Maart 2021

maandag 29 maart,12.00 uur.

Heb vanmorgen geprobeerd een klein eindje te wandelen, maar helaas het lukt niet. Ik heb te veel pijn in mijn heup ischias dus maar wat rust houden, jammer want het begint nu juist mooi weer te worden, maar het is niet anders.

Hef fanmorren probeert om un eintsju tu kuieren, mar jammer genoech lukt ut nyt meer. Ik hef te feul pine an myn heup, ischias dus mar rust houwe, jammer want nou wut ut juust suk moai weer, mar ut is nyt andus.

top

zaterdag 27 maart,13.00 uur.

Vandaag weinig nieuws het is koud, het regent en het waait hard, zo nu en dan schijnt de zon. Nog vlug een bloemetje op de markt gehaald en vannacht begint weer de zomertijd, dus de klok een uur vooruit.

Fandaach hast gjin nieuws, ut is koud, ut regent, de sonne skynt su nou en dan en ut waait hat. Fluch un bloemke oppu merk haalt en vannagt begint de somertyd dus du klok un uur foaruut.

top

vrijdag 26 maart, 14.00 uur.

Vanmorgen fijn wandelweer, ik voelde me goed, dus aan de wandel. Heb ongeveer 2 km gewandeld. Tijdens het lopen kwam de ischiaspijn al snel opzetten, maar door zo nu en dan even te rusten, ging het aardig goed. De benen worden tijdens het lopen steeds stijver bij de knie en voor je gevoel ga je dan houterig lopen maar meestal gaat het later wel weer beter, alleen door de stijfheid en de pijn begin je moet te worden en dan is 2 km eerst ook lang genoeg. Als het morgen ook goed wandelweer is zal ik mijn camera weer eens meenemen om wat foto’s onderweg te maken.

Fanmorren moai kuierweer, ik foêlde my goêt, dus an de wandel. Hef su ongeveer 2 km lopen. Tiedus ut lopen kwam al gauw de ischiaspine opsetten mar deur su nou en dan even stil tu staen gong ut tog aerdug goêt. Myn benen wurre dan onder ut loapen wel steeds styver bij de knibbels en dan gaen ik foar myn gevoêl steeds houterugger loapen, mar meestentyds gaet ok dat later wel weer wat beter. Allienug  deur de styfhyd en de pine wur ik dan moêt en dan is 2 km ok wel genoeg. As ut morren weer goêt weer is sal ik myn kamera us metnimme en weer wat foto’s make.

top

donderdag 25 maart,14.00 uur.

Vanmorgen kwam onze dochter Janet gezellig een kopje koffiedrinken, dus ik heb geen wandeling gemaakt. Toen ze naar huis ging besloot ik om toch maar een klein ommetje te maken, maar toen regende het en ook vanmiddag kan ik niet wandelen want dan krijgen we visite van onze kleinzoon. Toch heb ik nog een nieuwtje, Herr Hampelmann, de fontein hebben ze vanmorgen uit de gracht gehesen en is nu onderweg naar de Heimat, wanneer hij weer herplaatst wordt schijnt nog totaal onbekend te zijn.

Fanmorren kwam oanse dogter gesellug un kopku koffiedrinken, dus toen kon ik nyt kuiere. Toen su later weer naar huus gong, su ik noch even lope mar toen regende ut. Ok fanmiddach even kuiere wut ok niks want dan komt oanse kleinseun op visite. Tog hef ik noch un nieuwtje, Herr Hampelmaan, de fontein, hewwu su fanmorren uut de gragt hesen en is nou onderwech naar de Heimat, wanneer die weer terugplaatst wut skient totaal ombekend te wesen.

top

woensdag 24 maart, 14.00 uur.

Vanmorgen weer voor een behandeling naar Thea, mijn manueel therapeute geweest en dat kan ik merken, gelijk gaat het lopen weer een ietsje beter. Wel krijg ik dan later op de dag meer plekken die pijnlijker zijn maar ja, ook dat gaat later op de dag en morgen weer een stuk beter. Het was mooi weer vanmorgen en het korte wandelingetje heeft me goed gedaan. Nu maar eens kijken hoe het morgen weer gaat. Meer nieuws heb ik eigenlijk ook niet, dus maar tot morgen.

Fanmorren weer foar un behanneling naar Thea, myn manuele therapeute weest en dat kan ik merke, gelyk gaet ut lopen weer wat beter. Wel krij ik later oppu dach meer plakken die pijnlukker binne, mar ja, dat gaet later en morren ok weer un stuk beter. Ut was moai weer fanmorren en dat kotte kuierke het my goêt deen. Nou mar weer us kieke hoe ut morren weer gaet. Meer nieuws hef ik eiggeluk ok nyt, dus mar tot morren.

top

dinsdag 23 maart, 17.00 uur.

Vanmorgen heb ik tegen 12 uur een portie vis en chips gehaald, hoefde Ika niet te koken en het is best lekker. Gewandeld heb ik vandaag verder niet want ik heb weer vrij veel pijn. Onze vriend Jan en zijn hele gezin is door de corona aan huis gekluisterd, we wensen ze een spoedig herstel. Vanmiddag kwam vriend Bertus nog even voor een babbeltje langs, en dat was het voor vandaag.

Fanmorren hef ik teugen 12 uur un porsie vis en chips haalt, hoefde Ika nyt te koken en ut is best lekker. Kuiert hef ik fandaach nyt want ik hef weer frij wat pine. Oanse friend Jan en sien hele gesin sitte inne huus, allemaal corona, wu weense dat su allemaal gauw weer opknappe magge. Fanmiddach kwam friend Bertus nog even langs foar un praetsju en dat wast foar fandaach.

top

maandag 22 maart, 17.00 uur.

Vanmorgen een verplichte wandeling naar onze huisdokter. Mijn beweegtherapeute, wilde graag mijn gegevens over de scans die er de afgelopen jaar van mijn knieën en heupgewrichten zijn gemaakt en die gegevens moet je persoonlijk halen. Daarna ben ik nog naar het huis van een vriend van mij gewandeld die daar in de buurt woont, maar die was niet thuis. Dus toen maar weer naar huis, ik was ook wel weer blij dat ik thuis was want het lopen viel me zwaar.

Fanmorren un vepligte kuier naar oanse huusarts. Myn beweegtherapeut, wu graeg  myn gegewus hewwu over de skens die dur inne ouwlopen jaren fan myn knieën en heupgevrigten maakt binne en die gegewus mut ju persoanluk ophale. Derna bin ik noch naar ut huus fan un friend kuiert, die der ok inne beurt woant, mar die was jammer genoech nyt thûs. Dus toen mar weer naar huus, ik was ok wel bliet dat ik thûs was want ut loapen was erg pynluk.

top

zondag 21 maart,14.00 uur.

Vanmorgen het was grijs weer met een stevige wind, toch heb ik mijn dagelijkse wandelingetje weer even gemaakt, natuurlijk niet elke dag hetzelfde loopje steeds een andere route, maar wel elke keer ongeveer 1,5 tot 2km. Maar ook vanmorgen viel er weinig te beleven, het was stil op straat en de koude wind maakte het wandelen ook al niet aantrekkelijker. Gister ben ik er al mee begonnen, opruiming houden in al mijn opslagmedia, sommige mapjes bewaar je wel op 2-3 plaatsen, dus maar eens goed aan de slag en komt er op verschillende schijven ook weer eens wat ruimte vrij.

Fanmorren wast grys weer met un stevuge wyn, tog hef ik myn dachelukse kuierke weer maakt, natuurluk nyt elke dach ut selde stukje, nee wel steeds un ander rontsju mar wel elke keer sun 1,5 tot 2km. Mar ok fanmorren fiel dur nyt feul te beleven, ut was mar weer stil oppu straat en de kouwe wyn maakte ut kuieren ok nyt antrekkeluk. Gister bin bin ik dur al met begonnen, opruming houwe in al myn opslagmedia, sommuge mapkus bewaarde ik wel op twee drie veskillende skyven. Dus mar us even goêt an de slag en dan komt dur op veskillende skyven ok moai weer wat ruumte frij.

top

zaterdag 20 maart,14.00 uur.

Onze fontein, Herr Hampelmann, klettert er weer lustig op los. Alleen ronddraaien dat doet hij niet meer, dat mechanisme is kapot, maar volgens de laatste berichten wordt hij zeer binnenkort weggehaald om te worden gerepareerd. Het schijnt dat de kunstenaar een vriend bereid heeft gevonden om het een en ander weer in orde te maken. Vanmorgen voor het eerst thuis mijn oefeningen gedaan en daarna een paar boodschappen en een stukje gewandeld, maar dat moet de komende dagen wel anders, eerst maar een eindje wandelen en daarna de oefeningen want het was nu maar een pijnlijke toestand.

Oanse fontein Herr Hampelmann klettert dur weer flink op los. Allienug ronddraaie dat doêt hij nyt meer, dat meganisme is stukken,, mar folgus de laaste berigten wut hij binnenkot wech haald en sal un friend fan de keunstenaar um riparere. Fanmorren foar ut eerst thûs myn oefeningen deen en derna un kuierke en wat boatskappen, mar dat mut nyt weer, ik mut eerst mar un eintsju kuiere en dan oefene want ut lopen was nou un hele pijnlukke bedoêning.

top

vrijdag 19 maart, 20.00 uur.

Vanmorgen ben ik voor een eerste behandeling bij de beweegtherapeute geweest. Ik had er geen voorstelling van wat me stond te wachten. Na een gesprekje moest ik eerst staande een paar oefeningetjes doem en daarna kreeg ik een paar oefeningen om uit te voeren en om die de komende week een keer per dag thuis te doen. Toen ik later met een taxi naar huis ging, dacht ik nog, och deze oefeningen zijn niet zo moeilijk, dat moet vast gaan lukken. Thuisgekomen heb ik gelijk voor Ika nog een boodschap gedaan, Janet onze dochter was bij ons thuis en die is samen met mij mee gelopen toen ik om boodschap ging. Nou ik kan nu wel vertellen dat ik vanmiddag de reactie op die oefeningen heb gevoeld, ik was bekaf, vandaar zo laat dit korte verhaaltje, maar we zetten door, wie weet wat voor resultaat het geeft.

Fanmorren bin ik foar un eerste behanneling bij de beweegtherapeute weest. Ik hat dur gjin foarstelling fan wat my tu wagten ston. Na un kot inleidend praatsju moest ik eerst staende wat oefeninkjes doên en derna kreech ik un paar oefeningen om uut tu foeren en om die de kommende week , een keer per dag thûs te doên. Toen ik later met de taksie naar huus reed, dogt ik noch, och disse oefeningen binne nyt su moeiluk, dat mut fast lukke. Toen ik thûs kwam sat Janet oanse dogter noch bij oans, ik moest foar Ika un boatskapku doên en zij is toen met ny oplopen naar de stad. Ik ken jum nou wel vetelle dat ik fanmiddach de reaksie op die oefeningen foêlt hef, ik was bekaf, fan der su laat dit kotte stukje, mar wu setten deur, wie weet wat foar resultaat ut noch geeft.

top

donderdag 18 maart, 14.00 uur.

Schreef ik gister dat de Sneeker fontein schoongemaakt was, vandaag staat er in Groot Sneek, dat Herr Hampelmann eind maart wordt verwijderd voor reparatie, wanneer hij weer wordt herplaatst is niet bekend. Op 20 maart gaan alle fonteinen weer spuiten, behalve Herr Hampelmann want ja, die is dus stuk, dus hier voorlopig geen gekletter van water. Toch al met al een vreemde zaak, vorig jaar werd er bekend gemaakt dat de fontein eind van dat jaar door de kunstenaar zou worden gerepareed. O, ja, ik heb vanmorgen ook nog ongeveer 2 km gewandeld, dit ging redelijk goed.

Skreef ik gister dat de Sneeker fontein skoanmaakt was, fandaach staat dur in Groot Sneek, dat Herr Hampelmann eind maart wech haalt wut foar ripperasie, wanneer hij weer terugplaatst wut, dat is nyt bekend. Op 20 maart gaen alle fonteinen weer spuiten, behalve Herr Hampelmann want ja, die is dus stukken, dus hyr foarlopug gjin water gekletter. Tog un freemde bedoêning, forug jaar wudde dur bekend maakt de de fontein ant eind fan dat jaar deur de kuenstenaar rippareerd wudde su. O, ja, hef fanmorren ok noch ongefeer 2 km loapen, dat gong redeluk goêt.

top

woensdag 17 maart,11.30 uur.

Gister had ik het veel te druk met andere zaken o.a. onderzoek door dokter. Vandaag is Ika voor onderzoek naar MCL en heb ik wat boodschappen gedaan en een eindje gewandeld. Vanmorgen waren ze ineens ook druk aan boenen en schrobben van de fontein hier bij ons in de kolk. Dit was ook wel nodig want Herr Hampelman zo ik hem noem, was zo vies, gewoon niet om aan te zien.

Gister hat ik ut feul te druk met andere saken o.a. onderzoek fan de dokter. Fandaach is Ika foar onderzoek naar ut MCL en hef ik wat boatskapkus deen en un eintsju kuiert. Fanmorren waren su in iênen ok druk ant skrobben en boênen bij de fontein, hyr bij oans in ut kolkju. Dat was ok wel noduch want Herr Hampelmaan, su noem ik um, was su smerug, gewoan nyt om an te siên.

top

maandag 15 maart, 14.30 uur.

Ook vandaag weer druk in de weer achter mijn pc met oude foto en deze keer ook voor de verandering eens met ansichtkaarten, even wat afwisselen. Ook bij de kaarten is het net zoals met de foto’s je blijft in je herinnering zoeken naar verhalen bij de plaatjes. Verder heb ik nog even gewandeld maar dat ging niet best, misschien morgen wel weer wat beter.

Ok fandaach weer druk inne weer agter de pc met ouwe foto’s disse keer ok foar de verannering us met ansigtkaten, even wat afwissele. Ok bij de katen ist krek as bij de foto’s ju bliêve in je herinnering soeken naar ferhalen bij de plaatsjus. Ferder hef ik fanmorren noch even lopen mar dat gong nyt best, morren misskien wel weer wat beter.

top

zondag 14 maart,18.00 uur.

Vanmorgen voor het eerst sinds dagen haast 2 km gewandeld, ging wel pijnlijk en moeilijk maar het was mooi wandelweer. Verder vanmiddag weer bezig geweest met mijn oude foto’s, maar dat schiet niet erg op, je doet anders niets dan mooie plaatjes uit het verleden bekijken en dan maar in je geheugen zoeken, hé waar was dat ook weer.

Fanmorren foar ut eerst sinds dachen weer sun kleine 2 km loapen, was pynluk en ut liep ok moeiluk, mar ut was moai kuierweer. Ferder fanmiddach weer besug weest met myn ouwe foto’s, mar dat skiêt ok nyt erg op, je doene niks andus dan moaie plaatsjus bekieke uut ut verleden en dan mar in ju geheugen soeke  wer dat dan ok weer was.

.top

 

zaterdag 13 maart 17.30 uur.

Vandaag was het onstuimig weer, met vanmorgen geregeld een regenbui, het was koud, dus geen wandelweer. Daarbij komt dat ik door de stormachtige wind heel erg voorzichtig loop, bang om te vallen want als ik val en schaafwonden krijg moet ik gelijk aan de antibiotica. Toch heb ik wel een paar boodschapjes gedaan, naar de bakker en een bosje bloemen. Vanmiddag heb ik een paar uur besteed aan het doorzoeken van wat mappen met oude foto’s, eerst maar eens op straat gesorteerd. Morgen zal ik dan de dubbele foto’s verwijderen en dan de rest opnieuw benoemen als het kan met jaartal.

Fandaach wast woest weer, met fanmorren geregeld un regenbui, ut was koud, dus gjin kuierweer. Ik bin ast hat waait ok bang om tu fallen, want as dat gebeurd en ik krij groate skaafplakken dan mut ik gelyk an de antibioica. Toch hef ik noch un paar boatskapkus deen, even naar de bakker en un bloemku oppu merk. Fanmiddach bin ik un paar uurkus besug weest met wat mappen met ouwe foto’s eerst alles op straten sorteerd. Morren sal ik dan alle dubbele foto’s dur uutsoeke en en dan alles opnieuw benoeme en ast kan ut jaartal dur bij

.top

vrijdag 12 maart.20. 00 uur.

Gister door het slechte weer geen stap buiten de deur gedaan. Ben met een paar pc-programma’s bezig geweest om er eens wat meer van te weten. Vanmorgen heb ik eerst mijn stembiljet ingevuld en die samen met Ika haar biljet op de post gedaan. Daarna nog een kort eindje gewandeld maar het begon flink te regenen dus maar gauw weer naar huis. Vanmiddag heb ik digitaal zitten kijken naar het afscheid van Meindert Seffinga, 32 jaar is hij directeur geweest van het Fries Scheepvaarmuseum. Had het mooier gevonden dat het een persoonlijk afscheid was geweest, maar ja, dat is nu helaas niet mogelijk, ik wens hem in ieder geval heel veel werkplezier in zijn nieuwe baan.

Gister deur ut slegte weer gjin stap buten de deur deen. Bin met un paar pc programma’s besug weest om us wat meer fan die programma’s te leren. Fanmorren hef ik myn stembiljet infuld en dat gelyk met Ika hur biljet oppu bus deen. Derna noch un eintsju kuiert, mar ik was al gauw weer thûs want ut regende hat. Fanmiddach hef ik digitaal naar ut afskeid sitten te kyken fan Meindert Seffinga, 32 jaar lang is hij directeur weest fan ut Fries Scheepvaart Museum. Ik hat ut moaier fonnen om persoanluk afskeid fan hem te nimmen, mar ja dat is nou nyt mogeluk, ik wens hem in ieder gefal feul werkplesier in syn nieuwe baan.

top

woensdag 10 maart,17.00 uur.

Vandaag is de huisarts op bezoek geweest, en heeft mijn vrouw andere medicijnen gekregen. Er zal binnenkort nog een scan worden gemaakt, maar momenteel gaat alles weer goed met haar. Na dit bezoek heb ik nog wat boodschappen gedaan. Van wandelen is niets meer gekomen, het was mijn bedoeling om dat vanmiddag nog te gaan doen maar het regent nu en het is koud, dus maar lekker binnen. Wie weet is het morgen weer wat beter en kan ik dan weer eens een wandelingetje maken.

Fandaach hewwu de huusdokter op besoek hat, en het Ika andere medisienen dur bij kregen. Dur sal binnenkot noch un scan maakt wudde, mar momenteel gaet alles weer goêt met hur. Na dit besoek hef ik noch un paar boatskapkus deen. Fan even een kuierke make is niks meer komen, ut was myn plan omdat fanmiddach te doên mar nou regent ut en ut is koud, dus mar lekker binnen.wie weet ist morren wel weer wat beter en dan kuiere wu dan weer un eintsju

top

dinsdag 9 maart,17.00 uur.

Gister had ik andere beslommeringen, geen tijd voor dagboek. Ika mijn vrouw, was de hele dag niet fit, daarom in het laatst van de middag dokter gebeld, die kwam en na een onderzoek werd er besloten voor een verder onderzoek in het ziekenhuis. Dat is in deze coronatijd heel vervelend, er mag maar een persoon mee naar binnen, dus onze dochter maar mee, en ik kon in de auto blijven zitten want ik mocht ook niet in de wachtkamer van de dokterswacht na een poosje kwam Janet, onze dochter mij toch ophalen en mocht ik mee. Al met al heeft ook dit onderzoek weinig opgeleverd en mocht ze vanmorgen weer naar huis. De komende dag hopen we meer van de onderzoeken te horen.

Gister hat ik wel wat andus an myn hoofd, dan dachboek. Ika myn vrouw was de hele dach al nyt fit, en derom hewwu int laast fanne middach dokter noch belt, die kwam en na un ondersoek wudde dur besloaten foar ferder ondersoek int siekenhuus. Nou dat is in disse coronatyd ok gjin pretje, dur mogt mar iên met hur met naar binnen, dus oans dogter mar met naar binnen en ikke mar inne auto wagte, want ik mog ok nyt wagte in de wagtkamer fan de dokterswagt. Na un skoftsju wagten kwam oans Janet mie ophalen en mogt ik dan tog ok mar met. Al met al het ut onderzoek nyt feul opleverd en mogt su fanmorren weer naar huus. De kommende dachen hope wu meer fan de ondersoeken te hoaren.

top

zondag 7 maart,18.00 uur.

Vanmorgen een kort eindje gewandeld, het was weer een donkere, dag. Ika is vanmiddag met haar zus naar Drachten, naar onze zieke zwager. zelf heb ik wat zitten lezen, een brief geschreven, dat doe ik dan wel op mijn pc, want mijn handschrift wordt er niet mooier op. Daarna. Nieuwe inktpatronen in de printer gezet en de brief uitgeprint. Kon hij gelijk nog even op de bus. Dat was het zo  ongeveer voor vandaag.

Fanmorren un kot stukje kuiert, ut was weer un donkere dach. Ika is fanmiddach met hur zus naar Drachten naar oanse sieke zwager. Self hef ik wat sitten te lesen, un brief skreven, dat doên ik wel op myn pc, want myn hantskrift wut dur nyt moaier op. Derna nieuwe inktpatronen inne printer setten en de brief uutprinten, kon hij gelyk noch even oppu bus. Dat was ut su ongefeer foar fandaach.

top

zaterdag 6 maart, 18.00 uur.

Vanmorgen samen met Ika de boodschapjes gedaan die ik normaal alleen doe op zaterdag, samen is wel zo gezellig. Het weer hadden we niet mee, het regende een beetje en het was koud. Vanmiddag ben ik weer eens met mijn fotomappen op de pc bezig geweest, deze keer met de map van de Singel en de map van het Hoogend. Allereerst de dubbele foto’s verwijderd en ben nu begonnen om in de map van de Singel, sub mappen te maken en zo een scheiding te maken tussen een gedempte Singel en toen het nog water was.

Fanmorren tegare met Ika de boatskapkus deen die ik andus allienuch doên op saterdach, tegare is wel su geselluch. Wu hadden ut weer nyt met, ut regende en wu fonnen ut koud. Fanmiddach bin ik weer us met myn ouwe fotomappen oppu pc doênde weest, disse keer met de mappen fan de Singel en ut Hoogend. Allereerst hef ik de dubbele foto’s dur uut sogt en nou bin ik begonnen met sub mappen in de map Singel te maken, iên map toen de Singel noch water was, en iên toen su um dempt hadden.

top

vrijdag 5 maart, 17.00 uur.

Gisteren niets gedaan, was moe en was niet fit, maar wat zitten lezen en niksen. Vanmorgen ging het allemaal weer een stuk beter en heb ik een wandeling gemaakt van bijna twee km, het lopen is wel pijnlijk maar het gaat toch weer wat. Tijdens mijn wandeling viel mij wel op dat er steeds meer winkels een tafeltje voor de ingang hebben staan waar de mensen hun bestelde spulletjes kunnen afhalen, en er wordt ook flink gebruik van gemaakt. Het is niet echt winkelen maar toch er gebeurt weer het een en ander in de stad. Vanmiddag heb ik voor een kennis foto’s van een cd gehaald. Hij heeft nu een laptop en die heeft geen cd-speler meer, alles voor hem op een stickje gezet.

Gister niks deen, was moêt en nyt fit, mar wat sitten tu lesen en tu niksen. Fanmorren gong ut allemaal weer un stuk beter en hef ik un kuierke maakt fan bijna twee km, ut loapen is wel pynluk mar ut gaet tog weer un bitsju. TTydus myn kuier fiel my op dat dur steeds meer winkels un taffeltsju foar de ingang hewwu wer ju, ju bestelde spultsjus afhale kenne en dur wudde ok aarduch gebruuk fan maakt. Ut is gjin egt winkelen mar tog dur gebeurt weer wat inne stad, fanmiddach hef ik foar un kennus foto’s fan un cd ouwhaalt, hij het nou un leptop en dy het gjin cd-speuler meer, alles foar hem op un stikje setten.

top

woensdag 3 maart, 17.00 uur.

Een koude kille dag vandaag, niet gewandeld en wel gewandeld. Hoe zit dat nu. Nou kijk ik kon vanmorgen met een vriend naar de kapper, en wel in Bolsward. Ik mocht eerst onder het mes, schaar bedoel ik. Toen vriend aan de beurt was heb ik mijn jas aangetrokken en heb een korte wandeling in de omgeving gemaakt, maar het was maar een koude bedoening. Ook wel begrijpelijk want ik ben daar bij de kapster een heel stuk haar kwijt geraakt en eerst met al dat haar hield je wel een warm hoofd, maar zo het nu weer geknipt is toch wel een stuk prettiger. Niet in mijn hoofd maar op mijn hoofd is het nu een stuk lichter.

Un kouwe kille dach fandaach, nyt kuiert en wel kuiert. Hoe sit dat nou. Nou kyk, ik kon fanmorren met un friend naar de kapper, en wel in Bolsward. Ik mogt eerst onder ut mes, skeer bedoêl ik. Toen friend an de beurt was hef ik myn jas antrokken en hef der inne omgeving un kotte kuier maakt, mar ut was mar un kouwe bedoêning. Ok wel weer begrypeluk want ik bin der bij de kapster un heel stuk haar kwyt raakt en eerst met al dat haar hielden ju wel un warm hoofd, mar nou ut weer knipt is, ist wel weer un stuk prettugur. Nyt in myn hoofd, mar op myn hoofd ist nou un stuk ligter.

top

dinsdag 2 maart,18.00 uur.

Vanmorgen kwam onze dochter Janet op bezoek en die hebben samen een wandeling gemaakt, het was dan ook uitstekend wandelweer. Zelf moest ik naar de manueel therapeute, na haar behandeling heb ik ook nog een eindje gewandeld, ongeveer2, 75 km alles met elkaar. Het was prachtig weer voor een wandeling, ik wil zo graag dan een heel eind wandelen maar helaas lukt dit niet, het wordt al gauw te pijnlijk. Heb onderweg nog een paar fotootjes gemaakt, ook eentje van een oude boom, op het Bolwerk, die binnenkort wordt omgezaagd, er is iemand geweest die een rood hart over de gemerkte stam heeft geschilderd uit medelijden denk ik, dit kan ik me ook wel een beetje voorstellen, medelijden met deze oude bejaarde boom.

Fanmorren kwam oanse dogter Janet op besoek en die het tegare met Ika un fijne kuier maakt in ut moaie weer. Self moest ik naar de manueel therapeute, na hur behanneling hef ik ok noch un eintsju kuiert, ongefeer 2,75 km, alles metmekaar. Ut was pragtug weer foar un kuier en ik wil dan ok su graach un flink eind kuiere, mar jammer genoech lukt dat nyt ut wut al gauw flink pynluk. Hef onderwech noch wel un paar fotootsjus maakt, ok ientsju fan fan un ouwe boom op ut Bolwerk, die kinnenkot omsaagd wut, dur is iên weest die un roat hart over de merkte stam skildert het, uut medelyden dink ik en dat ken ik mie ok wel un bitsju foarstelle, medelyden met die ouwe bejaarde boom.

top

maandag 1 maart, 20.00 uur.

Vandaag weer een prachtige mooie dag, was het vanmorgen eerst nog een beetje bewolkt maar later scheen de zon vol op. Natuurlijk heb ik weer gewandeld, het ging deze keer weer moeizaam, maar het was goed wandelweer en dan moet je de pijn maar op de koop toenemen. Vanmiddag ben ik nog even met onze stamboom bezig geweest, maar we kregen bezoek, dus veel heb er niet aan kunnen doen, maar even een gezellig praatje in deze coronatijd is ook nooit weg.

Fandaach weer un pragt dach, ut was fanmorren eerst noch un bitsju bewolkt mar later wast sontsju dur folop bij. Natuurluk hef ik myn kuierke weer maakt, ut koste wel un hoap moeite, mar ut was egt weer foar un kuierke en dan mutte ju de pine mar oppu koop toenimme. Fanmiddach bin ik noch even met myn stamboom doênde weest mar nyt su lang want wu kregen besoek dus feul hef ik nyt deen, mar even un geselluch praatsju in disse coronatyd ik ok noait fut.

top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.