Januari 2021

zondag 31 januari, 16.00 uur.

Vandaag weer een hele mooie dag, het heeft vannacht ongeveer 6 graden gevroren en op sommige plaatsen lag zelfs een dun laagje ijs. Vanmorgen hebben we samen weer een wandeling gemaakt, er waren flink wat mensen met hetzelfde idee want het was redelijk druk op straat, ook vanmiddag vrij veel wandelaars hier op het Hoogend. Wat mij betreft blijft het een poosje vriezend weer. Het wandelen blijft pijnlijk maar het is fijn dat we even lekker kunnen genieten van de frisse buitenlucht, elke dag binnen is ook niet alles.

Fandaach weer un moaie dach, ut het fannagt ongefeer 6 graden vroren en op sommuge plakken in de gragt lag selfs un fluuske iês. Fanmorren hewwu tegare un kuierke maakt en der waren aardug wat meensen ant kuieren ut was suver wat druk oppu straat, ok fanmiddach kuierden dur aardug wat lui hyr over ut Hoogend. Wat mij betreft bliêft ut un skoftsju winterweer. Ut kuieren bliêft pynluk mar ut is fijn dar wu weer even genyte kenne fan de frisse butelugt, elke dach binnen is ok nyt alles.

top

zaterdag 30 januari, 18.00 uur.

Vandaag was wel een leuke dag, onze kleinzoon, nou klein 27 jaar alweer, vierde vandaag zijn verjaardag en onze kleindochter, een paar jaartjes jonger, die is volgende week zaterdag jarig hebben ons vandaag met een bezoekje vereerd. Voor ons was dat erg leuk want in de coronatijd kan je geen groot feest geven, daarom maar moet het maar op deze manier. Verder heb ik vanmorgen nog een eindje gewandeld, maar gemakkelijk ging het niet. Onderweg gelijk maar even mijn zaterdagse boodschapjes gedaan, naar de bakker voor wat lekkers bij de koffie en op de markt het wekelijkse bosje bloemen dus ondanks de corona toch wel weer een leuke dag.

Fandaach was wel un leuke dach, oanse kleinseun, nou klein 27 jaar alweer, vierde fandaach syn jaardach en oanse kleindogter, un paar jaarkus jonger, die folgende weer jarug is binne fandaach even bij oans weest. Foar oans was dat hatstikke leuk want in disse coronatyd, kan ju gjin groat feest geve, derom mar op disse manier. Fanmorren hef ik noch un eintsju loapen, mar dat gong nyt su makkeluk. Onderwech gelyk mar even oanse saterdagse boatskapkus deen, naar de bakker foar wat lekkers bij de koffie en oppu merk un boske bloemen dus ondanks de corona tog wel weer un leuke dach.

top

vrijdag 29 januari,17.00 uur.

Gister niet gewandeld het was me te slecht wee, ook had ik nog steeds flink pijn. Vanmorgen heb ik tussen de buien door nog wel een ommetje gemaakt. Verder ben k druk bezig geweest met een tweede tv op de slaapkamer , de oude was nog analoog en die deed het niet meer. Bij de nieuwe tv moest ook nog een box, die had Kes, onze schoonzoon nog, dus straks het een en ander nog even aansluiten en dan is dat ook weer gepiept. Toch ideaal als je schoonzoon hebt nog eens wat bewaard en ook nog zo handig is.

Gister weer nyt kuiert, rotweer en ok hat ik noch al wat pine, mar fandaach tussen de buien deur weer un kuierke maakt. Ferder bin ik besug weest met un nieuwe tv foar oppu slaapkamer de ouwe deed ut nyt meer die was noch analoog. Bij de nieuwe moest ok noch un box, die hat Kes, oanse skoanseun noch, dus straks ut iên en ander noch even anslute en dan is dat ok weer foar mekaar. Tog ideaal sun skoanseun dyt noc wellus wat bewaard en ok noch us reuse handug is.

top

woensdag 27 januari, 12.00 uur.

Gister geen dagboek. Heb gistermorgen nog een eindje gewandeld. Vandaag geen wandeling, ben moe en heb flink pijn. Morgen maar weer eens kijken of het weer wat beter gaat.

Gister gjin dachboek. Hef gistermorren noch wel un kuierke maakt. Fandaach ok gjin kuier, bin moêt en hef flink pine. Morren mar us kyke oft wat beter gaet.

top

maandag 25 januari,17.00 uur.

Ook vandaag weer een mooie dag. Moest vanmorgen met mijn hoortoestel naar de gehoordeskundige. Mijn linkeroor was al een paar dagen pijnlijk, het apparaat zat niet goed in mijn gehoorgang. Het was gauw klaar het een en ander moest een beetje worden bijgesteld. Daarna heb ik met Ika een wandeling gemaakt, en he is gelukt om drie en een kwart km te wandelen. Was bij thuiskomst wel moe en het was pijnlijk, maar toch als het goed weer is wil ik het morgen weer proberen.

Ok fandaach weer un moaie dach. Ik moest fanmorren naar de hoardeskunduge met myn linkerhoartoestel. Dat dee my al dachen seer in myn oor, ut sat nyt goêt in myn gehoargang. Ut was un klein klusje sat nyt goêt en moest wat bijsteld wudde. Derna hef ik tegare met Ika un kuierke maakt en ut is lukt om drie en un kwat km te lopen. Toen ik thuus kwam was ik wel moêt en ut was ok pynluk, mar tog ast goêt weer is wil ik ut morren weer probere.

top

zondag 24 januari,20.00 uur

Vanmorgen heerlijk wandelweer, had ook niet veel pijn dus een wandeling gemaakt van haast 3 km, en het ging goed. Vanmiddag heb ik genoten van de mooie schaatswedstrijden op tv. Ika was samen met haar zus een wandeling gaan maken door het Wilhelminapark.

Fanmorren hastikke fijn weer foar un kuierke,hat ok nyt su feul pine, kon dan ok hast un kuierke fan 3 km make en dat gong goêt. Fanmiddach hef ik genoaten fan de moaie skaatswetstryden oppu tv. Ika het tegare met hus zus un kuier maakt in ut Wilhelminapark.

top

zaterdag 23 januari,15.00 uur.

Vandaag ook gedeeltelijk weer een donkere dag, met een koude wind. Heb een korte wandeling gemaakt, het lopen was pijnlijk, ook een paar boodschappen gedaan en een bloemetje gehaald op een hele stille markt. Het was in de hele stad erg stil. Meer nieuws heb ik ook niet, vanmiddag schaatsen zitten kijken op tv.

Fandaach ok gedeelteluk weer un donkere kouwe wynuruge dach. Hef un kotte kuier maakt ut lopen  was pynluk, ok hef ik noch un paar boatskapkus deen en un bloemku haalt op un hele stille merk. In de hele stad wast trouwens stil. Meer nieuws hef ik ok al nyt, fanmiddach hef ik naar skaatsen op tv keken.

top

vrijdag 22 januari, 14.00 uur.

Mooi weer deze morgen, heb meteen maar weer een wandeling gemaakt. Deze keer ongeveer 2 km, het ging niet zo goed, maar toch wel even weer een leuke route. Daarna ben ik achter de computer gedoken om wat oude foto’s op te zoeken bij mijn wandeling. Ook bleek nu wel weer dat ik mijn verzameling oude foto’s eens helemaal moet uitzoeken en op straatnaam in mappen moet doen, heel veel mappen heb ik al gemaakt maar dan moeten wel de juiste foto’s in de juiste mappen om het zoeken wat makkelijker te maken. Dus voor de komende tijd weer een mooi karweitje.

Moai weer disse morren,hef gelyk weer un kuierke maakt. Disse keer gong ut nyt su goêt dus ist mar un kuierke fan 2 km wudden, mar tog wel weer un leuke route. Derna bin ik agter de kompjoeter kropen om wat ouwe foto’s bij myn kuierke tu soeken. Nou bleek tog alweer dat ik al myn ouwe foto’s us goêt uutsoeke mut en op straatnaam in mappen stoppe mut. Ik hef al aadug wat mappen maakt mar nou mutte noch wel de goeie foto’s inne goeie mappen komme. Un moai putsju foar de kommende tyd.

top

donderdag 21 januari 13,30 uur.

Vanmorgen samen met Ika de stormachtige wind getrotseerd en een wandeling van 2 km gemaakt. We hebben eerst bij vrienden van ons, de van der Bergjes, die in de Sjarketorenstraat wonen wat weekbladen in de brievenbus gestopt. Vandaar ging, met de wind in de rug onze wandeling over de Prinsengracht, door wat wij het haventsje noemen, (heet al Koopmansgracht), bij de Harinxmabrug overgestoken en via de Hooiblokstrtopaat naar de Singel gelopen.Het laatste stukje van onze wandeling, de Singel was tegenwind, maar het weer was goed, dus toch een leuke wandeling. We stapten net ons huis binnen en daar was vriend Jan met onze boodschappen. Fantastisch dat hij elke week onze boodschappen doet en bezorgd vooral in deze moeilijke tijd. Daar zijn wij als een al wat ouder echtpaar heel erg blij mee.

Fanmorren tegare met Ika deur de storm un kuierke maakt fan ongefeer 2 km. Bij frienden fan oans, de v/d Bergjes, in de Sjarketorenstraat, hewwu wat weekbladden in de briêvebus stopt fan der gong oanse kuier over de Prinsengracht, deur wat wij ut haventsju noeme (hiet Koopmansgracht)  toen binne wu bij de Harinxmabruege overstoken en via de Hooiblokstraat naar de Singel loapen. Ut laaste stukje fan oanse kuier hadden wu kompleet inne wyn, mar ferder wast goêt weer, dus tog wel un leuk kuierke. Wu stapten krek oans huus binnen en der was friend Jan ok al met oanse boatskappen. Fantasties dat hij tog elke week weer al oanse boatskappen doêt, seker in diss minne tyd. Der binne wij dan as al wat ouwer egtpaar dan ok hatstikke bliêt met.

top

woensdag 20 januari,14,00 uur.

Vanmorgen weer een bezoekje aan mijn manueel therapeute gebracht. Ze heeft weer even flink haar best gedaan dus gaat het lopen de komende dagen vast  weer wat beter hopen we, met wat minder pijn en wie weet kan ik de 3,5 km grens halen. Het waaide hard toen ik er vanmorgen naar haar toe liep. Op de terugweg naar huis ben ik dan ook door wat andere straten gelopen dat was wel een eindje om maar lekker uit de wind. Bij mijn route heb ik een paar oude foto’s gezocht dan zie je meteen nog een stukje oud Sneek.

Fanmorren weer un besoekje brogt an myn manueel therapeute. Su het weer even flink hur best deen, dan gaet ut lopen de kommende dachen vast weer wat beter hope, met wat minder pine en wie weet een wat groatere afstaen sun 3,5 km, wu salle ut siên. Ut waaide hat fanmorren toe ik naar hur toe liep. Oppu weromwech hef dan ok un andere route nomen, dat was wel un stukje langer mar ik liep lekker uut de wiên. Bij myn kuierke hef ik un paar ouwe fotootsjus sogt, dan siên ju gelyk noch un stukje oud Sneek.

top

dinsdag 19 januari, 13,30 uur.

Ja daar was het vanmorgen een poosje droog, dus gauw de schoenen aan en wandelen maar. Wat kan ik dat merken als ik een dag niet heb gewandeld, dan heb ik als ik begin te lopen eerst hele stijve bovenbenen en al vlug wordt het ook pijnlijker. Soms eens even stil staan wil nog wel eens helpen tegen de pijn en dat doe ik dan ook. Toch heb ik weer een dikke 2 km gelopen in een half uur, voor mijn doen is dat toch knap. Heb ook met plezier een stapel Terschellinger weekbladen door gelezen en kwam zo namen van verschillende oude bekenden tegen. We hebben dan ook 45 jaar onze vakantie op Terschelling gevierd en ook nog veel keren in voorjaar of herfst op uitnodiging op het eiland geweest, voor ons was het altijd een beetje thuiskomen op Terschelling. Helaas zit de kans om nog eens een weekje naar dit mooie eiland te gaan, er om gezondheidsredenen niet meer in. Vandaag is ook de begrafenis van Joop Mulder de grote organisator van het Oerol festival.

Ja, der wast fanmorren un skoftsju droog, dus gauw de skoenen an en kuiere mar. Wat kan ik ut merke as ik un dach nyt lopen hef, dan hef ik as ik begin te loapen eerst hele styve bovenbenen en al gauw wut ut dan ok pynlukker. Soms us even stilstaen wul noch wel us helpe teugen de pine en dat doên ik dan ok wel. Tog hef ik weer un dikke 2 km lopen in un half uur den dat is foar myn doên knap. Hef ok weer met plesier un stapel Terschellinger weekbladden deur lesen en kwam weer namen teugen  fan veskillende ouwe bekenden. Wu hewwu dan ok sun 45 jaar altyd oanse fakaansies op Terschelling deurbrogt. Ok int foar of najaar gongen we der op uutnogiging faak heen, foar oans was Terschelling altyd un bitsju thuuskommen. Jammer genoech sit ut dur om gesondhydredenen nyt meer in om noch us un weekje op dit moaie eilaan te wezen. Fandaach is ok de begraffenis fan Joop Mulder de groate man fan ut Oerol festival.

top

maandag 18 januari, 17.00 uur.

Ook vandaag weer een waterkoude en grijze dag met vanmorgen eerst regen. Dus vandaag geen wandeling gemaakt, vind dat altijd jammer. Ook denk ik  dat een flinke wandeling er morgen ook niet in zit, want de voorspelling is veel regen. Maar vandaag kreeg ik weer aardig wat lectuur aangeleverd, een stapeltje tijdschriften Alde Fryske Tsjerken en twee enveloppen met weekbladen de Terschellinger. Dus de eerste dagen heb ik weer wat ander leesvoer dan een boek of E-reader.

Ok fandaach weer un waterkouwe en griese dach met fanmorren eerst regen. Dus fandaach gjin kuierke maakt, en dat fien ik altyd jammer. Ok dink ik dat un flinke kuier dur morren ok nyt in sit want de foarspelling is andus nyt as regen. Mar fandaach kreeg weer aardug wat leesfoer anleferd, un stapeltsju tydskriften Alde Fryske Tsjerken en twee enveloppen met weekbladden de Terschellinger. Dus de eeste dachen hef ik weer was andus tu lesen dan boeken of un E-reader.

top

zondag 17 januari 17.00 uur.

Sneeuw weer weg vanmorgen en het is een mooie dag geworden. Vanmorgen samen met Ika een leuke wandeling gemaakt van 2,5 km, een mooie afstand op onze leeftijd en ik met de wandelstok. Onderweg weer een paar fotootjes gemaakt. En vanmiddag weer met veel plezier naar het schaatsen gekeken.

De sneeuw is weer weg fanmorren en ut is un moaie dach wudden. Fanmorren , tegare met Ika un leuke kuier maakt fan 2,5 km un moaie afstaan foar oans op disse leeftyd en ik met de wandelstok. Onderwech hef ik noch wat foto’s maakt. En fanmiddach weer met plesier naar ut skaatsen keken.

top

zaterdag 16 januari, 17.00 uur.

Weer een donkere koude dag, en nu sneeuwt het, geen grote vlokken maar fijne sneeuw, maar toch het is wit. Verder lekker naar het schaatsen gekeken. Een rustige dag.

Weer un kouwe donkere dach, en nou sneeuwt ut, gjin groate flokken maar fyne sneeuw, mar tog ut is wit. Ferder lekker naar ut skaatsen keken, un rustug dachju fandaach.

top

 

vrijdag 15 januari,17.00 uur

Vandaag weer een donkere dag, met vanmorgen zo nu en dan een ietsje wat op sneeuw leek, koud was het niet. Daarom na de koffie maar weer een wandelingetje gemaakt. Ika was met haar zus ook even naar de drogisterij in de stad. Mijn wandeling was weer ietsje meer dan 2 km. Meestal loop ik ongeveer door hetzelfde stadsgedeeltemijn rondje maar wel altijd door een paar andere straatjes, zo ook vandaag. Ook nu heb ik er weer heb ik er wat oude foto’s bij gezocht.

Fandaach weer un donkere dach, met fanmorren su nou en dan un ietstju wat op sneeuw leek, koud wast nyt. Derom hef ik na de koffie mar weer un kuierke maakt. Ika was met hur zus ok even naar de srad moest naar de drogisterij. Myn kuierke was weer un ietsju meer dan 2km. Meestentyds loop ik ongefeer deur utselde gedeelte fan de stad mar altyd deur un paar andere straatsjus, dus fandaach ok. Nou hef ik ok weer bij myn kuier wat ouwe foto’s sogt.

top

donderdag 14 januari, 17.00 uur

Een mooie dag vandaag met een lekker winters weertje. Heb alleen niet veel kunnen wandelen want er stond een bezoekje aan de ICD-deskundige op het programma vanmorgen. Ik moest om kwart over elf in het ziekenhuis zijn, ik was ook al snel aan de beurt en nadat alles was getest en gecontroleerd stond ik na een kwartiertje weer buiten. Alles was in orde en de batterij kon nog zes jaar mee, dus voorlopig kan ik weer even vooruit. Janet heeft me even gebracht en Ika was ook even mee en oen ik even in het ziekenhuis was hebben ze samen in de omgeving een wandeling gemaakt. Ook zijn we nog even in het Wilhelminapark geweest.

Un moaie dach fandaach met un lekker winters weerku. Hef allienug nyt feul kuiert want dur ston un besoekje an de ICD-deskunduge op ut programma fanmorren. Ik moest om kwat ovver elf int siekenhuus weze, ik was ok al gauw an de beurt en nadat su alles testen en kontroleerd hadden ston ik na un ketierku weer buten. Alles was in orde en de batterij kon ok noch zes jaar met, dus foarloapug kan ik weer even foaruut. Janet het mie even brogt en Ika was ok met en toen su met mij besug waren hewwu sy tegare un kuierke in de omgeving maakt. Ok binne wu noch even int Wilhelminepark weest.

top

woensdag 13 januari, 17.00 uur.

Vanmorgen tijdens mijn wandeling door een uitgestorven binnenstad kwam ik een vriend tegen Gelmer. Gelmer is nu al jaren getrouwd met Nienke. Ik ken hun beidjes al van jaren terug, uit die tijd dat ik nog 100 procent gezond was. In die tijd deed ik wel eens een leuk klusje voor een organisatiebureau Friesland Events. Daar ontmoette ik voor het eerst Nienke. Samen met Nienke en o.a. Gelmer deden we dan een speurtocht door Sneek, een Grutte Pier speurtocht. Tijdens deze speurtocht kregen de deelnemers verschillende opdrachten o.a. een inburgering Fries, allemaal gekheid natuurlijk ik deed dan meestal het Friese gedeelte en Nienke of Gelmer het Hollandse gedeelte, wat hebben we toen wat afgelachen. Dus je begrijpt, dat was even bijkletsen vanmorgen dan wordt een wandeling in een stille stad ineens weer leuk. Het leukste van alles is dat je even leuke herinneringen op kan halen en daar later als je weer thuis bent nog eens even kan nagenieten en dat is in deze coronatijd beslist de moeite waard.

Fanmorren tiedus myn kuier deur un uutsturven binnestad kwam ik un friend teugen Gelmer. Gelmer is nou al jaren trouwt met Nienke. Ik ken hun beitsjus al fan jaren terug, uut die tyd dat ik noch 100 prosent fit was. In die tyd deed ik wel us un leuk klusje foar un organisasieburo Friesland Events. Der maakte ik foar ut eerst kennus met Nienke. Tegare met Nienke en o.a. Gelmer deden wu dan un speurtogt deur Sneek, un grutte Pier speurtogt. Tiedus disse speurtogt kregen de deelnimmers veskillene opdragten o.a. un inburgering Fries, allemaal flauwe kul natuurluk, ik dee dan meestal ut Friese gedeelte en Nienke of Gelmer ut Hollandse gedeelte, in die tyd hewwu heel wat ouw lagt. Dus je begrype wel, dat was even bijprate fanmorren. Dan wut un kuierke deur un stille stad iniênen weer leuk. Ut leukste fan alles dat je dan even leuke herinneringen ophale en as dan dan later thuus binne dan noch even nagenyte en dat hewwu ju wel noadug in disse rottuge corona tyd.

top

dinsdag 12 januari, 17.00 uur.

Vanmorgen om elf uur was het weer tijd voor een vitamine B12 injectie, hiervoor hoef ik niet meer naar de huisarts, dit komen ze iedere maand bij ons thuis. Daarna moest ik naar de gehoorwinkel voor mijn hoortoestel, dit moest een beetje aangepast worden want iedere keer als ik mijn mondkapje afdoe dan neemt het elastiek van het mondkapje mijn hoortoestel mee. Soms blijft het dan halverwege hangen op het valt er helemaal uit, maar ook dat is weer opgelost. Daarna heb ik nog een korte wandeling gemaakt, er waren niet veel mensen op straat, ook op de markt was het rustig.

Fanmorren om 11 uur wat weer tyd foar myn maandelukse vitamine B12 injeksie, hyr foar hoef ik nyt meer naar de huusdokter su komme hyr foar elke maand bij oans thuus. Derna moest ik naar de gehoarwinkel foar myn hoartoestel, dit moest un bitsju anpast wudde want iedere keer as ik myn  moankapku ouwdoên nam ut elestykje fan ut kapku myn apperaatsju met. Soms bleef ut dan halverwege hangen of ut flikkerde oppu straat, mar dat hewwu su even foar mij oplost. Derna hef ik noch un kot kuierke maakt, straat en oppu merk wast rustug hast gjin meensen.

top

maandag 11 januari, 20.00 uur.

voor vandaag weinig nieuws, weer donker en koud weer. heb weer gewandeld, ongeveer 2 km maar flink wat pijn vandaag.

foar fandaach gjin nieuws, weer donker en koud weer,hef fanmorren noch 2 km lopen mar fandaach hef ik flink wat pine.

top

zondag10 januari, 18.00 uur.

Net als de afgelopen dagen, ook vandaag weer een donkere en koude dag en dan maak je een wandeling door een stille haast uitgestorven stad, nee, dat was niet echt genieten. Had ook mijn camera vergeten dus een fotootje maken was er ook niet bij. Toen ik thuiskwam zei ik dan ook, op deze manier een wandeling maken hoeft ook eigenlijk niet meer, ik moet lopen daarom ga ik, maar voor de gezelligheid of het mooie weer dat is er niet meer bij. Om toch mijn dagelijkse krabbeltje een beetje op te fleuren maar een paar foto’s uit de oude doos van die straten waar ik vanmorgen heb gewandeld.

Krek as de afloapen dachen wast ok fandaach un donkere en kouwe dach en dan kuier ju deur un stille hast uutsturven stad, nou dan is de lol dur wel gauw af, nyt egt genyten. Hat ok noch myn kamera vegetern, dus un fotootsju make was dur ok nyt bij. Toen ik thuus kwam zei ik dan ok, nou op disse manier un kuierke make hoeft om mij ok nyt weer. Ik mut lope, derom gaen ik, mar foar de gesellughyd of ut moaie weer hoef ju ut nyt meer te doên. Om tog myn dagelukse krabbel wat fleuruger te maken mar un paar foto’s uut de ouwe doas fan straten wer ik deur lopen bin.

top

zaterdag 9 januari,17.00 uur.

Vanmorgen was het hier en daar nog wat glad op straat toen ik een ommetje maakte. Op de terugweg naar huis heb ik op het Grootzand een bloemetje gehaald. Normaal staan hier op zaterdag altijd wel wat kramen maar ja, nu in coronatijd kan dat natuurlijk niet, dus was het maar een stille bedoening, overal in de stad was het stil. Vanmiddag heb ik wat zitten lezen en ben nog een poosje bezig geweest met mijn verzameling oude foto’s, maar veel zin heb ik vandaag niet, wel weer veel pijn.

Fanmorren wast hyr en der noch un bitsju glad oppu straat toen ik un kuierke maakte. Oppu weromreis naar huus was ik noch even op ut Groatsaan om un bloemke te halen. Normaal sraen hyr op saterdach allemaal kramen mar ja, nou met die corona mach dat natuurluk nyt, ut was der dus mar un stille bedoêning, trouwus overal inne stad is stil. Fanmiddach hef ik wat sitten tu lesen en bin ok noch eefkus met myn ouwe foto’s besug weest, mar feul nogt hef ik dur fandaach nyt an, wel weer flink wat pine.

top

vrijdag 8 januari, 15.00 uur.

Vanmorgen ondanks vrij veel pijn toch nog een eindje gewandeld. Het was mooie weer voor een wandeling, had dan ook graag nog wat verder gewandeld, maar de pijn liet dat niet toe. Ben nu begonnen om hele oude foto’s en ansichtkaarten in mappen met straatnamen te doen en proberen op jaartallen van poststempels te ontdekken bij de ansichtkaarten, dit kost heel veel tijd.

Fanmorren, ondanks de pine tog un eintsju kuiert, ut was moai weer foar un kuierke, hat wel graach wat verder lopen mar dat lukte deur  de pinen nyt. Bin nou begonnen om hele ouwe foto’s en ansigtkaten in mappen met de straatnamen tu doên, en ok probere om der jaartallen fan poststempels bij te soeken, mar dat falt noch nyt met.

top

 

donderdag 7 januari, 15.00 uur.

Vanmorgen heen en terug gewandeld naar onze dochter Janet, op de Leeuwarderkade. Dit was een beetje te veel van het goede. Het is met elkaar een 3km lopen maar altijd een dag na een behandeling door de fysio is dat eigenlijk wat een te lange afstand, daarbij kwam ook nog dat ik wat last van mijn ingewanden had, dus vanmiddag maar even rustigjes aan op de bank en een dutje gedaan. Hopelijk gaat het morgen weer wat beter, heb nu flink wat pijn, dus morgen maar weer wandelen als het goed weer is en ik hopelijk niet al te veel pijn heb.

Fanmorren heen en terug kuiert naar oanse dogter Janet, oppu Leeuwarderkade. Dit was dink ik un bitsju tefeul fan ut goeie. Ut is met mekaar sun 3 km lopen mar altied un dach na de behanneling bij de fysio is dat eigeluk un bitsju un te lange afstaen, derbij komt ok noch dat ik weer wat last fan myn ingewanden hef, dus fanmiddach mar eefkus wat kalm an oppu bank en un tukje deen, hef nou flink pine. Hopeluk  morren mar weer un eintsju kuiere ast goêt weer is en ik nyt su feul pine meer hef.

top

woensdag 6 januari, 18.00 uur.

Vanmorgen om half elf voor het eerst in het nieuwe jaar weer een behandeling van mijn manueel therapeute gehad, het is na de behandeling eerst weer behoorlijk pijnlijk. Na de behandeling ben ik weer via een omweggetje naar huis gewandeld en zo toch weer 2,5 km gelopen. Vanmiddag toch maar even een drie kwartier rustig zitten lezen. Daarna weer wat fotomappen opgeschoond en nog twee mooie oude plaatjes gevonden van de Kolk bij de waterpoort. Op de ene prent staat het buurtscheepje Johanna Jacoba nog op wat vroeger de beurtvaart onderhield tussen Sneek en IJlst. Tegenwoordig vaart het zomers nog met gezelschappen.

Fanmorren om half elf foar ut eerst int nieuwe jaar weer un behanneling fan myn manueel therapeute hat, ut is na de behanneling eerst faak noch wel wat pynluk. Na de behanneling bin ik noch un hoekje omloapen foar ik naar huus ging en su hef ik tog weer 2,5 km lopen. Fanmidach hef ik eerst tog mar un drie ketierkus rust nomen. Derna weer wat fotomappen opskoand en noch twee moaie ouwe plaatsjus fonnen fan de Kolk. Op ut iêne plaatsju ston de Johanna Jacoba noch op wat froeger de beurtvaart tussen Sneek en Drilst onderhield. Teugenwoardug faart ut somers met geselskapkus.

top

 

 

dinsdag 5 januari, 20.00 uur.

Zoals elke dag, vanmorgen toch weer een eindje wandelen, ik was het eigenlijk niet van plan want ik was eerst vanmorgen even naar de bakker om een brood te halen en toen vond ik het koud, toch ben ik weer een eindje gaan wandelen. Ik was nog maar net onderweg toen het begon te regenen en besloot toen om mijn wandeling ietsje in te korten, toch ben ik nog flink nat geworden. Vanmiddag kregen we bezoek van onze oudste kleinzoon en dat is voor opa en oma natuurlijk heel erg leuk. Tegen zes uur is hij weer vertrokken naar Groningen waar hij studeert. Ben ook weer met opschonen van de PC bezig geweest en vond in een mapje met allerhande foto’s en ansichtkaarten een kaart met een poststempel uit 1912 en eentje uit 1930. De komende dagen zal ik op deze plaats nog een paar plaatsen.

Su as elke dach, fanmorren tog weer un eintsje kuiert, ik was ut eigeluk nyt fan plan want ik was eerst even naar de bakker weest  om un broad tu halen en toen von ik ut mar koud, tog hef ik mar un kuierke maakt. Ik was noch mar krek op pad toen ut begon te regenen en besloat ik om myn togje mar wat in te kotten, tog bin ik noch flink nat wudden. Fanmiddach kregen wu besoek fan oanse kleinseun en dat is natuurluk foar oma en opa hatstikke leuk. Teugen zes uur is hij weer fetrokken naar Groningen wer hij studeert. Ik bin ok noch even besug weest met ut opskoanen van de PC en fon ik un mapke met allerhande foto’s en aansigtkaarte, un kaat met un poststempel uut 1912 en iên met un stempel uut 1930. De kommende dachen sal ik dur noch us un paar op myn dachboek sette.

top

maandag 4 januari, 17.00 uur.

Donker en grijs buiten met een koude stevige wind. Toch vanmorgen weer een wandeling gemaakt en dat was een koude wandeling, ondanks dat ik handschoenen droeg kreeg ik koude handen en vooral mijn rechterhand want die had de wandelstok vast. Het lopen was nog flink pijnlijk maar het ging weer veel beter dan gister. Verder ben ik druk bezig met het opschonen van mijn PC en eens flink orde te scheppen in mijn foto en documenten mappen.

Donker en grys buten fandaach met un kouwe en stevege wyn. Toch fanmorrren weer un kuierke maakt en dat was un koud kuierke, dat kan ik je wel vetelle. Al hat ik haanskoenen an ik kreeg kouwe hannen, foaral de regterhaan want der hou ik de wandelstok met fast. Ut lopen was weer pynluk mar ut gong aardug beter dan guster. Ferder hef ik ut druk met ut op skoanen fan myn PC, us even flink orde skeppe inne fotomappen en dokumenten.

top

zondag 3 januari, 18.00 uur.

Was vanmorgen goed wandelweer maar mijn benen wilden vanmorgen niet, wel heb ik zo ongeveer 1,5 km gewandeld maar het was pijnlijk. Thuis gekomen heb ik eerst maar twee pijnstillers ingenomen. Vanmiddag heb ik een externe verbinding gemaakt tussen mijn laptop en de gewone PC. Daarna heb ik de belangrijkste mappen zoals afbeeldingen en documenten, gesynchroniseerd met een klein programaatje wat ik heb gedownload. Ik deed het altijd op de manier van een kopie maken en daarna plakken op een externe schijf, maar met dit programma gaat het allemaal wat vlotter, dus mijn tijd toch weer goed besteed en me niet verveeld.

Was fanmorren goêt kuierweer en ik bin dan ok weer even op pad weest ongeveer 1,5 km mar ut was un pynlukke bedoening. Toen ik weer thuus was hef ik gelyk twee pynstillers nomen. Fanmiddach hef ik un eksterne vrbyning maakt tussen myn leptop en myn gewoane PC. Derna hef ik al myn belangryke mappen su as afbeeldingen en dokumenten syngroniseerd naar un eksterne hadde skiêf. Dit hef ik deen met un klein programmaatsju wat ik downloaden hef. Met dit programma gaet ut wat vlotter, dus myn tied tog weer goêt besteed en mie nyt verfeeld.

top

zaterdag 2 januari, 14,30 uur.

Mooi weer vanmorgen, heb een korte wandeling gemaakt en een bezoekje gebracht aan vrienden van ons die hier in de buurt wonen. Hier heb ik een kopje koffiegedronken en vandaar weer naar huis gewandeld. Heb zojuist mijn laptop op het bureau neergezet en zal deze eens flink onderhanden nemen, dat houdt in, opnieuw installeren van windows en office, want hij is aardig traag aan het worden. Dit is wel weer een hele klus maar meestal worden ze na een nieuwe en schone installatie wel weer flink wat sneller. Dus een leuk karweitje op zaterdagmiddag.

Moai weer fanmorren, ik hef un kotte kuier maakt en un besoekje brogt an frienden fan oans die hyr inne buurt woane. Hyr hef ik un kopku koffie dronken en fan der bin ik weer naar huus kuiert. Hef su krek myn leptop op ut buro setten en sal disse us flink onder hannen nimme, dit houd in, helemaal oppenij  windows en office dur opsette, want hij begint aardug traag tu wudden. Dit is weer un leuk klusje en meestentyds wut hij na sun skoanmaakklusje weer aardug wat sneller. Dus un leuk klusju oppu saterdachmiddach.

top

vrijdag 1 januari, 2021 17.00 uur.
Nieuwjaarsdag.

Het oude jaar, 2020, zit erop, niet een mooi jaar maar, we zullen het ons nog lang blijven herinneren. Maar het is nu de eerste dag van het nieuwe jaar en ondanks de corona gaan met frisse moed aan 2021 beginnen. Vanmorgen heb ik mijn eerste wandeling in het nieuwe jaar gemaakt, een wandelingetje van 2 km, dat was voor deze 1ste dag van het nieuwe jaar wel voldoende. Hopelijk kan ik in dit jaar weer veel wandelingen maken, misschien zo nu en dan eens zonder pijn en dan wat langere afstanden.

Ut ouwe jaar 2020 sit er op, nyt un moai jaar en we salle ut ons lang herinneren bliêve. Mar ut is nou de eerste dach fan ut nieuwe jaar en ondanks de corona gaen wu der met frisse moêd teugen an. Fanmorren hef ik myn eerste kuierke in ut nieuwe jaar al weer maakt, ongefeer 2 km, dat was foar de 1 ste dach fan ut nieuwe jaar wel genoech. Hopeluk kan ik in dit jaar weer flink wat kuierkus make en dan hopeluk met wat minder pine en wat langere afstanden.

top