April 2021

dinsdag 27 april, 13.30 uur.

De afgelopen dagen en de komende dagen door omstandigheden geen dagboek.

maandag 19 april, 16.00 uur.

Weer een mooie dag, ik was vanmorgen met mijn overbuurman naar onze kapster. Toen ze mijn haar geknipt had, ben ik een poosje in haar tuin gaan zitten, moest toch wachten tot buurman ook geknipt was. Heb ik een hele poos naar een nestelende houtduif zitten kijken. Naast het huis stond een hele hoge boom en de duif vloog af en aan iedere keer met een takje of een strootje in zijn snavel. Vlakbij de stoel waar ik op zat lagen ook wat takjes en als ik even niet oplette pikte hij gauw een takje en snel de boom weer in. Maar een echt mooi nest wat er gebouwd werd kon ik er niet van maken, het leek mij maar een rommelig geheel.

Weer un moaie dach, ik was fanmorren met myn overbuurman naar oanse kapster. Toen su myn haar knipt hat bin ik un poaske in hur tuun gaen sitten, moest tog wagte tot buurman ok knipt was . Naast hur huus ston un hoge boom en hef ik un skoftsju naar un nestelende houtduuf sitten te kieken die in die oom ant nestelen was. Hij floog iedere keer met un takje of un stukje riet in sien snavel heen en weer. Vlak bij de stoêl wer ik op sat lagen ok wat takjes en iedere keer as ik even nyt oplette, pikte die gauw un takje en dan de boom weer in. Mar un egt moai nest wat der bouwd wudde kon ik dur nyt fan make, ut leek mij mar un rommeltje.

top

zondag 18 april,14.0 0 uur.

Toch ook vanmorgen amen weer 1,5 km gewandeld, was wel pijnlijk, we hebben samen genoten van het mooie weer en het weer kunnen lopen al was het dan niet pijnvrij. Vanmiddag lekker even buiten in de zon en we krijgen visite, allemaal leuke dingen op deze mooie dag.

Tog ok fanmorren tegare weer un1,5 km loapen, mar ut was wel pynluk, wu hewwu tegare genoaten fan ut moaie weer en ok dat ut loapen weer lukte al wat nyt pinevrij. Fanmiddach lekker even buten int sontsje sitte en wu krije fanmiddach visite, allemaal leuke dingen fandaach.

top

zaterdag 17 april, 14.00 uur.

Ook vandaag weer een mooie dag maar met wat meer wind dan gister. Het is weer zaterdag dus mijn zaterdagse boodschapjes, even naar de bakker en voor een bloemetje naar de markt, maar deze keer niet alleen. Nee, samen met Ika, ze voelde zich goed en wilde graag weer eens een eindje wandelen, dus zogezegd zo gedaan. Het is maar een korte boodschappenwandeling geworden want juist nu had ik weer flink pijn en zelfs het laatste stukje naar huis moest ik zwaar steunend op mijn stok afleggen. Maar voorlopig hebben we toch voor het eerst sinds lange tijd samen weer even gewandeld.

Ok fandaach weer un moaie dach mar dur ston wat meer wyn as gister. Ut is weer satterdach, dus myn saterdachse boatskappen, naar de bakker en un bloemku oppu merk, mar disse keer nyt allienug. Nee disse ker tegare met Ika, su foêld hur goêten wu graag un eintsju lope, dus dat hewwu even deen. Ut is un kot boaotskappekuierke wudden want krek nou kreeg ik weer feul pine en ut laaste stukje naar huus moest ik swaar steunend op myn stok ouwlêgge. Mar foarloapug hewwu sins lange tyd weer us un eintsju kuiert.

top

vrijdag 16 april, 14.00 uur.

Een mooie dag vandaag, wel is de wind fris, maar het is mooi wandelweer. Ik heb vanmorgen dan ook weer een wandelingetje gemaakt van ongeveer 2 km, het laatste stuk gaf wel vel pijn maar ook voldoening dat het weer is gelukt. Misschien kan ik vanmiddag voor ons huis nog een poosje van de zon genieten als er niet te veel wind is, kan ik mooi een boek lezen en van de zon genieten.

Un moaie dach fandaaach, wel is de wyn fris, mar ut is moai kuierweer. Ik hef fanmorren weer sun 2km, loapen ut laaste stukje gaf flink wat pine mar ok voldoêning dat ut weer lukt is. Miskien kan ik fanmiddach foar huus noch even int sontsju sitte as dur nyt te feul wyn is, kan ik moai un boekje lese.

to

donderdag 15 april 13.00 uur.

Vandaag is het 76 jaar geleden dat Snek van de Duitsers bevrijd werd, hier en daar wapperde een vlag maar feest was het niet en dat alles door het corona virus, geen drukte op straat geen muziek geen terrasjes, niets van dat alles. Ik heb nog een wandeling gemaakt, heel kort, had veel pijn. Wat voor ons samen wel erg leuk was, dat onze vriend Jan voor de vijftigste keer ons boodschappen gedaan, lieve mensen dat is een jaar lang. Voor ons een mooie gelegenheid om hem te trakteren op een heerlijke taart met 50x er opgespoten.

Fandaach is 76 jaar leden dat Sneek befrijd is fan de Dutsers, hyr en der wapperde un flag mar feest wast nyt en dat alles deur ut coronavirus. Gjin drukte oppu straat, gjin musiek, gjin terraskus niks fan dat alles. Ik hef noch un kuierke maakt, heel kot hat feul pine. Wat foar oans tegare wel leuk was, dat oanse friend Jan foar de 50 ste keer boatskappen foar oans deen het, liêve meensen, un jaar lang.  Wu hewwu um dan ok trakteert op un heerlukke slagroomtaart met der opspspoaten 50X.

top

woensdag 14 april. 14.00 uur.

Vanmorgen therapiemorgen bij de beweegtherapeute. Eerst weer een nieuwe oefening gekregen voor mijn ischiasheup, dit is eerst vrij pijnlijk, daarna op verschillende manieren goed leren traplopen, proberen je zo weinig mogelijk op te trekken. Het ging allemaal redelijk goed, wel pijnlijk maar ja, pijn heb ik altijd al. Met de taxi weer naar huis, Ika was nog aan het koken en ik besloot om nog een eindje te wandelen en dan weer grotere stappen te maken dan ik de laatste tijd altijd deed, dat viel eerst niet mee, maar dat moet de komende tijd wel.

Fanmorren therapymorren bij de beweegtherapeute. Eerst weer un nieuwe oefening kregen foar myn ischiasheup, dit was eerst vrij pynluk, derna op veskillende marnyren goêt tu traploapen, ju su weinug mogeluk optrekke. Ut gong allemaal redeluk goêt, wel pijnluk, mar ja, pine hef ik altyd al. Met de taksie weer naar huus, Ika was noch ant koken en ik besloat noch un eintsju tu loapen en dan groatere stappen tu maken dan ik de laaste dyd dee, mar dat fiel eerst noch nyt met, mar dat mut de kommende tyd wel.

top

dinsdag 13 april, 16.00 uur.

Ook vanmorgen weer een eindje gewandeld, het zonnetje scheen maar er stond een koude noordenwind. Op de markt was het wat drukker dan andere weken het geval was. Vooral de groenteboer had het druk. Op de Marktstraat kwam ik vriend en mede zanger bij Rolling Home Willem. tegen en hebben we even een praatje gemaakt. Ook heb ik hier een paar fotootjes gemaakt. Thuisgekomen heb ik bij deze foto’s nog een paar ouwetjes van de Marktstraat gezocht en deze vier foto’s op facebook geplaatst.

Ok fanmorren weer un eintsju kuiert, ut sontsju was dur moai bij mar dur ston un kouwe noordewyn. Oppu merk wast drukker dan op andere dinsdachen , foaral bij de groenteboer wast druk. Oppu Marktstraat kwam ik friend en medesanger bij Rolling Home Willem tuegen en der hewwu even un praetsju maakt. Ok hef ik der un paar fotootsjus maakt. Toen ik thuus kwam hef ik der twee ouwe fotootsjus bij sogt en disse vier foto’s op facebook setten.

top

 

maandag 12 april,14.00 uur.

Wandelen vanmorgen, er staat een koude noordenwind, toch maar even een blokje om. Eerst nog een paar huisvuilzakken naar de container bij ons om de hoek, en daarna aan de wandel. Was net over de Waterpoortgracht en midden op het Martiniplein en daar kreeg ik een dikke hagel en regenbui op mijn kop. Ja waar moet je dan heen, dus maar even bij de Rabobank naar binnen en wachten tot het droog werd. Nou dat was het gauw, zijn maar buitjes maar je wordt wel nat. Daarna maar weer verder, het lopen ging redelijk goed, de pijn was dragelijk en ik liep op een gegeven moment zelfs te lachen zoveel plezier had ik in mijn wandeling. Ik heb 1,5 km gelopen en had nog wel wat verder gekund maar toen zag ik weer een buitje aankomen, dus heb ik maar een andere route gekozen en snel, nou snel, naar huis. Ik deed net de voordeur van het slot en toen begon het weer te hagelen. Maar ik ben blij dat het lopen vanmorgen weer zo goed ging.

Kuiere fanmorren, dur ston un kouwe noordewyn, tog mar un blokje om. Eerst even un paar afvalsakken naar de kontener omme hoeke brogt, en derna op pad. Ik was krek over de Waterpoortsgracht en midden opt Martiniplein en der kreech ik un dikke hagel en regenbui oppu kop. Ja wer mutte ju dan heen, toen bin ik mar even bij de Rabobank binnen skoaten tot ut weer droog was. Nou ut was su weer droog, ut binne mar buikus, mar ju wurre dur flink nat fan. Derna mar weer ferder met myn kuier en ik mut sêgge ut gong redeluk goêt, de pine was drageluk en op un gegeven moment lyp ik selfs tu laggen, su feul lol hat ik an myn kuierke. Ik hef 1,5 km loapen en hat noch wel wat ferder lope wullen, mar ik sach weer un bui ankommen, en toen hef ik un andere route nomen en flug, nou flug, naar huus. Ik dee krek de deur fant slot en der hagelde ut weer heen. Mar ik bin bliêt dat ut loapen fanmorren weer su goêt gong.

top

zondag 11 april, 16.00 uur.

Heb weer een paar pijnlijke dagen achter de rug, dus niet gewandeld en ook geen zin om iets anders te ondernemen. Gister voor het eest weer een kort eindje gewandeld en ook vanmorgen. Het leek wel mooi weer maar de wind is koud. Ben verder vandaag bezig met mijn oude foto’s om die in straatmappen te doen en bij de foto’s ook een goede naam en nummer te zetten. Dit is een heel werk, niet alleen foto’s van Sneek maar ook oude foto’s en afbeeldingen van mijn stamboom. Vooral stamboom vraagt veel werk, daar wil ik bij iedere foto naam, geboortedatum en plaats. Voor mijn stamboomprogramma is dat niet nodig maar als je de foto’s afzonderlijk bekijkt vind ik het wel mooi als de gegevens erbij staan.

Hef weer un paar pijnlukke dachen agter de rug, dus nyt kuierd, en ok gjin nogt om wat andus uut te fienen. Gister foar ut eerst weer un eintsju kuiert en fanmorren ok un kot kuierke. Ut leek wel moai weer mar oppu wien wast koud. Bin ferder fandaach besug met myn ouwe foto’s om die in straatmappen te doên en bij de foto’s ok un goeie naam en nummer tu setten. Dit is un hele klus, nyt allienug foto’s fan sneek, mar ok ouwe foto’s fan myn stamboom. Foaral de stamboom fraacht feul tyd, der wil ik bij elke foto, naam, geboartedatum en geboarteplak hewwe. Foar ut stamboomprogramma is dat nyt noadug mar as ju de foto,s los bekieke wulle ist moai as de gegewus dur bij staen.

top

woensdag 7 april, 13.00 uur.

Gister, dinsdag een koude en natte dag met sneeuw en hagelbuien, geen stap buiten de deur gedaan. Ook vandaag is het al niet veel beter. Ik moest vanmorgen naar de fysiotherapeut. Eest zou ik gaan lopen maar het weer was zo slecht toen heb ik maar een taxi gebeld, gelukkig ook maar want op de terugweg naar huis regende het nog veel harder. Voor vanmiddag staan er allerlei kleine klusjes op het programma, dus vervelen is er niet bij.

Gister, dinsdach un kouwe en natte dach met sneeuw en hagelbuien, hef gjin stap buten de deur deen. Ok fandaach is weer nyt su feul beter. Ik moest fanmorren naar de fysiotherapeut. Eerst su ik lopend gaen mar ut weer was su slegt, ik hef toen mar un taksie belt, gelukkug ok mar want oppu trugwech naar huus regende ut noch feul harder. Foar fanmiddach staen dur allemaal klein klusjus op ut programma, dus vervele is dur nyt bij.

top

1 ste en 2de Paasdag,

1 ste Paasdag, een rustige dag, s ’morgens samen gebruncht en voor het diner hadden we een menu later bezorgen door restaurant de Kajuit. Dit is echt een aanrader, alles was voortreffelijk verzorgt, echt de moeite waard.

2 de Paasdag, de sneeuwvlokken vliegen je zo nu en dan om de oren, evenals een 8-tal lege containers die op de stoep hierop het Hoogend zijn blijven staan. Menig automobilist en zelfs de politieauto stopte om die dingen op te ruimen, waar wonen de eigenaren? Verder vandaag maar lekker binnen want het is hartstikke koud.

1 ste Paasdach, un rustug dachju, morgus tegare brunst en foar ut diner hadden wu un menu besorge laten deur restaurant de Kajuit, dit is un anrader, alles picobello vesorgt, egt de moeite weerd.

2 de Paasdach, de sneeuwvlokken fliêge jus u nou en dan omme oaren, krek as un stuk of 8 tonteners die hyr oppu stoepen op ut Hoogend staen bleven binne. Veskillende automobilisten en selft un  plisieauto binne stopt om die dingen fanne rijbaan wech tu halen, wer woane de eigenaren? Ferder fandaach lekker binnen want ut is hatstikke koud buten.

top

zaterdag 3 april, 14.00 uur.

Alweer een nieuwe maand en nog steeds corona. Over ons kabinet zullen we ook maar zwijgen. Laat ik het maar even over de laatste dagen van maart hebben. Geen dagboek van mij. Ik had geen nieuws, geen wandelingen, altijd pijn, alleen het hoognodige heb ik gedaan. Ben woensdag met de taxi naar mijn beweegtherapeute geweest. Heb een keertje tegen haar gezegd, het is 1,5 km naar jouw praktijk een volgend keer kom ik lopend, maar dat kan ik voorlopig wel vergeten, altijd pijn. Heb afgelopen week wel verschillende keren voor ons huis in het zonnetje gezeten maar voor de komende paasdagen wordt er ook koud, haast winterweer verwacht, dus weer binnen blijven denk ik. Gister heb ik voor het eerst weer een eindje gewandeld en toen ging het weer een beetje. Vandaag mijn zaterdagse boodschapjes gedaan en een paasboeket op de markt gehaald, toch maar wat fleur in huis met de Pasen. Wij wensen jullie dan ook allemaal Fijne en gezellige Paasdagen.

Alweer un nieuwe maand en noch steeds corona. Over ut kabinet salle wu ut ok mar nyt hewwe. Laat ik ut mar even over de laaste dachen fan maart hewwe. Gjin dachboek fan mij.ik hat gjin nieuws en gjin kuierkus, allynug mar pine, wat dur gebeure moest hef ik deen en meer nyt. Woensdach moest ik naar myn beweegtherapeut, bin met un taksie gaen. Ik hef al us un keerke teugen hur seit, ut is 1,5 km naar jou praktyk en un folgend keer kom ik lopent, nou dat kan ik foarloapug wel vegete, altyd pine. Hef de ouwloapen week wel un paar keer foar huus int sontsju sitten, mar de kommemde paasdachen wut ut weer koud, hast winterweer, dus oans binnen mar vermake. Gister hef ik foar ut eerst weer un eintsju kuiert, toen gong ut wel un bitsju. Fandaach myn sarerdagse boatskapkus deen em un paasboeketsju oppu merk haalt, tog mar wat fleur inne huus met de Pasen. Wij wense jum dan ok allemaal Fijne en geselluge Paasdachen.

top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.