December 2020

vrijdag 31 december, 15.00 uur.

Ika en Harm wensen jullie een fijne jaarwisseling
en een gezond Nieuwjaar.

Ons koor Rolling Home, weer in de top 10 van Omrop Fryslân, deze keer op de achtste plaats met Frys om utens.

top

woensdag 30 december 14,00 uur.

Vanmorgen een mooi eindje gewandeld, het was mooi wandelweer. Wel was de wandeling een pijnlijke bedoening, maar gister heb ik door het slechte weer niet gewandeld en dan gaat het vaak een dag later weer moeilijker, dus vanmiddag maar even wat rust nemen.

Fanmorren un moai eintsju kuiert, ut was dur moai weer foar. Wel was de kuier un pynlukke bedoêning, mar gister hef ik deur ut minne weer nyt lopen en dan mut ju dat un dach later weer belije, dus fanmiddach mar even oppu bank uutruste.

Kerkgracht Sneek

top

dinsdag 29 december, 17.00 uur.

Was het gister een redelijk mooie dag, vandaag is het allemaal regen. Geen weer voor een wandelingetje. Die mensen die onderweg zijn, veel zijn het hier niet, lopen allemaal onder een paraplu of met de capuchon op. Nee, geef mij dan maar een beetje winterweer met een zonnetje en voor de sfeer een laagje sneeuw, en dan zo op naar de jaarwisseling. Maar leuk bedacht Harm, maar dat zit er niet in dit jaar denk ik. Vandaag weer wat met mijn website zitten prutsen, ben pagina’s aan het maken over onze stad, vroeger en nu. Dat doe ik aan de hand van oude en nieuwe foto’s met een kort stukje tekst erbij. Je kunt de pagina’s nu nog niet zien die zijn nog in bewerking.  

Wast gister knap weer, fandaach ist weer allemaal regen. Weer gjin kuierweer. Die meensen die onderwech waren en foar oans huus langs kwammen, ut waren dur nyt feul, liepen onder de paraplu of hadden de kapusjon op. Nee geef mij dan mar un bitsju winterweer met un sontsju en foar de sfeer un klein laagje sneeuw, en dan su op naar de jaarwisseling. Ja, leuk bedagt jonge, mar ok dat sit dur dis keer nyt in dink ik. Fandaach weer wat sitten te prutsen met myn websiede, bin nou bladsieden an ut maken over oanse stad fan froeger en nou. Dat doên ik anne haan fan ouwe en nieuwe foto’s met un kot preufelementsju dur bij. Je kenne su nou noch nyt bekyke want su binne noch in bewerking.

top

maandag 28 december, 17.00 uur.

Vandaag weer eens een droge dag met zelfs vanmorgen eerst ook zo nu en dan een zonnetje, heel wat beter dan de storm en regen van gister. Daarom vanmorgen een leuk eindje gewandeld door de binnenstad. Je komt bijna niemand tegen, alleen een hoop mensen in de auto. Dus weinig mensen, maar ja, wat heb je ook te zoeken in winkelstraten waar alle winkels dicht zijn. Zo gezellig als het vroeger was als ik ging wandelen zo stil is het nu, een praatje maken is er niet meer bij, of je moet al in jezelf gaan praten, maar dan denkt een enkeling die je tegenkomt bij zichzelf, hé die ouwe kerel begint ook een beetje dement te worden.

Fandaach weer us un droge dach met selfs fanmorren noch eefkus un sontsju, heel wat beter dan die storm en regen fan gister. Derom fanmorren mar un leuk eintsju kuiert deur de binnestad, ju komme hast gjin kop teugen allienug un hoop auto’s. dus hast gjin meensen, mar ja, wu he ju ok te soeken in un winkelstraat we alle winkels digt binne. Su gesellug ast froeger was as ik un blokje om gong su stil ist nou, un praetsju make is dur nyt meer bij, of je mutte wat in je jeself lulle, mar dan dinkt die enkeling die ju teugen komme, nou die ouwe begint ok un bitsju dement tu wudden.

top

 

zondag 27 december, 17.00 uur.

Donkere en waterkoude kerstdagen zijn weer voorbij, nu onderweg naar de jaarwisseling. Het is vandaag in ieder geval van binnen blijven want het stormt en regent de hele dag, ook morgen is het regenachtig alleen neemt de wind wat af. Dus vandaag binnen met een mooi boek van Hendrik Groen en ondertussen naar het schaatsen op TV kijken. Hopelijk morgen weer een wandelingetje maken.

Donkere en waterkouwe kerstdachen binne weer foarbij en nou gaêne wu op naar de jaarwisseling. Ut was fandaach in ieder gefal un dach fan binnen bliêve want ut stormt en ut regent de hele dach. Ok morren ist regenagtug mar de wyn su wat afnimme. Dus fandaach binnen met un moai boek fan Hendrik Groen en onderwyl naar ut skaatsen kyke op de TV. Hopeluk morren weer un kuierke make.

top

vrijdag 25 en zaterdag 26 december, 1ste en 2 de Kerstdag.

1 ste kerstdag was een sombere en trieste dag. Het was niet de bedoeling dat ik ging wandelen want we waren door Janet en Kes uitgenodigd. Terwijl ik nog zat te koffiedrinken kwam er een berichtje op Face Boek binnen van onze vrienden John en Dolores de Boer uit London Canada, daar viel op dat moment de eerste sneeuw, heel wat ander weer dan hier dus. Om vier uur haalde Kes, Ika op met de auto, en ik was ondertussen al wandelend onderweg naar hun huis op de Leeuwarderkade. Hier hebben we met zijn viertjes een gezellige avond gehad met een heerlijk dinertje en wel een Surinaams buffet. Surinaams eten had ik nog nooit gehad maar het was voortreffelijk. Later op de avond fijn zitten luisteren naar mooie muziek uit de jaren 60 en 70. Een fijne eerste kerstdag, normaal was het al bijzonder maar in deze coronatijd heel bijzonder.

2 de kerstdag, samen gezellig thuis. Vanmorgen heb ik wel een eindje gewandeld, het was toen nog droog maar de wind was al krachtig en het was waterkoud. Vanmiddag hadden we een heerlijk kerstdiner en ondertussen regende het pijpenstelen. Gister kregen we allebei nog een mooi kerstcadeautje, allebei een boek, Ika een gedichtenboek en ik het derde boek van Hendrik Groen, hier heb ik vanmiddag een poosje in zitten lezen, een prachtig boek vol humor.

1 ste kestdach weer un sombere en trieste dac. Ut was nyt myn bedoêling om un kuierke te maken want we waren deur Janet en Kes uutnoadugd. Terwyl we satten te koffiedrinken kreeg ik un face boek berigju fan oanse frienden John en Dolores uut London Canada, der fiel op dat moment de eerste sneeuw, heel ander weer dan hyr dus. Om vier uur haalde Kes met de auto Ika op en ik hat besloaten om naar hun huus oppu Leeuwardekade te lopen. Hyr hewwu met sien vieren un heel geselluge afend hat met un heerluk dinertje en wel un Surinaams buffet. Nou hat ik noch noait Surinaams eten proeft mar ut was heerluk. Later oppu afend hewwu noch fijn stten tu luusteren naar moaie musiek uut de jaren 60 70. Un fijne kerstdach, normaal wast al bysonder weest mar in disse coronatyd heel bysonder.

2 de kerstach gesellug tegare thûs. Fanmorren hef ik noch un eintsju kuiert, ut was toen noch droog  mar de wyn haalde al flink an en ut was waterkoud. Fanmiddach hadden wu un heerluk kerstdinee en ondertussen regende ut pypestelen. Gister kregen wu allebijde noch un kerstkadootsju, Ika un gedigteboek en ik ut derde boek fan Hendrik Groen, hyr hef ik fanmiddach un poaske in sitten te lesen, un pragtug boek vol humor.

top

donderdag 24 december, 20.00 uur.

Gister geen dagboek, heb niets beleeft, het regende de hele dag, heb wat gelezen en een beetje met mijn website zitten prutsen. Vanmorgen heb ik wel een klein eindje gewandeld en nog een paar kerstkaarten op de bus gedaan. Zojuist heb ik nog een lange kerstmail naar oude vakantievrienden gestuurd en dat was het wel voor vandaag.

Gister gjin dachboek, hef niks beleeft, ut regende de hele dach, hef wat sitten te lezen en wat met myn websiede sitten te prutsen. Fanmorren hef ik wel un eintsju kuiert en noch wat kerstkaten oppu bus brogt. Su krek hef ik un lange kerstmeel naar ouwe fakaansiefrienden stuurt en dat wast foar fandaach.

top

maandag 21 december, 17.00 uur.

Vanmorgen tijdens een droge bui nog een stukje gewandeld. Maar al gauw weer naar huis gegaan want het begon vies te regenen en met de wind tegen was het koud en uiteraard flink nat. Vanmiddag aan de bladzijde Hier en Nu van mijn website een aantal foto’s van de Kolk bij de waterpoort toegevoegd.

Fanmorren tydus un droge bui noch even un loopku maakt. Mar al gauw weer naar huus want ut begon vies tu regenen en dan met de wyn teugen wast koud en uteraard flink nat. Fanmiddach an de bladsiede Hier en Nu, van myn websiede weer wat fotootsjus fan de Kolk bij de waterpoort toefoegd.

top

zondag 20 december, 16.30 uur.

Op deze zondagmorgen een wandeling van 2 km gemaakt door een stille stad. Een paar kinderen op de fiets op het Oosterdijk, een echtpaar dat de hond uitliet, drie auto’s een man in een scootmobiel, een jongedame met hond, een oude dame achter een rollator en ik zelf met vriend wandelstok, dat was alles op een mooie zondagochtend. Zojuist keek ik even uit het raam over het Hoogend, en wat zag ik een stille straat en een vieze fontein die mistroostig voor zich uit staat te staren.

Op disse sundachmorren un kuierke fan sun 2 km maakt deur un stille stsd. Un paar kienderkus oppu fiets op ut oasterdyk, un egtpaar die hun hontsju even uut lyt, drie auto’s, un man in un skoetmobiel, un jongedame met hut hoan, un ouwe dame met hur rollator en ik self met friend wandelstok, dat was alles op disse moaie sundachmorren. Krek keek ik even uut ut raam over ut Hoogend, en wat siên ik, un stille straat en un smeruge fontein die mistroastug foar um uut staat tu staren.

top

zaterdag 19 december, 17.00 uur.

Vandaag weer een wat trieste dag, begon de dag met wat zon en een harde wind, vanmiddag weer wat regen. Vanmorgen een paar boodschapjes gedaan en nog even naar de markt om een bloemetje. Een gek gezicht eigenlijk zo op de markt, langs het water de kramen van de marktkooplui en langs de straat alle winkels dicht. Erg veel publiek was er ook niet op de markt, nee het is maar een saaie boel in deze coronatijd, maar we houden vol.

Fandaach weer wat un trieste dach, ut begon fanmorren met un sontsju en hadde wyn,  fanmiddach weer wat regen. Fanmorren weer un paar boatskapkus deen en noch even oppu merk un bloemku haalt. Eigeluk un gek gesigt , langs  ut water de kramen fanne merkkooplui en langs de straat alle winkels digt. Feul meensen waren dur ok nyt oppu merk, nee ut is mar un dooie boel in disse coronatyd, mar wu houwe fol.

top

vrijdag 18 december, 17.00 uur

Vanmorgen nog weer een paar kerstkaarten rondgebracht en haast 2,5 km gelopen, maar na de fysiobehandeling van gister viel het toch nog niet mee. Lopend door de Johan Willem Frisostraat zag ik dat daar op verschillende plaatsen de straatstenen verwijderd zijn en zelfs een paar parkeerplaatsen zijn verwijderd en ze waren drukdoende met het inzaaien van gras en wie weet worden er ook nog struiken geplant, wat meer groen is nooit weg. Hopelijk beginnen ze ook nog eens op Hoogend met het verwijderen van een paar parkeerplaatsen en het planten van wat bomen en struiken, 5 minuten lopen van hier is een parkeergarage die ruimte genoeg biedt aan honderden auto ‘dus die vijf parkeerplaatsen konden best veranderen in mooie plantenbakken.

Fanmorren noch weer  wat kersrkaten ront brogt en hef toen hast 2,,5 km lopen, mar na de fysio fan gister viel my dit toch wel wat teugen. Su lopend deur de Johan Willem Frisostraat sag ik dat dur op veskillende plakken flinke straatstukken stiênvrij maakt waren en su waren der druk doênde met ut inzaaien fan gras en wie weet komme dur ok noch wel wat struukjes, wat meer groên is noait fut nou. Hopeluk beginne su ok noch us op ut Hoogend met ut fut halen fan die paar parkeerplakken. Vijf minuten lopen is un groate parkeergaraasje  der is ruumte genoech, dus die vijf parkeerplakjus hyr kenne su best verandere in moaie bloembakken.

top

donderdag 17 december, 18.00 uur.

Vanmorgen moest ik naar de manueel therapeute. Toen ik er heen liep was het nog droog, maar na de behandeling wat ik nu nog goed voel, moest ik door een dikke bui naar huis lopen. Het is alweer een hele poos geleden dat ik een behandeling heb gehad, daarom is het vandaag allemaal wat pijnlijk, maar ja, het spreekwoord zeg, Wie mooi wil gaan moet pijn uitstaan, dus daar zullen we het dan vandaag maar op houden.

Fanmorren moest ik naar de manueel therapeute. Toen ik dur heen liep wast noch droog, mar na de behanneling wat ik nou noch best foêle ken, moest ik deur un dikke bui naar huus lope. Ut is alweer un skoft leden dat ik un behanneling hat hef, der om ist fandaach allemaal weer wat pynlukker, mar ja, Wie moai gaen wil, mu dur wat foar over hewwu. Laat oans ut der foar fandaach mar op houwe.

top

woensdag 16 december, 20.00 uur

Alweer drie dagen verder sinds mijn laatste stukje dagboek. Maar alles heeft vaak wel een reden en dus bij mij ook. Je wilt als het goed weer wel eens een eindje wandelen, je wilt toch wel graag naar vrienden en kennissen een kerstkaart sturen en daar moeten dan enveloppen met adressen bij en natuurlijk een postzegel. Dat vraagt allemaal nogal wat tijd. Nu kon ik mooi tijdens mijn wandelingen bij verschillende vrienden en kennissen in de buurt een Kerstkaart in de brievenbus stoppen en op die manier kon ik alles mooi een beetje combineren. De grootste drukte is nu achter de rug en kan ik binnenkort weer met de website verder want op de pagina Toen en nu moeten weer wat verhaaltjes en foto’s komen. O, ja, tijdens een van mijn wandelingen heb ik nog een paar leuke foto’s gemaakt van een mooi versierde etalage.

Alweer drie dachen ferder sins ik myn laaste stukje skreven hef in myn dachboek. Mar alles het vaak wel un reden en dus bij mij ok. Ju wulle ast goêt weer is graach un eintsju lope, ju wille tog ok eigeluk wat Kerstkaten naar jr frienden en kennussen sture en der mutte dan enveloppen met adressen en natuurluk un possegel bij. Dat fraagt allemaal nogal wat tyd. Nou kon ik moai tydus mien kuierke bij veskillende frienden en kennussen innu buurt un Kerstkaat inne briêvebus goaie en su kon ik alles moai kombinere. De grooste drukte is nou weer agter de rug en kan ik binnekot weer us even met myn websiede anne gang want foar de bladsiede Toen en nu hef ik weer wat ferhaaltsjus en foto’s. O, ja tydus myn kuierkes hef ik ok noch un paar leuke foto’s maakt fan un moai vesierde etalaasje.

top

zondag 13 december, 20. 00 uur.

Vanmorgen weer een eind gewandeld, 2,5 km. De afgelopen dagen was het vaak geen wandelweer en ook het ik het druk met ons clubblad. Maar vanmorgen dus gewandeld en gelijk heb ik bij familie en kennissen de op mijn route woonden onze Kerstkaart van dit jaar op de bus gedaan. Net als elk jaar maak ik zelf een kerstkaart van een foto die ik eens een keer heb gemaakt als er sneeuw lag, of als de bomen mooi wit berijpt waren, deze foto heb ik gemaakt in 2007. Het kleine fotootje is een krans die Ika vroeger eens heeft gemaakt en elk jaar weer aan onze voordeur hangt. Wat wel jammer is, dat je binnenkort van deze boom geen foto meer kan maken want hij wordt gekapt, ik zag afgelopen week een groot wit kruis op de stam, weer moet er een oude boom sneuvelen.

Fanmorren weer un eintsju kuiert, 2,5 km. De ouwlopen dachen wast faak gjin weer foar un kuierke en ok hat ik ut tu druk met oans klupblad. Mar fanmorren dus kuiert en gelyk hef ik bij familie en kennissen die op myn route woane  oanse kerstkaart fan dit jaar inne briêvebus stopt krek as andere jaren maak ik de kerstkaart self fan un foto die ik us maakt hef as dur sneeuw lag, of de bomen moai berypt waren, disse foto hef ik maakt in 2007. Ut kleine fotootsju is un krans die Ika maakt het en elk jaar weer an oanse foardeur hangt. Wat wel jammer is dat disse boom oppu kerstkaart binnenkot omsaagt wut, ik sach ouwlopen week dat dur un wit kruus oppu skildert is, weer mut un ouwe reus sneufele.

top

zaterdag 12 december, 18.00 uur.

Ook vandaag weer een donkere dag met van tijd tot tijd wat lichte regen. Gister had ik het clubblad naar de drukker gebracht en vanmorgen zijn ze het daar gelijk gaan drukken. Vanmorgen heb ik daar even gevraagd wanneer het drukwerk klaar zou zijn. Daarna ben ik voor Ika een paar boodschapjes gaan doen, maar het lopen ging pijnlijk, ik heb twee dagen mijn ochtendwandeling niet gedaan en dan gaat het gelijk weer moeilijker. Om twee uur vanmiddag kwam Jan B, hij de boekjes die kant en klaar gedrukt waren gelijk opgehaald, postzegels gekocht en ik had ondertussen adresstickers gemaakt. Samen hebben we toen de boekjes van adressen voorzien en daarna heeft Jan alles op de post gedaan. Nu wordt het tijd voor onze Kerstkaart, hij is al gedrukt, dus de komende dagen adressen schrijven, in enveloppen stoppen en naar de brievenbus.

Ok fandaach un donkere dach met su nou en dan wat regen. Gister hef ik ut klupblad naar de drukker brogt en fanmorren binne su gelyk begonnen met drukken. Fanmorren hef ik der even fraagt wanneer su klaar waren met ut drukwerk. Derna hef ik foar Ika wat boatskapkus deen mar myn lopen was pynluk, ik hef twee dagen myn ogtend kuierke nyt deen en dan gaet ut gelyk weer un stuk moeilukker. Om twee uur fanmiddach het Jan B. de boekjes ophaalt en possegels kogt,. Onderwyl hat ik de adresstikkers maakt. Tegare hewwu de adresstikkers oppu enveloppen plakt en derna het Jan su oppu bus deen. Nou wut ut tyd foar oanse Kerstkaart, hij is al drukt, dus de kommende dachen adressen skriêve in enveloppen stoppe en dan naar de brievebus.

top

vrijdag 11 december, 20.00 uur.

Ja, en dan is het alweer vrijdag, twee dagen geen dagboek. Niet omdat ik het vergeten was, of omdat ik niets te vertellen had, nee gewoon veel andere dingen. Vooral het clubblad van ons koor heeft deze keer veel tijd gekost. Een jaar lang is er geen blad uitgekomen en we hadden de koorleden gevraagd om een stukje te schrijven, over deze vervelende tijd waar we momenteel in leven, en daar is leuk op gereageerd. Maar dan komt het meeste werk, ieder schrijft op zijn manier, verschillende lettertypen en regelafstanden en dat kan in een blad niet. Dus alles moet aangepast worden en er moeten afbeeldingen bij gezocht worden en dat moet het blad ook nog eens op het juiste aantal bladzijden komen, dus behoorlijk wat werk. Maar ik doe het met plezier, het is een uurtje geleden naar de drukker gestuurd en nu maar wachten op het resultaat.

Ja, alweer vrijdach,twee dachen gjin dachboek. Nyt omdat ik ut vegeten was, of omdat ik niks te vetellen hat, nee gewoan feul te feul andere dingen. Foaral oans klupblad fan ut koar het disse keer feul tyd fraacht. Un jaar lang is dur gjin blad uutkomen, wu hadden de koarleden fraagt om un stukje te skriêven, over disse vefelende tyd wer wu momenteel in leve. Der is leuk gehoar an geven. Mar dan komt ut werk, iedereen skriêft op syn eigen manyr veskillende lettertypen en regelafstanden en dat kan in un blad nyt. Dus alles mut je anpasse en dur mutte plaatsjus bij sogt wudde en dan mut ut blad ok noch op ut juuste aantal bladsieden komme. Dus flink wat werk, mar ik doên ut met plesier. Ut is un uurke leden naar de drukker gaen en nou mar wagte op ut resultaat.

top

dinsdag 8 december, 19.00 uur.

Vanmiddag met een aantal stadsgidsen een gezellige middag gehad in het Fries Scheepvaart Museum. Jammer genoeg konden niet alle stadsgidsen aanwezig zijn. We hebben gezellig zitten kletsen over van alles en nog wat, maar in de eerste plaats dat door de corona en eigenlijk dit jaar geen stadswandeling is geweest. Meindert, de voorzitter van het museum vertelde over de gang van zaken in deze moeilijke tijd, en reikte aan de aanwezige gidsen een presentje uit. Daarna heb ik thuis nog een poging gedaan om voor dit jaar weer een kerstkaart te maken, ik denk dat het me deze keer wel weer redelijk gelukt is. Verder geen nieuws, dus tot morgen.

Fanmiddach met un aantal stadsgidsen un geselluge middach int scheepvaart museum hat. Jammer dat nyt alle stadsgidsen der bij wese konnen. Wu hewwu geselluch wat sitten te kletsen over fan alles en noch wat mar int eerste plak, dat deur de corona der dit jaar hast gjin stadskuiers weest binne. Meindert, de foarsitter fant museum vetelde over de gang fan saken in disse moeilukke tied, hat foar oans allemaal un presentsju. Derna hef ik thûs un poging deen om ok dit jaar weer un kerstkaat in mekaar tu prutsen, en ik loof dat ut wel weer aardug lukt is. Ferders gjin nieuws, dus tot morren.

top

maandag 7 december, 17.00 uur

Vandaag was het weer niet om over naar huis te schrijven. Wel ben ik even door de regen een paar boodschapje wezen doen en moest ik even naar de drukker van het clubblad van Rolling Home voor een gesprekje. Ook al door het slechte weer was er haast geen mens op straat. Zelf ben ik vanmiddag begonnen met een stukje tekst, namens de redactie te schrijven. Nu ben ik geen redactie, ik doe de lay-out voor het clubblad, maar de beide redactieleden zijn ziek, dus vandaar mijn bedrage. Ook ben ik begonnen de kopij die mij is gestuurd te verzamelen en allemaal hetzelfde lettertype te geven. Ook moeten er wat afbeeldingen bij sommige stukken tekst worden gezocht, dus vervelen doe ik me nog niet.

Fandaach wast weer, ok nyt om over naar huus te skrieven. Wel bin ik deur de regen even naar de drukkerij lopen die altyd ut Rolling Home klupblad drukt. Ok al met deur ut slegte weer, was dur hast nyt un meens oppu straat. Fanmiddach bin ik begonnen met ut skrieven fan un stukje tekst namus de redaksie. Nou bin ik gjin redaksie, ik doên de le-out fan ut klupblat, mar de beide redaksieleden binne siêk, dus fan der dat ik ut even doên. Ok bin ik de kopy die ik kregen hef allemaal in ut zelde lettertype an ut  setten. bij sommuge stukken kopy mutte noch plaatsjus zogt wudde, dus verfele doên ik mie noch nyt.

top

zondag 6 december,16.00 uur.

Vandaag een beetje een winterse dag. Vanmiddag voor het eerst in, ik denk wel driekwart jaar, een wandeling gemaakt langs de Sneeker stegen samen met Sietse W, ook een stadsgids in onze stad. Ik ben wel een beetje trots op mezelf dat dit is gelukt want normaal krijg ik in de middag altijd last van hartfalen, maar het ging prima. De wandeling is ongeveer drie kilometer lang en je staat natuurlijk wel geregeld even stil om een verhaaltje te vertellen. Wel moet ik eerlijk bekennen dat ik nu moe ben en veel meer pijn heb, maar dat heb ik er wel voor over. Het geeft je een fijn gevoel dat er weer iets is gelukt wat je eigenlijk niet had verwacht.

Fandaach un bitsju un winterse dach. Fanmiddach foar ut eerst in, ik dink wel driekwat jaar, un kuier maakt langs de Sneeker stegen, tegare met Sietse W, ok un stadsgids in oanse stad. Ik bin wel wat trots op myself dat dit lukt is want normaal hef ik smiddachs altyd last fan hartfalen, mar ut gong best. De kuier is ongefeer 3 kilometer lang en ju staene natuurluk wel geregeld even stil om un ferhaeltsju tu fetellen. Wel mut ik eerluk bekenne dat ik moêt bin en feul meer pine hef as andus, mar dat hef ik dur wel foar over. Ut geeft ju un fijn gefoêl at dur weer wat lukt is wat je eigeluk nyt verwagt hadden.

top

zaterdag 5 december, 17.00 uur

Vandaag een mooie dag, een Sinterkaas cadeau lijkt het wel. Heb vanmorgen een paar bootschapjes gedaan, bij de bakker wat lekkers voor bij de koffie gehaald en minikerstboomlampjes gekocht voor onze twee minikerst boompjes. We hebben besloten om dit jaar geen grote kerstboom meer te doen, het wordt voor ons te moeilijk om een grote boom op te tuigen, dus vandaar onze keuze voor twee kleintjes hiervoor moet de versiering en verlichting ook worden aangepast, mooi karweitje voor morgen. Ook St. Nicolaas met Pieterman bracht ons vanmorgen nog bezoek en nam voor ons allebei een heerlijke chocoladeletter en een mondkapje met de waterpoort erop mee, nou dat komt in deze tijd zeker van pas.

Fandaach un moaie dach, un sinterklaas kadootsju lykt ut wel. Fanmorren hef ik un paar boatskapkus deen, eerst naar de bakker foar wat lekkers bij de koffie en derna wat mini kerstboomlamkus kogt foat oanse twee mini kerstboamkus. We hewwu besloaten om dit jaar nyt un groate boom te doên, ut wut oans te beswaarluk om sun groate boom op te tuigen, dus fan der oanse keuze foar twee miniboamkus. Hyr foar mut de vesiering en veligting anpast wudde, moai putsju foar morren. Ok kwam sinterklaas met zyn knegt fanmorren bij oans en brogt un heerlukke sukeladeletter en un moankapku met de waterpoort dur op, nou dat komt in disse tyd goêt fan pas.

top

vrijdag 4 december, 17.00 uur

Net als de afgelopen dagen een groot gedeelte van de dag donker en koud. Ben vanmorgen eerst een poosje samen met Kes bezig geweest met mijn website. Daarna een eindje gewandeld. Bij sommige winkels was het redelijk druk, verschillende mensen doen dit jaar al vroeg kerstinkopen, ook zag ik al wat mensen met kerststukjes en bomen lopen. Sinterklaas wordt denk ik gelijk maar gecombineerd met kerst, is ook wel begrijpelijk want in deze donkere en onwezenlijke tijd kunnen we wel wat sfeer en gezelligheid gebruiken, het is al somber genoeg. Ook Ika heeft samen met Janet al wat kleinigheden gekocht en de kerstversieringen van de zolder gehaald.

Krek as de ouwlopen dachen ok fandaach weer un groat gedeelte fanne dach donker en koud. Bin fanmorren un skoftsju, tegare met Kes met myn websiede besug weest, derna hef ik noch un eintsju kuiert. Bij sommuge winkels wast aardug druk, veskillende meensen doên dit jaar al froeg kerstinkopen, ok sach ik al wat meensen lopen met kerststukjes en kerstbomen.Sinterklaas wut dink ik combineert met kerst, is ok wel begriepeluk want in disse donkere en un onweselukke tyd kenne we wel wat sfeer en gesellughyd gebruke, ut is al somber genoech alles bij mekaar. Ok Ika het tegare met Janet al wat kleinugheidjus kogt en de kerstvesiering fan de solder haalt.

Hoogend Sneek.

top

 

donderdag 3 december, 17.00 uur.

Gister een fijne snelle wandeling gemaakt. Vandaag was het lopen net als met het weer waardeloos, slecht gelopen en op de koop toe ook nog flink natgeregend, maar ja, wat doe je dan ook buiten, juist ja, slecht en kort gewandeld. De hele dag ben ik trouwens al niet fit en ben die coronatoestand ook flink zat. Maar wie weet is het morgen weer beter, moed houden en vol houden denk ik maar.

Gjin fijne en snelle kuier maakt. Nee ut lopen was fandaach krek ast weer best waardeloas, slegt loapen en oppu koop toe ok noch us flink nat regent, mar ja wat doên je dur dan ok uut, juust ja, slegt loapen en je nat regene late. De hele dach bin ik trouwus al nyt fit en ik bin dat corona gedoe ok sat. Mar wie weet ist morren wel weer beter, wu mutte de moêd dur mar wat inhouwe en met mekaar folhouwe.

top

woensdag 2 december, 17.00 uur.

Ook vandaag weer een donkere en kille dag. Toch heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken, mijn vriend wandelstok bij de hand genomen en heb weer een wandeling gemaakt van 2 km. Ik jogde deze afstand met hulp van de wandelstok in een klein half uur, dat betekend ondanks de pijn die ik altijd heb, dat ik toch gemiddeld alweer ongeveer 5 km in het uur kan lopen want ik heb tijdens mijn wandeling ook nog een paar foto’s gemaakt, deze wil ik gaan gebruiken op mijn websitepagina Toen en Nu. Ben blij dat het me toch weer lukt om wat sneller te lopen en als het weer goed blijft ga ik proberen  om 3 km te lopen. Vanmiddag ook nog een leuke verassing in de brievenbus, een enveloppe van het bestuur van Rolling Home, met hierin een leuke attentie in de vorm van een cadeaubon te besteden bij een bekende supermarkt in het noorden van het land. Ik denk dat dit door de koorleden wel gewaardeerd zal worden.

Ok fandaach weer un donkere en kouwe dach. Tog hef ik de stoute skoenen antrokken, myn friend wandelstok bij de haen nomen en hef un kuierke maakt fan 2km. Ik jogde disse ouwstaen met hulp fan de wandelstok in un klein half uur, dat betekent ondanks de pine die ik altyd hef, dat ik tog gemiddeld hast 5 in un uur lope kan want ik hef tydus disse kuier ok noch un paar keer stil staen om un paar foto’s te maken, disse wil ik bruke foar websyde blatsiede Toen en Nu. Bin bliet dat ut me tog weer lukt is om wat vlugger te loapen en ast weer goêt blieft gaen ik proberen om 3 km tu lopen. Fanmiddach ok noch un leuke ferassing inne briefebus, un briêf fan ut bestuur fan Rolling Home met un leuke attensie in de form fan un kadobon te besteden bij un bekende supermerk in ut noorden des lands. Ik dink dat dit deur de koarleden wel wardeerd wudde sal.

top

 

 

dinsdag 1 december, 16.00 uur.

Vandaag de eerste dag van de laatste maand van 2020 was ook weer een bewolkte dag. Om half elf ging de bel en stond onze Janet op de stoep die met Pa een wandeling wilde maken, nou voor pa natuurlijk leuk, ik, pa dus, loop meestal alleen met mijn vriend wandelstok, maar met je dochter is het natuurlijk veel leuker. Het lopen ging ook goed, nooit pijnvrij, maar we stapten al keuvelend lekker door. Vanmiddag ben ik weer een poosje met mijn website bezig geweest met hulp van schoonzoon Kes. Ik ben bezig met de pagina Toen en Nu. Een klein stukje hoe het er ongeveer gaat uitzien staat er nu op, maar voor dat deze pagina helemaal compleet klaar is zijn we wel een paar dagen verder. Het meeste werk zit in het zoeken of maken van de foto’s. Het verenigingsblad “De Waag” zat vanmiddag ook weer in de brievenbus en daar neem ik dan direct tijd voor om dit van voor tot achter te lezen. Straks nog even het voetbal van Ajax volgen en dan zit deze eerste dag van de maand er alweer op.

Fandaach de eerste dach fan de laaste maand fan 2020, was ook weer un bewolkte dach. Om half elf hoarde ik de bel en der ston oanse dogter Janet oppe stoep die wu met Pa un eintsju kuiere nou foar pa natuurluk hatstikke leuk, ik, pa dus, loop meestentyds alliennug met friend wandelstok. Mar met je dogter ist natuurluk feul leuker. Ut lopen gong ok goêt, noait pinefrij, mar wu stapten gesellug kletsend lekker deur. Fanmiddach bin ik weer un skoftsju met myn websyde doênde weest met hulp fan skoanseun Kes. Ik bin besug met de bladsiede Toen en nu. Dur staat un klein stukje op hoe ik ut ongefeer make wil, mar foardat ut helemaal klaar is binne wu wel wat dachen ferder. Ut meeste werk sit int uutsoeken of maken fan de foto’s. Ut ferienegingsblad ”De Waag” sat fanmiddach inne bus en der nim ik dan drekt tyd foar om ut fan foar naar agter te lesen. Straks noch even naar ut foetballen fan Ajax kieke en dan sit disse eerste dach fan de maand dur al weer op.

top

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.