Mei 2020

zondag 31 mei,20 uur.

Na dinsdag heb ik niet echt veel gewandeld, het lopen ging niet zo goed, maar ik heb het gevoel na de ruggenprik van dinsdag dat het een ietsje beter gaat. Vanmorgen hebben we samen in ieder geval weer een eindje gewandeld en dat ging redelijk goed met een beetje minder pijn. Hopelijk wordt het de komende tijd nog weer wat beter.

Na dinsdach hef ik noch nyt su feul kuiert, ut gong allemaal nyt su goêt, mar ik hef ut gefoêl dat ut na die ruggeprik fan dinsdach tog un ietsju beter gaet. Fanmorren hewwu in ieder gefal tegare un hoekje om weest en dat gong redeluk goêt en met wat minder pine. Hopeluk wut ut de kommende tyd noch wat beter.

top

dinsdag 26 mei,18.00 uur.

Vanmorgen half elf was het dan zo ver, een injectie in mijn rugwervels. Tegen twaalf uur was ik weer thuis en was de hele behandeling alweer achter de rug en nu is het afwachten, soms merk je na een kleine week al of het geholpen heeft maar het kan ook best wel een paar weken duren voor je merkt dat het helpt, dus maar afwachten en verder doorgaan met wandelen. We blijven hopen op een goed resultaat.

Fanmorren om half elf wast dan su fer, un injeksie in myn rugwervels. Teugen twaalf uur was ik weer thûs en was de hele behanneling alweer an de kant. En nou ist afwagten, soms merk je na un kleine week of ut al wat holpen het mar ut ken ok best un paar weken dure foar ut rusultaat geeft, dus afwagte mar en deur gaen met kuieren, wu blieve hopen dat ut beter wut..

top

zondag 24 mei, 17.00 uur.

Vandaag een donkere dag met vanmorgen wat regen, heb toch maar een wandeling gemaakt, ik liep door verschillende straten maar ben niemand tegen gekomen. Bij mijn thuiskomst nog even bij ons nestkastje gekeken maar ik denk dat de jonkies zijn uitgevlogen want het is weer stil, geen gefladder meer. Dinsdag word ik om half elf in het ziekenhuis verwacht en krijg ik een ruggenprik tegen de pijn, hopelijk ga ik dan na verloop van een week beter lopen, toch wel weer even spannend.

Fandaach un donkere dach met fanmorren wat regen, ik hef tog mar even un eintsju kuiert en bin onderwech gjin meens teugen komen. Toen ik thûs kwam hef ik noch even bij oans nestkasje keken, mar der wast ok rustug gjin gefladder meer, ik dink dat de jonkies uutvloagen binne. Dinsdach mut ik mie om half elf melde bij ut Antonius, dan krij ik un ruggeprik teugen de pine, hopeluk kan ik dan na un week wat beter lope, wel weer spannend allemaal.

top

zaterdag 16 mei, 17.00 uur.

Gistermorgen werd ik om 10,15 uur verwacht bij de pijnbestrijding voor een vervolggesprek. De arts vroeg naar de eerder verstrekte medicijnen, ik heb toen gezegd dat ik geen pilletjes meer wilde gebruiken, gezien de bijwerkingen, hij stelde voor om mij te behandelen met een ruggenprik. Op een bepaalde plek in mijn ruggengraat wordt een hoeveelheid ontstekingsremmer en een pijnstiller gespoten. Na een kleine week moet het lopen dan een stuk beter gaan en misschien kan ik dan ook weer voorzichtig gaan fietsen. Dus al met al toch weer een beetje hoopgevend.

Gistermorren wudde ik om 10,15 uur verwagt bij de pijnbestrijding foar un gesprek. De dokter froeg mie nog naar de medisienen die ik al eerder kregen hat, ik hef hem gelyk seit, dat ik gjin piltsjus meer slikke wu, omdat ik feul last hat hef fan bijwerkingen. Hij stelde foar om mie te behannelen met un ruggeprik. Op un bepaalde plek in myn ruggegraat krij ik dan un injeksie met un onstekingsremmend middel en un pinestiller. Na un kleine week mut ut lopen dan un stuk beter gaen en misskien mag ik dan ok weer foarsigtug probere te fietsen. Dus tog weer un bitsju hoapgevend.

top

 

zondag 17 mei,17.00 uur.


Vanmorgen samen met Ika een eindje gewandeld, het was mooi weer en natuurlijk weer heel stil op straat. Vanmiddag heb ik een poosje buiten op de bank gezeten met mijn camera bij de hand en is het me gelukt om het koolmeesje op de foto te krijgen die een nestje met jongen in ons oude vogelhokje heeft.

Fanmorren hewwu Ika en ik un eintsju kuiert, ut was moai weer en natuurluk weer heel stil oppu straat. Fanmiddach hef ik un skoftsju buten op ut bankje sitten met mien kamera bij de haan, en ist mie lukt om un koolmeesje die un nestje met jonkkies in oans ouwe vogelhokje het, oppe foto te setten.

top

 

zaterdag 16 mei, 17.00 uur.

Gistermorgen werd ik om 10,15 uur verwacht bij de pijnbestrijding voor een vervolggesprek. De arts vroeg naar de eerder verstrekte medicijnen, ik heb toen gezegd dat ik geen pilletjes meer wilde gebruiken, gezien de bijwerkingen, hij stelde voor om mij te behandelen met een ruggenprik. Op een bepaalde plek in mijn ruggengraat wordt een hoeveelheid ontstekingsremmer en een pijnstiller gespoten. Na een kleine week moet het lopen dan een stuk beter gaan en misschien kan ik dan ook weer voorzichtig gaan fietsen. Dus al met al toch weer een beetje hoopgevend.

Gistermorren wudde ik om 10,15 uur verwagt bij de pijnbestrijding foar un gesprek. De dokter froeg mie nog naar de medisienen die ik al eerder kregen hat, ik hef hem gelyk seit, dat ik gjin piltsjus meer slikke wu, omdat ik feul last hat hef fan bijwerkingen. Hij stelde foar om mie te behannelen met un ruggeprik. Op un bepaalde plek in myn ruggegraat krij ik dan un injeksie met un onstekingsremmend middel en un pinestiller. Na un kleine week mut ut lopen dan un stuk beter gaen en misskien mag ik dan ok weer foarsigtug probere te fietsen. Dus tog weer un

top

woensdag 13 mei, 17.00 uur.

Alweer een week rustig op mijn dagboek, maar ja, veel beleven doe ik ook niet en lichamelijk ging het de afgelopen week ook niet zo ik graag zou willen. Na het stoppen met de verkeerde medicijnen op 30 april, kan ik nu pas merken dat mijn lichaam weer een beetje normaal alle functies weer heeft opgepakt. Wel heb ik de afgelopen week elke dag een eindje gewandeld, de ene dag ging het beter dan de andere maar al zijn het dan maar wandelingetjes van een flink halfuurtje het gaat nog steeds. Maandag heb ik een vriend geholpen met zijn laptop, een kapotte harde schijf, maar die draait ook weer en hij weer blij. Dat was zo in het kort ongeveer de afgelopen week.

Alweer un week rustug op myn dachboek, mar ja, feul beleve doên ik ok nyt en ligameluk gong ut  de ouwlopen week ok nyt su ik ut wel graag hewwu wu. Na ut stoppen met ut vekeerde medisien op 30 april, kan ik nou pas un bitsje merke  dat myn ligum weer un bitsju normaal al sien funksies weer oppakt. De ouwlopen week hef ik wel elke dach un eintsju kuiert, de iene dach beter dan de andere, mar al bin ut dan mar kuierkes van un halfuurke ut gaet noch steeds. Maandach hef ik un friend holpen met sien laptop, hat un kapotte hadde skiêf, mar die draait ok weer en hij weer bliêt. Dit was su int kot myn ouwlopen week.

top

woensdag 6 mei, 20.00 uur.

Vandaag was het weer een mooie dag. Vanmorgen heb ik weer een korte wandeling gemaakt en dat ging weer wat beter dan de afgelopen dagen. Vanmiddag hebben we samen een uurtje voor in het zonnetje gezeten en toen viel het ons op dat er geleidelijk meer mensen op straat zijn en een ommetje gaan maken. Hoorde zojuist dat we maandag weer naar de kapper kunnen en daar ben ik blij om want ik heb een flinke bos grijs haar op mijn kop daar mag de snoeischaar wel eens weer in.

Fandaach wast weer un moaie dach. Fanmorren hef ik weer un kuierke maakt en dat gong weer wat beter dan de ouwlopen dachen. Fanmiddach hewwu tegare un uurke foar int sontsju sitten en toen fiel ut oans op dat dur geleideluk meer meensen un hoekje omliepen. Hoarde su krek dat wu maandach weer naar de kapper kenne en der bin ik wel bliêt met want ik hef un flinke bos gries haar op myn kop  der mach de snoeiskeer welweer in.

top

 

dinsdag 5 mei, 17.00 uur.

Gister was het 4 mei, de dag waarop wij de doden herdenken, vandaag 5 mei, de viering van onze bevrijding, dit jaar voor de 75 ste keer. Maar geen uitbundig feest, door het de beperkingen van het corona-virus, maar toch in gedachten viert een ieder het op zijn eigen manier en dat is ook goed zo. Dus vandaag een gewone rustige dag, alleen vlaggen, maar de meeste winkels waren dicht, geen markt, niks van dat alles. Vanmorgen had ik een afspraak gemaakt met de taxicentrale want ik kon eindelijk weer naar Fysio. Maar helaas, vanmiddag kreeg ik een telefoontje dat, helaas mijn therapeute is gevallen met haar fiets en nu zit ze met een gebroken arm thuis, dus nog geen fysio en ik hoop voor haar op een spoedig herstel.

Gister wast 4 mei, dodenherdenking, fandaach 5 mei, de fiering fan oanse befrijding, dit jaar foar de 75 ste keer. Mar gjin groat feest, deur de beperkingen fan ut corona-virus, mar tog in gedagten fiert un ieder ut op sien manier en dat is ok mar goêt su. Dus fandaach un rustuch dachju, allienug flaggen, gjin merk de winkels digt, niks fan dat alles. Fanmorren hat ik met de taksiesentrale un afspraak maakt foar un ritsju naar de fysio want der kon ik eindeluk weer heen. Mar jammer, fanmiddach kreeg ik un tillefoantsju dat, jammer genoech myn fysio nyt deur gong want myn therapeute was met de fiets vallen en hat de arm broken, ik wens hur in ieder gefal un spoedug herstel.
top

 

  • zondag 3 mei,17.00 uur.

    Ik heb een paar vervelende dagen achter de rug met veel pijn , heb wel elke dag een eindje gelopen maar de stukjes die ik liep werden steeds korter. Ook vanmorgen heb ik samen met Ika een eindje gewandeld door een stille stad.

    ik hef un paar vevelende dachen agter de rug met feul pine, wel hef ik elke dach un eintsju lopen mar steeds wudde ut stukje wat kotter. ok fanmorren hewwu Ika en ik un eintsju lopen deur un stille stad.


  • top