Januari 2020

vrijdag 31 januari, 17.00 uur.

Vandaag weer eens een eindje gewandeld, was wel pijnlijk maar het ging verder wel redelijk goed. Gister was er geen dagboek moest naar de pijnbestrijding in het Antonius. Er zijn mij weer nieuwe pillen voorgeschreven en het duurt tenminste nog wel dagen voor ik misschien iets ga merken van de werking van deze pillen. Verder vandaag een cd gebrand voor een koor, De Maaskantjes, helemaal uit Brabant die graag het lied willen zingen van Lord Franklin wat wij vroeger ook hebben gezongen. Heb een leuk gesprek gehad met een dame die ook in dit koor zingt. Ook heb ik alle gegevens over de Joodse Sporen, die ik nog bewaard heb bij elkaar gezocht, deze worden morgen opgehaald. Dat was het wel zo ongeveer voor vandaag.

Fandaach weer us un eintsju kuiert, ut was wel un pynluk kuierke mar ferder gong ut redeluk goêt. Gister gjin dachboek, ik moest naar de pinebestrijding int Antonius. Ik krij dur weer nieuwe pillen bij mar over veertien dachen merk ik misskien pas of ut resultaat geeft. Fandaach un cd brant met  met ut feske fan, Lord Franklin, wat wij froeger ok songen hewwu, foar un koar de Maaskantjes helemaal uut Brabant, hef un leuk praetsju hat met un dame die in dit koar singt. Ok hef ik alle gegewus verzameld over Joods leven, die ik noch in myn vesameling hef, dat hale su morrenfroeg op. Dat wast su ongefeer foar fandaach.

woensdag 29 januari, 17.00 uur

Morgenochtend moet ik naar de pijnbestrijding in het Antonius, vanmorgen heb ik hiervoor een vragenlijst ingevuld en een hele brief met opmerkingen ingevuld over de problemen die ik de laatste jaren heb gehad bij het lopen. Ook heb ik een kort telefonisch gesprek gehad met een manuele therapeut deze raadde mij aan om ook een MRI scan aan te vragen. Dit kan bij niet zomaar, want dan moet eerst mijn ICD worden uitgeschakeld. Maar dat hoor ik dan morgen ook wel, eerst maar eens afwachten wat ik bij de pijnbestrijding te horen krijg.

Morrenfroeg mut ik naar de pinebestrijding int Antonius. Fanmorren hef ik der un hele fragelijst foar invult en un hele briêf met opmerkingen skreven over de problemen die ik de ouwlopen jaren hat hef bij ut lopen. Ok hef ik tillefonies even un praatsju hat met un manuele therapeut, die raadde mie an om ok us te fragen of dur ok un MRI scan maakt wurre ken. Dit kan loof ik bij mij nyt sumar, eerst mut dan loof ik myn ICD uutskakeld wudde. Mar og dat hoar ik dan morren ok wel. Eerst mar us hore wat su oppu pinebestrijding sêgge.

dinsdag 28 januari,17.00 uur

Vandaag een rustig dagje binnen, het was geen wandelweer. Ben bezig geweest om mijn mappen met Sneek gegevens door te nemen en de map met wandeltochten op orde te brengen, er bestaat namelijk belangstelling bij de stadsgidsen voor de stegentocht die ik ooit eens heb gemaakt. Vanavond hebben we een bijeenkomst van de stadsgidsen, en dan zal dat zeker ter sprake komen.

Fandaach un rustug dachju, ut was gjin kuierweer. Bin besug weest om myn mappen met Sneek gegewus deur te nimmen en de map met wandeltogten op orde te bringen, dur is nameluk bij de stadsgidsen belangstelling foar de stegentogt die ik ooit us maakt hef. Fanafend hewwu un afentje fan de gidsen en dan sal der fast over sproken wudde.

maandag 27 januari, 16.30 uur

Vanmorgen eerst maar een eindje gewandeld, dat is vaste prik, en wat bootschapjes gedaan, ben toch onderweg. het was lekker weer voor een wandeling en het ging ook redelijk goed. Moest o.a. wat lampen kopen want gister gingen er spontaan twee stuk. Daarna kwam een vriend, Wim, langs die heb ik even geholpen met een computerprogramma. Vanmiddag heb ik een lange vragenlijst in moeten vullen die ik donderdagmorgen mee moet nemen bij mijn bezoek aan de afd. pijnbestrijding in het Antonius, hopelijk komt er dan aan het licht of er nog iets aan de pijn in mijn benen gedaan kan worden, en dan vanavond weer naar repetitie van Rolling Home.
Fanmorren eerst un eintsju kuiert, is dacheluks vaste prik en wat boatskapkus dee, bin tog onderwech, ut was lekker weer foar un kuierke en ut gong ok redeluk goêt. Moest o.a. wat lampen kope want gister gongen dur twee kappot. Derna hef ik un friend holpen met un kompjoeter programma. Fanmiddach hef ik un lange fragelijst invult, die mut ik donderdachmorren metnimme naar de pijnbestrijding int Antonius, hopeluk wurre wu dan wat wyser of dur noch wat an myn pine deen wurre ken, en dan fanafend weer naar rippetisie fan Rolling Home.

zondag 26 januari, 17.00 uur

Vanmorgen een bezoekje gebracht bij Bertus, een vriend van mij en vanmiddag naar het schaatsen op tv gekeken.
Fanmorren hef ik un besoekje an un friend, Bertus, brogt. En fanmiddach naar ut skaatsen op tv keken.

zaterdag 25 januari, 20.00 uur

Vanmorgen even een frisse neus gehaald, en fris was het zeker, ik vond het maar koud. Heb een wandelingetje over de markt gemaakt en door een stukje binnenstad. Vanmiddag heb ik de hele middag naar het schaatsen op tv zitten kijken, en dat was mijn zaterdag.

Fanmorren un frisse neus haalt, nou fris wast seker, ik fon ut mar koud. Hef un slagju deur de binnestad en over de merk maakt. Fanmiddach hef ik de hele middach skaatsen op tv keken, en dat was myn saterdach.

vrijdag 24 januari, 17.00 uur

Alweer vrijdag voor de werkenden onder ons zit de werkweek er weer op. Ik ben dan wel niet meer werkend, toch heb ik het nog wel redelijk druk, allereerst werken aan mijn eigen conditie, elke dag proberen om een eindje te wandelen, een boodschapjes doen voor mijn eigen Ika. Verder ben ik momenteel bezig om oude verhalen en bijzonderheden bij elkaar te zoeken voor stadswandelingen, hierover hebben we volgende week een vergadering. Er is zoveel moois over onze stad te vertellen. In het verleden heb ik ook wel wandelingen gedaan op monumentendagen en ik ga nu proberen om van deze wandelingen eentje samen te stellen die je met een gezelschapje kan maken.

Alweer frydach foar de werkenden onder oans zit de werkweek dur weer op. Ik werk dan wel nyt meer tog hef ik ut noch redeluk druk, ik werk an myn kondisie, elke dach probeer ik un eintsju tu lopen, en doên boatskapkus foar myn eigen Ika. Ferder bin ik momenteel doênde om ouwe ferhalen en bysonderheden bij mekaar tu soeken foar stadskuiers, hyrover hewwu folgende week un vegadering. Dur is su feul moais over oanse stad tu vetellen. Froeger hef ik ok wel us stadskuiers deen op monumentendachen en nou gaen ik proberen of der ok un nieuwe kuier uut maakt wudde ken.

 

 

 

donderdag 23januari, 17.00 uur.

Vanmorgen toch nog even zitten nagenieten aan die mooie middag van gisteren, even weer terugdenken aan die tijd dat ik een jaar of 10 was. Alleen zag het er toen zo heel anders uit, geen nieuwbouw, veel zandpaden en kleine boerderijtjes en veenhuisjes. Maar wel veel herinneringen, vissen in het water van de Derde wijk, vlechtwerkjes maken met groene Russen, lekker steenkoud bruin pompwater drinken die je zelf op moest pompen bij de boenstap. Met mijn oom mee, op de boerenkar naar de Deelen waar ze hun hooiland hadden, ook daar kon ik vissen in de petgaten, zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Ook heb ik gister nog met twee van mijn nichtjes gesproken, ik zeg nichtjes maar het zijn nu al dames op leeftijd. Verder vandaag, een donkere dag, wat boodschappen gedaan en verder eigenlijk niets meer, ik had weer flink wat pijn dus maar eventjes rustig aan.

 

Fanmorren tog noch even nagenoaten fan die moaie middach gister, even weer terug inne tyd dat ik un jaar of 10 was. Allynug wast toen wel even andus dan nou, gjin nieuwbouw, feul saanpaden, klein boerderijkus en veenhuuskus. Mar wel feul herinneringen, visse int water fan de Derde Wyk, vlegtwerkje make fan groêne rusken, lekker stienkoud bruun pompwater drinke bij ut boênstap. Met myn ome met oppu boerewagen naar de Deelen wer su hun hoailaan hadden, kon ik visse inne petgatten, su kan ik noch wel un skoftsju deur gaen. Ok hef ik gister noch met twee nigjus sproken, ik sêg nigjus mar ut binne nou al dames op leeftyd. Ferder fandaach, un donkere dach, wat boatskapkus deen en ferder eigeluk niks meer, ik hat weer flink wat pine dus mar weer eefkus wat kalm an.

 

woensdag 22 januari,20.30 uur.

Vanmiddag met een goede vriend, jan v/d Veen, een prachtige rondrit gemaakt door een gebied waar mijn ouders en voorouders hebben geleefd en zijn groot gebracht. Het vroegere heidegebied bij Jubbega, ook wel de Compenije genoemd. Hier heb ik wat foto’s gemaakt van plekken en huizen die ik me nog als kind kan herinneren, al moet ik zeggen dat het vergeleken bij vroeger erg is veranderd. Al ben ik dan een geboren en getogen Sneker, toch krijg ik het gevoel dat mijn roots daar in de omgeving ligt. Zoals het huisje van mijn grotouders, of de huisjes aan de Rozenbergswijk, ook wel Ruterspolle genoemd, de wijk, het water, is er niet meer, geen hei en plaggenhutten meer, alleen nog luxe vakantiehuizen. Maar toch, ik heb een fijne middag gehad en voelde me weer een beetje thuis.

Fanmiddach met un goeie friend, Jan v/d Veen un pragt rontrit maakt deur un streek wer myn ouders en foarouders leeft hewwu en opgroeit binne. Ut froegere Heidegebiet bij Jubbega, ok wel de Compenije noemd. Hyr hef ik wat foto’s maakt fan plekken en huzen die ik my noch herinnerde uut de tyd dat ik noch un kien was, nou mut ik wel sêgge dat vergeleken bij froeger heel wat veranderd is. Al bin ik dan un geboren en getogen Sneker, tog krij ik der altyd dat gefoêl dat myn roots der in de omgeving leit. Su as ut huuske fan myn Pake en Beppe, of de huuskus an de Rozenbergswijk, ok wel Ruterspôlle  noemt, de wyke, ut water, is ur nyt meer, gjin heide en plaggehutten meer, allienug noch lukse fakaansiehusen. Mar tog, ik hef un fijne middach hat en ik foêlde my weer un bitsju thûs

dinsdag 21 januari,17.00 uur.  

Vandaag een rustig dagje, buiten rustig weer met zo nu en dan een zonnetje. Heb daarom vanmorgen een wandelingetje gemaakt, dit ging niet echt vlot en was pijnlijk, de ene dag gaat het wat beter den de andere. Ook heb ik vanmorgen een externe harde schijf van 2 tb voor Rolling Home gekocht. Op deze schijf gaan we mappen maken en dan kunnen we hierin de foto’s die er van het koor worden gemaakt opslagen worden. Dat geeft minder werk, nu worden er foto’s afgedrukt en in albums bewaard, maar op een schijf blijven de opnamen goed bewaard en wil er iemand een afdruk hebben is dat ook geen probleem.

Fandaach un rustug dachju,buten wast ok rustug weer met su nou en dan un sontsju. Hef derom fanmorren weer un kuierke maakt, mar dat gong nyt op topsnelhyd, was un pynluk kuierke, mar ja, de iene dach wult wat beter dan de andere. Fanmorren hef ik foar Rolling Home ok un externe hadde skyf kogt fan 2 tb. Hyr salle wu de foto’s die regelmatug fant koar maakt wudde opslaan, dat geeft minder werk dan ouwdrukken make en in albums beware, en as dur us iên un foto hewwu wul kan dat krek su makkeluk. En bliêve de opnamen tog bewaard.    

maandag 20 januari, 17.00 uur

Vanmorgen was het kappersmorgen en moest er weer gesnoeid worden in mij grijze haardos en dat was ook wel nodig, want groeien doet het nog steeds. Gelukkig vandaag weer een betere dag dan gister, ik voel me weer een stukje beter, dus vanavond maar weer naar de repetitieavond van ons koor. Ik zal niet tussen de koorleden in gaan staan en meezingen, maar meezingen vanaf de bank zal wel lukken.

Fanmorren wast kappersmorren en dur moest weer aardug snoeid wudde in myn gryse kuif, en dat was ok wel noadug want groeie wul ut noch steeds wel. Gelukkug fandaach weer un betere dach dan gister, ik foêl my weer un stuk beter, dus fanafend ok mar weer naar rippetisie fan oans koor, tussen de jongus instaen sal ik noch mar nyt doên, mar metsinge vanouw de bank sal wel lukke.

zondag 19 januari,15.00 uur

Vanmorgen na de koffie zou ik een wandelingetje gaan maken, pakte mijn schoenen en kreeg me toch een aanval van duizeligheid en moest overgeven, dit is met de laatste tijd al eens overkomen. Dus geen wandeling vanmorgen, heb een tijdje op de bank gezeten maar voelde me toch niet echt fit. Heb net een uurtje geslapen en nu gaat het weer een beetje.

Fanmorren na de koffie su ik un eintsju kuiere,pakt myn skoenen en der kreech ik my tog un aanval fan duselughied en moest ok gelyk overgeve, dit overkomt my de laaste tyd wel us faker. Dus gjin kuierke fanmorren, hef un skoftsju oppu bank sittenmar foêlde my nyt egt fit. Hef un uurke slapen en nou gaet ut weer wat beter.

zaterdag 18 januari, 17.00uur

Vanmorgen een eindje gewandeld en gelijk een paar kleine boodschapjes gedaan. Onderweg ben ik nog even bij het museum binnen gelopen en heb een paar foto’s gemaakt van schaats Elfsteden winnaars uit een periode dat we nog winters hadden met veel ijs. De winnaars zijn geschilderd door Anne Tjerkstra zelf een verwoed schaatser en skûtsje schipper. Hij heeft de mensen heel mooi geschilderd, echt de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen.

Fanmorren weer utselde, un eintsju kuiert en onderwyl on paar boatskapkus deen. Onderwech bin ik ok even bij ut museum binnen lopen en hef der un paar fotootsjus maakt fan wat winnaars fan de skaats Elfstedentogten uut de periode dat wu noch winters hadden met feul ys. De winnaars binne skildert deur Anne Tjerkstra, self ok un bekende Elfstedentogt skaatser en skûtsjuskipper. Hij het de meensen heel moai skildert, egt de moeite fan un besoekje weert.

vrijdag 17 januari, 17.00 uur

Vanmorgen met onze dochter Janet naar vaten chirurg in het Antonius geweest, mijn bloedvaten in mijn benen bleken prima in orde te zijn. Maar hij vond dat vermoedelijk door mijn val na de hartstilstand er iets in mijn houding is veranderd. Daarom moet ik 30 januari voor een gesprek naar de pijnbestrijding en moet ik een afspraak maken met een manuele therapeut. Dus dat is toch weer een beetje een beter vooruitzicht, wie weet kunnen ze er dan toch nog iets aan doen en ik weer een beetje zonder pijn kan lopen, de moed er maar een beetje inhouden en misschien loop ik straks weer als een 80-jarige kievit.

Fanmorren met oanse dogter Janet naar de vatenchirurg int Antonius weest, myn bloêtfaten in myn benen waren prima in orde. Hij fermoet dat der deur de val dy ik bij myn hartstilstaên maakt hef, dur wat in myn houding verandert is. Derom mut ik 30 janewaris foar un gesprek naar de pijnbestrijding en mut ik un afspraak make met un manuele therapeut. Dus tog noch weer un bitsju un beter foaruutsigt, wie weet kenne su dur toch noch wat an doên en misskien loop ik straks weer as un ouwe 80 jaruge kievit, de moed dur mar wat inhouwe.

donderdag 16 januari, 17.00 uur

Vandaag weer een mooie dag, vanmorgen eerst voor Ika wat boodschappen gedaan en daarna mijn ochtendwandelingetje gemaakt. Maar dat viel me zwaar tegen, het lopen ging eerst nog wel, dus ik dacht, nog maar een stukje meer te lopen, maar vooral dat laatste extra stukje was erg pijnlijk, of het nu komt omdat ik gister door het slechte weer niet heb gewandeld, ik weet het niet maar vervelend was het wel. Morgen moet ik om elf uur naar de vaatchirurg en wie weet hoor ik daar iets meer tegen de pijn.

Fandaach weer un knappe dach, fanmorren eerst foar Ika wat boatskapkus deen en derna myn ogtendkuierke maakt. Mar dat fiel my vies teugen, int begin gong ut lopen noch wel, dus ik dogt, noch mar un stukje ferder, mar foaral dat laaste eintsju dat was verrekte pynluk, of nou komt dat ik gister deur ut minne weer nyt loapen hef, ik weet ut nyt, mar ut is knap verfelend. Morren mut ik om elf uur naar de vaatchirurg en wie weet hoar ik der of dur noch wat anne pine te doên is.

woensdag 15 januari, 17.00 uur

Dat het koud en nat weer is vandaag dat hoef ik jullie niet te vertellen, de temperatuur mag dan hoog zijn maar met die harde wind en regen is het niet prettig om buiten te zijn. Heb dan ook niet gewandeld, maar ben maar eens begonnen om mijn boekenkast met alle boeken over Sneek eens opnieuw in te ruimen, ook een karweitje waar je uren zoet mee bent. Het opnieuw inruimen is niet het probleem maar het lezen en plaatje kijken wat je tussen door doet, jonge dat kost een tijd, dus kan ik wel zeggen dat er nu twee planken van de zes er weer redelijk bij staan, de rest komt wel als er weer eens een regendag is.

Dat ut koud en nat weer is fandaach dat hoef ik jum nyt tu vetellen, de temperatuur is hoog mar die regen en hadde wien maakt ut dur nyt prettuger op, dus hef ik fandaach mar un gjin kuierke maakt. Ik bin fandaach mar us begonnen om myn boekekast met alle boeken over Sneek mar us opnieuw in te rigten, ok un putsju wer ju uren met besug binne. Ut is nyt suseer ut weer inrigten mar ut lesen en plaatsju kieken wat ju tussen deur doên wat de meeste tyd fraagt. Mar ik kan nou wel sêgge dat ik twee fan de zes planken weer un bitsju op orde hef, en og dur komt fast wel us weer un regendach.

dinsdag 14 januari, 17.00 uur

Eindelijk maar toch, daar is hij weer, heeft een poosje geduurd maar bij deze weer een stukje dagboek. Over de afgelopen dagen heb ik niet echt veel te vertellen, de meeste dagen heb ik binnen gezeten, steeds maar hoesten en proesten maar gelukkig gaat het nu weer wat beter en heb ik zo nu en dan een korte wandeling gemaakt, wat de ene keer beter gaat dan de andere. Ook kon ik niet bij mijn server komen een paar dagen, het lukte maar niet om iets op het internet te plaatsen, maar ook dat is weer opgelost, nu nog wat beter weer en dan kan ik er weer op uit, maar eerst deze week nog naar het Antonius, naar de vaatchirurg.

Eindeluk mar tog, der bin ik weer, ut het wel un skoftsju duurt mar hyrbij weer un kot stukje fan mij. Over de ouwloapen dachen ken ik kot wese, de meeste dachen hef ik binnen sitte, steeds mar hoeste mar gelukkuch gaet ut nou weer beter en hef ik alweer un kotte kuier maakt, wat de ene keer beter gaet dan op andere dachen. Ok kon ik nyt bij myn server komme un paar dachen, ut lukte mar nyt om  wat op internet tu setten, mar ok dat is weer oplost, nou noch wat beter weer, en dan ken ik dur weer op uut, mar eerst disse week noch naar ut Antonius, naar de vaatchirurg.

donderdag en vrijdag 2-3 januari, 12.00 uur

Hoesten, proesten, kortom ZIEK.

woensdag 1 januari, 20.00 uur

Voor iedereen een gezond nieuwjaar toegewenst. Was oudejaarsdag een prachtige dag voor ons, vandaag was hij weer wat minder, ik dacht dat mijn gesnuif en gesnotter wat op zou knappen, maar niets in minder waar, het is nog steeds een gehoest en gesnotter van jewelste, dus maar binnen blijven en kijken hoe het morgen gaat. Wat wel weer echt fijn en gezellig was, het telefoontje van onze dochter Janet met de beste wensen voor het komende jaar (zij zitten samen lekker op Terschelling) en het bezoek wat onze dochter Tico vanmiddag aan ons bracht, ook met de beste wensen natuurlijk. Ja, zo worden de oudjes toch weer verwend. Beste lezers, ik stop ermee voor vandaag want, snuf, snuf ik moet weer snuiten.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.