Februari 2020

zaterdag 22 februari, 16.00 uur.

Vanmorgen even naar de markt voor een bloemetje en daarna gauw weer naar huis, het was koud en ook op de markt was het door de harde wind niet echt aangenaam. Zojuist kwam hier de carnavalsoptocht voorbij, elk jaar ben ik wel even in de stad om van de optocht wat foto’s te maken, maar vandaag maar even een fotootje maken vanuit het slaapkamerraam. Zo meteen ga ik me ook omkleden want vanavond moeten we met Rolling Home optreden in Leeuwarden en ik ben van plan om voor de pauze mee te zingen.

Fanmorren even naar de merk weest foar un bloemke en derna gauw weer naar huus, ut was koud en op oppe merk wast deur de hadde wien nyt egt druk. Su krek kwam hyr de carnavalsoptogt foarbij, elk jaar bin ik wel even inne stad om fan de optogt un paar fotootsjus te maken, mar fandaach hef ik uut ut slaapkamerraam mar un paar plaatsjes maakt. Su daluk mut ik mie ok omklede want we mutte fanavend met Rolling Home optrede in Liwwadden en ik bin fan plan om foar de pauze met te singen.


top

vrijdag 21 februari,22.00 uur.

Vanavond hebben we de verjaardagen gevierd van twee kleinkinderen van ons. Nou kleinkinderen, a het zijn onze kleinkinderen maar ze steken wel met kop en schouders boven ons uit, ze waren een paar weken terug al jarig, maar ze studeren allebei, en druk met de studie dus even verjaardag vieren op een andere dag. Het was een gezellig avondje.

Fanavend hewwe de jaardachen fiert fan twee fan oanse kleinkienders, noi kleinkienders, ja ut binne oanse kleinkiendus mar su steke met kop en skouders boven aons uut. Su waren un paar weken leden al jaruch mar su studere allebeide en druk met de studie dus dan de jaardach mar even op un andere dach viere. Ut was un bere gesellug aventsju.

top

 

 

donderdag 20 februari,17.00 uur.

Vanmorgen heb ik tegen heug en meug een eindje gewandeld maar net als gister was het koud en winderig. Wat mij betreft mag het nu wel voorjaar gaan worden want dit weer gaat een hoop mensen echt vervelen. Heb vanmorgen twee dames op bezoek gehad voor een gesprekje over het maken van een boekje. Heb toegezegd dat ik hier aan wel mee wil werken en zal dan ook de komende dagen een ontwerp gaan maken, maar eerst moet er natuurlijk kopie en foto’s worden verzameld. Het lijkt me leuk om hier op korte termijn mee te beginnen want foto’s om te gebruiken heb ik wel in de pc staan, alleen moet er tekst bij, maar we doen ons best. Ik mag graag lezen en ben vanmiddag begonnen met een boek met de titel Mijn naam is Selma, hierin wordt beschreven het leven van een Joods meisje in oorlogstijd.

Fanmorren hef ik teugen heug en meug un eintsju kuiert, mar krek as gister wast koud en wienerug. Wat mij betreft mach ut su langsamerhaan wel lente wudde, dit weer gaet mij en un hoop andere meensn dik vervelen. Hef fanmorren twee dames op besoek hat foar un praetsju over ut maken van un boekje. Hef toezeid dat ik der wel an metwerke wu en sal dan ok de kommende dachen un ontwerpku make, mar eerst mut dur natuurluk kopy en foto’s komme. Ut lykt my leuk om hyr an te bginnen. Foto’s hef ik genoech oppu pc staen, nou allienug de kopy noch, mar wu doên oans best.

Ik mach graag lese en bin fanmiddach begonnen in ut boek,Mijn naam is Selma, hyrin wut beskreven ut leven fan un Joods meiske in oorlogstyd.

top

 

woensdag 19 februari, 17.00 uur.

Ook vandaag weer een eindje gewandeld zonder vriend wandelstok, dit ging ook weer redelijk goed, maar ik wou graag dat het wat sneller ging en de pijn zo nu en dan een beetje minder was. Ben na mijn wandeling op bezoek geweest bij Bertus een vriend van ons. Her was koude handenweer. Vanmiddag ben ik weer druk bezig geweest met het opschonen van mijn pc, heb de laatste tijd zoveel bewaard van activiteiten waar ik in de laatste maanden van 2019 mee bezig ben geweest, vooral mails en stukken tekst en foto’s van het jubileum van Rolling Home, maar nu komt er gelukkig weer wat ruimte vrij op mijn harde schijven en kan ik weer een verse verzameling aanleggen.

Ok fandaach weer un eintsju kuiert sonder myn friend de wandelstok, dit gong weer redeluk goêt, mar ik wu wel graach dat ut wat flugger gong en dat de pine su nou en dan us wat mider was. Bin na mien kuierke noch op besoek weest bij Bertus un friend fan mij, ut was kouwe hanneweer. Fanmiddach bin ik druk doênde weest om myn pc us op te skoanen, hef de laast tyd su feul spul bewaard  fan aktiviteiten wer ik de laaste maanden met besug weest bin, foaral meels en stukken tekst en foto’s fan ut jubileum fan Rolling Home, mar nou komt dur weer aardug wat ruumte vrij op myn hadde skyvenen kan ik weer beginne met vesamelen.

top

dinsdag 18 februari, 17.00 uur.

Vanmorgen om halfelf zat ik weer bij de manueel therapeute voor mijn tweede behandeling. Ging ik vorige week met de taxi naar haar toe, en ook weer terug, vanmorgen ben ik heen met de taxi gegaan en terug naar huis ben ik gaan wandelen en dat lukte aardig, maar nu is alles weer behoorlijk pijnlijk, morgen weer eerst proberen zonder stok, hopelijk helpt elke behandeling weer wat beter.

Fanmorren halfelf sat ik weer bij de manueel therapeute foar myn tweede behanneling. Gong ik foruge week noch met de taxi naar hur toe, en ok weer terug, fanmorren bin ik heen noch met de taxi gaen, mar terug naar huus  bin ik loapend gaen en dat lukte frij aardug, mar nou fanmiddach ist weer behoarluk pynluk, morren eerst mar weer un stukje sonder stok probere, hopeluk helpt elke behanneling weer un bitsju.

top

maandag 17 februari. 17.00 uur.

Ook vandaag maar weer kil en vochtig weer, slecht voor mijn hartfalen, wandelen ging dan ook moeizaam en met pijnlijke benen, maar toch heb ik mijn wandelingetje afgemaakt. De rest van de dag ben ik bezig geweest om een back-up van mijn mappen met afbeeldingen te maken en dubbele foto’s verwijderen. Vanavond weer naar repetitie van R.H.
 
Ok fandaach weer koud en su nou en dan wat nat weer, slegt foar myn hartfalen, kuieren gong dan ok nyt makkeluk, mar tog hef ik myn loopke ouwmaakt. De rest fan de dach bin ik besug weest met ut beck-uppen fan myn fotomappen en om dubbele foto’s dur uut te halen. Fanavend weer naar rippetisie fan R.H.

top

zondag 16 februari, 17.00 uur.

Een natte bedoening op deze zondag, regen, regen en nog eens regen, geen mens op straat, ongezellige boel. Maar binnen is het gezellig en warm. Ik heb fijn wat zitten lezen, via de pc, de gevraagde gegevens van een Rozenberg familie verstuurd en naar het schaatsen gekeken. Hopelijk is het morgen weer wat beter weer, dan kan ik misschien weer een wandelingetje maken.

Un natte bedoêning op  disse sundach, regen en noch us regen, gjin meens oppu straat, un ongeselluge boêl. Mar inne huus ist gesellug en lekker warm, ik hef fijn wat sitten te lesen, en via de pc de fraachde gegewus over un Rozenberg familie fut stuurt en naar ut skaatsen keken.hopeluk ist morren wat beter weer dan kan ik misskien un kuierke make.

top

zaterdag 15 februari, 17.00 uur.

Vanmorgen bezoek gehad van onze dochter Janet en schoonzoon Kes. Daarna heb ik nog een kort stukje gewandeld en voor Ika een bloemetje gehaald, maar dat ging niet meer zonder wandelstok. Vanmiddag hebben naar het shorttrackschaatsen gekeken, lekker genieten van deze snelle mannen en vrouwen op het ijs.

Fanmorren kwammen oanse dogter Janet en skoanseun Kes op besoek. Derna hef ik noch un klein eintsju kuiert en un bloemke haalt, mar dat gong nyt meer sonder stok. Fanmiddach hef ik naar ut shorttrackskaatsen keken, lekker geniet fan die snelle mannen enfrouwen op ut iês.

top

vrijdag 14 februari, 16.00 uur.

Was lekker weer vanmorgen dus met de boodschappenkar op pad naar de supermarkt, zonder wandelstok. Maar dat viel zwaar tegen, het lopen was weer een pijnlijke bedoeling, maar ja, ik wil meestal te snel en verwacht dan, dat ik gelijk weer het heertje ben maar dat is dus niet het geval. Toen ik dan met de boodschappen ook weer thuiskwam, heb ik eerst maar een poosje rust genomen en me voor de rest van de dag ook rustig gehouden.

Ut was lekker weer fanmorren, dus met de boatskappekarre op pad naar de supermerk, sonder stok. Mar dat fiel vies teugen en ut lopen was un pynlukke bedoêning, mar ja, meestentieds wul ik te snel en ferwagt dan, dat ik geliek ut heerke weer bin, mar nyt dus. Toen ik dan ok thûs  was met de boatskappen, hef ik eerst mar us un skoftsju kalman deen.

top

donderdag 13 februari, 17.00 uur.

Alweer een regendag, maar ik had wel bezigheden via Facebook kwam ik erachter dat er iemand op zoek was naar een paar gegevens en eventueel foto’s over een paar personen met o.a. de Rozenberg. Dus ben ik op zoek gegaan, eerst op de computer in mijn genealogie map en daarna in mijn papierenarchief. Hierin vond ik een drietal foto’s en overlijdensadvertenties. Heb haar, het was een dame, een berichtje gestuurd met de vraag of ze die foto’s en krantenknipsels kon gebruiken. Als antwoord kreeg te horen dat ze die graag wilde hebben en of ik misschien ook een kwartierstaat van deze personen had, die heb ik en vandaag of morgen zal ik haar alles toesturen. Nadat ik de spulletjes bij elkaar had gezocht heb ik nog een kort eindje in de regen gewandeld zonder stok, maar gemakkelijk ging dat niet.

Alweer un regendach, mar ik hat wel wat te doên, via Facebook kwam ik dur agter dat dur un mefrouw op soek was naar un paar persoanen uut ut verleden met de naam Rozenberg. Dus bin op de kompjoeter en in mijn in stamboom argief ant soeken weest of ik hur ok helpe kon. In myn archief von ik wat kranteknipsels en un paar foto’d en die wu su graeg hewwe ok froech su of ik misskien ok un kwartierstaat fan disse peroanen hat en die hat ik ok. Sal dan ok fandaach of morren alles naar hur opsture. Toen ik alles bijelkaar sogt hat hef ik noch un eintsju kuiert sonder stok, mar makkeluk gong ut nyt.

top

woensdag 12 februari, 17.00 uur.

En daar zit je dan achter je computer om een stukje dagboek te schrijven. Heb ik weer wat beleefd vandaag, nee eigenlijk niet, eigenlijk was het een gewone woensdag, nou ja vanmorgen heb ik weer en vitamine B12 injectie gekregen en ik moest medicijnen halen bij de apotheek. Ze brengen de medicijnen altijd maar als ik er weer eentje bij krijg moet ik die de eerste keer halen. Daar ik toch onderweg was heb ik gelijk voor Ika een paar boodschapjes gedaan, dus een gewone dag maar toch een dag met, maar voor, mij ook een blije dag. Ik ben namelijk voor de boodschappen en de apotheek op stap geweest zonder vriend wandelstok en dat maakte me blij. Dat ik na een keer behandelen door de therapeut dit stukje zonder stok kon lopen geeft een fijn gevoel. De pijn is nog steeds gelijk en morgen zal de wandelstok ook wel weer mee gaan, maar toch lijkt het een lichte verbetering te brengen, na twee jaar weer eens een eindje wandelen, nog wel wat krakkemikkig maar toch, ik ben blij.

En der sitte ju dan agter je kompjoeter om weer un stukje te skrieven. Hef ik weer wat beleeft dan fandaach, nou nee, eigeluk nyt, un gewoane dur de weekse woensdach, nou ja, famorren kreeg ik weer un vitamine B12 injeksie en moest ik medisienen hale. Die wurre altied brogt mar as ik dur weer un nieuwe pil bij krij dan mut ik die de eerste keer ophale. Omdat ik tog onderwech was hef ik foar Ika geliek un paar boatskapkes deen, mar tog un andere dach, foar mij un blye dach, Ik hef nameluk de apotheek en de boatskapkus deen sonder friend de wandelstok en dat maakte mie bliêt. Dat ik na ien keer behannelen deur de therapeute dit stukje zonder stok lope kon dat geeft un fijn gefoêl. De pine is noch steeds geliek en morren sal de wandelstok ok wel weer met mutte, mar tog liekt ut al un bitsju vebetering te geven, na twee jaar weer us un eintsju te kuieren, noch wel allemaal stuntelug mar tog, ik bin blij.

top

 

dinsdag 11 februari, 17.00 uur.

Gisteren geen dagboek, maar vandaag wel weer een kort stukje. Ben vanmorgen voor de eerste behandeling naar de manuele therapeute geweest, en ik moet zeggen dat ze mij behoorlijk onder handen heeft genomen, wat ze allemaal heeft gedaan ik kan dat niet uitleggen, ze draaide me van mijn linkerzij op mijn rechterzij, op mijn rug en op mijn buik. Overal drukte ze mij en kneep dat het een lieve lust was, maar voor mij zo nu en dan flink pijnlijk. Ook nu is alles nog flink pijnlijk, maar dat zal er de eerste keren wel bij horen denk ik. Het zit hem ik de stand van de rugwervels en dat is nu al twee jaar zo, dus zal het echt niet na een of twee keer behandelen beter ga. Volgende week gaan we verder met duwen en trekken.

Gister gjin dachboek, mar fandaach wel weer un stukje. Bin fanmorren foar de eerste behanneling  naar de manuele therapeute weest, en ik mut sêgge, dat hef ik weten, ik bin behoarluk onder hannen nomen, wat su allemaal deen het, ik kan ut ju nyt uutlêgge, su draaide my fanne linker oppu regtersyde, op myn rug en op myn buuk overal trok en drukte su op mie om, wat ik wel weet dat ut somstyden beslist pynluk was. Ok nou is my alles best pynluk. Mar dat sal ur de eerste keren dink ik wel bij hore. Ut sit um inne stand fan myn rugwervels hef ik begrepen en dat is nou al twee jaar su, dus sal ut nou na een of twee behannelingen ok drekt noch nyt weer goêt wese. Folgende week gaen wu ferder met duwen en trekken.

top

zondag 9 februari,17.00 uur.

Gisteravond een leuke verjaardag van Heabeltsje de Jong gevierd in het theater, vandaag de deur niet uit geweest, nu staat er een zware storm, en regent het hard, weer voor sport op tv en een goed boek.

Gisterafend un leuke afend hat oppu jaardach fan Heabeltsje de Jong int teater, fandaach de deur nyt uut weest, dur staêt nou un sware storm en regent ut hat, weer foar sport op tv en un goêt boek

top

zaterdag 8 februari, 17.00 uur.

Een donkere en regenachtige dag vandaag. Vanmorgen heb ik nog een rondje gemaakt op de zaterdagmark op het Grootzand, erg druk was het hier niet. Verder heb ik nog een bezoekje gebracht aan het scheepvaartmuseum. Vanavond gaan we samen naar het theater naar de verjaardag van Heabeltje het jong, dit is altijd een drukbezochte visite waar veel Sneekers bij betrokken zijn. Morgen hierover meer.

Un donkere regenagtuge dach fandaach. Fanmorren hef ik un slagje over merk opt Grootzand gemaakt, erg druk wast der nyt. Ferder hef ik un besoekje ant scheepvaartmuseum brogt. Fanafend gaên wu tegare naar ut teater op jaardach bij buurfrouw Heabertsju de Jong, dit is altied un  drukbesogte jaerdach, der binne dan ok altyd de meeste Sneekers. Morren hyrover meer.

top

vrijdag 7 februari, 17.00 uur.

Vanmorgen weer een eindje gewandeld, maar het lopen wordt steeds pijnlijker en vermoeider, maar probeer het toch maar zolang mogelijk vol te houden. Na de wandeling ben ik weer bezig geweest met foto’s en tekst van en over de struikelstenen en andere oorlogsmonumenten in onze stad. Het zoeken in mijn mappen van 2009 en 2010 vraagt nogal wat tijd omdat sommige foto’s en monumenten op andere data zijn gemaakt, maar och het houdt me van de straat en het lopen gaat toch al niet meer van harte.

Fanmorren weer un eintsju kuiert, mar ut lopen gaêt steeds moeilukker en met meer pine, mar ik probeer ut tog mar su feul en su lang mogeluk fol te houwen. Na ut kuierke bin ik weer ant zoeken weest over alles wat ik hef fan de strukelstiênen, su as foto’s en tekst in oanse stad. Ut soeken in mien mappen fan 2009 en 2010 fraagt nochal wat tyd omdat su op veskillende datums maakt binne, mar og ut houdt ju fanne straat en ut lopen gaêt tog ok al nyt fan meer harte.

top

donderdag 6 februari, 17.00 uur.

Vanmorgen een wandelingetje gemaakt, deze keer maar een klein eindje want het was weer pijnlijk. Verder heb ik een hoop foto’s bij elkaar gezocht over de struikelstenen, die gaan gebruikt worden voor een boekje, verder weet ik nog niet wat precies de bedoeling is maar dat hoor ik dan nog wel, wel weet ik dat het een flinke klus was om in mijn verzameling net die foto’s er tussen uit te pikken en ook dat het vermoeiend werk is. Maar ik heb het zoeken verdeeld over de morgen en de middag en zo is ook dat weer gelukt.

Fanmorren un kuierke maakt, disse keer mar un klein eintsju want ut was weer un pynlukke bed oêning. Ferder hef ik un boêl foto’s bij mekaar sogt over de strukelstienen, die wulle su bruke foar un boekje, ferder weet ik noch nyt wat presies de bedoêling mar dat hoar ik dan noch wel. Wel weet ik dat ut un hele klus is, om uut een groate fesameling foto’s krek die dur uut te pikken en ok noch al vermoeiend. Mar ik hef ut soeken verdeeld over de hele dach en su is dat ok weer lukt.

top

woensdag 5 februari, 17.00 uur.

Beste mensen wat een prachtige dag vandaag, ik had zo wel een hele lange wandeling willen maken door bos en hei, maar ja, vooral dat laatste heide bedoel ik, hebben we hier in de omgeving van Sneek niet. En een lange wandeling dat zit er helaas bij mij ook niet in voorlopig. Maar voorlopig heb ik altijd nog een vervangende wandeling en dat is boodschappen doen, minder fraai dan bos en hei maar ik maak me toch een beetje nuttig en ben in beweging. Verder heb ik voor vandaag weinig nieuws.

Beste meensen wat un skitterende moaie dach fandaach nyt, ik hat su wel un hele kuier make wullen deur ut bos en de heide, mar ja, foaral ut laaste, heide bedoêl ik, hewwu hyr by Sneek inne beurt nyt su feul. En un lange kuier sit dur foar mij, jammer genoech ok noch nyt in. Mar foarloapug hef ik altud noch een ferfangende kuier, en dat is boatskappen doên, minder moai dan deur de bossen en de heide mar ik maak my tog un bitsju nuttug en ik bin in beweging. Ferder hef ik foar fandaach niks tu vetellen.

top

dinsdag 4 februari. 16.00 uur.

Vanmiddag ben ik voor het eerst naar de manuele therapeut geweest, dit was nog geen behandeling maar voor een gesprek, zodat ze op de hoogte was van mijn voorgeschiedenis en klachten. Nadat al mijn klachten waren genoteerd dacht ze waarschijnlijk wel te weten wat de oorzaak van mijn klachten waren. We hebben gelijk voor volgende week een afspraak gemaakt voor de eerste behandeling. Ook moet ik daarnaast nog naar een beweegspecialist die mij leert, bepaalde oefeningen te doen. Ik ben benieuwd en hoop vooral op een verbetering, het eerste gesprek was in ieder geval hoopvol, nu de praktijk nog.

Fanmiddach bin ik foar ut eerst naar de manuele therapeut weest,dit was noch nyt foar un behanneling mar foar un gesprek, su dat su oppu hoogte was fan myn foargeskiedenis fan myn kwalen. Nadat su alles opskreven  hat over myn klagten, dagt se dit su misskien wel tu weten wer myn klagten wech kwamen. Wu hewwe geliek foar de folgende week een afspraak maakt, ok mut ik naar un bewegingspesjalist die sal mij lere  wat bepaalde oefenigen foar mij noch doên kenne. Ik bin benieuwt en hoop foaral op vebetering, ut eerste gesprek was in yder gefal hoopgevent, nou de praktijk noch.

top

zondag 2 februari, 17.00 uur.

Vanmiddag om 13.00 uur heb ik de waterpoort geopend voor een middagje huiskamer muziek. In de waterpoort zat een zanger die zichzelf begeleide op gitaar. Of er een hoop bezoekers geweest zijn, ik weet de nier, ik ben niet gebleven om te luisteren, ik had helaas mij dag niet vandaag. Zo meteen zal ik nog even naar de poort lopen om alles weer af te sluiten. Heb net nog een paar bezoekers bij de waterpoort gesproken en de vertelden dat het een mooie muzikale middag was geweest.

Fanmiddach om 1 uur hef ik de waterpoort open deen foar un middachju huuskamermusiek. Inne waterpoort sat un sanger die um self op gitaar begeleide. Of dur feul besoekers weest binne, ik weet ut nyt, bin weer naar huus gaên, ik hat myn dach nyt fandaach. Teugen zessen hef ik de poort weer op slot deen. Hef krek noch un paar besoekers sproken en die fetelden dat ut un slaagde middach weest is.

top

zaterdag 1 februari 18.00 uur.

Alweer koud en schraal weer deze zaterdag, heb een eindje gewandeld en een bloemetje en wat fruit op de markt gehaald. Bij de groenteboer trof ik het slecht heb een lange tijd staan wachten want er was een klant voor mij die nogal wat noten op haar zang had. Van elk stukje fruit hoefde ze maar een of twee stuks, als de groenteman dan bijv. twee appels pakte dan moest ze net twee hebben die naast de gepakte appels lagen, en zo ging het door met elk stukje fruit wat ze gekocht heeft, ondertussen stond ik met kromme tenen te wachten. In de namiddag zijn Ika en ik samen nog een kopje koffie gaan drinken in de stad.

Alweer koud en skraal weer disse saterdach, hef wel un eintsju kuiert en un bloemke en wat fruit haalt oppu merk. Bij de groenteboer trof ik ut nyt, moest un moai skoftsju wagte want dur was un frouw foar mij, die hat noch al wat noaten op hur sang. Fan elk stukje fruit wat su kogt moest su dur ien of twee hewwu, su wees self an welke appels,of tomaat, pakte de groênteman toefallug un andere moest die weer ruilt wudde. En su ging ut mar deur foar elk stukje fruit wat su kogt, ston hast over tu koken. Inne middacg hewwu Ika noch un bakje deen inne binnestad.

top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.