Juni 2020

vrijdag 26 juni, 17.00 uur.

Alweer een warme week voorbij, vooral de laatste dagen hadden we een temperatuur van om en nabij de 30 graden. Ook op woensdag 24 juni, mijn verjaardag, ik werd 81, was het erg warm. Andere jaren als het warm weer was had ik daar geen probleem mee, maar nu kom ik niet buiten in de zon, ik krijg het benauwd, ben erg gauw moe en word dan duizelig, nee voor mij is 21 graden nu een prettige temperatuur. Vorige week heb ik een bloed en urineonderzoek gehad, de uitslag is ondertussen ook bekend en bij mijn nieren is iets niet helemaal in orde daarom moet er maandag nog een keer geprikt worden, dus maar even afwachten, het lopen gaat redelijk goed alleen heb ik nu moeite met de temperatuur, kortademig. Dit was het dan eerst maar weer voor vandaag.

Alweer un warm weekje foarbij, foaral de laaste dachen hadden wu un temperatuur fan su om en nabij de 30 graden. Op woensdach 24juni, myn jaardach, ik bin  81 wudden, wast ok su warm, nou om mij hoeft dat nyt su noadug meer, andere jaren hat ik der gjin moeite met, mar ik kan dur nou nyt meer teugen, krij ut benauwd, bin heel gauw moêt en duselug, nee foar mij is 21 graden un moai temperatuurke. Foruge week hef ik un bloêt en urine onderzoek hat, de uutslag is ondertussen bekent en ut bliekt dat dur bij myn nieren iets nyt helemaal klopt, derom mut dur maandach noch un keer prikt wudde, dus even afwagte. Ut lopen gaet redeluk goêt. Allienug hef ik deur de warmte nou meer last fan hartfalen. Dit wast dan eerst mar weer foar fandaach.


top.

vrijdag 19 juni, 17.00 uur.

Afgelopen maandag morgen moest ik urine inleveren en moest mijn bloed op verschillende dingen geprikt worden. Vandaag kreeg ik mondeling uitslag en bleek dat een paar verschillende nierfuncties niet optimaal waren, volgende week vrijdag wordt en nogmaals bloed geprikt voor controle. Verder heb ik eigenlijk elke dag weer een gewandeld, behalve gister. Dinsdag heb ik een nieuwe telefoon gekregen, waar ik woensdag wat leuke foto’s mee heb gemaakt. Ben erg blij dat het wandelen nog steeds een beetje beter gaat en ik hoop dat dit zo blijft.

Ouwlopen maandach hef ik un bloed en urineondersoek hat, en fandaach kreeg ik der uutslag fan. Enkele nierfunksies waren nyt optimaal en derom mut ik folgende week nog un keer prikt wurre, kieke of dan weer wat beter is. Ferders hef ik eigeluk elke dach weer un eintsje kuiert behalve gister. Dinsdach hef ik un nije tillefoan kregen wer ik woensdach us wat foto’s met maakt hef. Bin erg bliêt dat ut met ut lopen noch steedsun bitsju beter gaet en ik hoap dat, dat su bliêft.

top.

vrijdag 12 juni, 17.00 uur.

Alweer haast een week voorbij. In de afgelopen week ben ik wat het bewegen aan gaat goed bezig geweest. Op verschillende dagen heb ik voor mijn doen een flink aantal kilometers gelopen. Zo ben ik o.a. naar het Spoordok gewandeld, heb ik het Wilhelminapark bezocht. Ben via het Sperkhem op de promenade langs de Zomerrak gewandeld en vandaag de Lemmerweg langs gelopen en vervolgens langs de zogeheten Boate Goate en Woudvaart weer richting huis. Gister had ik een rustdag want ik moet niks forceren, ik ben blij dat het tot nu toe lukt om mijn wandelingen wat langer te maken.

Alweer  hast un week foarbij. In de ouloapen week bin ik flink in beweging weest op sommuge dachen hef ik flinke stukken lopen foar myn doên. Su bin ik o.a. naar ut Soordok kuiert, hef ik un besoekje an ut Wilhelminapark brogt. Bin un keer deur ut Sperkhem kuiert en over de promenade an ut Zomerrak. Fandaach bin ik langs de Lemmerweg en de Boate Goate en de Woudvaart weer op huus an gaen. Gister hat ik un rustdach want ik mut oppe tyd wel eefkus kalm an, mar ik bin bliêt dat ut mie tot noch toe lukt om myn kuierkes wat langer te maken.
top.

 

vrijdag 5 juni, 17.00 uur.

Vandaag, vooral vanmorgen was het een natte boel, vanmiddag ging het wat beter met het weer, maar je moet wel weer even wennen aan lagere temperatuur, daarom vandaar maar een binnendag. Dat moet ook wel want gister heb ik een wandeling gemaakt van 3 km. en dat heeft me wel inspanning gekost vooral de laatste meters toen kreeg ik weer flink wat pijn, maar ik moet zeggen, het gaat toch beter dan een paar weken terug. Hopelijk is het morgen weer wat beter weer en dan maar weer eens proberen.

Fandaach, foaral fanmorren wast un natte boêl, fanmiddach gong ut wat beter met ut weer, mar ju mutte wel weer even wenne an de lagere temperatuur, derom fandaach mar un binnedach. Dat mut ok wel want gister hef ik un kuier maakt fan sun 3 km en dat het wel wat inspanning kost, foaral de laaste meters toen kreeg ik weer un hoop pine, mar ik mut sêgge ut gaet tog un stuk beter dan un paar weken werom. Hopeluk ist weer morren weer wat beter en dan weer us probere.

top.

zondag 1 juni, 20.00 uur.

Een mooie dag deze tweede Pinksterdag, om op een terrasje te zitten en dat mocht dan ook weer vandaag. Zelf hef ik maar liefst 2,8 km. Gewandeld, en daar was ik heel erg blij mee. Onderweg heb ik een paar foto’s gemaakt en lopen te genieten, van al die mensen die ook even weer eens een eindje konden en mochten wandelen in deze moeilijke corona tijd.

Un moaie dach disse tweede Pinksterdach om op un terraske te sittten en dat mogt nou dan ok weer fandaach. Self hef ik mar liefst 2,8 km. lopen en der was ik hatstikke bliêt met. Onderwech un paar foto’s maakt en ik liep te genyten fan al die meensen die ok weer us un eintsju omliepen en genoaten in disse moeilijke corona tied.top.

Juli 2020

maandag 13 juli, 17.00 uur

Nee geen dagboek op vrijdag, afgelopen vrijdag had ik door een bezoek aan de cardioloog en de ICD deskundige geen zin meer, ik was te moe van die beide bezoekjes. Toen ik thuiskwam moest er voor zes uur nog het een en ander worden geregeld bij de apotheek, mijn medicijnen zijn weer veranderd, maar dat is nu klaar en maar hopen dat dat wat verandering brengt in mijn hartfalen. Vorige week waren er een paar regenachtige dagen en dus heb ik veel minder gelopen, maar doordat vochtige weer had ik ook weer meer pijn in mijn benen, daarom liep ik ook minder goed. Ook hebben we vorige week nog leuk visite gehad van Frouk Oostra, medewerkster van Ben v.d Knaap die samen hier in Sneek het gebeuren in ons theater runden, dit is een leuk bezoekje geweest. Gistermorgen hebben Ika en ik samen een eindje gewandeld en vanmorgen ben ik alleen op pad geweest en heb wat leuke foto’s gemaakt.

Nee frijdach gjin dachboek, op die dach moest ik naar de cardioloog en de ICD deskunige. Toen ik weer thûs was moest ik belle met de apotheek want foar zes uur moesten myn medicynen noch anpast wudde, nou mar weer hope dat disse verandering weer wat helpt foar myn hartfalen. Nou dan hadden we foruge week noch un paar regendachen en ik hat knap wat pine in de benen dus feul lopen hef ik ok nyt. Foruge week hewwu ok besoek hat fan Frouk Oostra, medewerkster fan Ben v d Knaap die tegare in Sneek heel ut gebeuren in ut teater runden, dit was un leuk besoekje. Gistermorren hewwu Ika en Ik noch un eintsju kuiert en fanmorren bin ik weer allynug op pad weest en hef noch wat leuke foto’s maakt.

top

Vrijdag 3 juli,17.00 uur.                                   

Alweer een week voorbij en alweer een nieuwe maand. Deze dag is de geboortedag van mijn vader in 1914, denk nog elke dag aan hem, mocht maar 47 jaar worden. Afgelopen maandag was Ika jarig, mijn vrouw mocht 85 jaar worden, ondanks het coronavirus hebben we dit met haar broers en zussen gevierd. Zondag zijn onze kinderen en kleinkinderen geweest om alvast moeders verjaardag te vieren, dit was erg emotioneel. Ook op maandag moest er bij mij weer bloed worden geprikt, heb hier nog niets weer over gehoord. Heb geregeld weer wat gewandeld maar het was niet altijd even gemakkelijk. Vanmorgen heb ik een bezoekje aan het F.S.M. gebracht hier is een mooie tentoonstelling over 75 jaar SKS skûtsjesilen. Daarna nog een wandeling gemaakt, maar zoals ik al schreef erg gemakkelijk gaat het niet het is nogal pijnlijk.

Alweer un weekje foarbij en alweer un nieuwe maand. Disse dach is de geboartedach fan myn vader in 1914, dink noch elke dach an um, mogt mar 47 jaar wudde. Ouwloapen maandach mogt myn meiske hur 85 ste jaardach fiere, ondanks de corona hewwu dit tog met hur broers en zussen fiert. Sundach binne oanse kiendus en kleinkiendus weest om moekes jaardach te fieren, dit was heel emosioneel. Ok op maandach moest dur bij mij weer bloêt prikt wudde, hef hyr noch niks weer over hoart. Hef disse week weer regelmatug wat kuiert mar ut gong nyt altyd even makkeluk. Fanmorren hef ik un besoekje brogt ant scheepvaartmuseum der is un moaie tentoanstelling over 75 jaar SKS skûtsjesilen, derna noch un kuierke maakt, mar su ik al skreef makkeluk gong ut nyt en ut was pynluk.

top