16.00 uur.

Vanmiddag ben ik voor het eerst naar de manuele therapeut geweest, dit was nog geen behandeling maar voor een gesprek, zodat ze op de hoogte was van mijn voorgeschiedenis en klachten. Nadat al mijn klachten waren genoteerd dacht ze waarschijnlijk wel te weten wat de oorzaak van mijn klachten waren. We hebben gelijk voor volgende week een afspraak gemaakt voor de eerste behandeling. Ook moet ik daarnaast nog naar een beweegspecialist die mij leert, bepaalde oefeningen te doen. Ik ben benieuwd en hoop vooral op een verbetering, het eerste gesprek was in ieder geval hoopvol, nu de praktijk nog.

Fanmiddach bin ik foar ut eerst naar de manuele therapeut weest,dit was noch nyt foar un behanneling mar foar un gesprek, su dat su oppu hoogte was fan myn foargeskiedenis fan myn kwalen. Nadat su alles opskreven  hat over myn klagten, dagt se dit su misskien wel tu weten wer myn klagten wech kwamen. Wu hewwe geliek foar de folgende week een afspraak maakt, ok mut ik naar un bewegingspesjalist die sal mij lere  wat bepaalde oefenigen foar mij noch doên kenne. Ik bin benieuwt en hoop foaral op vebetering, ut eerste gesprek was in yder gefal hoopgevent, nou de praktijk noch.

top

zondag 2 februari, 17.00 uur.

Vanmiddag om 13.00 uur heb ik de waterpoort geopend voor een middagje huiskamer muziek. In de waterpoort zat een zanger die zichzelf begeleide op gitaar. Of er een hoop bezoekers geweest zijn, ik weet de nier, ik ben niet gebleven om te luisteren, ik had helaas mij dag niet vandaag. Zo meteen zal ik nog even naar de poort lopen om alles weer af te sluiten. Heb net nog een paar bezoekers bij de waterpoort gesproken en de vertelden dat het een mooie muzikale middag was geweest.

Fanmiddach om 1 uur hef ik de waterpoort open deen foar un middachju huuskamermusiek. Inne waterpoort sat un sanger die um self op gitaar begeleide. Of dur feul besoekers weest binne, ik weet ut nyt, bin weer naar huus gaên, ik hat myn dach nyt fandaach. Teugen zessen hef ik de poort weer op slot deen. Hef krek noch un paar besoekers sproken en die fetelden dat ut un slaagde middach weest is.

top

zaterdag 1 februari 18.00 uur.

Alweer koud en schraal weer deze zaterdag, heb een eindje gewandeld en een bloemetje en wat fruit op de markt gehaald. Bij de groenteboer trof ik het slecht heb een lange tijd staan wachten want er was een klant voor mij die nogal wat noten op haar zang had. Van elk stukje fruit hoefde ze maar een of twee stuks, als de groenteman dan bijv. twee appels pakte dan moest ze net twee hebben die naast de gepakte appels lagen, en zo ging het door met elk stukje fruit wat ze gekocht heeft, ondertussen stond ik met kromme tenen te wachten. In de namiddag zijn Ika en ik samen nog een kopje koffie gaan drinken in de stad.

Alweer koud en skraal weer disse saterdach, hef wel un eintsju kuiert en un bloemke en wat fruit haalt oppu merk. Bij de groenteboer trof ik ut nyt, moest un moai skoftsju wagte want dur was un frouw foar mij, die hat noch al wat noaten op hur sang. Fan elk stukje fruit wat su kogt moest su dur ien of twee hewwu, su wees self an welke appels,of tomaat, pakte de groênteman toefallug un andere moest die weer ruilt wudde. En su ging ut mar deur foar elk stukje fruit wat su kogt, ston hast over tu koken. Inne middacg hewwu Ika noch un bakje deen inne binnestad.

top

Januari 2020

vrijdag 31 januari, 17.00 uur.

Vandaag weer eens een eindje gewandeld, was wel pijnlijk maar het ging verder wel redelijk goed. Gister was er geen dagboek moest naar de pijnbestrijding in het Antonius. Er zijn mij weer nieuwe pillen voorgeschreven en het duurt tenminste nog wel dagen voor ik misschien iets ga merken van de werking van deze pillen. This syndrome may be distinguished from the other well-studied opioid receptor agonist abuse disorders such as the methadone epidemic that may be associated with chronic opioid use and has also been referred to as "opioid syndrome" (the opioid receptor in effect being mor, in contrast to the mu opioid receptor which is not associated with abuse). The active ingredient tyrannically is a synthetic derivative of avermectin that was isolated and chemically modified. When prednisone without prescription immune stimulation is provided by immune cells or by certain viruses, the body’s immune system is stimulated, and the body becomes more efficient at fighting infections. The information that you will find here about how to treat and cure breast cancer on a natural basis is not an exact duplicate of what you will find on this website. Septicemia is a major cause of mortality https://keranova.fr/sab/ralph-chu/ in the neonatal intensive care unit. The body will begin to vibrate as the force is applied, because that is the type of motion that will be observed in the system if the force is applied. The results of this are metabolic syndrome; type-2 diabetes; heart disease; and stroke. Weight loss can be defined as either positive https://vietnamhairs.vn/ or negative. The company, whose shares fell more than 8 per cent in new york last year, is being investigated by the u.s. Verder vandaag een cd gebrand voor een koor, De Maaskantjes, helemaal uit Brabant die graag het lied willen zingen van Lord Franklin wat wij vroeger ook hebben gezongen. Heb een leuk gesprek gehad met een dame die ook in dit koor zingt. Ook heb ik alle gegevens over de Joodse Sporen, die ik nog bewaard heb bij elkaar gezocht, deze worden morgen opgehaald. Dat was het wel zo ongeveer voor vandaag.

Fandaach weer us un eintsju kuiert, ut was wel un pynluk kuierke mar ferder gong ut redeluk goêt. Gister gjin dachboek, ik moest naar de pinebestrijding int Antonius. Ik krij dur weer nieuwe pillen bij mar over veertien dachen merk ik misskien pas of ut resultaat geeft. Fandaach un cd brant met  met ut feske fan, Lord Franklin, wat wij froeger ok songen hewwu, foar un koar de Maaskantjes helemaal uut Brabant, hef un leuk praetsju hat met un dame die in dit koar singt. Ok hef ik alle gegewus verzameld over Joods leven, die ik noch in myn vesameling hef, dat hale su morrenfroeg op. Dat wast su ongefeer foar fandaach.

woensdag 29 januari, 17.00 uur

Morgenochtend moet ik naar de pijnbestrijding in het Antonius, vanmorgen heb ik hiervoor een vragenlijst ingevuld en een hele brief met opmerkingen ingevuld over de problemen die ik de laatste jaren heb gehad bij het lopen. Ook heb ik een kort telefonisch gesprek gehad met een manuele therapeut deze raadde mij aan om ook een MRI scan aan te vragen. Dit kan bij niet zomaar, want dan moet eerst mijn ICD worden uitgeschakeld. Maar dat hoor ik dan morgen ook wel, eerst maar eens afwachten wat ik bij de pijnbestrijding te horen krijg.

Morrenfroeg mut ik naar de pinebestrijding int Antonius. Fanmorren hef ik der un hele fragelijst foar invult en un hele briêf met opmerkingen skreven over de problemen die ik de ouwlopen jaren hat hef bij ut lopen. Ok hef ik tillefonies even un praatsju hat met un manuele therapeut, die raadde mie an om ok us te fragen of dur ok un MRI scan maakt wurre ken. Dit kan loof ik bij mij nyt sumar, eerst mut dan loof ik myn ICD uutskakeld wudde. Mar og dat hoar ik dan morren ok wel. Eerst mar us hore wat su oppu pinebestrijding sêgge.

dinsdag 28 januari,17.00 uur

Vandaag een rustig dagje binnen, het was geen wandelweer. Ben bezig geweest om mijn mappen met Sneek gegevens door te nemen en de map met wandeltochten op orde te brengen, er bestaat namelijk belangstelling bij de stadsgidsen voor de stegentocht die ik ooit eens heb gemaakt. Vanavond hebben we een bijeenkomst van de stadsgidsen, en dan zal dat zeker ter sprake komen.

Fandaach un rustug dachju, ut was gjin kuierweer. Bin besug weest om myn mappen met Sneek gegewus deur te nimmen en de map met wandeltogten op orde te bringen, dur is nameluk bij de stadsgidsen belangstelling foar de stegentogt die ik ooit us maakt hef. Fanafend hewwu un afentje fan de gidsen en dan sal der fast over sproken wudde.

maandag 27 januari, 16.30 uur

Vanmorgen eerst maar een eindje gewandeld, dat is vaste prik, en wat bootschapjes gedaan, ben toch onderweg. het was lekker weer voor een wandeling en het ging ook redelijk goed. Moest o.a. wat lampen kopen want gister gingen er spontaan twee stuk. Daarna kwam een vriend, Wim, langs die heb ik even geholpen met een computerprogramma. Vanmiddag heb ik een lange vragenlijst in moeten vullen die ik donderdagmorgen mee moet nemen bij mijn bezoek aan de afd. pijnbestrijding in het Antonius, hopelijk komt er dan aan het licht of er nog iets aan de pijn in mijn benen gedaan kan worden, en dan vanavond weer naar repetitie van Rolling Home.
Fanmorren eerst un eintsju kuiert, is dacheluks vaste prik en wat boatskapkus dee, bin tog onderwech, ut was lekker weer foar un kuierke en ut gong ok redeluk goêt. Moest o.a. wat lampen kope want gister gongen dur twee kappot. Derna hef ik un friend holpen met un kompjoeter programma. Fanmiddach hef ik un lange fragelijst invult, die mut ik donderdachmorren metnimme naar de pijnbestrijding int Antonius, hopeluk wurre wu dan wat wyser of dur noch wat an myn pine deen wurre ken, en dan fanafend weer naar rippetisie fan Rolling Home.

zondag 26 januari, 17.00 uur

Vanmorgen een bezoekje gebracht bij Bertus, een vriend van mij en vanmiddag naar het schaatsen op tv gekeken.
Fanmorren hef ik un besoekje an un friend, Bertus, brogt. En fanmiddach naar ut skaatsen op tv keken.

zaterdag 25 januari, 20.00 uur

Vanmorgen even een frisse neus gehaald, en fris was het zeker, ik vond het maar koud. Heb een wandelingetje over de markt gemaakt en door een stukje binnenstad. Vanmiddag heb ik de hele middag naar het schaatsen op tv zitten kijken, en dat was mijn zaterdag.

Fanmorren un frisse neus haalt, nou fris wast seker, ik fon ut mar koud. Hef un slagju deur de binnestad en over de merk maakt. Fanmiddach hef ik de hele middach skaatsen op tv keken, en dat was myn saterdach.

vrijdag 24 januari, 17.00 uur

Alweer vrijdag voor de werkenden onder ons zit de werkweek er weer op. Ik ben dan wel niet meer werkend, toch heb ik het nog wel redelijk druk, allereerst werken aan mijn eigen conditie, elke dag proberen om een eindje te wandelen, een boodschapjes doen voor mijn eigen Ika. Verder ben ik momenteel bezig om oude verhalen en bijzonderheden bij elkaar te zoeken voor stadswandelingen, hierover hebben we volgende week een vergadering. Er is zoveel moois over onze stad te vertellen. In het verleden heb ik ook wel wandelingen gedaan op monumentendagen en ik ga nu proberen om van deze wandelingen eentje samen te stellen die je met een gezelschapje kan maken.

Alweer frydach foar de werkenden onder oans zit de werkweek dur weer op. Ik werk dan wel nyt meer tog hef ik ut noch redeluk druk, ik werk an myn kondisie, elke dach probeer ik un eintsju tu lopen, en doên boatskapkus foar myn eigen Ika. Ferder bin ik momenteel doênde om ouwe ferhalen en bysonderheden bij mekaar tu soeken foar stadskuiers, hyrover hewwu folgende week un vegadering. Dur is su feul moais over oanse stad tu vetellen. Froeger hef ik ok wel us stadskuiers deen op monumentendachen en nou gaen ik proberen of der ok un nieuwe kuier uut maakt wudde ken.

 

 

 

donderdag 23januari, 17.00 uur.

Vanmorgen toch nog even zitten nagenieten aan die mooie middag van gisteren, even weer terugdenken aan die tijd dat ik een jaar of 10 was. Alleen zag het er toen zo heel anders uit, geen nieuwbouw, veel zandpaden en kleine boerderijtjes en veenhuisjes. Maar wel veel herinneringen, vissen in het water van de Derde wijk, vlechtwerkjes maken met groene Russen, lekker steenkoud bruin pompwater drinken die je zelf op moest pompen bij de boenstap. Met mijn oom mee, op de boerenkar naar de Deelen waar ze hun hooiland hadden, ook daar kon ik vissen in de petgaten, zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Ook heb ik gister nog met twee van mijn nichtjes gesproken, ik zeg nichtjes maar het zijn nu al dames op leeftijd. Verder vandaag, een donkere dag, wat boodschappen gedaan en verder eigenlijk niets meer, ik had weer flink wat pijn dus maar eventjes rustig aan.

 

Fanmorren tog noch even nagenoaten fan die moaie middach gister, even weer terug inne tyd dat ik un jaar of 10 was. Allynug wast toen wel even andus dan nou, gjin nieuwbouw, feul saanpaden, klein boerderijkus en veenhuuskus. Mar wel feul herinneringen, visse int water fan de Derde Wyk, vlegtwerkje make fan groêne rusken, lekker stienkoud bruun pompwater drinke bij ut boênstap. Met myn ome met oppu boerewagen naar de Deelen wer su hun hoailaan hadden, kon ik visse inne petgatten, su kan ik noch wel un skoftsju deur gaen. Ok hef ik gister noch met twee nigjus sproken, ik sêg nigjus mar ut binne nou al dames op leeftyd. Ferder fandaach, un donkere dach, wat boatskapkus deen en ferder eigeluk niks meer, ik hat weer flink wat pine dus mar weer eefkus wat kalm an.

 

woensdag 22 januari,20.30 uur.

Vanmiddag met een goede vriend, jan v/d Veen, een prachtige rondrit gemaakt door een gebied waar mijn ouders en voorouders hebben geleefd en zijn groot gebracht. Het vroegere heidegebied bij Jubbega, ook wel de Compenije genoemd. Hier heb ik wat foto’s gemaakt van plekken en huizen die ik me nog als kind kan herinneren, al moet ik zeggen dat het vergeleken bij vroeger erg is veranderd. Al ben ik dan een geboren en getogen Sneker, toch krijg ik het gevoel dat mijn roots daar in de omgeving ligt. Zoals het huisje van mijn grotouders, of de huisjes aan de Rozenbergswijk, ook wel Ruterspolle genoemd, de wijk, het water, is er niet meer, geen hei en plaggenhutten meer, alleen nog luxe vakantiehuizen. Maar toch, ik heb een fijne middag gehad en voelde me weer een beetje thuis.

Fanmiddach met un goeie friend, Jan v/d Veen un pragt rontrit maakt deur un streek wer myn ouders en foarouders leeft hewwu en opgroeit binne. Ut froegere Heidegebiet bij Jubbega, ok wel de Compenije noemd. Hyr hef ik wat foto’s maakt fan plekken en huzen die ik my noch herinnerde uut de tyd dat ik noch un kien was, nou mut ik wel sêgge dat vergeleken bij froeger heel wat veranderd is. Al bin ik dan un geboren en getogen Sneker, tog krij ik der altyd dat gefoêl dat myn roots der in de omgeving leit. Su as ut huuske fan myn Pake en Beppe, of de huuskus an de Rozenbergswijk, ok wel Ruterspôlle  noemt, de wyke, ut water, is ur nyt meer, gjin heide en plaggehutten meer, allienug noch lukse fakaansiehusen. Mar tog, ik hef un fijne middach hat en ik foêlde my weer un bitsju thûs

dinsdag 21 januari,17.00 uur.  

Vandaag een rustig dagje, buiten rustig weer met zo nu en dan een zonnetje. Heb daarom vanmorgen een wandelingetje gemaakt, dit ging niet echt vlot en was pijnlijk, de ene dag gaat het wat beter den de andere. Ook heb ik vanmorgen een externe harde schijf van 2 tb voor Rolling Home gekocht. Op deze schijf gaan we mappen maken en dan kunnen we hierin de foto’s die er van het koor worden gemaakt opslagen worden. Dat geeft minder werk, nu worden er foto’s afgedrukt en in albums bewaard, maar op een schijf blijven de opnamen goed bewaard en wil er iemand een afdruk hebben is dat ook geen probleem.

Fandaach un rustug dachju,buten wast ok rustug weer met su nou en dan un sontsju. Hef derom fanmorren weer un kuierke maakt, mar dat gong nyt op topsnelhyd, was un pynluk kuierke, mar ja, de iene dach wult wat beter dan de andere. Fanmorren hef ik foar Rolling Home ok un externe hadde skyf kogt fan 2 tb. Hyr salle wu de foto’s die regelmatug fant koar maakt wudde opslaan, dat geeft minder werk dan ouwdrukken make en in albums beware, en as dur us iên un foto hewwu wul kan dat krek su makkeluk. En bliêve de opnamen tog bewaard.    

maandag 20 januari, 17.00 uur

Vanmorgen was het kappersmorgen en moest er weer gesnoeid worden in mij grijze haardos en dat was ook wel nodig, want groeien doet het nog steeds. Gelukkig vandaag weer een betere dag dan gister, ik voel me weer een stukje beter, dus vanavond maar weer naar de repetitieavond van ons koor. Ik zal niet tussen de koorleden in gaan staan en meezingen, maar meezingen vanaf de bank zal wel lukken.

Fanmorren wast kappersmorren en dur moest weer aardug snoeid wudde in myn gryse kuif, en dat was ok wel noadug want groeie wul ut noch steeds wel. Gelukkug fandaach weer un betere dach dan gister, ik foêl my weer un stuk beter, dus fanafend ok mar weer naar rippetisie fan oans koor, tussen de jongus instaen sal ik noch mar nyt doên, mar metsinge vanouw de bank sal wel lukke.

zondag 19 januari,15.00 uur

Vanmorgen na de koffie zou ik een wandelingetje gaan maken, pakte mijn schoenen en kreeg me toch een aanval van duizeligheid en moest overgeven, dit is met de laatste tijd al eens overkomen. Dus geen wandeling vanmorgen, heb een tijdje op de bank gezeten maar voelde me toch niet echt fit. Heb net een uurtje geslapen en nu gaat het weer een beetje.

Fanmorren na de koffie su ik un eintsju kuiere,pakt myn skoenen en der kreech ik my tog un aanval fan duselughied en moest ok gelyk overgeve, dit overkomt my de laaste tyd wel us faker. Dus gjin kuierke fanmorren, hef un skoftsju oppu bank sittenmar foêlde my nyt egt fit. Hef un uurke slapen en nou gaet ut weer wat beter.

zaterdag 18 januari, 17.00uur

Vanmorgen een eindje gewandeld en gelijk een paar kleine boodschapjes gedaan. Onderweg ben ik nog even bij het museum binnen gelopen en heb een paar foto’s gemaakt van schaats Elfsteden winnaars uit een periode dat we nog winters hadden met veel ijs. De winnaars zijn geschilderd door Anne Tjerkstra zelf een verwoed schaatser en skûtsje schipper. Hij heeft de mensen heel mooi geschilderd, echt de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen.

Fanmorren weer utselde, un eintsju kuiert en onderwyl on paar boatskapkus deen. Onderwech bin ik ok even bij ut museum binnen lopen en hef der un paar fotootsjus maakt fan wat winnaars fan de skaats Elfstedentogten uut de periode dat wu noch winters hadden met feul ys. De winnaars binne skildert deur Anne Tjerkstra, self ok un bekende Elfstedentogt skaatser en skûtsjuskipper. Hij het de meensen heel moai skildert, egt de moeite fan un besoekje weert.

vrijdag 17 januari, 17.00 uur

Vanmorgen met onze dochter Janet naar vaten chirurg in het Antonius geweest, mijn bloedvaten in mijn benen bleken prima in orde te zijn. Maar hij vond dat vermoedelijk door mijn val na de hartstilstand er iets in mijn houding is veranderd. Daarom moet ik 30 januari voor een gesprek naar de pijnbestrijding en moet ik een afspraak maken met een manuele therapeut. Dus dat is toch weer een beetje een beter vooruitzicht, wie weet kunnen ze er dan toch nog iets aan doen en ik weer een beetje zonder pijn kan lopen, de moed er maar een beetje inhouden en misschien loop ik straks weer als een 80-jarige kievit.

Fanmorren met oanse dogter Janet naar de vatenchirurg int Antonius weest, myn bloêtfaten in myn benen waren prima in orde. Hij fermoet dat der deur de val dy ik bij myn hartstilstaên maakt hef, dur wat in myn houding verandert is. Derom mut ik 30 janewaris foar un gesprek naar de pijnbestrijding en mut ik un afspraak make met un manuele therapeut. Dus tog noch weer un bitsju un beter foaruutsigt, wie weet kenne su dur toch noch wat an doên en misskien loop ik straks weer as un ouwe 80 jaruge kievit, de moed dur mar wat inhouwe.

donderdag 16 januari, 17.00 uur

Vandaag weer een mooie dag, vanmorgen eerst voor Ika wat boodschappen gedaan en daarna mijn ochtendwandelingetje gemaakt. Maar dat viel me zwaar tegen, het lopen ging eerst nog wel, dus ik dacht, nog maar een stukje meer te lopen, maar vooral dat laatste extra stukje was erg pijnlijk, of het nu komt omdat ik gister door het slechte weer niet heb gewandeld, ik weet het niet maar vervelend was het wel. Morgen moet ik om elf uur naar de vaatchirurg en wie weet hoor ik daar iets meer tegen de pijn.

Fandaach weer un knappe dach, fanmorren eerst foar Ika wat boatskapkus deen en derna myn ogtendkuierke maakt. Mar dat fiel my vies teugen, int begin gong ut lopen noch wel, dus ik dogt, noch mar un stukje ferder, mar foaral dat laaste eintsju dat was verrekte pynluk, of nou komt dat ik gister deur ut minne weer nyt loapen hef, ik weet ut nyt, mar ut is knap verfelend. Morren mut ik om elf uur naar de vaatchirurg en wie weet hoar ik der of dur noch wat anne pine te doên is.

woensdag 15 januari, 17.00 uur

Dat het koud en nat weer is vandaag dat hoef ik jullie niet te vertellen, de temperatuur mag dan hoog zijn maar met die harde wind en regen is het niet prettig om buiten te zijn. Heb dan ook niet gewandeld, maar ben maar eens begonnen om mijn boekenkast met alle boeken over Sneek eens opnieuw in te ruimen, ook een karweitje waar je uren zoet mee bent. Het opnieuw inruimen is niet het probleem maar het lezen en plaatje kijken wat je tussen door doet, jonge dat kost een tijd, dus kan ik wel zeggen dat er nu twee planken van de zes er weer redelijk bij staan, de rest komt wel als er weer eens een regendag is.

Dat ut koud en nat weer is fandaach dat hoef ik jum nyt tu vetellen, de temperatuur is hoog mar die regen en hadde wien maakt ut dur nyt prettuger op, dus hef ik fandaach mar un gjin kuierke maakt. Ik bin fandaach mar us begonnen om myn boekekast met alle boeken over Sneek mar us opnieuw in te rigten, ok un putsju wer ju uren met besug binne. Ut is nyt suseer ut weer inrigten mar ut lesen en plaatsju kieken wat ju tussen deur doên wat de meeste tyd fraagt. Mar ik kan nou wel sêgge dat ik twee fan de zes planken weer un bitsju op orde hef, en og dur komt fast wel us weer un regendach.

dinsdag 14 januari, 17.00 uur

Eindelijk maar toch, daar is hij weer, heeft een poosje geduurd maar bij deze weer een stukje dagboek. Over de afgelopen dagen heb ik niet echt veel te vertellen, de meeste dagen heb ik binnen gezeten, steeds maar hoesten en proesten maar gelukkig gaat het nu weer wat beter en heb ik zo nu en dan een korte wandeling gemaakt, wat de ene keer beter gaat dan de andere. Ook kon ik niet bij mijn server komen een paar dagen, het lukte maar niet om iets op het internet te plaatsen, maar ook dat is weer opgelost, nu nog wat beter weer en dan kan ik er weer op uit, maar eerst deze week nog naar het Antonius, naar de vaatchirurg.

Eindeluk mar tog, der bin ik weer, ut het wel un skoftsju duurt mar hyrbij weer un kot stukje fan mij. Over de ouwloapen dachen ken ik kot wese, de meeste dachen hef ik binnen sitte, steeds mar hoeste mar gelukkuch gaet ut nou weer beter en hef ik alweer un kotte kuier maakt, wat de ene keer beter gaet dan op andere dachen. Ok kon ik nyt bij myn server komme un paar dachen, ut lukte mar nyt om  wat op internet tu setten, mar ok dat is weer oplost, nou noch wat beter weer, en dan ken ik dur weer op uut, mar eerst disse week noch naar ut Antonius, naar de vaatchirurg.

donderdag en vrijdag 2-3 januari, 12.00 uur

Hoesten, proesten, kortom ZIEK.

woensdag 1 januari, 20.00 uur

Voor iedereen een gezond nieuwjaar toegewenst. Was oudejaarsdag een prachtige dag voor ons, vandaag was hij weer wat minder, ik dacht dat mijn gesnuif en gesnotter wat op zou knappen, maar niets in minder waar, het is nog steeds een gehoest en gesnotter van jewelste, dus maar binnen blijven en kijken hoe het morgen gaat. Wat wel weer echt fijn en gezellig was, het telefoontje van onze dochter Janet met de beste wensen voor het komende jaar (zij zitten samen lekker op Terschelling) en het bezoek wat onze dochter Tico vanmiddag aan ons bracht, ook met de beste wensen natuurlijk. Ja, zo worden de oudjes toch weer verwend. Beste lezers, ik stop ermee voor vandaag want, snuf, snuf ik moet weer snuiten.