November 2020

maandag 30 november, 20.00 uur.

Vandaag weinig nieuws, het is koud buiten, geen wandeling gemaakt vandaag.
Fandaach gjin nieuws, ik fon ut te koud foar un kuierke.

top

 

zondag 29 november, 14.00 uur.

Fijn een eindje gewandeld, was mooi weer voor een wandeling, het wel fris en de handschoenen kunnen haast wel aan, en als je een beetje in de zon kan lopen is het is de temperatuur aangenaam. Tijdens mijn wandeling ben ik drie mensen tegengekomen zelf in de binnenstad was er geen mens te zien. Heb onderweg nog een paar fotootjes gemaakt. Op eentje daarvan een nieuwe manier van afval opruimen. Zo pas voor het eerst weer eens een vijftal minuten, direct na mijn wandeling op de hometrainer gezeten en gefietst maar dat viel nog niet mee.

Un fijn eintsju kuiert, ut was moai weer foar un kuierke, wel wast fris en de handskoenen kenne hast wel weer an en as ju un bitstje int sontaju liepen wast un lekker temperatuurke. Tiedus myn kuierke bin ik krek drie meensen teugen komen en dat inne binnestad. Hef onderwech noch un paar fotootsjus maakt. Op iên der fan is un nieuwe manier fan afval oprumen te siên. Su krek hef ik  drekt na myn kuierke foar ut eerst weer us vijf minuten oppu hometrener fietst, mar dat fiel my noch nyt met.

top

zaterdag 28 november, 20.00 uur

Ik vond het vandaag maar een koude en donkere dag. Ben vanmorgen voor Ika naar de bakker geweest, wat lekkers bij de koffie gehaald, en heb bloemen meegenomen. Vanmiddag heb ik naar het schaatsen zitten kijken en wat zitten prutsen met mijn website. Morgen maar weer een eindje wandelen.

Ik fon ut fandaach mar un kouwe en donkere dach.  Bin fanmorren foar Ika naar de bakker weest, wat lekkers bij de koffie haalt, en hef un bloemku metnomen. Fanmiddach hef ik naar ut skaatsen sitten te kieken en wat met myn websiede sitten te prutsen. Morren mar weer un eintsju kuiere.

top

vrijdag 27 november, 14.00 uur

Vanmorgen weer twee kilometer gewandeld, en dat in een half uur, nog wel pijnlijk maar toch, want woensdag ging het wandelen helemaal niet, ik had veel pijn en liep erg onzeker. Maar vandaag ging het goed. Was ook even in de binnenstad, nou Black Friday veroorzaakt hier geen verkeersopstoppingen, het was zelfs heel rustig op het Oosterdijk en de Wijde Burgstraat. Vanmiddag ga ik met Effe Luistere, het clubblad van Rolling Home beginnen. Door het corona-virus zingen we al vanaf maart niet meer en ook is er vanaf dat moment geen blaadje verschenen. Na een verzoek aan de leden of ze ook wat leuks te vertellen hadden over deze zang loze tijd kwamen er aardig wat reacties, (er kan altijd nog meer bij). Nu kan ik alvast beginnen om bij de tekst wat foto’s en plaatjes te zoeken en daarna de pagina’s te maken, dus voorlopig wel weer leuke bezigheden.

Fanmorren weer twee kilometer lopen, en dat in un half uur, noch wel pynluk mar tog, want woensdach gong ut lopen helemaal nyt, heel feul pine en ik liep erg onzeker. Mar fandaach gong ut weer goêt. Was ok noch even inne binnestad, nou Black Friday veroorsaakt hyr gjin vekeersopstoppingen, ut was selfs heel rustug oppu Oosterdijk en de Wijde burgstraat. Fanmiddach gaen ik met Effe Luistere, ut klupblad fan Rolling Home anne gang. Deur ut corona-virus singe wu al fanouw maart nyt meer en is dur vanouw die tyd ok gjin bladsju meer drukt. Na un vesoek an de leden of su ok noch wat leuks te fettellen hadden over disse sangloase tyd kwamen dur wel aardug wat reaksies (dur kan altyd noch meer bij) Nou kan ik alfast beginne om bij de tekst wat foto’s en plaatsjus tu soeken en dan de bladsieden te maken, dus foarloapug weer wat leuke besugheden.

top

donderdag 26 november, 18.00 uur.

Gisteren helaas geen dagboek, dat kwam zo. We hadden gistermorgen samen een bezoekje gebracht aan kennissen en daarna ging ik nog een boodschapje doen. Onderweg werd het lopen steeds pijnlijker en ik was dan ook blij dat ik weer thuis was. De hele middag heb ik doorgebracht zittend op de bank, het lopen ging haast niet meer. Maar na een goede nachtrust heb ik vanmorgen weer een wandelingetje gemaakt, nog wel pijnlijk maar het gaat weer beter. Vanmiddag kreeg ik ook een goed bericht van de internist over mijn bloedonderzoek, alles was in orde, nu het lopen weer wat beter en ik ben weer het heertje en zeker met mijn wandelstok.

Gister jammer gjin dachboek, dat kwam su. Wu hadden gistermorren tegare un besoekje brogt an kennissen en derna gong ik noch even un boatskapku doên. Onderwech wudde ut lopen steeds pynlukker en ik was dan ok bliet dat ik thuus was. De hele middach hef ik wat oppu bank sitten want lope dat gong hast nyt meer. Mar na un goeie nagtrust hef ik fanmorren weer un kuierke maakt, noch wel pynluk mar ut gong weer beter. Fanmiddach kreech ik ok un goêt berigt fan de internist over myn bloêtondersoek, alles was in orde, nou ut lopen noch weer wat beter en ik bin weer ut heertje, kompleet met wandelstok.

top

dinsdag 24 november, 17.00 uur.

Een sombere kille dag vandaag. Ik besloot om mijn vriend Bertus met een bezoekje te vereren. Bertus woont ongeveer 1 km bij ons vandaan. Ik vond het maar koud en een volgende keer moet ik maar een handschoen mee want de rechterhand waarmee ik mijn wandelstok vasthoud werd behoorlijk koud. Vanmiddag heb ik op de computer van mijn afbeeldingen en van mijn documenten back-ups gemaakt, ik vind dat altijd een vervelend werkje maar een keer in de maand moet het toch wel weer gebeuren. Zo pas nog twee fotootjes gemaakt hier op het Hoogend, aan de ene kant avondrood en aan de andere kant het maantje, maar dan moet je wel goed kijken.

Un sombere kouwe dach fandaach. Ik besloat fanmorren om us un besoekje an friend Bertus te bringen. Bertus woant ongefeer 1 km lopen fan oans huus. Ik fon ut mar koud en un volgend keer mut ik mar un hantskoên metnimme want myn regterhaan wer ik myn wandelstok met fast hou wudde knap koud. Fanmiddach hef ik oppu kompjoeter fan myn foto’s en fan myn dokumenten weer un bekup maakt, dat fyn ik altyd vefelend werk mar ien keer inne maand mut dit tog wel gebeure. Su krek hef ik noch twee fotootsjus maakt hyr op ut Hoogend, an de iene kant afendroad en an de andere kant ut maantsju, mar dan mutte je wel goêt kieke.

top

maandag 23 november, 17.00 uur.

Vanmorgen kon ik de deur niet uit, ik moest wachten op de dame die mij een paar buisjes bloed zou afnemen voor onderzoek. Vandaag was ook weer eens een ziekenhuisdag. Vanmiddag half drie moest ik foto’s laten maken van mijn rechterknie. Om drie uur was er daarna een bezoek aan de orthopeed, en dat alles met een mondkapje voor, dus geregeld mijn bril beslagen. Veel hebben de foto’s en het onderzoek door de orthopeed niet opgeleverd, er zal denk ik nog een gesprek volgen bij de pijnbestrijding, maar of dat wat op gaat leveren ik denk het niet. De hele sfeer was heel anders dan voor de mondkapjesplicht, je groet ook niemand want je herkend geen mens. Morgen maar weer een afspraak maken bij mijn fysiotherapeute en hopen dat haar behandelingen me weer een beetje gaan helpen.

Fanmorren kon ik de deur nyt uut, ik sat te wagten op de dame die bij mij un paar buiskus bloêt aftappe su foar ondersoek. Fandaach was ok weer un siekenhuusdach. Fanmiddach moest ik om half drie foto’s make late fan myn knibbel en om drie uur moest ik foar un gesprek bij de orthopeed weze, en dat alles met un moankapku foar, iedere keer was myn bril beslagen, sagen ju ok moai niks. Feul hewwu de foto’s en ut ondersoek deur de orthopeed nyt opleferd, dur sal dink ik noch un gesprekje komme met de pijnbstrijding, mar ik dink nyt dat, dat wat oplevere sal. De sfeer is ok heel andus nou int siekenhuus, allemaal met un moankapku foar je groete gjin iên want ju herkenne  gjin meens. Morren mar un afspraak make met myn fysiotherapeute en hope dat hur behannelingen my weer wat helpe salle.

top

zondag 22 november, 15.00 uur.

Een zondag met mooi weer, daarom vanmorgen een wandelingetje gemaakt. Deze keer eens niet door de binnenstad. Ik wou eens een eindje langs de IJlsterkade lopen waar de nieuwbouw de ”Poort van Sneek” is afgerond. Het leuke is wanneer je vanaf de Lemmerweg de IJlsterkade op loopt, kom je eerst nog een blokje van twee oude woninkjes tegen, nu opslagruimte, denk ik. Daarna aan het water twee mooie appartementencomplexen, wel een heel verschil in wonen, toen en nu. Vanmiddag het schaatsen in Heerenveen volgen op TV.

Un sundach met moai weer, derom fanmorren mar weer us un kuierke maakt. Disse keer us nyt deur de binnestad. Ik bin un eindsju langs de IJlsterkade lopen wer de nieuwbouw de ”Poort van Sneek” klaar is. Ut leuke is as je fanouw de Lemmerweg de IJlsterkade oplope kom ju eerst noch un blokje van twee ouwe woninkjus teugen, ut is nou opslachruumte geloaf ik. Derna an ut water twee moaie appartementkomplexen, wel un heel veskil ut woanen froeger en nou. Fanmiddach sal ik ut skaatsen in Heerenveen oppu TV even folge.

top

zaterdag 21 november 17.00 uur.

Een donkere en vochtige koude dag vandaag. Vanmorgen heeft de Sneeker Pan zijn vertrouwde plekje weer opgezocht op het Hoogend bij de waterpoort. Volgende week wordt de verlichting weer aangebracht en dan blijft hij daar liggen tot het nieuwe jaar. Vanmorgen nog een bloemetje gehaald op een stille markt, er waren en zijn maar weinig mensen op straat. Vanmiddag heb ik naar het schaatsen zitten kijken en heb alvast een paar foto’s opgezocht voor mijn volgende korte stukje over Sneek Toen en Nu op mijn site.

Un donkere en vogtuge kouwe dach. Fanmorren het de Panne sien faste plakje op ut Hoogend foar de waterpoort weer opsogt. Folgende week wut de veligting weer anbrogt en dan bliêft die der weer lêggen tot ut nieuwe jaar. Fanmorren noch un bloemke haalt op un stille merk, dur waren nyt feul meensen oppu straat. Fanmiddach hef ik naar ut skaatsen sitten te kyken en hef ok al fast wat foto’s opsogt foar myn nieuwe stukje over Sneek Toen en Nu op myn websiede.

top

 

vrijdag 20 november, 17.30 uur.

Vandaag onze trouwdag 57jaar getrouwd.

 

 

donderdag 19 november,17.00 uur.

Er is mij gevraagd of ik binnenkort over een hoekje van onze stad iets wil vertellen. Vanmorgen heb ik daar een gesprekje over gehad. Ik zal me nu de komende dagen bezig gaan houden met het zoeken van wat beeldmateriaal en wat wetenswaardigheden, heb er wel zin in wanneer het een en ander staat te gebeuren is nog niet bekend, hangt ook van de weersomstandigheden af, want het is wel een buitengebeuren en als je in een dikke regenbui je verhaaltje staat te doen is natuurlijk niet echt prettig. Voor vandaag heb ik niet echt veel nieuws, heb een klein eindje gewandeld en ben toen flink natgeregend.

Dur is my fraagt of ik binnenkot over un hoekje fan oanse stad wat vetelle wil. Fanmorren hef ik der un praetsju over hat. Ik sal de kommende dachen my der us in vedype om wat bysonderheden en un paar foto’s bij mekaar te soeken, van un leuk hoekje fan oanse stad. Ik hef dur wel zin in. Wer en wanneer ut gebeure sal dat is noch nyt bekend, hangt ok fan ut weer ouw, want om in de stromende regen je ferhaeltsju ouw tu steken dat lokt ok nyt an. Foar fandaech ferder ok gjin nieuws, ja ik hef un eintsju kuiert en bin strontnat regent, mar of dat nou nieuws is.

top

woensdag 18november,14.00 uur.

  Vanmorgen een fijne wandeling gemaakt. Het was mooi wandelweer alleen er stond een stevige en frisse wind. Heb haast 3 km gewandeld en onderweg nog een paar leuke foto’s gemaakt. Straks zal ik weer aan het plaatjesplakken in het album Historisch Sneek, het schiet nu lekker op, nog ongeveer een 35-tal plaatjes en dan is het album compleet.

Fanmorren un fyn eintsje kuiert, ut was moai weer foar un wandeling, allienug ston dur un stefuge frisse wyn. Hef hast 3 km lopen en onderwech noch un paar leuke foto’s maakt. Strakjus sal ik weer ant plaatsju plakken in ut album Histories Sneek. Noch un stuk of 35 en dan ist album kompleet.


top

dinsdag 17 november, 13.00 uur.

Gistermorgen waren de plannen, een eindje wandelen en voor Ika wat boodschapjes doen. Boodschapjes doen is nog gelukt, maar wandelen helaas niet, ben wel onderweg geweest maar behoorlijk natgeregend, dus de wandeling maar afgebroken en naar huis. Vanmorgen had ik meer geluk en nog een gezellige wandeling ook. Onze dochter Janet stond net toen ik van plan was de deur uit te gaan op de stoep. Nadat ze een kopje koffie had gedronken heeft ze samen met mij een gezellige wandeling gemaakt door de binnenstad. Samen is toch leuker dan altijd in je eentje een blokje om.

Gistermorren was myn plan, wat boatskapkus foar Ika doên en un eintsju kuiere. Nou boatskapkus doên is noch lukt mar ut kuieren jammer genoech nyt, bin wel onderwech weest mar toen bin ik best natregend, dus ut kuierke mar afbroken en naar huus. Fanmorren hat ik meer geluk en ok noch un leuke kuier. Oanse dogter Janet ston oppu stoep krek toen ik wech su. Nadat su un kopke koffie dronken hat, hewwu tegare un gesellug kuierke deur de binnestad maakt. Tegare is tog leuker dan allienug un blokje omlope.

top

zondag 15 november, 14.00 uur.

 

Regendroppen die aan mijn venster kloppen, ja dat gebeurt er op het moment als ik dit zit te typen. Zo straks nog een droog half uurtje toen mijn wandelingetje maakte, er hing al een dreigende regenlucht en het waaide stevig, maar nu is het erg nat buiten en zie je geen mens op straat. Ik denk, net als mij maar lekker in een hoekje van de bank met een goed boek, ik wens jullie verder een fijne dag en tot morgen.

Regendroppen die aan mijn venster kloppen, ja dat is wat dur op dit moment gebeurt as ik dit stukje sit tu typen. Su straks tiedus un droog halfuurku hef ik noch un kuierke maakt, dur hing toen al un drygende bui en ut waaide stevug, mar nou ist best nat buten en ik siên hast gjin meens oppu straat. Ik dink krek as mij mar lekker in un hoekje oppu bank met un moai boek, ik su sêgge un prettuge dach ferder en tot morren.

top

zaterdag 14 november,20,30 uur.

Ondanks het Coronavirus heeft de Goedheiligman zijn stoute schoenen aan getrokken en heeft hij op een geheime plaats bij Sneek voet aan wal gezet, dus kinderen zet je schoen vanavond maar klaar. Hij komt vast.

ondanks ut Coronavirus het Sinterklaas zyn stoute skoenen antrokken en is hij op un geheim plak bij Sneek tog in Sneek ankomen. dus kienderkus zet jim skoentsjus fanafend mar op,  want hij komt fast.

top

vrijdag 13 november, 17.00 uur.

Vanmorgen en een gedeelte van de middag druk bezig geweest met ruilen van de albumplaatjes voor het album Historisch Sneek. Verder voor vandaag niet veel nieuws.

fanmorren en un gedeelte fan de middach doênde weest met ut ruilen fan albumplaatsjus fn ut album Histories Sneek. ferders foar fandaach gjin nieuws.

top

 

Donderdag 12 november, 16.00 uur.

Foto van omgeving van de Martinikerk. Hier verdwijnt straks de kosterswoning een stuk tuin en een hele oude boom om plaats te maken voor de uitbreiding van ruimten voor de kerk. Al het plan doorgaat lijkt de uitbreiding straks op een oude gashouder, of ik het mooi vind laat ik maar in het midden.

un foto fan de omgevong fan de Martinikerk. Hyr verdwynt straks de kosterswoaning, un stuk yuun en un hele ouwe boom. hyr mut ruumte maakt wudde foar gebruuksruumtes foar de kerk. ast plan deurgaetlykt de uutbreiding straks op un ouwe gashouwer, as ik ut nou fien ken, laat ik mar in ut midden.

top

woensdag 11 november 17.00 uur.

St-Maarten vandaag maar ik denk niet dat er veel kinderen de straat op gaan om te zingen en snoep op te halen, in deze coronatijd. Vanmorgen ook weer gewandeld, het was weer mistig. Heb nu besloten om niet iedere dag te melden dat ik gewandeld heb. Als ik me goed voel ga ik elke dag een eindje wandelen en heb ik dan wat foto’s gemaakt of wat beleef dan meld ik dat. Ook vandaag weer bezig geweest met mijn plaatjesalbum. Door twee Jannen werden me weer plaatjes gebracht. Verder heb ik ook weinig nieuws vandaag, vanavond ga ik voetbal kijken van het Nederlands elftal tegen Spanje.

St.Maarten fandaach, mar ik dink nyt dat dur feul kiendus langs de deuren gaen om te singen en snoep op te halen, in disse coronatyd. Fanmorren weer even kuiert, ut was weer mistug en nat. Hef nou ok besloaten om nyt elke dach te skriên dat ik kuiert hef, as ik my goêt foêl dan loop ik elke dach un stukje en soms maak ik dan foto’s en as ik dan us wat beleef of su dan skrief ik dat wel op. Ok fandaach bin ik weer besug weest met ut plaatsjualbum. Deur twee Jannen wudden dur weer plaetsjus brogt. Ferder hef ik ok al gjin nieuws, straks gaen ik  naar ut foetballen fan Nederland teugen Spanje kieken.

top

dinsdag 10 november, 19.00 uur.

Vanmorgen kil en mistig weer, toch maar weer een eindje gewandeld, maar prettig was het niet alles voelde klam en vochtig. Vanmiddag ben ik bezig ge weest met plaatjes, ja kleine plaatjes of fotootjes hoe je ze maar wil noemen. Ik ben namelijk bezig met een album ”Historisch Sneek”, uitgegeven door een plaatselijke AH-winkelier en hier moeten een dikke 300 plaatjes voor gespaard en ingeplakt worden. De plaatjes krijg je dan weer als je voor een bepaald bedrag aan boodschappen koopt. Dubbele plaatjes moeten dan weer worden geruild met andere spaarders. Gelukkig brengt onze dochter Janet, de zakjes met plaatjes en Jan, een goede vriend van ons, doet voor mij het ruilen van dubbele plaatjes met andere spaarders, dus een haast dag vullend programma voor vrienden,  familie en mij.

Fanmorren wast mar kil en mistug weer, tog hef ik noch un eintsju kuiert, mar leuk wast nyt, alles was klammug en nat. Fanmiddag bin ik doênde weest met plaatsjus, ja kleine plaatsjus of fotootsjus hoe ju su mar noeme wille. Ik bin nameluk besug met un album ”Historisch Sneek” , uutgeven deur un plaatselukke AH-winkelier en hyr mutte un dikke 300 plaatsjus inplakt wudde. De plaatsus krij ju dan weer as ju foar un bepaald bedrag an boatskappen kope. Dubbele plaatsjus mut ju dan weer onderling ruile met andere spaarders. Gelukkuch bringt oanse dogter Janet de sakjus met plaatsjus en Jan, un goeie friend fan oans, doêt foar mij ut ruilen fan de plaatsjus met andere spaarders, dus hast un dachfullende taak foar oans.

top

maandag 9 november, 19.00 uur.

Heb op mijn mobieltje een stappenteller en vandaag keek ik op het apparaat en zag een paar ballonnetjes en de mededeling dat ik 220km had gelopen. Op 15 juni heb ik deze stappenteller geïnstalleerd en elke morgen deze app aangezet.  In de periode heb ik niet altijd de telefoon bij me gehad als ik ging wandelen, vergeet hem wel eens, maar ik vind het wel leuk dat ik ondanks de pijn toch deze afstand heb afgelegd. Vanmiddag hadden we bezoek van onze kleindochter Isa en haar vriend Edwin, leuk in deze coronatijd onze kleindochter op bezoek te krijgen. Verder vandaag geen nieuws.

Ik hef op myn mobielsju un stappeteller en vandaach keek ik op ut apperaat en sag wat ballontsjus en de mededeling dat ik 220 km loapen hat. Op 15 juni hef ik die app installeerd en elke morren as ik de deur uut gaen, ansetten. In die periode hef ik de tillefoan nyt altyd bij my hat as ik kuieren gong, vergat ik um ok wellus, mar ik fien ut tog leuk dat ik ondanks de pine die ik vaak hef tog disse afstand loapen hef. Fanmiddach hadden we besoek fan oanse kleindogtr Isa en hur friend Edwin, leuk om in disse coronatyd oanse kleindogter op besoek te krijen. Ferder fandaach gjin nieuws.

top

zondag 8 november, 17.00 uur.

Alweer een prachtige dag deze zondag. Natuurlijk heb ik met dit mooie weer een eindje gewandeld, want binnen zitten kan altijd nog. Kwam niet veel wandelaars tegen maar wel veel mensen op de fiets en in de auto. Ik zou ook wel graag weer eens een eindje willen fietsen, maar helaas op een gewone fiets is dat niet meer mogelijk, dus het blijft wandelen en proberen het wandelingetje steeds wat langer te maken en eigenlijk iedere keer een andere route, maar dat lukt niet altijd en ik ben blij dat ik nog kan genieten van mijn wandelingen en Sneek is toch mooi.

Alweer un pragt dach, disse sundach. Natuurluk hef ik met dit moaie weer, weer un eintsju kuiert, want inne huus sitte kan altyd noch. Kwam nyt feul meensen teugen die krek as ik un kuierke maakten. Wel un hoop fietsers en meensen in auto,s. ik su ok noch wel graach weer us un eintsju fietse wille, mar jammer genoech lukt dat nyt meer op un gewoane fiets, dus ut bliêft bij kuieren en probere iedere keer un andere route en ast kan wat ferder. Ik bien bliêt dat ik noch fan myn kuuierkus genyte kan, en og Sneek is tog ok moai.

top

zaterdag 7 november, 13.00 uur.

Op zaterdag maak ik vaak niet een echte wandeling. Meestal zijn we wat later met ons eerste kopje koffie van de dag en daarna doe ik altijd wat boodschapjes. Dat is dan een loopje naar de bakker op de hoek en naar de markt om een bloemetje, dus vanmorgen ook. Vanmorgen heb ik vanaf de bakker nog een ommetje gemaakt over de Waterpoortgracht het Oud Kerkhof en Galigastraat naar het Grootzand naar de bloemenkoopman. Vandaar dan nog door het steegje de KortePijpsteeg naar de Singel en naar het Hoogend. Net op tijd thuis om te horen dat Joe Biden nog steeds niet de nieuwe president van Amerika is.

Op saterdach maak ik nyt vaak un egte kuier. We binne meestal smorgus wat later met oans eeste kopke koffie fan die dach, en derna doên ik dan wat boatskapkus. Dat wut dan un loopku naar de bakker oppu hoeke en naar de merk foar un bloemke, dus su ok fanmorren. Fanmorren hef ik fanouw de bakker noch un klein hoekje om weest. Over de Waterpoortsgracht naar ut Oud Kerkhof en deur de Galigastraat naar ut Grootzand naar de bloemekoopman. Fan der dan noch deur de Korte Pijpsteeg naar de Singel en naar ut Hoohend. Krek oppu tyd weer thûs om te hoaren dat Joe Biden noch steeds nyt de  nieuwe president fan Amerika is.

top

vrijdag 6 november, 14,00 uur.

Vanmorgen een wandeling gemaakt van weer ongeveer 3 km. Het was mooi wandelweer, en deze keer ben ik weer eens langs de Prins Hendrikkade gewandeld en hier heb ik ook wat foto’s gemaakt de huizen aan de Looxmakade en Badhuisgracht weerspiegelden mooi in het water van de Looxmagracht. Ook bij deze wandeling kwam ik maar heel weinig mensen tegen. Kreeg vanmorgen van onze dochter Janet weer een partijtje fotootjes voor het album over Sneek, dus dat wordt vanmiddag weer uitzoeken en plakken.

Fanmorren un kuierke maakt fan ongefeer 3 km. Ut was moai kuierweer, en disse keer bin ik weer us langs de Prins Hendrikkade loapen en hef der ok wat foto’s maakt. De husen an de Looxmakade en Badhuisgracht spiegelden su moai in ut water fan de Looxmagracht. Ok nou kwam ik hast gjin meensen teugen. Kreeg fanmorren fan oanse dogter Janet weer un hussie fotootsjus foar ut album over Sneek, dus fanmiddach weer uutsoeke en plakke.

top

donderdag 5 november, 16.00uur.

Net als gister, ook vandaag rustig herfstweer, wel wat meer bewolking als gister. Ook net als gister weinig mensen op straat en in de winkels. Heb weer een leuke wandeling gemaakt door de binnenstad maar het lopen blijft elke dag weer pijnlijk. Ik begin vol goede moed, maar na ongeveer anderhalve kilometer begint het allemaal pijnlijker te worden. Toch lukt het me om soms de afstand wat te vergroten, zo heb ik vanmorgen ongeveer twee en een halve kilometer gelopen. Morgen maar weer proberen een eindje verder te wandelen en met wat meer drukte op straat is het ook wat gezelliger.

Krekt as gister ok fandaach rustug hestweer, dur was wel wat meer bewolking as gister. Ok krek as gister hast gjin mensen oppe straat of inne winkels. Hef wel weer un leuke kuier maakt deur de binnestad mar ut lopen is altyd pynluk. Ik begin fol goeie moêt, mar na sun anderhalve kilometer begint ut allemaal feul pynlukker te wudden, tog lukt ut my soms om de afstaen wat te vergroaten, su hef ik fanmorren twee en un halve kilometer lopen. Morren mar weer probere un stukje ferder tu lopen en dan wat meer meensen oppu straat dan ist ok wat geselluger.

top

woensdag 4 november, 16.00 uur.

Mooie dag vandaag, mooi rustig herfstweer. Moest een paar boodschapjes doen vanmorgen, gecombineerd met een wandelingetje. Ook nu was het weer heel rustig, zelfs op het Oosterdijk waren haast geen mensen aan het winkelen. Triest gezicht geen terrassen, bibliotheek dicht, museum dicht, maar ja het is niet anders, we moeten maar weer door de zure appel heen bijten en hopen dat we tijdens de komende feestdagen wat minder strengere regels hebben en weer meer mensen virusvrij zijn.

Moaie dach fandaach, moai rustug hestweer. Ik moest wat boatskapkus doên fanmorren, en hef dat mar kombineerd met un kuierke. Ok nou wast weer heel rustug inne stad, selfs oppu Oasterdyk waren hast gjin meensen ant winkelen. Triest, gesigt, gjin terrassen, biebletheek digt, museum digt, mar ja, tis nyt andus, we mutte mar weer deur de zure appel heen byte en hope dat wu tydus de kommende feestdachen wat minder strenge regels hewwu en dur weer meer meensen virusftij binne,

top

dinsdag 3 november,20.00 uur.

Vanmorgen, mooi zonnig weer maar een koude wind, even een eindje gewandeld en wat foto’s gemaakt. Stil in de binnenstad, op de markt waren ook maar weinig mensen. De meeste mensen die ik tegenkwam hielden flink afstand van elkaar of droegen een mondkapje wat in de meeste winkels ook verplicht is. Ika had vanmorgen twee van haar zussen op bezoek. Vanmiddag verarmde het weer al heel gauw en werd het echt herfst met een harde koude wind en regen. Zo meteen ga ik met een kopje koffie mooi voor de buis, naar de verrichtingen van Ajax kijken.

Fanmorren, moai sonnug weer mar dus ston un kouwe wyn, even un eintsju kuiert en wat fotootsjus maakt. Stil in oans stadsju, oppu merk waren ok hast gjin meensen, mar die ik teugen kwam hielden hun aardug an de regels, afstaen houwe fan mekaar en veskillende met moankapkus, wat in de meeste winkels al vepligt is. Ika hat fanmorren twee sussen op besoek. Fanmiddach verarmde ut weer al gauw en wudde ut hestagtug, met regen en un hadde kouwe wyn. Daluk gaen ik met un kopke leut moai foar de buis naar ut foetballen fan Ajax kieken.

top

maandag 2 november, 16,45 uur.

Vanmorgen echt herfstweer, mooi weer om wat aan mijn bladzijde Toen en nu, van mijn website te prutsen, zal het vanavond plaatsen met wat foto’s, het eerste stukje gaat over het Hoogend, en dan wil ik eigenlijk de stadsgracht een beetje volgen met mijn verhaaltjes. Om wat leuke foto’s te vinden in mijn verzameling is niet zo moeilijk maar ze moeten wel allemaal aangepast worden. Ook het stukje tekst kost tijd, maar hopelijk is het allemaal wat gelukt. Heb dus niet gewandeld vandaag, hopelijk is het morgen wat beter weer, dan kan ik dan ook een paar foto’s maken. Dus eerst maar weer toto morgen.

Fanmorren wast egt hesttweer, moai weer om agter de kompjoeter te krupen en te beginnen met de stukjes foar myn bladsiede, Hier en nu, oppu websiede, sal probere om ut dur fanafend op te setten. Ut eerste stukje gaet over ut Hoogend, en dan wul ik probere de stadsgragt te folgen met myn verhaeltsjus. Om wat leuke foto’s te fienen in myn fesameling is nyt su moeiluk mar su mutte wel allemaal anpast wudde. Ok un kot stukje skrieve kost tyd, mar hopeluk lukt ut allemaal un bitsju. Hef dus nyt kuiert fanmorren, hopeluk ist moren wat beter weer dan kan ik ok weer un paar foto’s make. Dus eerst mar weer, tot morren.

top

zondag 1 november, 16.00 uur.

Mijn eerste dagboekstukje sinds juli weer. Allereerst heb ik vanmorgen leuke reacties op Facebook gekregen op mijn vernieuwde website. Daarna heb ik vanmorgen een eindje gewandeld, nou echt gewandeld was het niet, meer voortbewogen met behulp van maatje wandelstok, maar goed ik kom in ieder geval vooruit. Maar een leuke wandeling is niet geworden, het was erg stil op straat. Toen ik op het Oud Kerkhof kwam had ik nog geen mens gezien, hier waaiden de herfstbladeren, grote kringen makend om je benen, en geen mens te zien, even dacht ik, het lijkt wel een beetje op een spookstadje uit een cowboyfilm, elk ogenblik, een met pistool gewapende man om de hoek van de straat te zien. Ja, mensen het is niet leuk meer in de binnenstad, alle horecagelegenheden dicht, lege terrassen, geen mensen die op zondagmorgen onderweg naar de kerk zijn, nee, een kale haast enge bedoening. Vanmiddag ga ik nog even bezig met mijn websitepagina, Hier en nu, eerst foto’s en verhaaltjes bij elkaar zoeken.


Mijn eerste dachboekstukje sins juli weer. Allereerst hef ik fanmorren leuke reaksies kregen op facebook, over myn nieuwe websiede. Derna hef ik un eintsju kuiert, nou egt kuiert ok nyt, my meer wat bewogen met friend wandelstok, mar ik kom in ieder gefal foaruut. Mar ik fon ut nyt un leuke kuier, ut was doadstil oppu straat. Toen ik op ut Oud Kerkhof kwam hat ik noch gjin meens siên, hyr waaiden de hestbladden, groate kringen makend, om ju foeten hene, en gjin meens tu siên, even dogt ik, ut liekt wel un bitsju op un ouwe cowboyfilm, elk ogenblik, un gewapende cowboy omme hoeke fanne straat tu siên. Ja, meensen ut is nyt leuk meer inne binnestad, alle café,s en kroegen digt, lege terrassen, gjin meensen die op sundachmorren onderwech naar de kerk binne, nee un kale hast enge boêl. Fanmiddach gaen ik noch even met myn websiede, blatsiede Hier en Nu, an de gang, mar eerst foto’s en verhaaltsjus bij mekaar soeke.top

1 november 17.00 uur.

En dan is het 1november, en ineens is daar weer mijn dagboek, terug van weggeweest. Ook de website is veranderd en wel helemaal. Drie maanden geen dagboek daar moet toch een reden voor zijn, en dat was er ook wel. Met mijn gezondheid is het een poosje niet zo goed gegaan, heel vaak erg moe, het lopen ging vaak erg moeilijk. Ook had ik tijdens de warme weken heel veel last van ademnood. Had ook weinig animo om iets te doen, maar nadat ik van de internist andere medicijnen kreeg ben ik weer aardig opgeknapt. Alleen het lopen gaat nog steeds moeilijk en vaak pijnlijk. In de afgelopen maanden heb ik met hulp van mijn schoonzoon, mijn website helemaal aangepast. Ik hoop dat jullie als bezoekers deze site kunnen waarderen. Helemaal af, is de site nog niet, zo moet er hier en daar nog iets worden aangepast. De pagina Hier en nu is ook nog niet klaar, maar dat komt binnenkort. Een reactie of een stukje in mijn gastenboek zou ik wel leuk vinden.